Theologie (joint degree PthU/VU)

Protestantse Theologische Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De PThU en de VU scholen theologen in de protestantse traditie van theologiebeoefening, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen religie en maatschappelijke en culturele contexten.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA Theologie (joint degree)
typeregulier, 180 EC
start1 september
opleidingsduur3 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55004
numerus fixusnee
honoursnee
Vanuit een kritische betrokkenheid op de eigen traditie verzorgen docenten van PThU en de Vrije Universiteit Amsterdam onderwijs waarin de studenten, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, kennis en vaardigheden opdoen die horen bij de academische theologiebeoefening. In de opleiding komt een nuttige spanning tussen beschrijvende wetenschap en normatieve vooronderstellingen tot uitdrukking. Dit maakt de dialoog tussen verschillende godsdiensten en uiteenlopende protestants-christelijke stromingen tot een cruciaal onderdeel van de opleiding, zowel in theorie als in praktijk. Het begrip 'dialoog' is daarmee kenmerkend voor deze opleiding.

Waarom aan de PTHU?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
Inleiding OT
Kerkgeschiedenis
Hebreeuws I
Geschiedenis van de Filosofie
Hebreeuws II
Systematische theologie
2e jaar
periode
Grieks of vrije ruimte
Niet-christelijke religies
Grieks of vrije ruimte
Religieuze existentie in Amsterdam
3e jaar
periode
Minor

Onderwijs

onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studiebegeleiding
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

27 studenten volgen deze opleiding
22% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
56% daarvan is vrouw
199 studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit
38% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 PTHU
Theologie (joint degree PthU/VU)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam VU
Theologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie (joint degree PthU/VU) aan de Protestantse Theologische Universiteit is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

M.A.M. Bouter

Studentendecaan

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite