Deze opleiding

Als student verdiep je je in de geschiedenis en de structuur van het Engels, je leert het spreken op een 'near-native' niveau en je maakt kennis met de Engelstalige literatuur.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50290
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De Engelse taal heeft de wereld veroverd. Het is de taal van wetenschap, diplomatie en het zakenleven. De Engelstalige literatuur, met haar rijkdom en verscheidenheid, neemt een belangrijke plaats in binnen de wereldliteratuur. De taal, cultuur en geschiedenis van Engeland en Amerika hebben dan ook grote invloed op onze taal en cultuur.

Als je kiest voor de studie Engels leer je niet alleen de taal op hoog niveau spreken, maar verdiep je je ook in de Engelse literatuur, cultuur en geschiedenis. Omdat taal een vak is, leer je in Nijmegen door intensief en kleinschalig onderwijs alles wat bij de Engelse taal en cultuur hoort. Zodat je aan het einde van de studie je vak verstaat en met goede vooruitzichten de arbeidsmarkt op kan gaan.

De bacheloropleiding bestaat uit twee richtingen: Engelse Taal en Cultuur en Amerikanistiek. Bij aanvang van het eerste studiejaar maak je al een keuze voor één van de richtingen. Als enige universiteit in Nederland kun je in Nijmegen kiezen tussen de Britse en Amerikaanse uitspraak van het Engels. Bovendien kun je met deze bachelor aan de Radboud Universiteit instromen in de masters Letterkunde, Linguistics en North-American Studies aan.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Keuze uit twee tracks: Engelse Taal en Cultuur of Amerikanistiek
  • Uniek onderscheid tussen de uitspraak van het Brits-Engels en het Amerikaans-Engels
  • Vanaf dag één zijn je colleges in het Engels. We proberen je een zo natuurlijk mogelijk de taal te leren.
  • Brede oriëntatie op geesteswetenschappen en de arbeidsmarkt
  • Je hebt voldoende ruimte om een deel van het programma in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar De bacheloropleiding English Language and Culture kent twee richtingen: English Language and Culture en American Studies. In het eerste bachelorjaar maak je al een keuze, maar er is een gemeenschappelijke basis op het gebied van de taalbeheersing. Dit eerste studiejaar bestaat uit vijf basisgebieden: taalvaardigheid, taalkunde, letterkunde, cultuurkunde en geschiedenis.
periode
1234
Oral Communication Skills - British English A
5 EC
Philosophical Reflection
5 EC
British Culture and History
5 EC
Introduction to Linguistics
5 EC
Writing English
5 EC
British English Phonetics
5 EC
Reading Literature: An Introduction
5 EC
RADAr: Academic Language Proficiency
English from Old to New
5 EC
Oral Communication Skills - British English B
5 EC
British Literature and Culture of the 19th and 20th Century stage
5 EC
Survey American Literature
5 EC
Syntax I
5 EC
2e jaar In het tweede bachelorjaar bouw je voort op de vakken waarmee je in de propedeuse al hebt kennisgemaakt. Je leert de Engelse taal steeds beter beheersen, je kent de belangrijkste werken uit de Britse en Amerikaanse literatuur en begrijpt de structuur van het Engels. Bij taalkunde volg je de cursussen fonologie, syntaxis, moderne en historische taalkunde. Ook besteed je aandacht aan de vele variëteiten van het Engels en aan het Engels als wereldtaal.
periode
1234
Pragmatics in Translation
5 EC
British Literature and Culture of the 17th and 18th Century
5 EC
Dead or Alive? The Contemporary British Novel
5 EC
English as a World Language
5 EC
Van Klank tot Woord
5 EC
Introduction to Middle English Literature
5 EC
Academic Communication Skills British English
5 EC
Research Seminar in English Literary Studies
5 EC
Second Language Acquisition
5 EC
3 Elective courses keuzevak
15 EC
3e jaar In het derde jaar kun je je onder meer in de Engelse taalkunde specialiseren door onder meer cursussen over tweede-taalverwerving, fonologie en taalvariatie te volgen. Heb je meer interesse in literatuur, dan zit je goed bij de vakken over letterkunde, waarin je kennismaakt met belangrijke literaire genres zoals de roman, poëzie en toneel. Tijdens het derde jaar is het eveneens mogelijk om een stage te lopen of om een aantal maanden in het buitenland te studeren.
periode
1234
Fools and Furies: The Early Modern Stage
5 EC
Research in English Linguistics
5 EC
Minors keuzevak
40 EC
Bachelor's Thesis in English Literature or Linguistics afstuderen
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet55% zelfstudie
40% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

274 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
45 eerstejaars gestart in 2017
76% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GAG
studievereniging Engels

USA
studievereniging Amerikanistiek

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Radboud Universiteit
English Language and Culture
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Radboud Universiteit
American Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 RUG
English Language and Culture
star Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie Engels ben je breed opgeleid en flexibel inzetbaar in de maatschappij. Er zijn heel veel mogelijkheden bij bijvoorbeeld vertaalbureaus of adviesbureaus, in de journalistiek, bij uitgeverijen, universiteiten of in het toerisme. Je kunt met een aanvullende lerarenopleiding natuurlijk ook gaan lesgeven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kennis van de Engelse taal en cultuur en de academische vaardigheden die je tijdens de bachelor hebt opgedaan kun je na je studie op veel verschillende plekken inzetten. Onze afgestudeerden komen vaak terecht bij de overheid of in het (internationale) bedrijfsleven. Steeds meer werkomgevingen zijn internationaal, waardoor er veel vraag is naar werknemers met goede kennis en vaardigheden op het gebied van de Engelse taal en cultuur.
Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij grote internationale bedrijven en daar je expertise inzetten op het gebied van internationaal beleid, consultancy of interculturele communicatie. Kennis van de Engelse taal en cultuur is erg belangrijk voor bedrijven die zich willen richten op de Engelse markt of bij het corresponderen met zakelijke relaties. Ook in wetenschap en diplomatie is Engels de belangrijkste taal.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in het onderwijs te gaan werken en het vak Engels te doceren. Onze oud-studenten vind je vaak terug bij uitgeverijen, kranten of vakbladen, vertaalbureaus of in de toeristische branche. Ze werken bijvoorbeeld als journalist, redacteur, projectleider, docent, onderzoeker of vertaler.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
RUGCommunicatiekunde+ 60 EC pre-master
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Engels educational+ aanv. eisen
RUGEnglish Literature and Culturegeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenTranslation+ 30 EC pre-master
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant of beleidsmedewerker in een internationale organisatie
docent op een universiteit, hogere school of middelbare school
journalist of redacteur
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstelling
vertaler
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Lidwien Cluitmans

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite