Geneeskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als je geneeskunde studeert, word je opgeleid tot basisarts. Daarna kies je voor een vervolgopleiding of specialisatie zoals huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde, neurologie of heelkunde.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56551
numerus fixus330plaatsen
honoursheeft honours track
Centraal in het beroep staat de zorg voor mensen. Als je graag met mensen werkt, iets voor anderen wilt betekenen, een voorliefde hebt voor exacte vakken, en graag ingewikkelde vraagstukken oplost die te maken hebben met ziekte en gezondheid, dan heb je de juiste motieven om voor de studie geneeskunde te kiezen. Al in het eerste jaar start je met praktisch onderwijs zoals EHBO en reanimatie en heb je. Een groot deel van het onderwijs volg je in kleine groepen van 15 studenten. Aan het eind van het eerste jaar worden getalenteerde studenten uitgenodigd voor verbreding van hun kennis of juist verdieping in het eigen vakgebied met het Honours Programma. Vanaf het derde jaar is er veel aandacht voor de communicatie tussen arts en patiënt. Dit oefen je met simulatiepatiënten.
Bacheloropleiding Geneeskunde – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding geneeskunde in Nijmegen onderscheidt zich op meerdere terreinen. Zo kent Nijmegen een grote variatie aan studeeractiviteiten en onderwijsvormen, met als didactisch uitgangspunt 'leren door volwassenen'. Andere kenmerken zijn: doorlopende leerlijnen, langerlopende projecten, veel keuzevrijheid, een herkenbare rol van patiënten in onderwijs en toetsing en een sterke verwevenheid tussen geneeskunde en biomedische wetenschappen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen studiejaar is onderverdeeld in perioden van tien weken waarin verschillende thema's aan bod komen. De belangrijkste leerlijnen zijn: principles and practice of medicine, mechanisms of healt and disease, science and innovation in context. Het curriculum wordt verder gekenmerkt door: intensieve begeleiding door coaches, een grote rol voor de patiënt in het onderwijs, veel ruimte voor eigen inbreng door de student, een groot project en longitudinale toetsing.
1e jaar Het eerste jaar is opgebouwd uit vier perioden van tien weken. Vakken in het eerste jaar zijn: principles and practice of medicine (in totaal 360 uur), Mechanisms of health and disease (720 uur), coaching (80), project (280), Science and innovation in context A (200).
periode
Voortgangstoetsen
2e jaar Ook het onderwijs in het tweede en derde jaar is opgebouwd uit perioden van tien weken. De vakken zijn in het tweede jaar voor het grootste deel gelijk aan die van het eerste jaar. Nieuw is het vak Issues health and disease (280 uur).
3e jaar In het derde jaar is veel ruimte voor een eigen invulling van het onderwijs. Zo is er in het derde jaar een stage van 280 uur, kiezen studenten twee minoren van elk 420 uur. Eén minor wordt gekozen uit het aanbod binnen geneeskunde, de tweede minor mag gehaal naar eigen keuze worden ingevuld. Het vak Issues health and disease wordt ook in het derde jaar aangeboden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
In de onderwijsblokken worden de thema's van alle kanten belicht en wordt er gekeken van molecuul tot populatie. Zo ligt in het vak principles and practice of medicine het accent op het inzicht krijgen in de betekenis van en de mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg, het perspectief van de patiënt, de rol van zorgprofessionals en organisatie van de zorg. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van relevantie vaardigheden als: samenwerking, anamnese, lichamelijk onderzoek.
docenten
Met de coaches hebben studenten gedurende het hele studiejaar intensief contact.
studeren in het buitenland
Studenten in het Honours Programma zijn verplicht om in hun bachelor een stage van 12 weken in het buitenland te volgen.
exchange programs
  • Affiliatie Aruba - Europa
    Jaarlijks gaan er 16 tot 20 coassistenten naar Aruba.
  • Affiliatie ziekenhuizen derde wereldlanden - Europa
    Jaarlijks gaan er 50 coassistenten vanuit Nijmegen naar de tropen. Acht studenten van daar komen naar Nijmegen.
  • Erasmus contracten - Europa
    Er zijn 30 bilaterale Erasmuscontracten voor alleen uitwisseling medische faculteiten.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Programme Medical Sciences

Voor de excellente student bestaat er de mogelijkheid om in het tweede en derde jaar deel te nemen aan het Radboud Honours Programme Medical Sciences..

Dit is een op onderzoek gericht facultair programma voor aankomend artsen met uitgesproken kwalificaties op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
hbo-pGeen directe toelating. De vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde moeten op vwo-niveau zijn behaald.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1030 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
265 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Medische Faculteitsvereniging
(MFVN), faculteitsvereniging faculteit der medische wetenschappen

SOOS
studievereniging geneeskunde en biomedische wetenschappen

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Bertram de Kleijn
Hoe gaat het eigenlijk met studenten in het buitenland? Wat doen ze daar? Wat maken ze mee? Bertram de Kleijn is 24, studeert geneeskunde en loopt coschappen in Moshi.

Bij geneeskunde mag je enkele coschappen invullen. Je kunt ook kiezen voor een stage in het buitenland en die kans heb ik gegrepen. Samen met een studiegenoot ben ik toen vertrokken naar Tanzania.

Cultuur en natuur
Een maand voordat ik aan mijn stage begon ben ik het land gaan verkennen. Ik ben onder andere in de Serengeti geweest en langsgegaan bij twee studiegenoten...
Omdat ze zo arm zijn draait elk gesprek uit op geld. Dat is lastig want ze willen je met liefde overal mee helpen, máár ze willen er altijd iets voor terug.

Patiënten
Omdat het overgrote deel van de bevolking zo weinig geld heeft, duurt het lang voordat ze met een klacht naar de dokter gaan. Je ziet dan ook veel patiënten pas in een laat stadium van het ziekteproces. Zo kwam er laatst een vrouw op consult met een zwelling van 10 cm op haar kaak. De huid stond helemaal strak en ze kon haar mond niet eens meer open doen. Tijdens het consultatiegesprek bleek dat ze er al drie jaar mee rondliep.

Districtziekenhuis
Op dit moment werk ik op de KNO-afdeling in een vrij groot ziekenhuis in Moshi. Over twee weken begin ik in een districtziekenhuis. Dat is een stuk kleinschaliger en de afdelingen zijn heel anders verdeeld. Je hebt dan 3 à 4 afdelingen: mannen, vrouwen, obstetrie en soms een kinderafdeling. In Tanzania word ik gezien als dokter en niet als coassistent. Je hebt hier veel meer verantwoordelijkheid dan in Nederland. In het districtsziekenhuis heb ik straks een hele afdeling onder me en mag ik zelfstandig rondes lopen.

Doctors compound
Op het ziekenhuisterrein staan dertig huisjes waar gemiddeld zes mensen wonen. Er wonen op de compound mensen uit alle windrichtingen. Zo zijn er mensen uit Nieuw-Zeeland, Denemarken en Engeland. Met hen heb ik goed contact. Er wordt elk weekend wel een tripje of een feestje gepland.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
318 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 RUG
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 RUG
Medicine, profile Molecular Medicine
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/12 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
7/12 RUG
Medicine, profile Global Health
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/12 RUG
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
321 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/12 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
209 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
271 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.93.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 429 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde basisartsen hebben veel mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Er is zelfs een tekort aan artsen. Bijna alle geneeskundestudenten hebben vrijwel meteen na hun studie een baan. Als afgestudeerd geneeskundige kun je in uiteenlopende functies terechtkomen. Geneeskundigen werken bijvoorbeeld als: huisarts, medisch specialist (bijvoorbeeld internist, kinderarts of chirurg), verzekeringsarts, onderzoeker, adviseur, manager.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3200gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 60 EC pre-master
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGeneeskundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGeneeskunde+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Radboud UniversiteitNeural Computation and Neurotechnology research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
TU DelftTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite