Deze opleiding

Na de opleiding Integrale Veiligheidskunde kun je veiligheidsproblemen oplossen. Je houdt overzicht in crisissituaties en zoekt verbinding tussen partijen, zodat mensen veilig kunnen wonen en werken.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaBA
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39268
Een groot theatercomplex heeft dagelijks duizenden gasten. Jij zorgt voor een ontruimingsplan. Een bedrijf exporteert gevaarlijke stoffen. Jij bewaakt de veiligheid tijdens het transport. Veiligheid is overal belangrijk. Thuis. Bij het uitgaan. Op scholen, evenementen en festivals. Tijdens vakanties. Bij Epidemieën of economische crisis. Jij stapt graag de wereld in van safety & security, risicobeheersing en crisiscommunicatie. Jij wilt dat mensen veilig wonen en werken. Je houdt van organiseren, regelen en coördineren. Je werkt zelfstandig, maar brengt ook graag partijen samen. Je zoekt en vindt passende oplossingen. Je onderzoekt veiligheidsvraagstukken. Bekijkt deze van alle kanten. Juridisch en economisch. Psychologisch. En bestuurskundig. Je wordt de spin in het web. Die problemen signaleert. Projecten opzet. En de veiligheid bewaakt. Bij een grootschalige ramp. Maar vooral ook 'gewoon' in steden en buurten. Je leert grotendeels in de praktijk. Je leert omgaan met agressie. Met media in crisiscommunicatie. Traint je in security, BHV en onderzoekstechniek. En werkt straks voor bedrijfsleven of overheid. Na deze opleiding ben je Bachelor of Business Administration (BBA).

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De opleiding is praktijkgericht. Je volgt gastcolleges van docenten uit de praktijk. Ook ga je regelmatig op excursie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar heeft het thema Kijken naar veiligheid. Jaar 2 heeft het thema Bouwen aan veiligheid. In het derde jaar loop je eerst twee blokken stage. Het onderwijs dat je in de tweede helft van dat jaar volgt, heeft het thema Vernieuwen van veiligheid. In de eerste helft van jaar 4 volg je een minor naar keuze. De tweede helft van dat jaar staat helemaal in het teken van afstuderen.
1e jaar De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je leert door een 'veiligheidsbril' te kijken naar publieke ruimtes. Je gaat de wijk in om de wijkveiligheid te bekijken. Je verdiept je in fysieke veiligheid, arbeidsveiligheid, informatieveiligheid en externe veiligheid. Ook breng je een bezoek aan een rechtbank en een groot internationaal opererend bedrijf. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.
periode
1234
Onderzoeksvaardigheden
* Dit is integrale veiligheid
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Individuele leerlijn
Inleiding Integrale Veiligheid
Recht
Schriftelijke communicatie
Veiligheid en middelen
Veiligheid en trends
* Veiligheid in bedrijf
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Individuele leerlijn
Informatieveiligheid
Onderzoeksvaardigheden
Organisatiekunde
Psychologie
Veiligheid in organisaties
* Veiligheid en overheid
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Bestuurskunde
Engels
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Recht
Security
*Veiligheid en uitgaan
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Criminologie en sociologie
Duurzaamheid en ethiek
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Schriftelijke communicatie
Veiligheid en trends
2e jaar In jaar 3 loop je 20 weken stage. Het tweede deel van jaar 3 volg je onderwijs op school. Het thema is dan vernieuwen van veiligheid. Samen met medestudenten, docenten en professionals uit het werkveld werk je aan creatieve en innovatieve oplossingen voor complexe veiligheidsvraagstukken van echte opdrachtgevers. In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.
periode
1234
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Bestuurskunde
Blik naar buiten
Engels
Externe veiligheid
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Organisatiekunde
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Criminologie
Engels
Externe veiligheid
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Recht
Securitymanagement
Veiligheid en trends
Arbeidsveiligheid
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Projectmanagement
Veiligheid en middelen
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Engels
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Psychologie
Veiligheid en informatie
Veiligheid en trends
3e jaar
periode
1234
Ervaring opdoen in de stagepraktijk
Beroepsvaardigheden
Business continuity management
Crisismanagement
Design thinking
Engels
Informatiegestuurd werken
Verandermanagement
Vernieuwen van veiligheid
4e jaar
periode
1234
Minor naar keuze
Afstuderen

minors

minor Integrale Veiligheid in International Conflicts and Security

In de minor Integrale Veiligheid in International Conflicts and Security leer je over de internationale veiligheidsvraagstukken van de 21e eeuw. Landen en multinationals spelen hierin de hoofdrol.

Deze veiligheidsvraagstukken bedreigen direct en indirect onze nationale veiligheid. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn onbeheersbare migratiestromen, de handel in drugs en wapens, het ontstaan van 'failed states', regionale conflicten, de jihadistische beweging, radicalisering, internationaal terrorisme en de strijd om natuurlijke hulpbronnen.

Je volgt colleges van docenten die uit de praktijk komen en ruime ervaring hebben in (inter)nationale securityzaken. Zo ontwikkel je inzichten en expertise op internationale thema's, zoals;

  • strategie en veiligheid van staten, niet-statelijke organisaties en bedrijven
  • het gedrag en de 'drivers' voor internationaal handelen van staten, niet-statelijke actoren, multinationals en internationale veiligheidsorganisaties en de gevolgen daarvan voor de internationale veiligheidssituatie
  • conflictgerelateerde trends en toekomstige ontwikkelingen
  • leiderschap en ethiek
  • duurzaamheid en security
  • cyberspace en security
  • geopolitieke actualiteiten

Daarnaast ga je een aantal dagen op excursie binnen Nederland en België

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt vakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook train en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management. Daarnaast coachen we je om ook je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo leer je veiligheidsproblemen te begrijpen én op te lossen
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8296

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HHS
Safety & Security Management (Engelstalige variant van Integrale Veiligheidskunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
69 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 HU
Integrale Veiligheidskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Inholland
Integrale Veiligheidskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/8 NHL Stenden
Integrale Veiligheidskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Saxion
Security Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Saxion
Integrale Veiligheidskunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
70 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je diploma Integrale Veiligheid op zak vind je gemakkelijk een baan. Je start meestal als veiligheidsadviseur. En groeit daarna uit tot manager, projectleider of adviseur van grote projecten rondom veiligheid. Je werkt bijvoorbeeld als integrale veiligheidsdeskundige in een overheidsinstelling. Gemeente, brandweer of politie. Bij een afdeling criminaliteitsbeheersing. Calamiteitenbestrijding. Of bij productiebedrijven, beveiligingsbedrijven, banken, verzekeraars of vervoersmaatschappijen. Evenementen- en sportorganisaties, zorg- of onderwijsinstellingen. Als all-round veiligheidsdeskundige weet je alles van veiligheid. Je maakt risico-inventarisaties op basis van arbo-gegevens, criminaliteitscijfers en onderzoek. En stelt passende veiligheidsadviezen op. Je formuleert voorstellen voor beleid. Waarbij je oog houdt voor de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kanten van veiligheid. Je coördineert ook de uitvoering van dat beleid. En vormt de verbindende schakel tussen verschillende disciplines. Je brengt mensen bij elkaar. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
veiligheidsadviseur
veiligheidscoördinator

Je bent beleidsmedewerker, intermediair, managementondersteuner, controller of procesbewaker. Je coördineert de beleidsontwikkeling rondom de beheersing van veiligheidsrisico's en alle plannen en maatregelen die daarbij komen kijken. Je ontwikkelt, begeleidt, implementeert en evalueert veiligheidsbeleid, veiligheidsprocessen en veiligheidsprojecten. Je stelt plannen op rondom veiligheid, rampen en beveiliging. Je maakt effectrapportages en beheert het budget.

veiligheidsmanager

Je bent regisseur, projectleider of afdelingshoofd. Je geeft leiding aan mensen en processen. Je neemt beslissingen over veiligheids- en beveiligingsplannen, ook bij incidenten. En motiveert en enthousiasmeert je team.

bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite