Deze opleiding

Scheikunde is overal. Of het nu gaat om de display van je mobiele telefoon, de deodorant die je gebruikt, de pijnstiller tegen hoofdpijn, voor alles wat je gebruikt vormt scheikunde de basis.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56943
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Voor elke toepassing heeft een molecuul (of een materiaal) specifieke eigenschappen nodig. Een scheikundige leert hoe hij moleculen zo kan aanpassen, dat ze de juiste eigenschappen krijgen. Een geurstof moet vluchtig zijn en lekker ruiken. Een autolak moet krasbestendig zijn en de juiste kleur hebben. Een medicijn moet een ziekte genezen, maar geen bijwerkingen hebben. Dat maakt scheikundig onderzoek veelzijdig en boeiend.

In de Engelstalige bacheloropleiding Chemistry word je opgeleid voor het doen van chemisch onderzoek waarin je vaak samenwerkt met wetenschappers van verschillende vakgebieden. De ontwikkelingen in het chemisch onderzoek gaan in snel tempo verder. Kun je een autolak maken, waarbij de kras vanzelf weer verdwijnt? Kun je een gel ontwikkelen, die wonden geneest?

Na je studie kun je verder met onderzoek bij een bedrijf of aan een universiteit. Met een opleiding scheikunde kun je echter ook andere kanten op. Je kunt een eerstegraads lesbevoegdheid halen en leraar worden. Ben je ondernemend? Volg dan tijdens je bachelor- en masterstudie scheikunde managementvakken en begin je eigen bedrijf met de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

In Nijmegen krijg je een gedegen brede bètaopleiding waar veel nadruk ligt op praktisch (lab)werk. Er is nauwe samenwerking met bedrijven, waardoor er volop stagemogelijkheden zijn. Elke eerstejaars heeft een eigen tutor bij wie je terecht kunt met vragen en het persoonlijk contact tussen studenten en docenten is laagdrempelig. Na het eerste jaar is het mogelijk om nog te switchen naar de opleidingen Molecular Life Sciences en Science.

Open dagen en meeloopdagen

Nijmegen
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
40% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
exchange programs
  • Erasmus programma - Nederland
    De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
  • minimaal 39 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 39 ECTS (studiepunten) van de maximale 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn.
honours-/excellence program Honours Academy

Gaat studeren je goed af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je tijdens je bachelor alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7273
niet-EU/EER studenten : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A + wiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + scheikunde + natuurkunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

201 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
47 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sigma
studievereniging van het Cluster Moleculaire Wetenschappen (Moleculaire Levenswetenschappen, Scheikunde, en Natuurwetenschappen)

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemistry aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftChemical Engineering+ cijfergemiddelde
TUeMedical Engineering+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitNanoscience+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultants for it, business and non-profit service providers
researcher or business developer in a spin-off company
researchers at universities and research institutes
scientists at research departments of pharmaceutical companies
starters of their own business (spin-off for example)
teachers at high schools or universities
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Wilma Philipse

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite