Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd bachelor Theologie - Radboud Universiteit

Theologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding Theologie in Nijmegen combineert kennis van heilige teksten en de praktijken van de christelijke traditie met aandacht voor actuele thema's als rechtvaardigheid, identiteit en zingeving.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56109
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Welke betekenis heeft het christelijk geloof anno nu? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je enerzijds kennis hebben van het christendom, anderzijds is diepgaand inzicht in de samenleving van groot belang. De opleiding Theologie in Nijmegen combineert kennis van heilige teksten, historische sleutelfiguren en de praktijken van de christelijke traditie met aandacht voor actuele thema's als rechtvaardigheid, duurzaamheid, wereldvrede, identiteit en zingeving. In welke mate leveren hedendaagse maatschappelijke debatten nieuwe inzichten op met betrekking tot de christelijke boodschap? En in

Tijdens de opleiding Theologie staat de verhouding tussen geloof en samenleving centraal. Om de bijbel goed te kunnen begrijpen leer je Grieks en Hebreeuws. Je verdiept je in de geschiedenis, ontwikkelingen en achtergronden van kerk en theologie. Je krijgt inzicht in de christelijke dogmatiek, ethiek, spiritualiteit en de pastorale zorg. Daarnaast staan hedendaagse vragen rond zingeving, lijden, dood, rechtvaardigheid, vrede, menslievendheid en respect voor al wat leeft centraal.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
theologie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Theologie in Nijmegen is een opleiding met wetenschappelijke diepgang, waarbij de verhouding tussen christelijk geloof en de vragen van de moderne samenleving centraal staan.
Theologie aan de Radboud Universiteit staat bekend om haar open en gemoedelijke sfeer. Je kunt rekenen op persoonlijke en intensieve begeleiding. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor gesprek, discussie en reflectie. Dit trekt een breed scala aan studenten met verschillende religieuze en

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de bachelor kan de educatieve minor gevolgd worden. Daarmee leert je levensbeschouwing/godsdienst doceren in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Hiermee behaal je de 2egraads lerarenbevoegdheid.
1e jaar In de propedeuse, het 1e jaar van de bachelor, maak je kennis met alle vakgebieden van de theologie. Je leert Hebreeuws en maakt kennis met ethiek, exegese, dogmatiek, fundamentele theologie en pastoraaltheologie. In de vakken 'Wereldgodsdiensten' en 'Geschiedenis van de filosofie' zoek je de verbreding op. Ook zijn er in het eerste jaar begeleidingsvakken, waarin je aan de hand van actuele casussen leert hoe je een wetenschappelijk onderzoek uitvoert.
periode
Dogmatiek
Exegese Oude en Nieuwe Testament
Exegese Oude Testament
Fundamentele theologie
Geschiedenis van de filosofie
Geschiedenis van kerk en theologie
Hebreeuws
Hedendaags christendom
Pastoraaltheologie
Wereldgodsdiensten
Theologische ethiek
2e jaar In het tweede jaar ga je verder in op de inleidingen uit de propedeuse. Je krijgt het vak spiritualiteit, missiologie, liturgiewetenschap en exegese Nieuwe Testament. Daarnaast leer je Grieks.
periode
Grieks
3e jaar In het derde jaar volg je het vak Kerkelijk Recht, waarin je je bezig houdt met wetten en regels van de kerk. Ook krijg je een vervolg op Theologische Ethiek en op Pastoraaltheologie. Daarnaast volg je het vak Geesteswetenschappen en Samenleving, waarin je je voorbereidt op wat je wilt doen na je studie. Ook in het derde jaar is er vrije ruimte waarin je zelf vakken kiest. Je sluit het jaar af met het bachelorwerkstuk over een onderwerp naar keuze.
periode
Geesteswetenschappen en Samenleving

minors

minor Theologie en maatschappelijk engagement

Verdiepingsminor (15 EC). Tal van mensen zijn actief om vorm te geven aan engagement. Een theologische herbezinning kan de realisatie van een rijker, dieper en waardiger mens-zijn mede gestalte geven.

De module 'Spiritualiteit en engagement' ( FTR-THMI204) gaat over de oude praktijk van onderscheiding (discerning) en hoe deze praktijk in de maatschappelijke sectoren ondernemers-schap, educatie, zorg en kunst kan worden toegepast.

Rechtvaardigheid is een sleutelbegrip in de oud- en nieuwtestamentische ethiek en in de wijsgerige en theologische traditie. De module 'Sociale rechtvaardigheid' ( FTR-THMI203) behandelt de Bijbelse, traditionele en hedendaagse concepten van rechtvaardigheid en hoe deze concepten op verschillende maatschappelijke domeinen toegepast kunnen worden?

De module 'Schrift, leiderschap en engagement' (FTR-THMI202) onderzoekt de rol van leiderschap. Bestaat er zoiets als een christelijke leider en wat kan zo'n leider voor de maatschappij betekenen? Op basis van christelijke bronteksten worden de antwoorden gezocht.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, mondelinge presentatie, werkcollege
studeren in het buitenland
De opleiding heeft relaties met universiteiten op alle continenten.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma voor excellente studenten

De Radboud Universiteit Nijmegen biedt getalenteerde studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra, uitdagend en hoogwaardig academisch programma te volgen.

Mogelijke projecten in het kader van het honoursprogramma zijn: een archeologische tentoonstelling opzetten met ruime aandacht voor materiële en tekstuele cultuur, gecombineerd met een studieverblijf aan Tel Aviv University waar Prof. Israel Finkelstein, een vooraanstaand archeoloog, onderwijs geeft. Of een project ontwerpen over Darwin en het moderne onderzoek van het boek Genesis. Of de bijbel bestuderen in de kunst en dit koppelen aan een verblijf aan de Universiteit van Sheffield waar experts over dit thema onderwijs geven.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

De stad

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/6 RUG
Theologie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/6 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 Tilburg University
Theologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Tilburg University
Theologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen in de bachelor kun je ervoor kiezen om op zoek te gaan naar een baan. Ook kun je doorstuderen in een masteropleiding, bijvoorbeeld de Engelstalige master Theology (1 of 3 jaar) of de master Religiewetenschappen (1 jaar) aan de Radboud Universiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Theologen komen na hun studie in heel uiteenlopende branches terecht. Theologen worden geroemd om hun grote academische kennis en brede inzetbaarheid. In de media, politiek en het bedrijfsleven vind je theologen. Een deel van de afgestudeerden is werkzaam binnen kerkgemeenten, bijvoorbeeld als pastoraal werker. Ook docent levensbeschouwing/godsdienst, geestelijk verzorger, onderzoeker of beleidsmedewerker zijn veel voorkomende banen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityChristianity and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies+ 15 EC pre-master
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTheologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUExploring a Disciplinegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPeace, Trauma and Religion+ motivatiebrief
Amsterdam VUPeace, Trauma and Religion part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPredikantsopleiding part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Lisa Hilderink

studievoorlichter

E: l.hilderink@ftr.ru.nl
T: 0243612476
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite