Algemene Cultuurwetenschappen

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je hebt een passie voor kunst en cultuur. Daarom wil je weten wat er zich afspeelt achter de schermen bij culturele evenementen en organisaties. Deze studie maakt je wegwijs in de cultuursector.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56823
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Waarom luistert de een alleen maar naar Beyoncé, terwijl de ander zweert bij Beethoven? En hoe komt het dat anderen allebei in hun playlist hebben staan? Wat betekenen de bezuinigingen op kunst en cultuur voor de wijze waarop de culturele sector is georganiseerd? Wie besluit er eigenlijk wat een kunstwerk waard is – en hoe? Bij de Rotterdamse bachelor Algemene Cultuurwetenschappen zoek je naar antwoorden op dit soort vraagstukken over kunst en cultuur. Vanuit verschillende disciplines, zoals sociologie en economie, bestudeer je welke rol kunst en cultuur spelen in de maatschappij. Na deze opleiding heb je hierdoor een helikopterperspectief ontwikkeld op deze sector en kun je als cultureel ondernemer aan de slag in een altijd dynamisch werkveld.

Algemene Cultuurwetenschappen bereidt jou daarop voor. De kunst- en cultuursector is continu in beweging en heeft dus behoefte aan mensen die kunnen omgaan met die dynamiek. Financiering vereist steeds meer creativiteit en het kritische publiek verwacht voortdurend verrassing en verdieping. Inspiratie is het sleutelwoord, zowel voor als achter de schermen.

Algemene cultuurwetenschappen Rotterdam - Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom aan de Erasmus?

ACW in Rotterdam is uniek door de veelzijdige benadering van kunst en cultuur. Soms zet je een sociologische bril op en bestudeer je hoe kunst tot stand komt en wat mensen vinden van kunst. Een andere keer kijk je naar de economische kant: wat is kunst waard en hoe wordt het aangeboden aan het publiek? Als je ACW studeert in Rotterdam, studeer je in een altijd bruisende stad met veel festivals, musea en pop-up initiatieven. Dat maakt een leuke stage vinden een stuk eenvoudiger!
Vijf redenen om te kiezen voor Algemene Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:

  • Je bent niet zozeer op zoek naar een opleiding kunst- en cultuurgeschiedenis. Mooi, want aan de EUR richt je je op juist op de economie, politiek en sociologie van kunst en cultuur;
  • Dankzij de verplichte stage krijg je al tijdens de studie een blik achter de schermen van de kunst- en cultuurwereld;
  • Ben je niet alleen een creatieve denker, maar ook een doener? Combineer een van deze bachelors dan met een bachelor aan het conservatorium (CodArts) of de Willem de Kooning Academie in de Double Degree RASL;
  • Studeren in Rotterdam betekent studeren in een stad vol musea, muziek- en filmfestivals. Kortom: de ideale plek om te bouwen aan je professionele netwerk;
  • Hadden we al gezegd hoe leuk Rotterdam is? Door haar historie is Rotterdam innovatief en divers: de pop-up-initiatieven springen er als paddenstoelen uit de grond. Ideaal voor jonge cultuurliefhebbers met grootse plannen.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Cultuur en Economie

Een specialisatie binnen Algemene Cultuurwetenschappen die zich richt op de economische en organisatorische kant van de kunst- en cultuursector.

Kunstenaars, kunst- en cultuurinstellingen en het publiek hebben te maken met economie en organisatie. In de culturele sector worden plannen gemaakt, wordt georganiseerd, geproduceerd, verkocht en gekocht.
Onder meer de overheid speelt hierbij een belangrijke rol door middel van beleid en het wel of geen subsidies verstrekken. In het specialisatiegebied Cultuur en Economie bestudeer je de kunstwereld vanuit dit cultuur economisch perspectief. Een typisch Rotterdamse benadering van de cultuurwetenschappen.

