Psychologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Van breinonderzoek en baby-lab tot BOB-campagne en bedrijfsadvies: met Psychologie in Nijmegen kun je alle kanten op!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc Psychologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus600plaatsen
honoursheeft honours track
Wat gebeurt er in onze hersenen als we gamen of chatten? Wanneer slaan stereotypen om in vreemdelingenhaat? Neemt het aantal ADHD-ers toe of is het een hype? Wat stimuleert consumenten om 'groene' producten te kopen? Hoe voorkom je uitgaansgeweld?

Menselijk gedrag roept tal van alledaagse vragen op, waarover ieder gemakkelijk een mening klaar heeft. Psychologen gaan verder dan meningen: zij zoeken op wetenschappelijk verantwoorde manieren naar antwoorden. Met behulp van theorieën, experimenten en tests proberen zij het denken, ervaren en handelen van mensen te begrijpen en te verklaren. Vervolgens bedenkt een psycholoog manieren om ongezond of ongewenst gedrag bij te sturen, met behulp van interventies, adviezen, voorlichting, training of behandeling.

De Radboud Universiteit biedt je een pittige studie Psychologie in een stimulerende en gezellige omgeving.
Durf je het aan? Een studie die je mens-, maatschappij- en zelfbeeld verandert?
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Bacheloropleiding Psychologie – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

 • De opleiding stimuleert een onderzoekende houding en multidisciplinair samenwerken. Je leert zelfstandig, systematisch en kritisch nadenken over menselijk gedrag en je leert interventies te ontwikkelen om ongezond en ongewenst gedrag te veranderen
 • De Radboud daagt je op alle terreinen uit: met de Honours Academy, Radboud Reflects en met een prachtig Sportcentrum
 • Nijmegen is een vriendelijke stad, niet te groot en niet te klein. Je vindt alle opleidingen op één campus, in het stadscentrum

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Psychologie en Psychology Nijmegen
Zoek je nog bevestiging in je studiekeuze? Kom Proefstuderen! Je bent een dag(deel) te gast bij de opleiding van jouw interesse, zodat je kunt ervaren of de opleiding echt bij je past. Je volgt een programma met colleges en werkgroepen/practica en je krijgt informatie over de opbouw van studie.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Proefstuderen opleidingen Faculteit der Sociale Wetenschappen Nijmegen
Je hebt al een managementopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en student

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet bachelorprogramma bestaat uit drie leerlijnen:
 1. Theoretische leerlijn: Brein & Cognitie; Ontwikkeling & Psychische gezondheid; en Gedrag & Omgeving
 2. Leerlijn Onderzoeksvaardigheden
 3. Leerlijn Academische en Professionele vaardigheden.

Meer informatie over het programma als geheel én over elke cursus apart, vind je in de Studiegids Psychologie: http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/
1e jaar Deze opleiding volg je het eerste jaar in het Nederlands (met Engelse literatuur). Vanaf het tweede jaar wordt het aantal Engelstalige vakken geleidelijk opgebouwd. Psychologie biedt een international classroom met studenten en docenten van verschillende nationaliteiten.
periode
1234
Algemene inleiding Psychologie A
5 EC
Methoden van Onderzoek
4 EC
Algemene inleiding Psychologie B
5 EC
Professionele vaardigheden voor psychologen deel A
3 EC
Psychologie in Actie
3 EC
Academische vaardigheden voor psychologen
6 EC
Proefpersoonuren onderzoek
1 EC
Inleiding Brein & Cognitie
6 EC
Statistiek 1
6 EC
Inleiding Ontwikkeling & Psychische Gezondheid
6 EC
Onderzoekspracticum 1 onderzoek
6 EC
Professionele vaardigheden voor psychologen deel B
3 EC
Inleiding Gedrag & Omgeving
6 EC
2e jaar Theorie:
Brein & Cognitie 2: Klinische Neuropsychologie
Ontwikkeling & Psychische gezondheid: Psychopathologie en levensloop
Gedrag & Omgeving 2: Arbeid- en Organisatie.

Academische vaardigheden:
Theoretische psychologie
Filosofie.

Onderzoek:
Data-Analyse
Statistiek 2
Psychometrie en besliskunde
Onderzoekspracticum 2

Professionele vaardigheden:
Practica in drie domeinen.

Je kiest 2 kernthema's en een Domein-oriëntatie (3 vakken)
periode
1234
Brein & Cognitie 2: Klinische Neuropsychologie
5 EC
Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 2: Psychopathologie en levensloop
5 EC
Theoretische psychologie
3 EC
Statistiek 2
6 EC
Domeinkeuze keuzevak
4 EC
Gedrag & Omgeving 2: Gedrag in arbeidsorganisaties
5 EC
Psychometrie en Besliskunde
6 EC
Keuze uit 2 kernthema's keuzevak
12 EC
Research Project 2
6 EC
Data Analysis
4 EC
Philosophy of Mind, Brain and Behaviour
4 EC
3e jaar In het derde jaar ligt de nadruk op theoretische en professionele verdieping. Je kiest één domein uit: Brein & Cognitie; Ontwikkeling & Psychische gezondheid; of Gedrag & Omgeving. Binnen jouw domein volg je vier domeinvakken (16 ec), die je kiest uit een ruim aanbod.
De vrije keuzeruimte gebruik je óf voor verdere specialisatie óf voor verbreding. Je doet dat bij voorkeur door een studieverblijf in het buitenland.
Je sluit je bacheloropleiding af met Onderzoekspracticum 3 en je bachelor the
periode
1234
Toegepaste onderzoeksmethoden per specialiteit
4 EC
Bachelor thesis afstuderen
6 EC
Vier domeinken (4 ec elk)
16 EC
Volledig vrije keuze
16 EC
Cursus per specialiteit keuzevak
6 EC
Onderzoekspracticum per specialiteit keuzevak
6 EC
Beroepsethiek voor psychologen
4 EC

specialisaties

specialisatie Brein & Cognitie

Leer alles over de relaties tussen hersenen, cognitieve processen en het gedrag van mensen.

Je past deze kennis toe op vraagstukken over taal, motoriek, geheugen, leren, sociaal bewustzijn; en op neuropsychologische stoornissen (hersenletsel, epilepsie, dementie etc.).
Dit domein vormt een goede voorbereiding op de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie of op de research master Cognitive Neurosciences.Onderwerpen als taal, motoriek, geheugen etc. staan in dit domein centraal.Onderwerpen als taal, motoriek, geheugen etc. staan in dit domein centraal.

specialisatie Ontwikkeling & Psychische Gezondheid

Binnen dit domein Persoon leer je zowel over de normale ontwikkeling van mensen, als over psychische stoornissen bij kinderen, volwassenen en ouderen.

Deze specialisatie is een geode voorbereiding op de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie. Daarin leer je psychische stoornissen diagnostiseren en behandelen.Daarbij zul je leren hoe je deze problemen kunt herkennen en behandelen.Daarbij zul je leren hoe je deze problemen kunt herkennen en behandelen.

specialisatie Gedrag & Omgeving

Binnen dit domein Gedrag leer je hoe de sociale en fysieke omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt, en andersom.

Hoe gaan mensen met elkaar om en hoe beïnvloeden individuen en groepen elkaar? En hoe worden we beïnvloed door de organisatie en (sub)cultuur waar we deel van uitmaken? Hoe is gezond en verantwoord gedrag te beinvloeden, door middel van evidence based interventies?
Ook vraagstukken over Arbeid en Organisatie komen aan de orde: hoe blijven medewerkers en organisaties gemotiveerd, productief en innovatief?

Dit domein bereid je zowel voor op de masterspecialisatie Gedragsverandering, als op de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid.
Ook kun je vanuit dit domein kiezen voor de selectieve research master Behavioural Studies.Hoe gaan mensen met elkaar om en beïnvloeden ze elkaar? En hoe worden ze beïnvloed door de cultuur waar ze deel van uitmaken? Ook het functioneren van mensen in arbeidsorganisaties komt binnen dit domein aan bod.Hoe gaan mensen met elkaar om en beïnvloeden ze elkaar? En hoe worden ze beïnvloed door de cultuur waar ze deel van uitmaken? Ook het functioneren van mensen in arbeidsorganisaties komt binnen dit domein aan bod.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet62% zelfstudie
30% theorie
8% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
doelstelling
Je leert het gedrag van mensen analyseren: hun gedachten, gevoelens en hun handelen. Aan de Radboud doe je dat vanuit neurocognitief, ontwikkelingspsychologisch en sociaalpsychologisch perspectief. Door elk jaar ook zelf een onderzoek te doen leer je als 'scientist practitioner' interventies te ontwikkelen om bijvoorbeeld ongezond of ongewenst gedrag te beïnvloeden. Zo kun je bijdragen aan de innovatie van gezondheidszorg, werk, onderwijs, sport, beleid, adviseering, preventie en voorlichting.
studeren in het buitenland
De opleiding heeft in het tweede semester van Jaar 3 een 'mobility window', zodat je een half jaar in het buitenland kunt studeren zonder studievertraging op te lopen. Er zijn contracten met 80 partneruniversiteiten, in maar liefst 35 landen binnen en buiten Europa. Onze international officer helpt je op weg.
exchange programs
 • allerlei andere universiteitssteden in Europa - Nederland
 • IRUN netwerk: bijv. Krakow, Munster etc. IRUN, studeren in het buitenland - Nederland
 • Amerikaanse universiteiten ISEP - Nederland
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Behaal je goede studieresultaten en zoek je meer uitdaging? Sollliciteer dan voor een van de drie programma's van de Radboud Honours Academy.

In de propedeuse, de bachelor en in de master kun je deelnemen aan één van de honoursprogramma's:

(1) Interdisciplinair Honours programma:
Samen met studenten van andere opleidingen onderzoek je theoretische of praktische vraagstukken, in opdracht van gemeentes, NGO's of bedrijven.

(2) Honours Gezondheidszorgpsychologie:
Je onderzoekt, onder begeleiding van één van onze onderzoekers, een vraagstuk in de (geestelijke) gezondheidszorg dat jouw interesse heeft. Je verricht je onderzoek binnen één van de GZ-instellingen in ons netwerk.

(3) Honours Psychologie:
Je draagt bij aan de onderzoeken van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour of van het Behavioural Studies Institute.In de propedeuse, de bachelor en in de master kun je deelnemen aan één van de honoursprogramma's:

Interdisciplinair Honours programma:
Samen met studenten van andere opleidingen onderzoek je theoretische of praktische vraagstukken, in opdracht van gemeentes, NGO's of bedrijven.

Honours Gezondheidszorgpsychologie:
Je onderzoekt, onder begeleiding van één van onze onderzoekers, een vraagstuk in de (geestelijke) gezondheidszorg dat jouw interesse heeft. Je verricht je onderzoek binnen één van de GZ-instellingen in ons netwerk.

Honours Psychologie:
Je draagt bij aan de onderzoeken van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour of van het Behavioural Studies Institute.In de propedeuse, de bachelor en in de master kun je deelnemen aan één van de honoursprogramma's:

Interdisciplinair Honours programma:
Samen met studenten van andere opleidingen onderzoek je theoretische of praktische vraagstukken, in opdracht van gemeentes, NGO's of bedrijven.

Honours Gezondheidszorgpsychologie:
Je onderzoekt, onder begeleiding van één van onze onderzoekers, een vraagstuk in de (geestelijke) gezondheidszorg dat jouw interesse heeft. Je verricht je onderzoek binnen één van de GZ-instellingen in ons netwerk.

Honours Psychologie:
Je draagt bij aan de onderzoeken van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour of van het Behavioural Studies Institute.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7273
niet-EU/EER studenten : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

De Radboud Universiteit hecht waarde aan kleinschalig en interactief onderwijs. Daarom laten we in 2019-2020 maximaal 600 studenten bij Psychologie toe. Als het aantal aanmeldingen dit maximum overschrijdt, treedt een selectieprocedure in werking. Aanmelding is mogelijk in Studielink tussen 10 oktober 2018 en 15 januari 2019.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pmet aanvullende certificaten Engels en wiskunde op vwo-niveau
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Biologie wordt aanbevolen

instaptoets

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1394 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
354 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SPiN
studievereniging psychologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
354 eerstejaars
74% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
354 eerstejaars
74% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/14 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
517 eerstejaars
68% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/14 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
179 eerstejaars
82% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
508 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/14 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
508 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 Rijksuniversiteit
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
380 eerstejaars
72% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/14 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
380 eerstejaars
72% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/14 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
427 eerstejaars
70% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/14 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
224 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
282 eerstejaars
83% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 UvA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
398 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
13/14 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
349 eerstejaars
73% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
282 eerstejaars
75% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 613 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 380 459
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 77% 77%
diploma binnen 4 jaar 63% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste psychologiestudenten kiezen ervoor om na hun bachelor door te studeren, zodat ze op de arbeidsmarkt meer mogelijkheden hebben. Met een bachelordiploma Psychologie op zak, kun je onder meer de masters Psychologie, Cognitive Neuroscience en Behavioural Sciences gaan volgen. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie kun je vervolgens aan de slag in uiteenlopende werkvelden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Ruim de helft van onze afgestudeerden is werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg: GGZ-instelling, ziekenhuis, verpleeginstelling, huisartspraktijk of psychologenpraktijk. Verder kun je als psycholoog ook terecht komen in:
 • Onderwijs
 • Studie- en beroepskeuze
 • Loopbaanadvies, reïntegratie
 • Personeelsmanagement, mediation, arbo-advies
 • Coaching, training, consultancy
 • Sportwereld
 • Politie, justitie, reclassering
 • Voorlichting, reclame, marketing
 • Universiteiten, onderzoeksbureaus.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
RijksuniversiteitApplied Social Psychology+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitArbeid, Organisatie & Gezondheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBrain Networks and Neuronal Communication research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimology+ aanv. eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RijksuniversiteitCognitive Psychology and Psychophysiology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
RijksuniversiteitEnvironmental Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Radboud UniversiteitGedragsveranderinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
UvAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
UvAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
UvAData Science+ aanv. eisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitKlinische Neuropsychologie+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitKlinische Psychologie+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOntwikkelingspsychologie+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
UvAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUKlinische neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische psychologie+ aanvullende vakeisen
UvASport- en prestatiepsychologie+ aanv. eisen
UvATraining & Development+ aanv. eisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
RijksuniversiteitPsychology (EN)+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenApplied Cognitive + aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent + aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical + aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer + aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical + aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in + aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health + aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational + aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReflecting on Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitTalent Development and Creativity+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobility+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitWork, Organizational and Personnel Psychology+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

arbeid- en organisatiepsycholoog
beleids- en wetenschappelijk onderzoeker aan universiteiten of bij onderzoeksinstituten.
beleidsonderzoeker, projectleider of adviseur gedragsverandering
hrm, loopbaanadviseur, mediation
ontwikkelingspsycholoog, schoolpsycholoog of als docent in het onderwij
rechts- en forensisch psycholoog
sportpsycholoog bij sportverenigingen
test- en selectiepsycholoog
voorlichter, communicatieadviseur of marketeer
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
voorlichtingsteam psychologie

studieadviseur

E: psychologie@ru.nl
T: 024-3616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite