Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht heeft ongeveer 2500 studenten en 250 stafleden.

De Faculteit is gehuisvest in een markant gebouw centraal gelegen in de stad (waar de stadsbus voor de deur stopt) met alle voorzieningen in het gebouw. In de onmiddellijke nabijheid zijn talloze terrasjes en horecagelegenheden maar ook enkele andere faculteiten: een echte binnenstadscampus.

Onderwijs volgens het PGO-systeem
Het onderwijs is kleinschalig van opzet. In het eerste jaar zijn er onderwijsgroepen van maximaal 15 studenten. Dat maakt het onderwijs intensief en individueel gericht. Het onderwijs is gericht op het oplossen van problemen om zo kennis op te doen. Deze methode wordt het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) genoemd, een Maastrichtse uitvinding die veel navolging vindt. PGO vergroot de toepasbare kennis en vooral ook het vermogen om nieuwe problemen, nieuwe regels, nieuwe rechtspraak en nieuwe complexe situaties aan te kunnen. En dat is voor een jurist nu eenmaal een belangrijke eigenschap.

Vaardigheden staan centraal
Een staflid begeleidt de kleine onderwijsgroep, maar een student is gespreksleider en voorzitter. Iedere bijeenkomst verzorgt een student een presentatie en maakt een andere student notulen. Studenten kunnen natuurlijk ook de elektronische leeromgeving gebruiken. Verwerven van kennis en inzicht gaan zo hand in hand met het aanleren van alle benodigde vaardigheden. En dat is de beste manier van leren, en een die in de beroepspraktijk en in vervolgopleidingen zeer wordt gewaardeerd. De kleinschaligheid van onderwijs maakt individuele aandacht voor alle studenten mogelijk. Het begeleiden van studenten die een paper schrijven of een presentatie verzorgen krijgt veel aandacht.

Oefenrechtbank en pleitwedstrijden
In de facultaire Oefenrechtbank bootsen studenten een rechtszaak tot in detail na. De Faculteit is ook zeer actief in talloze nationale en internationale pleitwedstrijden (moot courts), en met veel succes. Stel je eens voor: na enkele jaren studie, pleiten voor het Europese Hof van Justitie in een pleitwedstrijd waaraan faculteiten uit heel Europa en de VS deelnemen. Ieder jaar is zo'n pleitwedstrijd werkelijkheid voor enkele tientallen Maastrichtse studenten.

Een internationale faculteit
In alle bachelor- en masteropleidingen wordt ruim aandacht gegeven aan Europees en internationaal recht en aan rechtsvergelijking. De staf is zeer internationaal van samenstelling en ieder jaar verzorgen buitenlandse gastdocenten onderwijs. Verder heeft de faculteit vele contacten met buitenlandse faculteiten en kan daardoor ruime studiemogelijkheden in het buitenland aanbieden. De faculteit biedt ook mogelijkheden om als studentassistent te werken voor het onderwijs of voor het onderzoek. Een ideale kans om je extra te bekwamen en nog een aardig zakcentje te verdienen ook.

Onderzoek
Twee onderzoeksscholen verrichten onderzoek: Rechten van de Mens en Ius Commune. Beide scholen zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) erkend. De zwaartepunten van het onderzoek zijn rechtsvergelijking, het internationale en Europees recht en hun wisselwerking met het nationale recht, en de rechten van de mens. De Faculteit geeft vier keer per jaar de Maastricht Journal on European and Comparative Law uit. Onderzoek op het gebied van het Europees recht en de rechtsvergelijking wordt gepubliceerd in de reeks Ius Commune Europaeum (Intersentia). Verder heeft de Faculteit haar eigen reeks working papers waarin onderzoeksresultaten worden neergelegd. Veel onderzoeksresultaten worden ook op het internet gepubliceerd via SSRN.
De Maastricht Graduate School of Law coördineert het tweede en derde geldstroom onderzoek, organiseert de opleiding van promovendi, facultaire congressen en publicaties en coördineert de onderzoeksschool Ius Commune.

studentaantallen

man: 642 vrouw: 1118

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Maastricht

postadres

Faculteit der Rechtsgeleerdheid