In het tweede en derde jaar van de studie wordt voortgebouwd op de economische vakken uit het eerste jaar. De economische en bedrijfskundige aspecten van de cultuur worden op verschillende niveaus onder de loep genomen: op het niveau van de individuele kunstenaar, de culturele organisatie, de arbeidsmarkt en de overheid.

afstudeerrichting Cultuur en Samenleving

Binnen deze specialisatie van Algemene Cultuurwetenschappen leer je om kunst en cultuur vanuit een sociologische benadering te analyseren.

Het gaat bij kunst en cultuur nooit om van nature gegeven producten, maar om mensenwerk. De productie, verspreiding en consumptie van kunst en cultuur is in handen van een groot netwerk van instellingen en personen. Je leert deze netwerken of kunstwerelden te analyseren. Je bestudeert de samenstelling, de onderlinge relaties en de (vaak ongeschreven) normen en regels die binnen de wereld gelden. Je onderzoekt hoe kunstproducten en hun publiek met elkaar omgaan, langs welke weg de producten hun goederen en diensten aanbieden en welke belangen hierbij in het geding zijn. Ook bestudeer je welke mogelijkheden er zijn om dit proces via de markt, culturele organisaties en overheidsbeleid te ontwikkelen en te sturen. Verder vormt de cultuurdeelname van verschillende groepen consumenten een belangrijk studieobject binnen deze specialisatie.

afstudeerrichting Cultuur en Media

Centraal in deze specialisatie staan de totstandkoming, verspreiding en consumptie van diverse media en mediaproducten en de rol van media in de overdracht van cultuur.

Culturele industrieën, media, omroep, film, muziek en Internet, spelen een belangrijke rol in het politieke, sociale en culturele leven en worden steeds belangrijker in de culturele economie.

Hoe hebben verschillende mediasectoren (zoals de omroepsector, de geschreven pers en het internet) zich in de afgelopen decennia ontwikkeld en met welke veranderingen en dilemma's worden zij vandaag de dag geconfronteerd? Hoe komen mediaproducten tot stand en hoe maken lezers, kijkers en luisteraars gebruik van deze producten? Welke rol vervullen de media in processen van cultuuroverdracht en in de beeldvorming over kunst en cultuur? In dit soort vragen verdiep je je tijdens de specialisatie Cultuur en Media.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, seminar, stage, werkcollege, werkgroep
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Arts and Culture Honours Programme

Biedt verbreding en verdieping in de onderwerpen 'race and ethnicity in arts and culture', 'sustainability intermediation in the cultural and creative industries' and 'from purism to poly-purism'.

Het doel van het programma is het verbreden en verdiepen van de onderwerpen die aan bod komen tijdens het huidige curriculum. Dat gebeurt door het uitgebreid lezen van een aantal academische teksten die vervolgens met de docent en medestudenten worden besproken. Aan het eind van elk thema maken studenten een paper of houden zij een presentatie. Tot slot, zullen studenten een project doen binnen een (Rotterdamse) kunstorganisatie en zullen zij hun bevindingen presenteren tijdens een afsluitend symposium.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6900

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

317 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
87 eerstejaars gestart in 2019
78% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Erasmus
Algemene Cultuurwetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Erasmus
International Bachelor Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Erasmus
Dual Degree in Arts and Sciences (RASL)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Radboud Universiteit
Arts and Culture Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
59 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Radboud Universiteit
Algemene Cultuurwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/6 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Algemene Cultuurwetenschappen
Arts and Culture Studies
Radboud Universiteit
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.8
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.13.4
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Algemene Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 103 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden van Algemene Cultuurwetenschappen werken over de gehele breedte van de kunst- en cultuursector in functies als beleidsmedewerker, fondsenwerver, educatief medewerker, producent, curator, marketing- en communicatiespecialist, onderzoeker, programmeur, of als zelfstandig cultureel ondernemer.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1739gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
65%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
ErasmusArts and Culture Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dualgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 96 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master)+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture part-time+ 30 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coördinator sociaal-cultureel werk
educatiemedewerker jeugdhulpverlening
hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid
leider vormingscentrum
sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw
bron: UWV

Contact

Programmacoördinator Arts And Culture Studies
E: info.acs@eshcc.eur.nl
T: 010 408 9697
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite