Filosofie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als filosofiestudent stel je fundamentele vragen en verdiep je je in de antwoorden van filosofen uit verleden en heden. Het onderwijs is van hoge kwaliteit, de begeleiding persoonlijk en intensief.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA Wijsbegeerte
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
numerus fixusnee
honours programmaja
Filosofische vragen richten zich op de overtuigingen waarop ons denken en handelen is gebaseerd. Wat bedoelen we precies als we het hebben over een vrije wil? Wat is rechtvaardigheid? Is er verschil tussen lichaam en geest? Welke rol speelt taal in ons denken?

Als filosoof neem je niet zomaar iets aan, maar ga je zelf op onderzoek uit. Tijdens de studie filosofie maak je kennis met vele beroemde denkers uit heden en verleden. Door de confrontatie met deze denkers leer je gaandeweg je eigen positie beter kennen en begrijpen.

Als je in Nijmegen filosofie studeert, kun je rekenen op intensieve begeleiding van deskundige docenten. Het onderwijs geschiedt meestal in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke interactie. Je verwerft grondige kennis van de geschiedenis van de filosofie en van het huidige filosofische onderzoek. Daarnaast doe je diverse vaardigheden op, zoals het interpreteren van filosofische teksten en het toepassen van filosofische theorieën op actuele kwesties.

In Nijmegen kun je ook de verkorte bacheloropleiding filosofie volgen. Deze opleiding duurt maximaal twee jaar en is toegankelijk op basis van een wo-propedeuse of een hbo-diploma.
Filosofie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Als je kiest voor filosofie in Nijmegen, dan kies je voor een brede opleiding in de westerse filosofie. Je volgt inleidende en verdiepende cursussen in de vele deelgebieden die filosofie kent. Daarnaast heb je veel mogelijkheden om je eigen studieprogramma samen te stellen wat bij je past. Binnen de opleiding krijg je de vrijheid om je interesses en kennis te verdiepen of juist te verbreden. Er zijn veel specialisaties waardoor je volop de gelegenheid hebt om eigen accenten te leggen.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding biedt je gedegen onderwijs in historische en systematische onderdelen van de filosofie. De filosofie heeft een lange en rijke traditie. Deze komt uitgebreid aan bod in de vakken geschiedenis van de filosofie. Daarnaast kent de filosofie de systematische benaderingonderdelen, waarbij je zelf nadenkt over thema's als waarheid, kennis, mens, taal, wetenschap, politiek en moraal.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende onderdelen van de filosofie. Je besteedt aandacht aan de historische ontwikkeling en de wijze waarop het vak op dit moment in de wereld wordt beoefend. De belangrijkste filosofische auteurs en stromingen komen aan bod, evenals de onderwerpen die in hedendaagse filosofische discussies van belang zijn. Daarnaast leer je basisvaardigheden die je nodig hebt voor het opdoen en verwerken van filosofische kennis.
periode
Academische vaardigheden
Argumentatieleer
Cognitiefilosofie
Geschiedenis van de antieke filosofie
Geschiedenis van de hedendaagse filosofie
Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie
Geschiedenis van de moderne filosofie
Kenleer en wetenschapsleer
Logica
Metafysica
Sociale en politieke filosofie
Taalfilosofie
Tutorgroepen
Wijsgerige antropologie
Wijsgerige ethiek
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in de onderwerpen waarmee je in de propedeuse hebt kennisgemaakt. Het accent verschuift naar zelfstandig lezen, analyseren en schrijven. Je volgt verdiepende curusussen filosofie en voert zelfstandig onderzoek uit. Ook volg je twee keuzeminoren. Een minor geeft je de mogelijkheid om een samenhangend keuzeprogramma te volgen rondom een thema. Met een minor krijg je de kans om je te verdiepen in je eigen vakgebied of juist je horizon te verbreden.
3e jaar In het derde jaar kies je vier hoor-/werkcolleges filosofie uit een jaarlijks aanbod van acht. In deze cursussen worden filosofische auteurs of wijsgerig kernthema's behandeld, waarbij basiskennis van de filosofie wordt verondersteld. De onderwerpen zijn elk jaar nieuw en zijn gebaseerd op het onderzoek van je docenten. Het derde jaar sluit je af met een bachelorwerkstuk.

specialisaties

afstudeerrichting Cognitiefilosofie

In de cognitiefilosofie draait het om vragen over de aard en status van de menselijke geest. Wat zijn gedachten?' Wat is bewustzijn? Ook staan kwesties als vrije wil en identiteit centraal.

afstudeerrichting Taalfilosofie en Logica

In de taalfilosofie gaat het om vragen over de aard en status van taal: 'wat is betekenis?', 'hoe is taal gerelateerd aan de werkelijkheid?' en 'wat bepaalt de interpretatie van uitspraken?'.

afstudeerrichting Geschiedenis van de filosofie

Deze afstudeerspecialisatie behandelt de geschiedenis van de filosofie van de Presocraten tot het heden, verdeeld over de vier periodes: antieke, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofie.

afstudeerrichting Wijsgerige antropologie

In de wijsgerige antropologie staat de vraag wat het betekent mens te zijn en in wat wij ons (eventueel) onderscheiden van de dieren, centraal. In Nijmegen speelt de psychoanalyse een bepalende rol.

Van de psychoanalyse worden bijvoorbeeld vragen over de verhouding tussen 'normaliteit' en pathologie, het belang van de seksualiteit (en wat dat dan betekent) behandeld.

afstudeerrichting Metafysica en kenleer

In de metafysica gaat het om de vraag naar (de zin van) het zijn. In Nijmegen staat de hermeneutische traditie centraal. Belangrijke figuren hierbij zijn o.a. Heidegger, Gadamer en Derrida.

afstudeerrichting Sociale en politieke filosofie

Sociale en politieke filosofie richt zich op fundamentele vraagstukken van de menselijke samenleving: Wat is een politieke orde? Hoe ontstaan instituties? Wat is rechtvaardigheid?

afstudeerrichting Wijsgerige ethiek

Wijsgerige ethiek richt zich op de vraag naar wat menselijk leven en samenleven goed, zinvol of de moeite waard maakt, en naar wat we moeten doen om moreel juist te handelen.

specialisatie Philosophy, Politics and SocietyOnderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelfstudie, project
onderwijsvormen
Als filosofiestudent heb je gemiddeld 17 uur in de week hoor-/werkcollege. Daarnaast moet je ongeveer 20 uur besteden aan zelfstudie: het bestuderen van teksten, het maken van opdrachten, het voorbereiden van tentamens, enz
studeren in het buitenland
Als filosofiestudent kun je een deel van de opleiding aan een buitenlandse universiteit volgen. Studeren in het buitenland is een ervaring voor het leven. De Radboud Universiteit Nijmegen werkt wereldwijd samen met hoog aangeschreven universiteiten en moedigt zijn studenten aan om een studieverblijf in hun studieprogramma op te nemen De opleiding filosofie heeft een eigen International Office waar je terecht kunt voor informatie, advies en bemiddeling.
bindend studieadvies
 • minimaal 44 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Universiteit van Antwerpen Erasmusovereenkomst - Belgie
 • Vrije Universiteit Brussel Erasmusovereenkomst - Belgie
 • Universiteit Gent Erasmusovereenkomst - Belgie
 • Universiteit van Leuven Erasmusovereenkomst - Belgie
 • University of Chichester Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universiteit Edinburgh Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universität zu Köln Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • Universiteit van Heidelberg Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • HSE Moskou Erasmusovereenkomst - Rusland
 • Universiteit van Münster Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • Universitat de Barcelona Erasmusovereenkomst - Spanje
 • Universiteit van Helsinki Erasmusovereenkomst - Finland
 • Kingston University Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universiteit van Parijs-Sorbonne Erasmusovereenkomst - Frankrijk
 • Mary Immaculate College (Limerick) Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Sapienza Universiteit van Rome Erasmusovereenkomst - Italie
  .
 • Università degli studi di Parma Erasmusovereenkomst - Italie
 • METU Universiteit van Ankara Erasmusovereenkomst - Turkije
 • Università degli studi di Milano Erasmusovereenkomst - Italie
 • Bogazici Universiteit, Istanbul Erasmusovereenkomst - Turkije
 • University of Brighton Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universiteit van Fribourg Erasmusovereenkomst - Zwitserland
 • Albert Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • Universiteit van Krakow Erasmusovereenkomst - Polen
 • Freie Universität Berlin Erasmusovereenkomst - Duitsland
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

De Honours Academy is een speciaal onderwijsprogramma voor getalenteerde en gemotiveerde studenten van alle opleidingen van de RU. Dit programma vormt een aanvulling op de reguliere opleiding.

Honoursprogramma Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen:
Het tweejarige disciplinaire programma bestaat uit een individueel project dat aansluit bij een van de onderzoeksprogramma's en een cursus. Bij het project horen een stage en een verblijf in het buitenland. De cursus wordt speciaal aangeboden voor alle deelnemers van dit programma.

Interdisciplinair Honoursprogramma:
Het interdisciplinaire programma biedt studenten de mogelijkheid om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. De aandacht gaat uit naar uiteenlopende wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's. De cursussen van dit programma hebben aantrekkelijke werkvormen: kleinschalige, interactieve colleges worden afgewisseld met studiedagen en excursies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

207 studenten volgen deze opleiding
36% daarvan is vrouw
22 eerstejaars gestart in 2017
55% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sophia
F.C. Sophia is de studievereniging van de opleiding filosofie. Voor een potje gekostumeerd weerwolven op lokatie ben je bij haar aan het juiste adres. Daarnaast organiseert ze tal van activiteiten voor studenten, waaronder maandelijkse borrels, maar ook studiereizen (in het verleden onder andere naar Rusland, Roemenië en Turkije), weekenden en tal van andere activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lisa Westerveld
Tjeerd van de Laar

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
22 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/9 Erasmus
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/9 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
32% vrouw
18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/9 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
32% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/9 Rijksuniversiteit
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.6/5 studenttevredenheid
21 eerstejaars
57% vrouw
12 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
6/9 UU
Wijsbegeerte
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 UvA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
48 eerstejaars
54% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
5 eerstejaars
20% vrouw
18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/9 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud3.94.0
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.83.9
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.3
aantal eerstejaars 67
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar 56%
diploma binnen 4 jaar 29%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van de bacheloropleiding kun je beginnen met de masterfase. Je kunt zonder extra eisen instromen in de eenjarige masteropleiding filosofie. Voor de tweejarige research master gelden aanvullende toelatingseisen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Filosofen werken in de meest uiteenlopende functies. Sommige vinden een baan op de universiteit als docent of onderzoeker. Anderen gaan lesgeven op een middelbare school of het hbo. Maar ook bij bijvoorbeeld de overheid, uitgeverijen, culturele instellingen, journalistiek en media, de politiek en het bedrijfsleven werken filosofen.
Het gemiddelde startsalaris van een afgestudeerde die de bachelor filosofie heeft gedaan met daarop een aansluitende master, ligt op € 2.200,- bruto per maand.

Van de afgestudeerden heeft 90% binnen 6 maanden na afstuderen een betaalde baan. Zo'n 70% van het aantal afgestudeerden heeft direct na afstuderen een betaalde baan. Verder geeft 75% van de werkenden aan dat zij een baan op universitair niveau hebben

Bron cijfermateriaal: RU alumnimonitoren 2010-2012 Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen - Radboud Universiteit Nijmegen (percentages), Keuzegids Universiteiten 2013 - CHOI (salarisinformatie).

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
UUApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (1 jaar)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied+ aanv. eisen
UvAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UUPhilosophy research+ aanv. eisen
UvAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhilosophy (research master) researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEthics and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory and Philosophy of the Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Anthropology and Philosophy of Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Drs. Stefan Schevelier

studievoorlichter filosofie

E: filosofie@ru.nl
T: 024-3616224
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite