Fiscale economie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als bachelorstudent Fiscale Economie leer je alle facetten van belastingheffing en de daaraan gekoppelde economische ontwikkelingen kennen. Ook leer je die kennis toepassen.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56402
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Fiscale Economie is een opleiding waarin je een combinatie krijgt van economie, bedrijfseconomie en fiscaal recht. De afwisseling in de aandachtsgebieden zit daarmee al ingebakken in de opleiding. Het is een vakgebied dat voortdurend in beweging is en daardoor ook erg dynamisch. Na drie jaar studie ben je al heel goed op de hoogte van de invloed van belastingen op de economie, zowel bezien vanuit het perspectief van de overheid als vanuit het bedrijfsleven en de individuele burger. Een echt volwaardig fiscaal econoom ben je na afronding van je bachelor overigens nog niet. Daarvoor zul je ook nog een master Fiscale Economie moeten volgen.

Voor een stevige basis volg je in je eerste jaar vooral economievakken en ondersteunde vakken als wiskunde en statistiek. In het jaar erop verbreed en verdiep je je economische kennis en krijg je een introductie in fiscale vakken. Het laatste jaar van je bachelor staat geheel in het teken van fiscale economie.
Tijdens je studie bieden wij je de stof op verschillende manieren aan. Zo volg je:
  • Hoorcolleges (met een inleidend karakter)
  • Practicumcolleges (waarin je de stof oefent en leert toepassen)
  • Werkcolleges (waarin je de stof oefent, leert toepassen en bespreekt met je medestudenten).
Bachelor in Fiscale Economie - Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom aan de Erasmus?

De Erasmus School of Economics biedt:
  • Een afwisselende studie met economische en juridische vakken
  • Excellent onderwijs van docenten die ook in het bedrijfsleven en bij de overheid werken
  • Een levendige studieomgeving in een dynamische, moderne stad
  • Aanvullende uitdagingen voor excellente studenten (zoals de Bachelor Honours Class)
  • Een onderscheidende positie op de arbeidsmarkt, hoewel je daarvoor nog wel de aansluitende master Fiscale Economie moet afronden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Bachelor Honours Class

De Erasmus School of Economics biedt haar best presterende en meest toegewijde studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan de Bachelor Honours Class.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6900

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

231 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
60 eerstejaars gestart in 2017
33% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Erasmus
Fiscale economie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Maastricht University
Fiscale Economie
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 308 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
3/4 Amsterdam UVA
Fiscale economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/4 Tilburg University
Fiscale Economie
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.9
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.23.5
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 59 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Erasmus Universiteit Rotterdam 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 140 83
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 61% 64%
diploma binnen 4 jaar 37% 40%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3010gemiddeld bruto maandloon
84%kans op een vaste baan
29%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
72%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAccounting and Control+ motivatiebrief
ErasmusAccounting, Auditing and Controlgeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
ErasmusEconometrics and Management Science+ 60 EC pre-master
ErasmusEconomics and Businessgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFiscale Economiegeen aanvullende eisen
ErasmusFiscale Economiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAFiscale economie part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van MSc International Business Taxation)geen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Lawgeen aanvullende eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker fiscale zaken
compliance officer
manager fiscaal adviesbureau
bron: UWV

Contact

Onderwijs Service Centrum

Studieadviseur Fiscale economie

E: studieadviseur@ese.eur.nl
T: +3110 408 1380
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite