Taalwetenschap

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de opleiding Taalwetenschap komen vragen aan bod als: Hoe zit taal in elkaar? Wat zijn de kenmerken van de meertalige samenleving? Wat is er te doen is aan dyslexie?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56803
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De opleiding Taalwetenschap richt zich op onderwerpen als taalverwerving, meertaligheid, spraakstoornissen, dialecten en de werking van taal in de hersenen. De toepassing van taalwetenschappelijke kennis op het maatschappelijk vlak staat in Nijmegen centraal. Hoe zit taal in elkaar? Hoe zit informatie in taal besloten? Hoe leren mensen taal? Wat zijn de kenmerken van de meertalige samenleving? Al deze vragen komen aan bod als je kiest voor de studie Taalwetenschap.

In Nijmegen houd je je niet zo bezig met boekenwijsheden, maar bestudeer je het taalgebruik zoals dat in de maatschappij functioneert. Bijvoorbeeld hoe informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds belangrijkere rol speelt in het bedrijfsleven of wat er te doen is aan dyslexie. Of je zoekt naar manieren om het makkelijker te maken een tweede taal te leren. De taalwetenschap is een veelzijdig vakgebied. De Nijmeegse opleiding onderscheidt zich door haar aandacht voor de praktijk. De wetenschap wil graag weten hoe de wereld in elkaar zit, de maatschappij vraagt wat we daar aan hebben. In Nijmegen kijk je daarom vooral naar de toepassing van taalwetenschappelijke kennis op het maatschappelijk vlak.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2017 : 1e plaats
De taalwetenschap is een veelzijdig vakgebied. De universiteit in Nijmegen onderscheidt zich door haar aandacht voor taalgebruik in de praktijk. Hierdoor doe je zowel theoretische als praktisch toepasbare kennis op. De wetenschap wil graag weten hoe de wereld in elkaar zit en de maatschappij wil graag weten hoe we die kennis kunnen gebruiken. Een taalwetenschapper in Nijmegen zoekt de balans tussen deze wetenschappelijke en maatschappelijke behoeften.
  • De opleiding behoort al jaren tot de koplopers in de beoordelingen van landelijke enquêtes als Elsevier en de Keuzegids. In 2017 staat de opleiding weer op de eerste plaats in Keuzegids Universiteiten.
  • Het taalwetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit staat op de eerste plaats in de grootste universitaire ranking wereldwijd.
  • Nijmegen is dé hotspot om taalwetenschap te studeren! Op en in de buurt van de campus vind je toonaangevende instituten zoals het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, het Baby Research Center en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en de Sint Maartenskliniek. Onze studenten worden er betrokken bij actueel onderzoek.
  • Er zijn binnen de studie vier thema's waarin jij je kunt verdiepen: Meertaligheid en de Samenleving, Taal en Cognitie, Taal en Technologie of Taal en Gezondheid. Je hebt daardoor veel ruimte om je eigen interesses te volgen.
  • De opleiding bekijkt taal vanuit verschillende wetenschappelijke hoeken, zoals cognitiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, sociologie, antropologie, informatica en informatiekunde. Soms maken we zelfs een uitstapje naar biologie en filosofie.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar In het eerste jaar, de propedeuse, maken we je vertrouwd met de verschillende vakgebieden binnen Taalwetenschap. De propedeuse bevat twaalf cursussen. Sommige van deze cursussen volg je samen met studenten van andere opleidingen. Sommige cursussen hebben een ondersteunend karakter, andere sluiten aan bij de Nijmeegse onderzoeksthema's van de Taalwetenschap. Ook werk je in het LingLab, waar je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan actief houdt, in de praktijk brengt en verdiept.
periode
1234
Statistiek 1
5 EC
Fonetiek
5 EC
Moedertaalverwerving
5 EC
Taalanalyse
5 EC
Taalkundige databestanden
5 EC
Gebarentaal en dovencultuur
5 EC
Informatiewetenschap
5 EC
Inleiding Taal- en Spraakpathologie
5 EC
LingLab 1
5 EC
Semantiek
5 EC
Taalfilosofie
5 EC
Van woord tot zin
5 EC
2e jaar In het tweede jaar van de opleiding Taalwetenschap verdiep je je in de thema's die je in het eerste jaar leerde kennen. Je kunt zelf meer richting geven aan het verdere verloop van je studie door middel van een keuzemajor, een minor en een stage.
periode
1234
Fonologie
5 EC
Inleiding Psycholinguïstiek
5 EC
Keuzevak
5 EC
LingLab 2
5 EC
Sociolinguïstiek
5 EC
Syntaxis
5 EC
Statistiek 2
5 EC
LingLab 3
5 EC
Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid
5 EC
Keuze Major: keuze van drie uit acht vakken keuzevak
15 EC
3e jaar De academische vaardigheden die je in het eerste jaar verworven hebt worden in het tweede en derde jaar uitgebreid, zodat je aan het einde van het derde jaar in staat bent zelfstandig een onderzoek te verrichten en daarover een bachelorwerkstuk te schrijven. Als je alle onderdelen van de bachelorstudie met een voldoende hebt afgesloten, krijg je een bachelordiploma.
periode
1234
Minor
40 EC
Neurolinguïstiek
5 EC
Pragmatiek
5 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC

specialisaties

specialisatie Taal- en spraakpathologie

Met minoren kun je je verdiepen in Taal- en spraakpathologie.

specialisatie Taal- en spraaktechnologie

Met minoren kun je je verdiepen in Taal- en spraaktechnologie.

specialisatie Taalwetenschap

Met minoren kun je je verdiepen in verschillende aspecten van de Taalwetenschap.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

84 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

inTenS
De studie Taalwetenschap in Nijmegen heeft, net zoals (bijna) alle andere studies, een eigen studievereniging, en dat is InTenS! InTenS staat voor In Taal En Spraak, de twee zaken waarin taalwetenschappers zich specialiseren. Doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Dit varieert van het organiseren van gezellige activiteiten ter bevordering van de onderlinge contacten tot het regelen van vele praktische zaken.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Taalwetenschap
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Taalwetenschap
€ 350 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 RUG
Taalwetenschap
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Taalwetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam UVA
Sign Language Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.83.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.33.8
studiebegeleiding3.33.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als taalwetenschapper word je breed opgeleid en jouw kennis van taal en communicatie komt daarom van pas in veel organisaties, instellingen en ondernemingen. Als afgestudeerd taalwetenschapper is je toekomstige werkveld afhankelijk van de richting die je binnen je bachelor hebt gekozen en de masterspecialisatie die je daarna hebt gevolgd.
Nijmeegse taalwetenschappers vinden doorgaans snel een leuke baan. Bijvoorbeeld als beleidsmaker bij een overheid of als onderzoeker bij een wetenschappelijke instelling in binnen- en buitenland. In de gezondheidszorg werken taalwetenschappers als patholoog of technoloog en doen daar onderzoek naar taal- en spraakproblemen. Taal- en spraakanalisten werken ook vaak in de beveiligingsbranche en de ICT.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1414gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFLgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSchrijven en Vertalen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALogic+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNeural Computation and Neurotechnology research+ aanv. eisen
RUGNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 18 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
RUGVoice Technologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatietrainer of onderwijsmaker op het gebied van tweedetaalonderwijs
diverse functies bij de overheid zoals beleidsmedewerker, onderzoeker of toetsdeskundige
diverse functies bij een bibliotheek of uitgeverij. bv. redacteur, journalist of beleids- of communicatiemedewerker
docent nederlands in het voortgezet onderwijs
in de gezondheidszorg als logopedist (na een verkort traject hbo logopedie)
in de informatietechnologie als tekstanalysetechnoloog
in de particuliere sector op het gebied van media en communicatie. bv. als marketing- of communicatiemedewerker
onderzoeker aan de universiteit of bij een onderzoeksinstelling
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Mattie Lagarrigue

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite