Archeologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je bent welkom bij de beste opleiding archeologie van Nederland! Ons veelzijdige programma (alle profielen geven toegang) maakt jou een toparcheoloog!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA Archeologie
typeregulier, 180 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56703
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De bachelor opleiding archeologie in Groningen biedt verschillende aandachtsgebieden: de bestudering van culturen uit de oude steentijd tot de middeleeuwen, ten zuiden en ten noorden van de Alpen, letterlijk tot in het Arctisch gebied. Daarnaast zijn opgraven, zoölogisch en botanisch onderzoek verplichte onderdelen van het bachelor programma.

Het eerste jaar volg je inleidende vakken op het gebied van de Klassieke en Mediterrane Archeologie, de archeologie van Nederland en van het het Arctisch gebied. Je sluit je eerste jaar af met een maand veldwerk. In het tweede jaar kies je uit verschillende verdiepende modules binnen de Klassieke en Mediterrane archeologie of de Prehistorie van Nederland en Noordwest Europa. Je neemt deel aan een grote opgraving, vaak in het buitenland en je maakt een buitenlandse excursie. In het derde jaar (semester 1) ga je vakken volgen bij andere opleidingen, daarmee bedoelen we ook bij universiteiten in het buitenland. De bacheloropleiding sluit je af met een scriptie.

Na het behalen van je bachelors diploma kun je doorstromen naar de eenjarige master Archeologie. Voor studenten die goed presteren en die graag onderzoek doen, is er in Groningen de tweejarige onderzoeksmaster Archaeology.

Het BA programma Archeologie van de RUG wordt door meerdere instanties als beste van Nederland beoordeeld (o.a. Elsevier; zie ook hieronder).

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

awardKeuzegids topopleiding
2014
awardKeuzegids topopleiding
2016
 • Archeologie al jaren nummer 1 in studentenenquêtes Elsevier en Keuze Hoger Onderwijs. Uitgeroepen tot Topleiding door Keuzegids 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017
 • Je doet veel ervaring op tijdens opgravingen en het bestuderen van vondstmateriaal.
 • Goede laboratoria voor archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek en voor materiaal- en conservatiestudies.
 • De docenten zijn allemaal uitstekende onderzoekers.
 • Vanwege actieve studievereniging Bachur: www.bachur.nl

Open dagen en meeloopdagen

Info voor nieuwe studenten Groningen
Vind hier alle informatie voor nieuwe studenten.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe modules Archeologie van de Klassieke Oudheid (Grieks en Romeins) en de module Archeologie van Nederland staan ook open voor niet archeologie studenten. Volg deze modules als onderdeel van een minor archeologie of als invulling van je vrije ruimte! Deze modules gelden als de entree voorwaardes voor de 2de jaars verdiepende modules. Contact: Marloes Bergmans.
1e jaar Het eerste jaar krijg je onderwijs in de volgende gebieden:
 • een overzicht van de prehistorische en vroeg-historische archeologie van Nederland, van de klassieke archeologie van Griekenland en Italië en van de studies die in het Arctisch gebied worden uitgevoerd
 • theorie en geschiedenis van de archeologie: hoe trek je conclusies op grond van je waarnemingen
 • bodemkunde; materiaalkennis en conservatie
 • de techniek van het opgraven: deelname aan een opgraving en de verslaglegging daarvan
periode
1234
Archeologie van de Griekse Oudheid
5 EC
Arctische Archeologie
5 EC
Prehistorie van Nederland
5 EC
Archeologie van de Romeinse Oudheid
5 EC
Historische Archeologie
5 EC
Geschiedenis en theorie van de Archeologie I
5 EC
Conservatie en Archeometrie
5 EC
Materiaalkennis
5 EC
Bioarcheologie
5 EC
Archeologisch veldwerk I
10 EC
Geoarcheologie
5 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je een aantal keuzemogelijkheden: je volgt de vakken die voor jou het meest interessant zijn in het eerste semester. In het tweede semester volg je de modules van de Biologische archeologie (zoölogie en botanie). Verder neem je deel aan een grote onderzoeksopgraving en maak je een 'Netherlands' excursie.
periode
1234
Studenten kiezen in het tweede semester van jaar 2 tweee vakken uit keuzegroep B
Studenten kiezen in het tweede semester van jaar 2 één vak uit keuzegroep C
Archeologie van het Romeinse Rijk (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Kunst en Archeologie v. h. Klassieke Griekenland (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Handelaren en Koningen (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Jager-Verzamelaars & Vroege Boeren (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Studenten kiezen in het eerste semester van jaar 2 twee vakken uit groep A
Cultural Anthropology
5 EC
Aegeïsche prehistorie (Keuzegroep B) keuzevak
5 EC
Pre-Romeins Italië; Etrusken en Latijnen (Keuzegroep B) keuzevak
5 EC
Archeozoölogie I
5 EC
Archeobotanie I
5 EC
Archeologisch veldwerk en excursie II: KMA (Keuzegroep C) keuzevak
10 EC
Archeologisch veldwerk en excursie II: P en P (Keuzegroep C) keuzevak
10 EC
Archeozoölogie II (Keuzegroep B)
5 EC
Archeobotanie II (Keuzegroep B)
5 EC
3e jaar Het eerste semester van het derde jaar is bedoeld om vakken te volgen buiten de archeologie of om naar het buitenland te gaan. In het tweede semester maak je kennis met regionale archeologie en GIS, krijg je een tweede theorie college en schrijf je je bachelor scriptie.
periode
1234
Ba-scriptie Archeologie met onderzoekswerkgroep afstuderen
10 EC
Geschiedenis en theorie van de archeologie II
5 EC
Materiële Cultuur Studies
5 EC
Ruimtelijke Analyse
5 EC
Erfgoedzorg

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project, laboratoriumwerk
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
In het eerste semester van jaar 3 kun je kiezen voor een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit. Wij hebben samenwerkingsverbanden met o.a. Leicester (UK), Aarhus (Denemarken), Gent (België), Venetië en Rome (Italië). Meld je tijdig aan bij de coördinator Sofia Voutsaki (S.Voutsaki@rug.nl).
exchange programs
 • Uitwisselingsovereenkomst - Belgie
  Universiteit van Gent
 • Uitwisselingsovereenkomst - Denemarken
  Universiteit van Aarhus
 • Uitwisselingsovereenkomst - Duitsland
  Universiteit van Kiel
 • Uitwisselingsovereenkomst - Italie
  Universiteit van Cosenza, Calabria, Universiteit van Rome Sapienza, Universiteit van Trento, Universiteit van Venetie
 • Uitwisselingsovereenkomst Erasmus - Groot Brittanie
  Universiteit van Leicester, Universiteit van Southampton
 • Uitwisselingsprogramma - Griekenland
  Universiteit van Athene, Universiteit van Volos, Universiteit van Thessaloniki
 • Uitwisselingsprogramma - Roemenië
  Universiteit van Iasi
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2019

aanmelding deadline : 1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2060

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

82 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Bachur
Bachur, opgericht in 1994, is een studievereniging voor Archeologie studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Elk jaar organiseren wij voor deze groep verschillende activiteiten en elke maand is er een borrel in Café Karakter.
De naam Bachur is een samenvoeging van Bacchus, de Romeinse god van wijn, en van Bagger (modder en blubber), het vertrouwde element van de archeoloog.

In 1993 kwam een aantal archeologiestudenten op het idee om een studievereniging op te richten. Sindsdien is de vereniging gegroeid tot een waar onmisbare institutie binnen het GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).

Het doel van Bachur was, is en blijft:
 • Integratie van de studenten van de verschillende studiejaren;
 • Het organiseren van allerlei activiteiten;
 • En vooral natuurlijk gezelligheid!

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jelke Take
Studentambassadeur Jelke Take

Het verleden heeft mij altijd al gefascineerd. Vanaf een vrij jonge leeftijd vond ik het al razend interessant om te lezen over de oude beschavingen van de Grieken en de Romeinen maar ook de jongere Middeleeuwen en de Prehistorie.

In historische musea hield ik mij uren zoet met het bezichtigen van de museumstukken en de verbeelding van hoe deze duizenden jaren eerder gemaakt en gebruikt zouden zijn. Vanaf ongeveer groep 5 van de lagere school stond het al wel vast; ik wilde archeoloog worden. Archeologie levert ons aan de hand van opgegraven materiaal kennis over het verleden...
De vragen die archeologie tackelt zijn eindeloos: Waarom bouwde men hunebedden? Waarom gingen mensen landbouwen in plaats van jagen en verzamelen en wat betekenen die veranderingen voor de ontwikkeling van de maatschappij toen? Wat doet een cultuur veranderen? Archeologie brengt langdurige processen in beeld, en verhaalt over onze ontwikkeling als mens en maatschappij. Ik vind het daarnaast prachtig om op een opgraving te staan, en er is voor mij niets mooiers dan het onthullen van materiaal dat duizenden jaren eerder door andere mensen is gemaakt en voor het laatst is vastgehouden. De studie Archeologie biedt een mooie combinatie van interessante theorie en een enerverende praktijk.Lees meer over Jelke Take


lees verder ...
Jasper Weinans
Hou je van geschiedenis én ben je praktisch aangelegd? Dan is Archeologie een erg goede studiekeuze!

Ik ben Jasper Weinans, een 22 jarige archeologie student. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Friesland, genaamd Langedijke. Na de middelbare school heb ik een jaar de opleiding HBO Docent Geschiedenis gevolgd in Leeuwarden. Na het halen van mijn propedeuse ben ik Archeologie gaan studeren in Groningen. Nu woon ik al 2 jaar in Groningen en nog steeds met veel plezier. Naast het studeren werk ik bij de Gall & Gall en speel gitaar bij een band...
In eerste instantie zou ik Geschiedenis gaan studeren. Toevallig kwam ik bij de open dag iemand tegen die Archeologie ging studeren, wat stiekem altijd mijn droom is geweest. Na de ontmoeting ben ik mij gaan oriënteren op Archeologie en bleek het de perfecte studie voor mij te zijn! Het theoretische gedeelte is erg interessant en breed (van de Romeinen tot Neanderthalers). Elk jaar ga je als Archeologie student ook nog eens een maand opgraven (in Nederland en in het buitenland). Deze combinatie van de theorie en praktijk zorgt altijd voor nieuwe uitdagingen tijdens je studie! Als je interesse hebt in geschiedenis, maar toch ook een praktisch persoon bent is Archeologische een erg goede studiekeus!


lees verder ...
Wist je dat je bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden?

Archeologie is een studie waarbij je veel praktisch bezig kunt zijn. In de bachelor doe je een aantal maal mee aan veldwerk. Je leert dan wat er allemaal komt kijken bij een opgraving: sporen interpreteren, inmeten, tekeningen maken, vondsten nummeren, een grondvak uitzeven. Dat is altijd weer spannend: wat vind je?

Meestal kleine dingen als splinters van een vuursteen, scherven of restmateriaal. Maar één keer heb ik een mooi stuk versierd aardewerk gevonden. Echt grote opgravingen doe je niet vaak...
Dat je bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden. Ik vind het ontzettend leuk om buiten te werken en in een team met van alles bezig te zijn. Het is fysiek werk, dat spreekt me ook aan. Er worden bij de studie altijd wel vrijwilligers gezocht voor opgravingen. Soms doe je dat binnen je studie, soms is het extra. Ik ben ook vrijwilliger bij de Stichting Monument en Materiaal. Ik poets vondsten schoon, maak tekeningen van het materiaal en puzzel bijvoorbeeld scherven in elkaar tot een potje.
Door te onderzoeken kunnen we het leven van mensen reconstrueren en daar meer over vertellen. Publiek informeren vind ik een belangrijk deel van archeologie. Ik geef ook graag cursussen aan kinderen. Ik heb inmiddels goed leren presenteren. Op Spitsbergen hield ik nog een presentatie waar minister Koenders bij was. Dat vind ik nu helemaal niet meer eng.
 
 


lees verder ...
studenten
onderzoeker
Tentoonstelling 'Verborgen verhalen' in het Universiteitsmuseum (Groningen)

Mai Bos
Studente Mai Bos vertelt over het werken op opgravingssite Crustumerium (Italië)

Prof. Attema
onderzoeker
Prof. Attema over Crustumerium

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Rijksuniversiteit
Archeologie
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
17 eerstejaars
70% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Universiteit Leiden
Archeologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
65 eerstejaars
56% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/3 Amsterdam VU
Archeologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
6 eerstejaars
116% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Archeologie
Midden-Oostenstudies
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.1
inhoud4.03.9
docenten4.13.7
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.93.5
studiebegeleiding4.03.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.4 4.1
aantal eerstejaars 29 30
ervaren contacttijd per week 6 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71% 75%
diploma binnen 4 jaar 39% 67%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De werkgelegenheid voor afgestudeerde archeologen is op dit moment goed. Dat komt omdat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat ergens gebouwd mag worden. Dat is in de wet vastgelegd. Veel afgestudeerden vinden een baan bij de archeologische bedrijven die dit onderzoek uitvoeren. Daarnaast kun je als archeoloog terecht bij de overheid of een museum. Een baan in het onderwijs of als onderzoeker aan de universiteit is ook mogelijk.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1958gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
23%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
68%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenArchaeology+ aanv. eisen
Amsterdam VUArchaeology of North Western Europegeen aanvullende eisen
Amsterdam VULandscape and Heritagegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMediterranean Archaeologygeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UvAAncient Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

archeoloog bij een museum met een archeologische afdeling
veldarcheoloog bij een commercieel bedrijf
veldonderzoeker bij opgravingsprojecten
bron: StudieData

Contact

Jelke Take

Studentambassadeur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite