Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Voorlichtingsavond Criminologie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open dag TU/e voor vwo'ers
Technische Universiteit Eindhoven
Open dag TU/e voor vwo'ers
Technische Universiteit Eindhoven
Voorlichtingsavond Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht in Deeltijd
Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorlichtingsmiddag Bedrijfskunde
Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie Informatiedag Utrecht
Tilburg University
open dag
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Bachelor Open dag Tilburg University
Tilburg University
Erasmus Proefstuderen Bacheloropleidingen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open dag University College Roosevelt
Universiteit Utrecht