Tandheelkunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De studie leidt je op tot tandarts. Je bestudeert pathologie, diagnostiek, preventie en behandeling van tandheelkundige afwijkingen bij de patiënt op een wetenschappelijke manier.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56560
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De studie leidt je op tot tandarts. Je bestudeert alle aspecten die samenhangen met pathologie, diagnostiek, preventie en behandeling van tandheelkundige afwijkingen bij de patiënt op een wetenschappelijke manier. Er komen ook motorische, cognitieve, sociale en psychologische aspecten aan bod. De studie tandheelkunde leidt je op voor het uitoefenen van het beroep van tandarts. Het oplossen van tandheelkundige problemen vereist veel vaardigheden. De tandheelkunde heeft zich ontwikkeld van empirisch handwerk tot een wetenschappelijk onderbouwd beroep met motorische, cognitieve, sociale en psychologische aspecten. Ook de relatie tussen tandarts en patiënt is tegenwoordig onderwerp van onderwijs en onderzoek. De tandheelkunde maakt deel uit van de totale gezondheidszorg voor de bevolking. Binnen de opleiding leer je in teamverband werken en je krijgt wetenschappelijk gericht onderwijs. De opleiding tandheelkunde maakt deel uit van de Medische Faculteit van het RadboudUMC te Nijmegen. In Nijmegen ligt het accent op de combinatie van theorie en praktijk. Al vanaf het eerste studiejaar ben je gemiddeld twaalf uur per week bezig met praktische vaardigheden.

Tandheelkunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids topopleiding
2016
Het klinisch onderwijs start in het 2e bachelorjaar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de propedeutische fase van de opleiding maakt de student kennis met een groot deel van het vakgebied van de tandarts. Accent ligt op medische basisvakken, wetenschappelijke scholing en preklinische vaardigheden.
Aan het eind van het 1e jaar krijgt de student een (bindend) studieadvies.
periode
Ademhaling en circulatie
Beweging, zenuwstelsen en locale anesthesie
Cariologie
Functie en functieherstel 1
Hoofd en hals 1
Orientatie op opleiding en beroep
Parodontium 1
Professionele ontwikkeling 1
Restauratie van gebitselementen 1
Rontgenologie
Tandheelkundige gezondheidzorg in teams
Wetenschappelijke basisvaardigheden 1
2e jaar In het 2e en 3e jaar van de opleiding wordt gestart met klinische behandelingen.
3e jaar Klinische handelingen worden in het 3e jaar geintensiveerd. In het 3e bachelorjaar volgt de student de wetenschappelijke stage en sluit deze af met het schrijven van een scriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, practicum, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Het tandheelkundig onderwijs is heel gevarieerd door de afwisseling van theoretisch en praktisch onderwijs.
studeren in het buitenland
Tijdens de bacheloropleiding is het mogelijk om in het kader van het Honours Programma in het 3e jaar de wetenschappelijke stage te volgen op een universiteit in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Programma

Deelname Honours Programma is mogelijk in 2e en 3e opleidingsjaar.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
vwo E&Maangevuld met VWO deelcertificaten/ CCVX certificaten voor de ontbrekende exacte vakken
vwo C&Maangevuld met VWO deelcertificaten/ CCVX certificaten voor de ontbrekende exacte vakken
hbo-pAangevuld met 4 VWO deelcertificaten/CCVX certificaten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en VWO deelcertificaat Engels cq certificaat Engels van Radboud Into'Languages
WO propedeuseAangevuld met 4 VWO deelcertificaten/CCVX certificaten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde
toelatingseisen

vooropleiding
-VWO Profiel Natuur en Techniek + biologie

  • VWO Profiel Natuur en Gezondheid + natuurkunde
  • Colloquium Doctum
  • Vergelijkbare buitenlandse vooropleiding (met NT2 niveau II en redelijke beheersing Engelse taal)
  • HBO- propedeuse in combinatie met VWO deelcertificaten/CCVX certificaten voor natuurkunde, wiskunde, biologie, scheikunde en VWO deelcertificaat/certificaat Radboud Into'Languages voor Engels

instaptoets

motivatiebrief

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 450.00levensonderhoud
€ 700.00studiematerialenper jaar
€ 350.00
inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

Tandheelkundige Faculteitsvereniging
studievereniging tandheelkunde

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De masteropleiding tandheelkunde is noodzakelijk na de bacheloropleiding om als tandarts werkzaam te kunnen zijn.
Het beroepsperspectief voor tandartsen (na afronding master) is zeer gunstig. Veel afgestudeerden vinden snel een baan.Soms in loondienst, soms als waarnemer en sommige starten direct een eigen praktijk.
Vrijwel alle afgestudeerde tandartsen (na masteropleiding) starten direct op de arbeidsmarkt.
Salarissen zijn afhankelijk van dienstverband/eigen praktijk. Een startende tandarts verdient bij een fulltime dienst verband rond de €5000 per maand.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitGeneeskunde+ 55 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTandheelkunde+ motivatiebrief
Amsterdam UVATandheelkunde+ aanv. eisen
Amsterdam VUTandheelkunde+ aanv. eisen
RUGTandheelkundegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Caroline Visser-van Dijck

studie-adviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite