Bedrijfskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe produceer je efficiënt, houd je de organisatie financieel gezond en blijven je medewerkers gemotiveerd? Bij Bedrijfskunde komen alle aspecten van het ondernemen aan bod.

**Beste BSc Bedrijfskunde in Nederland 2016 - Elsevier 2016**

Als bedrijfskundige kijk je door verschillende brillen naar organisaties. Je ziet hoe onderdelen van een organisatie elkaar beïnvloeden en analyseert krachten en zwakheden. Dit kan gaan over betere werkafspraken, aanpassingen van productielijnen, veranderingen in de bedrijfscultuur, effectievere marketingstrategieën,  maar ook over complete reorganisaties of outsourcing. Kortom: bij bedrijfskunde gaat het om alle facetten die bijdragen aan het reilen en zeilen van een goedlopende onderneming.

Bedrijfskunde aan de RUG is een veelzijdige opleiding. In het tweede studiejaar kies je één van deze profielen. 

  • Accountancy & Controlling
  • Business & Management
  • Technology Management

Deze profielen bieden naast de kernvakken die belangrijk zijn voor elke bedrijfskundige een verdieping in een bepaalde richting. Zo ben je na het afronden van de bachelor breed opgeleid in de bedrijfskunde, maar onderscheid je je ook door middel van specialistische kennis in een bepaalde richting. 

Ook na de bachelor biedt de RUG de mogelijkheid om je nog verder te ontwikkelen in bedrijfskunde, met veel aansluitende masters.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBSc Bedrijfskunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesAACSB, NVAO
croho-code50645
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Lisanne Lesscher

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is veelzijdig en biedt naast een gedegen wetenschappelijke basis talloze specialisatiemogelijkheden. Aan de RUG kun je de volledige opleiding tot registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) volgen en is dat opleidingstraject korter dan aan de meeste andere universiteiten. Bovendien heeft de faculteit twee toonaangevende internationale accreditaties: EQUIS en AACSB. Dat heeft slechts 1% van de business-schools wereldwijd.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag
Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.
Open Dag
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste en tweede jaar van de Bachelor Bedrijfskunde wordt in bovenstaande tabel volledig weergegeven, het derde jaar betreft een selectie van vakken uit de verschillende profielen.

Kijk voor het volledige programma en een vakkentoelichting op: https://www.rug.nl/ocasys/feb/vak/showpos?opleiding=4684
1e jaar In het eerste jaar volg je vakken op het gebied van marketing van producten en diensten, financial en management accounting, human resource management en operations management. Je leert de kneepjes van het vak: hoe breng je een bedrijfsvraagstuk in kaart? Hoe kwantificeer en interpreteer je gegevens? Hoe doe je een literatuurstudie? Hoe zet je een marketingonderzoek op? Ook ga je op bedrijfsbezoek of voer je onderzoek uit bij een bedrijf.
periode
Academic Skills I
Academic Skills II
Financial Accounting BDK
Gedrag in organisaties
Informatiemanagement BDK
Management Accounting BDK
Management Science
Marketing BDK
Organisatie en omgeving
Organisatie en technologie BDK
Statistiek BDK
Supply Chain Operations
2e jaar In het tweede jaar volg je vakken als financial management, ontwerpmethodologie en recht. Daarnaast kies je een van de drie profielen: Business & Management, Accountancy & Controlling of Technology Management. Je verdiept je in methoden van wetenschappelijk onderzoek en oefent vaardigheden zoals schrijven, presenteren en samenwerken. En je voert een opdracht uit in de praktijk.
periode
TM - Applied Manufacturing Research
TM - Management of Product Innovation
TM - Production Planning & Quality Control
B&M - Organisatieverandering en Leiderschap
TM - Ontwerpmethodologie
TM - Technologiemanagement
TM - Work Organization and Job design
A&C - Financiering
A&C - Introduction to auditing
B&M - Management- en Organisatietheorie
B&M - Marktcontext en Marktonderzoek
A&C - Advanced Financial Accounting
A&C - Financial Reporting and Consolidation
A&C - Boekhouden
A&C - Internal Control
B&M - A&C Accounting for Management Control
B&M - Human Resource Management
B&M - Strategic Management
B&M - TM - A&C Financial Management
B&M - TM - A&C Kwalitatieve onderzoeksmethoden
B&M - TM - A&C Kwantitatieve onderzoeksmethoden
B&M - TM - A&C Ontwerpmethodologie
B&M - TM - A&C Recht BDK
B&M - TM Operations Management
TM - Logistieke informatiesystemen
3e jaar Tijdens het eerste semester van het derde jaar van de profielen Business & management Management en Technology Management kies je een universitaire, facultaire óf buitenland-minor. Een universitaire minor wordt door een andere faculteit aangeboden en bestaat uit vakken buiten je eigen vakgebied.
periode
A&C - B&M - TM Profiel specifieke vakken
Minor keuzevak
Bachelor afstudeerwerkstuk Bedrijfskunde

profielen

profiel Business & Management

Op welke manieren kan een organisatie gestructureerd worden? Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende constructies? En hoe ga je daar als manager mee om? Je leert het in dit profiel.

Het profiel Algemene Bedrijfskunde bestudeert organisaties en hun omgeving. Je leert over leiderschap, strategie en innovatie. Naast vijf centrale vakken doe je een onderzoeksproject, waarin je je opgedane kennis toepast. Dit kan bijvoorbeeld door een businessplan te schrijven of een concreet bedrijfsvraagstuk op te lossen.

Je kunt een minor volgen om je bedrijfskundige kennis te verdiepen. Ook kun je ervoor kiezen je kennis te verbreden door vakken te volgen aan een andere faculteit. Daarnaast is het mogelijk een semester in het buitenland te studeren. Ook kan je kiezen voor de minor Innovation and Entrepreneurship (www.rug.nl/minor-innovation-entrepreneurship)

profiel Accountancy & Controlling

Ben je geïnteresseerd in een carrière als accountant of controller? Wil je aan de slag met echte cases? Dan is dit profiel iets voor jou.

In deze opleiding leer je betrouwbare bestuurlijke informatie- en beheersystemen opzetten. Op die manier doe je kennis en vaardigheden op waarmee je organisaties kunt adviseren over de (financiële) gevolgen van bepaalde beslissingen.

Belangrijke vakken binnen dit programma zijn Financial en Management Accounting, Boekhouden, Internal Control, Auditing, Belasting- en Ondernemingsrecht en Corporate Governance. De opleiding voldoet aan de eisen die de bij wet ingestelde Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Vereniging voor Registercontrollers (VRC) stellen. Daarom bestaat ook de minor in dit profiel verplicht uit verdiepende vakken. Zo word je goed voorbereid op de aansluitende master. Deze minorvakken kun je in sommige gevallen aan een buitenlandse universiteit volgen en zo waardevolle internationale ervaring op doen.

profiel Technology Management

Wil je leren hoe je technologie kunt inzetten om bedrijven effectiever en efficiënter te maken? In dit profiel leer je management en techniek te combineren.

Technologie zorgt voor vernieuwing, maar dat gaat niet vanzelf. Ook technologie moet georganiseerd worden: van de inrichting van de werkplek en de taakverdeling onder medewerkers, tot materiaaleigenschappen, productietechnieken en intern transport.

In dit profiel leer je wat er komt kijken bij het ontwikkelen, maken en vernieuwen van producten en diensten. Onderwerpen als logistiek, productie, arbeidsorganisatie en informatieverwerking passeren de revue. Verder leer je over de rol die technologie speelt in het bedrijfsleven.

In het derde jaar kun je een minor volgen aan een bètafaculteit om je kennis van technologie te verdiepen. Of je kiest de minor Innovation and Entrepreneurship (www.rug.nl/minor-innovation-entrepreneurship). Ook kun je ervoor kiezen een semester in het buitenland te studeren. Je afstudeeropdracht bestaat uit een afstudeerwerkstuk en een praktijkopdracht waarin je een bedrijfsonderdeel her ontwerpt.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Wil je een semester in het buitenland studeren?
Onze jaarindeling sluit naadloos aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten, waardoor je ook daar voor een paar maanden of een semester terecht kunt. Tijdens je studie word je hierover uitgebreid geïnformeerd. Een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Studeren betekent veel zelfstandig werken en plannen, maar de faculteit helpt je daar natuurlijk wel bij. Je wordt samen met andere eerstejaars in een studiesuccesgroep opgevangen door een mentor. Deze ouderejaarsstudent zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt binnen de faculteit. Je mentorgroep is ook de groep waarmee je werkcolleges volgt. Je hebt ook regelmatig een voortgangsgesprek met je tutor (docentbegeleider). Voor specifieke studievraagstukken kun je terecht bij de studieadviseurs.
De studiesuccesgroepen komen meteen vanaf de start van het eerste jaar regelmatig bij elkaar onder leiding van een student-mentor. Je ontmoet medestudenten, wisselt informatie uit en doet opdrachten waarmee je zicht krijgt op je eigen studiemethoden en die je kunnen helpen om effectiever te studeren. Met dezelfde groep volg je je werkcolleges. Deze kleinschalige opzet vergemakkelijkt het contact met je docenten.

Elke groep heeft een tutor (docentbegeleider), waarmee je gedurende het jaar een aantal keer een individueel gesprek hebt. Op deze manier krijg je persoonlijk en regelmatig feedback op je studievoortgang.

Veel verschillende factoren spelen een rol bij het succesvol studeren en het is dan ook niet gek als je behoefte hebt aan een objectieve, deskundige gesprekspartner om te kijken of je studie nog op schema ligt of als persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden. Daarvoor kun je terecht bij de studieadviseurs van de faculteit. Zij behandelen alle informatie vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
Wanneer je je aanmeldt voor dit programma, is deelname aan matching verplicht. Door het matchingstraject weet je of je de goede studie hebt gekozen. In dit traject krijg je namelijk advies over je studiekeuze. Matching geldt alleen voor studiekiezers met een Nederlands diploma, niet voor internationale studiekiezers.

Lees meer over de matchingprocedure op Matching bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met wiskunde A of wiskunde B;Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met tenminste Wiskunde A of B.
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pAls je met een afgeronde HBO-propedeuse wilt instromen, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis. Voorwaarde is dat je minstens wiskunde A of B (voorheen wiskunde A12 of B1) op VWO-niveau afgerond hebt.
toelatingseisen

basiskennis
Om tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde toegelaten te worden is een VWO-diploma met Wiskunde A vereist.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 8000levensonderhoudper jaar
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1564 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
327 eerstejaars gestart in 2017
36% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EBF
De EBF (Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging) is de vereniging die voor studenten het gat tussen studie en het bedrijfsleven overbrugt. De EBF organiseert symposia, onderzoeksprojecten binnen Europa en daarbuiten, een groot tweedaags congres, etc.

Marug
The MARUG is an Interfaculty association of the University of Groningen, meaning that all students of this University can become a member of MARUG.
Therefore the association consists of a great variety of students. At this moment around 1300 students are a member of MARUG, all with a big interest in Marketing. Students come from different fields of knowledge, ranging from Economics to Communications Studies and Business.
TeMa
De Studievereniging voor Technologiemanagement, kortweg TeMa, biedt activiteiten aan die gericht zijn aan studenten die een managementstudie volgen met een technische insteek. Naast sociale activiteiten, organiseren we ook Inhousedagen, een Inhousetour en een internationaal studieproject.

Risk
Risk is de studievereniging voor Accountancy, Controlling, Finance en financieel geïnteresseerden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Vincent Eijkelenkamp
In de werkgroepen echt aan de slag

Ik vind de werkgroepen het leukste, daar ga je echt met de stof aan de slag. Daarnaast zijn het kleine groepen, dus leer je je studiegenoten echt kennen en word je een beetje een 'klas'.

'Na de middelbare school heb ik een half jaar gewerkt en daarna gereisd door Australië. Toen ik terugkwam studeerden vrienden van mij al in Groningen en ik wist dat de studie bedrijfskunde hier goed was, dus de keuze was snel gemaakt.

Mijn M&O-leraar op de middelbare school had me bedrijfskunde aangeraden, omdat het een brede studie is in de richting die ik interessant vond...
Je krijgt tussentoetsen waardoor je de boel een beetje bijhoudt.

Ik vind de werkgroepen het leukste, daar ga je echt met de stof aan de slag. Daarnaast zijn het kleine groepen, dus leer je je studiegenoten echt kennen en word je een beetje een 'klas'. Ik raad alle nieuwe studenten aan op kamers te gaan. Je hebt heel veel vrijheid en je wordt er zelfstandig van. Maar begin wel op tijd met zoeken!'


lees verder ...
Robert Tuinsma
3e jaars student Robert Tuinsma over Accountancy en Controlling

Derdejaars student Robert Tuinsma vertelt over de track Accountancy en Controlling binnen de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Freek Wolters
Je doet veel in werkgroepen, dat vind ik leuk

Ik doe bedrijfskunde en dat bevalt me prima. Het eerste jaar wordt echt het fundament gelegd. Ik krijg nu veel theorie, maar ik weet dat ik dat later weer nodig heb. Het is een vrij grote studie, maar je moet ook vaak dingen doen in kleine werkgroepen. Ik vind dat heel leuk, je leert dan samenwerken met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent.

Ik woonde dicht bij Groningen en heb ook voor een studie hier gekozen. Groningen is een gezellige stad, vol met studenten. Waarom zou ik ergens anders heen gaan? Na twee maanden had ik een kamer, bij een vriend in huis...
Ik doe bedrijfskunde en dat bevalt me prima. Het eerste jaar wordt echt het fundament gelegd. Ik krijg nu veel theorie, maar ik weet dat ik dat later weer nodig heb. Het is een vrij grote studie, maar je moet ook vaak dingen doen in kleine werkgroepen. Ik vind dat heel leuk, je leert dan samenwerken met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. En iedereen heeft van school uit een andere werkwijze aangeleerd. Mijn start was een beetje slecht, ik was eerst een beetje laks. Hoe vaak ze je ook waarschuwen, die zelfstandigheid is toch wennen. Maar nu gaat het een stuk beter. Een aantal vakken houd ik altijd heel goed bij, en een aantal ga ik voor de tentamens nog even flink bijblokken. De stof is vaak in het Engels, maar dat went wel na één boek. Om je heen hoor je ook heel veel Engels. Ik vind dat wel leuk, zo'n internationale universiteit.


lees verder ...
Lisanne de Bie
Na mijn onderzoek kreeg ik een baan aangeboden in Hong Kong

Voor mijn master heb ik stage gelopen op het hoofdkantoor van Sonepar Asia Pacific. Na mijn onderzoek op het gebied van logistiek en warehouse management kreeg ik een baan aangeboden voor de komende twee jaar in Hong Kong.

Azië heeft op het gebied waar in Sonepar opereert nog heel veel mogelijkheden, wat het werk hier heel uitdagend maakt. Momenteel ben ik bezig met het opzetten van e-commerce platforms in Hong Kong en deze te integreren met de Sonepar-bedrijven in de rest van Azië...
Technologiemanagement sluit hier ook goed bij aan omdat er veel verschillende onderdelen tijdens de studie worden behandeld.Om te kunnen leven en werken in Hong Kong is het zeker belangrijk dat je open staat voor nieuwe culturen. Dit is toch ook het land waar het uitmaakt op welke plek je aan tafel zit tijdens een bespreking en waar het uit den boze is iemand een klok cadeau te geven, aangezien dit staat voor ongeluk.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Rijksuniversiteit
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/6 Erasmus
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Erasmus
Double Degree in Recht & Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Radboud Universiteit
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/6 Radboud Universiteit
Business Administration
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.82.9
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 471 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 585 460
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 86% 74%
diploma binnen 4 jaar 75% 79%
werk op niveau in 1,5 jaar 62%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je master op zak kun je terecht in heel veel verschillende functies zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid en non-profitorganisaties.

Al onze opleidingen zijn EQUIS- en AACSB-geaccrediteerd, wat je diploma extra waarde geeft op de arbeidsmarkt. Ligt je interesse bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, dan kun je na de research master doorgaan met promotieonderzoek. Dat is de basis voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit of een onderzoeksbaan in het bedrijfsleven.

FEB Careers Company
Goed voorbereid de arbeidsmarkt op? De FEB Careers Company biedt allerlei activiteiten aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekomstige carriere. Bezoek de website van de FEB Careers Company voor meer informatie: FEB Career Serviceshuidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2574gemiddeld bruto maandloon
76%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitAccountancy en Controllinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
UvABedrijfskunde in deeltijd part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management+ motivatiebrief
RijksuniversiteitDDM Finance+ aanv. eisen
RijksuniversiteitDDM Managing Multinationalsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFinancegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFinance+ aanv. eisen
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitGender Equality, Diversity and Inclusion in Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Resource Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitInternational Economics and Businessgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitInternational Financial Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusInternational Management+ basiskennis
Tilburg UniversityInternational Master in Management of Information Technology (IMMIT)geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in algemene economie full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in management en organisatie educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitMarketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
NyenrodeMaster of Science in Accountancy (RA) part-timegeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Controlling part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReal Estate Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityStrategic Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • accountant of controller
  • management- en adviesfuncties
  • technologiemanager
bron: StudieData

Contact

prospectives.feb@rug.nl
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite