Psychologie

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Nieuwsgierig naar het gedrag van mensen, waarom ze doen wat ze doen? Dan is de bachelor Psychologie misschien iets voor jou.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc Psychologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus425plaatsen
honoursheeft honours track
Als je in Maastricht psychologie komt studeren maak je kennis met alle belangrijke theorieën en deelgebieden binnen de psychologie. Het onderscheid met andere psychologie-opleidingen is dat gaandeweg je studie het accent steeds meer komt te liggen op twee belangrijke invalshoeken: cognitieve psychologie en biologische psychologie. In de eerste richting wordt ervan uitgegaan dat ons gedrag niet zozeer wordt bepaald door de gebeurtenissen om ons heen, maar door de interpretatie ervan. Mensen zijn 'denkers' of informatieverwerkers. De tweede richting heeft als uitgangspunt dat alles wat we waarnemen, doen en denken, berust op patronen van hersenactiviteit. In deze tak spelen brain-imaging technieken als fMRI een grote rol.

Een andere belangrijke pijler van de opleiding is het zelfstandig leren opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De opleiding wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden.
Study a Bsc. Psychology in Maastricht: more about the study
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

awardKeuzegids beste opleiding
2018 : 1e plaats
 • Focus op biologische en cognitieve psychologie
 • Onderzoek speelt een belangrijke rol in het onderwijs
 • Het onderwijssysteem: Probleemgestuurd Onderwijs
 • Aangeboden in zowel het Nederlands als Engels

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor Open Dag Maastricht
Nieuwsgierig naar de meest internationale universiteit van Nederland en haar unieke onderwijsmethode? Kom dan naar de Bachelor Open Dag van de Universiteit Maastricht!
Experience Day Maastricht University Faculty of Law Maastricht
If you want to find out if a programme is right for you, you can attend an Experience Day. This event will give you a general impression of the academic environment and the subject matters you will be confronted with in the curriculum.
Verdiepingsdag Universiteit Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht
Jij weet welke opleiding je wilt gaan volgen. Maar je weet niet 100% zeker of deze opleiding bij je past. Bezoek dan een Experience Day en ervaar wat het volgen van deze studie in de praktijk inhoudt. Je volgt proefcolleges en ontdekt hoe het is om met anderen samen te werken in een onderwijsgroep.
4 vwo Oriëntatiedag Maastricht
Zit je in 4 vwo en wil je kennismaken met de Universiteit Maastricht en onze opleidingen? Kom dan naar de 4 vwo Oriëntatiedag op zaterdag 6 april! Kijk op onze website voor meer informatie over het programma en om je aan te melden!
Experience Day Maastricht University Faculty of Law Maastricht
If you want to find out if a programme is right for you, you can attend an Experience Day. This event will give you a general impression of the academic environment and the subject matters you will be confronted with in the curriculum.
Verdiepingsdag Universiteit Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastricht
Jij weet welke opleiding je wilt gaan volgen. Maar je weet niet 100% zeker of deze opleiding bij je past. Bezoek dan een Experience Day en ervaar wat het volgen van deze studie in de praktijk inhoudt. Je volgt proefcolleges en ontdekt hoe het is om met anderen samen te werken in een onderwijsgroep.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding Psychologie is een voltijd opleiding. Per week heb je zo'n 10-15 lesuren bestaande uit colleges, onderwijsgroepen en practica. De lessen vinden plaats op meerdere dagen per week, en wisselen per week en/of blokperiode. Naast de lessen moet je rekenen op zo'n 25 uur zelfstudie per week.
1e jaar De eerste twee jaar van het programma bieden een kennismaking met diverse vraagstukken en thema's uit de psychologie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan methoden en technieken van psychologisch onderzoek. Ook worden er trainingen gegeven in een aantal belangrijke academische en beroepsvaardigheden. Denk aan trainingen in het schrijven van een artikel, het houden van een voordracht, het voeren van een gesprek en het samenstellen van een portfolio.
periode
123456
Vaardigheden I: Leren in groepen
Methoden en technieken van onderzoek
6 EC
Sociaal gedrag
6 EC
Lichaam en gedrag
6 EC
Statistiek voor psychologen I
6 EC
Vaardigheden II: Observeren van andere mensen en jezelf
2 EC
Ontdek de psychologie
3 EC
Ontwikkeling
6 EC
Vaardigheden III: Communiceren en organiseren
2 EC
Waarnemen
6 EC
Geschiedenis en grondslagen van de psychologie
6 EC
Leren en geheugen
6 EC
Evolutie en genetica voor psychologie
3 EC
2e jaar In het tweede studiejaar maak je onder andere kennis met cognitie, het menselijke bewustzijn en het gedrag van de mens in verschillende culturen. Daarnaast doorloop je samen met je medestudenten de cyclus van academisch onderzoek, een voorbereiding van je Bachelor scriptie die je in het deerde jaar afmaakt.
periode
123456
Complexe cognitie
6 EC
Persoonlijkheid en verschillen tussen mensen
6 EC
Vaardigheden IV: Schrijf je mening
4 EC
Psychopathologie
6 EC
Kritisch denken
6 EC
Bewustzijn
6 EC
Mens en machine
6 EC
Onderzoekspracticum
10 EC
Statistiek II
6 EC
3e jaar In het eerste deel van het derde studiejaar stel je voor een groot deel je eigen programma samen. Dat doe je met minores van andere Maastrichtse opleidingen, of keuzeonderwijs bij de Faculty of Psychology and Neuroscience, bij andere faculteiten van de Universiteit Maastricht, bij andere universiteiten in Nederland, of in het buitenland. Als afronding van de bachelorstudie schrijft iedere student een scriptie: de bachelorthese.
periode
123456
Bachelorthese
8 EC
Keuzeonderwijs
20 EC
Vaardigheiden VI: Reguleren en solliciteren
1 EC
Methoden van cognitive neurowetenschappen
6 EC
Statistiek III
6 EC
Actie
6 EC
Motivatie en emotie
6 EC
Psychodiagnostiek
6 EC

specialisaties

specialisatie Cognitieve Psychologie

Ons gedrag wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen om ons heen, maar door de interpretatie ervan.

Wie het gedrag van de mens bestudeerd moet verder kijken dan zichtbaar gedrag, ook wat er in het verstand van de mens afspeelt is van belang. Cognitieve psychologie bestudeert deze interne mentale processen van de mens, zoals taal, geheugen, denken en waarnemen. Deze processen zijn van invloed op al ons gedrag of het nu om rationeel, onbewust of emotioneel gedrag gaat. De cognitieve psychologie beschrijft deze processen in termen van informatie verwerking. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorspellen welke telefoonnummers gemakkelijk te onthouden zijn, welke reclame en voorlichtingscampagnes het beste werken of hoe we het beste kunnen leren voor een proefwerk. Wanneer we de cognitieve psychologie combineren met de biologische psychologie, spreekt men van 'cognitieve neurowetenschappen'.

specialisatie Biologische Psychologie

Alles wat we waarnemen, doen en denken berust op hersenactiviteit.

In de biologische psychologie wordt ervan uitgegaan dat alles wat we bewust of onbewust waarnemen, doen en denken berust op patronen van hersenactiviteit. Bedenk dat ons brein meer neuronen bevat dan er zijn in het heelal en het zal duidelijk zijn waarom de menselijke hersenen worden beschouwd als de meest complexe structuur ter wereld. Verschillende technieken, waaronder de nieuwste brain imaging-technieken, maken het mogelijk in het levende brein te kijken en te meten waar activiteit plaatsvindt wanneer je een bepaalde handeling verricht of aan iets denkt. Daarnaast wordt ook het effect gemeten van het gebruik van psychofarmaca, die ons denken, handelen en waarnemen kunnen veranderen. Voorbeelden zijn tranquillizers die de werking van het centrale zenuwstelsel afremmen of stimulantia, zoals amfetamine en cafeïne, die het centrale zenuwstelsel juist activeren.
.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
25% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
'Kleinschalig' en 'persoonlijk' zijn misschien geen begrippen die je associeert met een universiteit. Maar het is wel waar ons Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) om draait. Je werkt in kleine groepen actief aan het analyseren van problemen, samen met medestudenten en docenten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kennis zo beter blijft hangen dan wanneer je feiten hoort in een collegezaal.
studeren in het buitenland
Gedurende de eerste periode van het derde jaar heb je de gelegenheid om vakken te volgen aan het buitenlandse universiteit. De faculteit heeft contacten met meer dan 80 partneruniversiteiten wereldwijd.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Daarnaast moet je één van de twee modules 'Methoden en technieken voor onderzoek' OF 'Statistiek voor psychologen 1' behalen.
honours-/excellence program Honours programma

Het honours programma Psychologie is een aanvullend onderwijsprogramma voor excellente studenten en gericht op inhoudelijke verbreding en verdieping van kennis en inzicht.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Let op: de aanmelddeadline is 15 januari 2019!

Op uiterlijk 15 januari dien jij je aanmelddocumenten ingedient te hebben via Studielink.
De deadline om je selectietoets af te ronden is 28 februari.
Op 15 april hoor je welke rankingnummer je hebt.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
wiskunde en biologie zijn niet verplicht maar worden sterk aangeraden

instaptoets
Onderdeel van de decentrale selectie

cijferlijst

taaltoets
Nederlandse track: studenten met een niet-Nederlands middelbare schooldiploma moeten een certificaat Staatsexamen Nederlands als tweede taal niveau II (NT2) behalen.

Engelse track: Heb je je middelbare school afgerond in een land binnen de EU/EEA? Dan hoef je geen Engels certificaat te overleggen. Als je je middelbare school hebt afgerond in een land buiten de EU/EEA én Engels niet je moedertaal is moet je de officiële resultaten van een IELTS toets (minimale score 6.0) of TOEFL toets (internet -based minimale score 80; paper-based miminale score 550) overhandigen.

vooropleiding
VWO-diploma (alle profielen toelaatbaar)

motivatiebrief
Onderdeel van de decentrale selectie

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1225 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
427 eerstejaars gestart in 2017
70% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Luna-tik
studievereniging Psychologie

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Melloney Wijenberg
Tal van mogelijkheden

Ik heb gekozen voor de studie Psychologie vanwege mijn interesse in het gedrag van de mens en het willen weten waarom mensen doen wat ze doen.

De belangrijkste redenen voor mij om voor Universiteit Maastricht te kiezen waren het moderne karakter van de universiteitsgebouwen, de vele faciliteiten, het onderzoekgerichte onderwijs, de gezelligheid van de bruisende studentenstad Maastricht en vooral het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Door PGO ben ik heel actief en regelmatig met de stof bezig...


Naast je theorievakken volg je het hele jaar vaardighedenonderwijs. Hier leer je presenteren, essays schrijven, onderzoek doen en nog veel meer. Hierdoor ontwikkel ik naast heel veel kennis ook vaardigheden, die ik later kan toepassen in het psychologisch werkveld.

Naast mijn studie ben ik lid van de studievereniging Luna-tik en de studentensectie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Zo biedt de universiteit en Maastricht nog vele andere mogelijkheden om je te ontwikkelen. Psychologie in Maastricht: mijn plaats voor ontwikkeling en ambitie!


lees verder ...
Najla Edriouch
studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
427 eerstejaars
70% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/14 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
517 eerstejaars
68% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/14 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
179 eerstejaars
82% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
508 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
508 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/14 Rijksuniversiteit
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
380 eerstejaars
72% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
380 eerstejaars
72% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/14 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
354 eerstejaars
74% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
354 eerstejaars
74% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
10/14 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
224 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
282 eerstejaars
83% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 UvA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
398 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
13/14 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
349 eerstejaars
73% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
282 eerstejaars
75% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten4.23.8
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Maastricht University is beoordeeld door 581 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Maastricht University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 398 464
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 86% 77%
diploma binnen 4 jaar 64% 66%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het behalen van je bachelordiploma krijg je de titel Bachelor of Science (BSc). Hiermee kun je doorstromen naar verschillende masteropleidingen
van de Faculty of Psychology and Neuroscience. Maar aangezien BSc een internationaal erkende titel is, kun je er ook voor kiezen een master te volgen aan een andere faculteit of universiteit. Soms gelden hiervoor wel aanvullende eisen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde psychologen houden zich bezig met uiteenlopende werkzaamheden op diverse werkplekken. Welk beroep je als afgestudeerd psycholoog gaat uitoefenen, hangt sterk af van de masteropleiding die je kiest. De gemiddelde alumnus van onze faculteit doet er na het afronden van een master 3 maanden over om een eerste baan te vinden. 43% vindt binnen een maand een eerste betaalde baan. Het gemiddeld bruto inkomen van onze alumni 1.5 jaar na afstuderen bedraagt € 2.019. (Bron: WO-monitor ROA).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitApplied Social Psychology+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitArbeid, Organisatie & Gezondheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimology+ aanv. eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RijksuniversiteitCognitive Psychology and Psychophysiology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
RijksuniversiteitEnvironmental Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Radboud UniversiteitGedragsveranderinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
UvAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
UvAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
UvAData Science+ aanv. eisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitKlinische Neuropsychologie+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitKlinische Psychologie+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOntwikkelingspsychologie+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
UvAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUKlinische neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische psychologie+ aanvullende vakeisen
UvASport- en prestatiepsychologie+ aanv. eisen
UvATraining & Development+ aanv. eisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
RijksuniversiteitPsychology (EN)+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenApplied Cognitive + aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent + aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical + aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer + aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical + aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in + aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health + aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational + aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReflecting on Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Psychology: Individual Differences and Assessment+ basiskennis
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitTalent Development and Creativity+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobility+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitWork, Organizational and Personnel Psychology+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

behavioural psychologist

 • Provide information and training about unwanted behaviour
 • Develop interventions

educational psychologist

 • Psycho diagnostic research into learning disabilities and personality
 • Social-emotional counseling
 • Support of educational staff
 • Development and implementation of educational policy

neuropsychologist
policy advisor
work- and organisational psychologist

 • Human resource management
 • Design and execute selection procedures
 • Set up and give training
 • Channel organisational processes and changes

bron: StudieData

Contact

Grosch Isabelle

Marketing & Communications Advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite