Algemene Cultuurwetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wie Algemene Cultuurwetenschappen studeert, maakt kennis met kunstvormen als beeldende kunst, film & televisie, theater, muziek, literatuur en digitale media.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA Algemene Cultuurwetenschappen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56823
numerus fixusnee
honours programmaja
Algemene Cultuurwetenschappen is een studie voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het grotere plaatje. Naar hoe je een kunstwerk bekijkt in de context van de tijd, cultuur en samenleving waarin het is gemaakt. Naar hoe opvattingen over 'belangrijke kunst' verschillen. Wat is kunst en wat niet? En wat zegt populaire cultuur over onze maatschappij, over verschillen tussen man en vrouw, over westers en niet-westers? Dat zijn vragen die je in deze bachelor leert beantwoorden. Je analyseert cultuuruitingen zoals films, theaterstukken, schilderijen, literaire teksten, muziekalbums en videoclips vanuit allerlei invalshoeken. Om je te ontwikkelen tot een kritisch onderzoeker, leg je een stevige theoretische basis op het gebied van onder meer cultuurtheorie en kunstgeschiedenis, en ontwikkel je je academische vaardigheden. Je specialiseert je uiteindelijk in de Creatieve Industrie, met vakken over mode en televisie, of in Cultuurbeleid, met vakken over de relatie tussen culturele instellingen en politiek.

De Bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen biedt ook een volledig Engelstalige track aan, Arts and Culture Studies. Kijk op www.ru.nl/bachelor/acs voor meer informatie.
Algemene cultuurwetenschappen
Bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2016 : 1e plaats, 2017 : 1e plaats
In Nijmegen bestudeer je je hele opleiding lang álle kunstvormen. Aan andere universiteiten komen vaak niet alle kunstuitingen aan bod of moet je een keuze maken. Ook de keuze voor vrije ruimte- of minorvakken verschilt sterk. In Nijmegen kun je 'shoppen' bij onder meer Kunstgeschiedenis, Filosofie, Engels, Frans, Spaans, Duits, Geschiedenis, Communicatie- en informatiewetenschappen en Amerikanistiek. Dat kan lang niet overal.
  • De opleiding Algemene Cultuurwetenschappen is maar liefst acht jaar op rij verkozen tot beste opleiding door de Keuzegids Universiteiten!
  • Je krijgt een grondige basiskennis van alle kunstdisciplines van de oude Grieken tot nu: beeldende kunst, literatuur, muziek, film, televisie, theater, dans en nieuwe media.
  • Algemene Cultuurwetenschappen is een kleinschalige afdeling met een prettige en open sfeer. Er is veel rechtstreeks contact tussen studenten en docenten.
  • Je kunt deze bachelor ook volledig in het Engels volgen.
  • Algemene Cultuurwetenschappen laat je kennismaken met verschillende vakgebieden. Je benadert kunst en cultuur zowel vanuit een historisch perspectief als vanuit bijvoorbeeld sociologisch of maatschappelijk oogpunt.
  • Je zit niet de hele dag in de collegebanken, maar bezoekt regelmatig voorstellingen en tentoonstellingen, en leert cultuur in de maatschappelijke context te plaatsen.


Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe propedeuse geeft je een basis in kennis en vaardigheden om de cursussen in de volgende jaren te kunnen volgen. Je leert een open, onderzoekende houding aan te nemen en kan cultuurvormen beschrijven en analyseren. Je vergelijkt en ordent deze en herkent verbanden en verschillen. Na de propedeuse gaat het programma meer de diepte in, waarbij je je kan verdiepen in het onderwerp dat jij het meest interessant vindt.
1e jaar In het eerste jaar maak je op verschillende manieren kennis met kunstenaars, kunstwerken en hun geschiedenis. Je analyseert ze en vergelijkt ze met elkaar en plaatst ze in de juiste historische periode. Daarnaast maak je kennis met de theoretische kernbegrippen van Algemene Cultuurwetenschappen. Je ontdekt welke verbanden er bestaan tussen kunst, cultuur en samenleving, en je analyseert en interpreteert kunstwerken. Ook werk je aan het verbeteren van je communicatieve vaardigheden.
periode
1234
Analyse van Muziek, Tekst en Beeld
10 EC
History of the Arts I
5 EC
Academische Vaardigheden
5 EC
European Culture
5 EC
History of the Arts II
5 EC
Cultural Theory
10 EC
History of the Arts III
5 EC
History of the Arts IV
5 EC
Literatuurwetenschap: tekst en betekenis
5 EC
Values of Culture
5 EC
2e jaar In het tweede bachelorjaar verdiep je je in een aantal kunstdisciplines. Je hebt een kritische houding en zoekt zelfstandig naar verbanden, context en achtergronden. Tijdens de cursussen in dit jaar worden niet alleen kunstwerken geïnterpreteerd, vergeleken en verklaard, maar je problematiseert, verklaart en nuanceert ook standpunten van jezelf en anderen. Daarnaast volg je een minorprogramma naar keuze. Ook kun je een stage lopen als invulling van een minor.
periode
1234
Gender en de kunsten
5 EC
Vulgar Culture
5 EC
Kunstkritiek en Repertoire
5 EC
Kunststroming: Romantiek
5 EC
Muziekcultuur
5 EC
Wijsgerige reflectie: Esthetica (Core curriculum I)
5 EC
Tekstcultuur: intermedialiteit
5 EC
Intertekstualiteit: methoden en vaardigheden
5 EC
Keuzepakket 'Cultuurbeleid' of zelfgekozen minor keuzevak
15 EC
Podiumcultuur
5 EC
3e jaar Tijdens het derde jaar krijg je een verdere verdieping van kennis en vaardigheden en bereid je je voor op instroom in de masteropleiding. Je hebt een academische houding en weet zowel kritisch als genuanceerd te zijn. Het concretiseren van theoretische aannames, de evaluatie van eigen en andermans onderzoek en het opstellen van een onderbouwde, problematiserende onderzoeksvraag staan in dit jaar centraal.
periode
1234
Visual Culture
5 EC
Core curriculum II
5 EC
Keuzepakket of zelfgekozen minor keuzevak
30 EC
City Culture
5 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC
Core curriculum III
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
65% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
In het tweede en derde jaar volg je thematische werkcolleges. Tijdens de interdisciplinaire werkgroepen Tekstcultuur, Visual Culture, Muziekcultuur en Podiumcultuur maak je kennis met uiteenlopende culturele fenomenen, zoals musicals, reclamemuziek, digitale fotografie, beeldmanipulatie, theatervormgeving en muziekromans.
studeren in het buitenland
Je kunt in het derde jaar van je studie als minor enkele vakken in het buitenland volgen. Ongeveer een kwart van onze studenten studeert enkele maanden aan een buitenlandse universiteit. Het programma is zo ingericht dat je geen studievertraging hoeft op te lopen. We hebben uitwisselingsprogramma's met universiteiten in onder andere Wenen, Glasgow, Istanbul, Parijs, Rome, Leuven, Oslo, Reading en Reykjavik.
exchange programs
  • Boston College, Boston Bilateraal - USA
  • Hogeschool Antwerpen Erasmus - Belgie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Kijk hier voor meer informatie over aanmelden en inschrijven:

http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/cultuurwetenschappen/aanmelden-inschrijven/
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pDit is mogelijk als je binnen een jaar je propedeuse hebt behaald, met als gemiddeld cijfer minimaal een zeven. Daarnaast moet je het vak Engels hebben afgerond op vwo-niveau. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

132 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
45 eerstejaars gestart in 2017
91% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

KNUS
Studievereniging KNUS is de studievereniging van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds de oprichting in 2003 verzorgt Studievereniging KNUS het aanbod van zowel studie-gerelateerde als gezelligheidsactiviteiten voor haar leden. Hierbij valt te denken aan symposia, studiereizen en lezingen maar ook kroegcolleges, filmquizzen en open podia.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Algemene Cultuurwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
45 eerstejaars
91% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
Arts and Culture Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
45 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Erasmus
Algemene Cultuurwetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Erasmus
International Bachelor Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Erasmus
Double Degree in Arts and Sciences (RASL)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
87 eerstejaars
78% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
34 eerstejaars
85% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.13.8
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.93.4
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 57 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4
aantal eerstejaars 45 66
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 74% 61%
diploma binnen 4 jaar 66% 55%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/cultuurwetenschappen/studie-cijfers/studie-cijfers-acw/

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van programmeur van een festival tot beleidsmedewerker bij de overheid: onze afgestudeerden komen overal terecht. De opleiding Algemene Cultuurwetenschappen geeft je een brede blik op kunst en cultuur die je kunt inzetten bij veel organisaties, instellingen en ondernemingen. Ook is er in de studie veel aandacht voor academische vaardigheden. Hierdoor ben je na afronding van de studie in staat om kritisch te denken, ben je goed getraind in het presenteren en schrijven en communicatief sterk.
Afgestudeerden van onze opleiding zie je terug bij culturele organisaties, overheidsinstellingen, uitgeverijen, onderzoeksinstellingen of in het onderwijs. De mogelijkheden zijn divers en worden mede bepaald door je eigen interesses en welke vakken je binnen de opleiding hebt gevolgd.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1739gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
65%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityArt, Media and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
Universiteit LeidenArts and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts & Media Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (1 jaar)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in geschiedenis en staatsinrichting full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
Tilburg UniversityGlobal Communication+ aanv. eisen
UvAHeritage Studies: Heritage and Memory Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art & Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Tilburg UniversityRitual in Society+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker op het gebied van cultuur bij de overheid
docent van creatieve vakken zoals ckv in het voortgezet onderwijs of onderwijsontwikkelaar
medewerker educatie of pr-medewerker bij een museum of culturele gezelschappen
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstelling
programmeur, event-manager of projectmedewerker voor een festival of culturele organisatie
redacteur, tekstschrijver, recensent of journalist bij kranten, uitgeverijen of vakbladen
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Lieneke Setton

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite