Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Open Dag
Universiteit Leiden
Bachelor open dag
Technische Universiteit Delft
Studie Informatiedag Utrecht
Tilburg University
Bachelor open dag
Technische Universiteit Delft
UvA Proefstudeerweek
Universiteit van Amsterdam
open dag bachelor
Universiteit voor Humanistiek
Bachelor Open Dagen
Universiteit Twente
Bachelor open dag
Universiteit Utrecht
Bachelor Open Dagen
Universiteit Twente
open dag
Technische Universiteit Eindhoven