Medical Biology

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe kunnen bacteriën helpen bij het zuiveren van afvalwater?
Hoe functioneren onze hersenen?
Hoe communiceren planten en wortels met elkaar?


open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc Biologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56860
numerus fixusnee
honours programmaja
Biologie betekent letterlijk leer van het leven. Maar wat betekent 'leven' eigenlijk? In onze opleiding Biologie en Medische biologie komt de volle breedte van het leven op aarde aan bod, van de mechanismen in levende cellen tot en met de waterhuishouding in hoogvenen. Je verdiept je in het leven van cellen en moleculen, vaak bepalend voor het verschil tussen een gezond en een ziek lichaam, tot aan biodiversiteit en ecologie.
Onze biologen werken nauw samen met wetenschappers op het gebied van scheikunde, natuurkunde, wiskunde, informatica en geneeskunde en daarvan profiteer jij tijdens je opleiding. Je leert om vanuit diverse invalshoeken naar een thema te kijken en je perspectief op wat leven is voortdurend te vernieuwen. Je krijgt college van topwetenschappers die je opleiden tot een bioloog of medisch bioloog die een bijdrage kan leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als duurzame landbouw, milieuverontreiniging, erfelijke ziekten en hersenaandoeningen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

In de opleiding Biologie en Medische biologie beschik je over veel keuzevrijheid. Het eerste anderhalf jaar volg je met alle studenten biowetenschappen hetzelfde basisprogramma. In het erop volgende anderhalf jaar maak je een keuze voor vakken in de Biologie of Medische biologie. Door voor een groot deel zelf je programma samen te stellen heb je een ruime mogelijkheid tot het verbreden van je kennis en uiteindelijk ontwikkel je jezelf tot de bioloog of medisch bioloog die je wilt worden.
Tijdens je stages help je mee met vooraanstaand Nijmeegs onderzoek.
Er is een goede en intensieve begeleiding:ruime beschikbaarheid van studieadviseurs, extra hulp van tutoren wiskunde en natuurkunde.
Het contact tussen studenten en docenten is laagdrempelig en persoonlijk.
Tijdens je studie kun je gebruik maken van diverse onderzoeksfaciliteiten als bijvoorbeeld de proeftuin, het phytotron en diverse scanners waarmee je hersenactiviteit kan bekijken.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding Biologie en Medische biologie bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar. Daarna kun je kiezen voor de tweejarige Engelstalige master Biology of master Medical Biology. Het eerste jaar van de bachelor is een inleiding op het vakgebied. In de jaren daarna ontwikkel je je steeds verder en bepaal je zelf je eigen studierichting.
De beschrijving van het curriculum is hier terug te vinden: http://www.studiegids.science.ru.nl/current/science/prospectus/biology_bachelor/
Het onderwijs is opgedeeld in vier kwartalen van elk tien weken. In elk kwartaal volg je acht weken onderwijs en de laatste twee weken zijn tentamenweken. Tijdens je studie krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen. In je bacheloropleiding besteed je gemiddeld 10 uur per week aan hoorcolleges, 15 uur aan practicum en werkcolleges, en ongeveer 15 uur aan zelfstudie. Je moet zelfstandig kunnen studeren, maar je leert ook samenwerken, overleggen en taken verdelen in een team. Dit laatste is belangrijk
als je na je studie het werkveld in gaat. Het onderwijs in de bachelor wordt deels in het Nederlands gegeven, je zult ook vakken in het Engels krijgen. Hierdoor word je goed voorbereid op het Engelstalig masteronderwijs.

1e jaar Het eerste jaar van de bacheloropleiding (de propedeuse) is een inleiding op het vakgebied. In de jaren daarna ontwikkel je je steeds verder en diep je je eigen voorkeursrichting uit. In het eerste jaar doorloop je vier thema's. Hierin komen alle basisgebieden van de biologie aan bod:
  • Evolutie en adaptatie
  • Cel en energie
  • Genetische structuur en overerving
  • Organisme en milieu

Bij Organisme en milieu kies je voor de richting biologie of medische biologie.
periode
1234
Evolutie en ontwikkelingsbiologie van de planten
6 EC
Geomicrobiologie
3 EC
Ontwikkeling en evolutie in de bouwplannen van dieren
6 EC
Celbiochemie
6 EC
Cytologie en histologie
3 EC
Energieconversie in de cel
3 EC
Wiskunde
3 EC
Genetica en populatiegenetica
6 EC
Moleculaire biologie en recombinant DNA
6 EC
Statistiek
3 EC
Biodiversiteit
6 EC
Humane biologie
3 EC
Humane functionele histologie
3 EC
Organisme en milieu
3 EC
Pathobiologie
3 EC
Populatie- en evolutiebiologie
3 EC
2e jaar In het tweede jaar sluit je de verplichte fase af en begin je aan een door jezelf samengesteld pakket cursussen, waarbij je je kunt specialiseren in een ecologische of medisch biologische richting. Cursussen met een ecologische inslag richten zich bijvoorbeeld op evolutie, biodiversiteit, natuurbeheer en duurzaamheid. Medisch biologische cursussen behandelen onder andere onderwerpen uit de embryologie, neurobiologie en pathologie.
3e jaar Ter voorbereiding op je stage in de masteropleiding
volg je in het derde jaar een intensieve onderzoekstraining
in de bachelorstage (ongeveer drie maanden)waarin onder meer praktische vaardigheden in een laboratorium en het schrijven van een wetenschappelijk verslag aan de orde komen.

specialisaties

specialisatie Neurobiologie

Honderd miljard zenuwcellen, 100.000 kilometer aan verbindingen. Hersenonderzoek is een van de speerpunten van de Radboud Universiteit.

Mede dankzij de technische vooruitgang computertechnologie!) begint de wetenschap
te begrijpen hoe hersenen zijn gebouwd en hoe ze functioneren. Wanneer je deze track kiest, studeer je op een vooraanstaand onderzoeksinstituut met een grote internationale reputatie, het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag. Onderzoekers van verschillende
faculteiten werken samen om dit ingewikkelde orgaan te begrijpen. Als student doe je onderzoek op het gebied van de behandeling van tal van ziekten zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de achtergrond van autisme, ADHD, obesitas, anorexia, de ziekte van Parkinson en allerlei andere aandoeningen.

specialisatie Klinische biologie

De medisch bioloog studeert in de specialisatie klinische biologie vaak op afdelingen van het Radboudumc.

Je zit dicht op de ziekenhuispraktijk en doet als student bijvoorbeeld onderzoek op het gebied van kanker, erfelijkheid of stofwisselingsziektes. Als medisch bioloog in het ziekenhuis sta je niet direct in contact met patiënten, maar ben je op de achtergrond aan het werk om de kennis over het ontstaan van ziektes te verbeteren en nieuwe therapieën of medicijnen tbegrijpen. Als neurobioloog doe je onderzoek naar de achtergrond van autisme, ADHD, obesitas, anorexia, de ziekte van Parkinson en allerlei andere aandoeningen.apieën of medicijnen te ontwikkelen.

specialisatie Medical Epigenomics

Een derde belangrijke richting binnen medische biologie is Medical Epigenomics. Hier wordt de biologie van de mens bestudeerd op het niveau van moleculen en cellen, vaak met DNA als basis.

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen rond DNA. Het is een dynamisch onderzoeksgebied aangezien er continu nieuwe ontwikkelingen zijn. Een grote rol speelt het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS), waar honderden wetenschappers samen met analisten en studenten onderzoek doen naar een groot aantal ziekten. Je kunt hier denken aan kanker, ziekten van hart en bloedvaten, malaria, diabetes, erfelijke spierziekten en nierziekten.
aan kanker, ziekten van hart en bloedvaten, malaria, diabetes, erfelijke spierziekten en nierziekten.

specialisatie Stress & Adaptatie

In deze specialisatie bestudeer je hoe organismen de problemen van het leven oplossen.

Stress kan op diverse manieren ontstaan. Bij dieren is dat bijvoorbeeld een te groot aantal in een kleine ruimte, bij bacteriën het opraken van voedselbronnen. Planten kunnen last hebben van langdurige droogte of van vervelende insecten. In het kassencomplex dat achter de universiteit gelegen is, wordt onderzoek gedaan naar hittebestendige tomatenrassen. Ook is er in het complex een wortellab waarbij met
camera's in de grond gekeken kan worden om het wortelstelsel van planten te onderzoeken. Er zijn plante

specialisatie Ecologie van Ecosystemen

In een ecosyteem bestaan vele relaties tussen bacteriën, planten en dieren. Deze organismen zijn afhankelijk van omstandigheden als temperatuur, water, bodemstructuur en mineralen.

Door onderzoek krijg je meer begrip van deze systemen en zo kun jij een bijdrage leveren aan behoud en verbetering van de natuur.

specialisatie Water & Milieu

Nederland is een waterrijk land. Water is een levensvoorwaarde. En op wereldschaal zijn er grote problemen met water.

In deze specialisatie ga je dieper in op onderwerpen als milieuvervuiling, klimaatverandering, invasies door niet inheemse organismen en milieuvriendelijk water bergen bij dreigende wateroverlast. Het gevoel voor het behoud van een leefbare aarde is daarbij steeds aanwezig.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet37% zelfstudie
25% theorie
37% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
doelstelling
Het derde jaar bouwt voort op het tweede jaar waarin je vakken volgt uit je gekozen specialisatie. Ter voorbereiding op je stage in de masteropleiding volg je in het derde jaar een intensieve onderzoekstraining in de bachelorstage (ongeveer drie maanden) waarin onder meer praktische vaardigheden in een laboratorium en het schrijven van een wetenschappelijk verslag aan de orde komen.
docenten
Bij de opleiding Medische biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de drempel om docenten aan te spreken erg laag. Dit zorgt voor een informelere sfeer waarbinnen het makkelijk is om bij een docent op de kamer binnen te lopen met een vraag. Ook in de wandelgangen vinden en regelmatig gesprekken plaats tussen student en docent.
studeren in het buitenland
Buitenlandervaring wordt gezien als een belangrijk onderdeel van een academische opleiding. Daarom worden steeds meer mogelijkheden geboden aan studenten om tijdens hun studie iets in het buitenland te doen.

Voor algemene en praktische informatie over je verblijf in het buitenland, zie: http://www.ru.nl/io/student/studeren_in_het/ of http://www.ru.nl/io/student/stage_in_het/
bindend studieadvies
  • minimaal 39 EC in de eerste 12 maanden


Als je minimaal 39 ECTS (studiepunten) van de maximale 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn. Bij een negatief advies zul je helaas moeten stoppen met je studie. Als je alle vakken van het
eerste studiejaar hebt afgerond, behaal je je propedeuse.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Gemotiveerde en talentvolle propedeuse- en bachelorstudenten kunnen een honoursprogramma volgen. Je kunt solliciteren naar één van de plaatsen in het programma.

Het honoursprogramma FNWI beoogt in te spelen op de wensen en ambities van excellente en gemotiveerde studenten die zoeken naar extra uitdagingen. Het gaat hierbij om verdieping binnen zowel de eigen discipline als binnen een interdisciplinaire bètacontext. Daarnaast is er aandacht voor het verwerven van de bijbehorende academische vaardigheden. Uiteindelijk doel is om excellente studenten in staat te stellen om zich gedurende hun opleiding zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij is het streven om al in de bachelorfase een niveau te bereiken waarbij participatie in - en soms ook publiceren van - wetenschappelijk onderzoek mogelijk is.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

664 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
191 eerstejaars gestart in 2017
68% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BeeVee
studievereniging biologie en medische biologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Radboud Universiteit
Medical Biology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
191 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Universiteit Leiden
Biologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
101 eerstejaars
50% vrouw
30 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
3/8 Rijksuniversiteit
Biologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
141 eerstejaars
56% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 UU
Biologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 UU
Molecular Life Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 UvA
Biologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
42 eerstejaars
47% vrouw
18 uur contacttijd/week
65% Nederlandstalig
35% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/8 Wageningen University
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2018  84
€ 282 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
136 eerstejaars
46% vrouw
18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Medical Biology
Biology
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud3.9
docenten3.9
studiefaciliteiten4
studielast3.6
studiebegeleiding3.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medical Biology aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 299 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2161gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
UvABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
UvAEcology and Evolution+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEcology and Evolutiongeen aanvullende eisen
UvAFreshwater & Marine Biology+ aanv. eisen
UvAGeneral Biology+ aanv. eisen
UvAGreen Life Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiologygeen aanvullende eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAnimal Sciences and Health+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBusiness Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenScience Communication and Society+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEvolution, Biodiversity and Conservation+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMicrobial Biotechnology and Health+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPlant Sciences and Natural Products+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UUCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UvAComputational Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
UvAEnvironmental Management+ aanv. eisen
UvAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
Amsterdam VUEcologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dualgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEnergy and Environmental Sciencesgeen aanvullende eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
UUEnvironmental Biology researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEvolutionary Biology+ basiskennis
+ toelatingsgesprek
+ aanvullende vakeisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UUInfection and Immunity research+ aanv. eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in biologie full-time,part-time,dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RijksuniversiteitMarine Biologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMedical Biology+ aanv. eisen
UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease researchgeen aanvullende eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Biotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker volksgezondheid
biochemisch analist
biotechnologisch analist
botanisch analist (hoger)
hoofd analist (laboratorium)
ingenieur pathologie
klinisch-chemisch ingenieur
manager medisch laboratorium
medisch-microbiologisch ingenieur
microbiologisch analist (hoger)
moleculair biologisch analist (hoger)
zoölogisch analist
bron: UWV

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite