Communicatie- en Informatiewetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ontwikkel je een strategisch communicatiebeleid? Welk communicatiemiddel werkt het best in welke situatie? Hoe ontwerp je een website? Met zulke vragen houd je je in dit programma bezig.

In de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer je communicatie in verschillende contexten. Je onderzoekt bijvoorbeeld welke rol communicatie speelt in de doelstellingen van een bedrijf. Ook kijk je naar de verschillende communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden en de context waarin de communicatie plaatsvindt.

In het eerste jaar van deze opleiding maak je kennis met theorieën, toepassingsgebieden en onderzoeksmethoden. Daarnaast besteed je aandacht aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. In het tweede en derde jaar ligt de nadruk op het vergroten van je onderzoeksvaardigheden en het verdiepen van je kennis op het gebied van tekst- en gespreksanalyse. Je kunt hiertoe kiezen uit een groot aantal vakken. Ook maak je kennis met de beroepspraktijk in een casestudy.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Communicatie- en Informatiewetenschappen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56826
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Een dag student bij communicatie- en informatiewetenschappen

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • CIW in Groningen is uitgeroepen tot beste opleiding in Keuzegids 2013 en tweede in Elsevier studentenenquête 2012.
 • Er wordt aansluiting gezocht met actuele thema's in de maatschappelijke discussie.
 • De studie is interdisciplinair: communicatieprocessen worden benaderd aan de hand van theorieën en inzichten in verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Taal en taalgebruik staan bij elk vak centraal.
 • Er zijn veel keuzemogelijkheden: keuzevakken, stages, buitenland.
 • De studievereniging Commotie is erg actief (www.svcommotie.nl)


Open dagen en meeloopdagen

Open dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen? Welke masteropleidingen kun je gaan volgen na de bachelor van je keuze? En op wat voor soort banen bereidt de opleiding voor?
Open Dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDisclaimer: I.v.m. een programmawijziging zullen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen. Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Bekijk hier de uitgebreide vakomschrijvingen: https://www.rug.nl/let/vakken-ciw
1e jaar
 • Kennismaking met verschillende vakgebieden: Organisationele communicatie, computercommunicatie, mediacommunicatie en persuasieve communicatie.
 • Verschillende tekst- en taalanalytische vakken, zoals pragmatiek, academisch schrijven en presenteren, taalkunde en tekstanalyse.
periode
1234
Inleiding CIW
5 EC
Taalkunde voor CIW en IK
5 EC
Inleiding Communicatieonderzoek
5 EC
Academisch schrijven en presenteren CIW
5 EC
Digital Communication
5 EC
Pragmatiek
5 EC
Organisationele Communicatie
5 EC
Tekstanalyse I
5 EC
Methodologie CIW: kwalitatief
5 EC
Gespreksanalyse I
5 EC
Multimodale Communicatie
5 EC
Methodologie CIW: kwantitatief
5 EC
2e jaar
 • Vervolg specialiserende en taalanalytische vakken
 • Onderzoeksvakken als methodologie en statistiek
periode
1234
Statistiek I
5 EC
Design & Evaluation
5 EC
Persuasive Communicatie
5 EC
Corporate communicatie
5 EC
Vragenlijst en interviewontwerp
5 EC
Tekstanalyse II
5 EC
Gespreksanalyse II of Tekstanalyse II
5 EC
Pictures in professional communication
5 EC
Webdesign
5 EC
3e jaar
 • Specialiserende vakken
 • Afstudeervakken case study en bachelorscriptie
 • Minor gericht op onderzoek of master.
 • Evt. stage of studeren in het buitenland.
periode
1234
Minor (of vrije ruimte)
20 EC
Sociale media keuzevak
5 EC
Het Rijk van de Schaarste keuzevak
5 EC
Corporate Communicatie keuzevak
5 EC
Keuzevak: Pictures in professional communication, International Communication I keuzevak
5 EC
Ba-scriptie CIW met onderzoekswerkgroep
10 EC
Case Study
10 EC
Keuzeruimte
30 EC
Keuzevak: Language and Literacy Development, International Communication II, Statistiek II, Usability keuzevak
5 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland: aantrekkelijk, spannend en uitdagend. Steeds meer studenten brengen een studieperiode door aan een buitenlandse universiteit om zo kennis te maken met de cultuur, het studentenleven en het onderwijs buiten Nederland. Ook tijdens de opleiding CIW kun je in het derde jaar naar het buitenland gaan. De Letterenfaculteit heeft met een groot aantal buitenlandse universiteiten uitwisselingsovereenkomsten afgesloten. Er zijn verschillende soorten beurzen beschikbaar.
exchange programs
 • Uitwisselingsprogramma - Belgie
  Universiteit van Leuven, Universiteit van Louvain, Universiteit van Bruxelles (Saint Louis)
 • Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Universiteit van Aachen, Universiteit van Marburg
 • Uitwisselingsprogramma - Europa
  Universiteit van Jyvävskylä, Finland, Univeriteit van Rennes II, Frankrijk, Universiteit van Udine, Italië
 • Uitwisselingsprogramma - Spanje
  Universiteit van Autónoma de Barcelona, Universiteit van Complutense van Madrid, Universiteit van Salamanca, Universiteit van Valladolid, Universiteit van Granada
 • Uitwisselingsprogramma - Zweden
  Universiteit van Linkoping, Universiteit van Uppsala
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 8200
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

matching
Wil je in september 2017 beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding nodigt je vervolgens uit voor een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
167collegegeldop basis van € 2006 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Commotie
Commotie is de studievereniging voor alle communicatiestudenten in Groningen. Deze studievereniging verzorgt praktijkdagen, buitenlandse reizen en sociale activiteiten voor communicatiestudenten.

Marug
De MARUG is een interfacultaire studievereniging van de Rijksuniversiteit Groningen, dit betekent dat alle studenten van deze universiteit lid kunnen worden van de MARUG.
De vereniging heeft hierdoor een divers ledenbestand van circa 1300 studenten die allen interesse in marketing hebben. Onder de leden van MARUG bevinden zich onder meer studenten van de studierichtingen Economie, Communicatiewetenschappen en Bedrijfskunde.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Roel Dijkstra
Tijdens een stage kun je veel praktijkervaring opdoen

Mijn naam is Roel, ik ben 22 jaar oud en ben geboren en getogen in Groningen. Ik zit momenteel in het vierde jaar van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen en heb daarnaast een bezig leven als student. Zo ben ik bijvoorbeeld actief bij ‘Commotie’, de studievereniging van de opleiding. Ik ben ook lid bij TAM, wat staat voor Tennisclub Albertus Magnus. Zowel bij Commotie als bij TAM doe ik leuke ervaringen op en mede dankzij de verenigingen houd ik er een leuk sociaal leven aan over...
Dat kan natuurlijk via een gesprek tussen twee personen, maar ook via een tekst in de krant of een advertentie voor een nieuw product. Het valt me meteen op wanneer zoiets niet helemaal goed is aangepakt en daar heb ik vanaf jongs af aan vaak om kunnen lachen. Op een gegeven moment begon ik me te interesseren in het verbeteren van dat soort communicatie. Ik dacht dan ‘als ik nou dit of dat woord verander, zou het dan niet veel duidelijker zijn?’. Ook in gesprekken die ik observeerde begon ik met het analyseren van miscommunicatie die soms plaatsvond. Door te kiezen voor Communicatie- en Informatiewetenschappen hoopte ik vaardigheden te kunnen ontwikkelen waarmee ik al de bovenstaande dingen nog beter zou kunnen doen. Volgens mij heb ik de juiste keuze gemaakt!
Een andere reden voor mij om CIW te kiezen was de breedte van de opleiding. Dat wil zeggen dat je gaandeweg veel vakken uit andere studies kunt volgen, bijvoorbeeld tijdens je minor of in je vrije ruimte. Het leek me bijzonder prettig om de mogelijkheid te hebben om tijdens mijn studie te kunnen besluiten ‘hé, dat lijkt me gaaf!’ en vervolgens meteen andere vakken aan mijn pakket toe te kunnen voegen.
Lees meer over Roel en waarom hij koos voor CIW in Groningen.
Vragen? Stuur Roel een e-mail.


lees verder ...
Stijn Visser
Ik kan mijn kennis met mijn passie combineren

Testimonial derdejaars CIW
Het intrigeerde mij altijd al hoe mensen verbaal, maar vooral ook non-verbaal communiceren. Verder interesseren vakgebieden als bedrijfscommunicatie en digitale communicatie mij erg. De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie heb ik leren toepassen in de praktijk tijdens mijn bachelorstage bij Paradigm. Dat bedrijf organiseert elektronische muziekfeesten. Na vijf maanden stage lopen ben ik daar blijven werken, ik werk er nu als marketing- en communicatiemedewerker. Mijn specialisme is voornamelijk digitale communicatie, zoals sociale media...
Ik werk als student-assistent bij de afdeling communicatie, waar ik mij ook bezig houd met sociale media en de website. Ik vind het lekker om actief bezig te zijn, zowel binnen als buiten mijn studie. Een ambitie van mij is om me te specialiseren op het gebied van digitale communicatie en marketing. Ik twijfelde tussen de opleidingen in Amsterdam en Groningen, uiteindelijk koos ik voor de gezellige studentenstad Groningen. Groningen leeft van studenten, en de voorzieningen zijn echt uitstekend. Er is voor ieder wat wils, van sporter tot kunstenaar tot muziekliefhebber.


lees verder ...
Aniek Groenwold
Bij CIW bestudeer je communicatie in de breedste zin van het woord

Rian Prinsen
werkzaam als tekstschrijver bij een bekstbureau
De mogelijkheid om een eigen twist aan de opleiding te geven is een groot pluspunt

Als tekstschrijver in spe schreef ik op jonge leeftijd al verhaaltjes en raakte ik geïnteresseerd in de communicatiewereld. Na mijn vwo-examen was de keuze voor de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen dan ook snel gemaakt. Ook het kiezen van een studentenstad was niet moeilijk: op naar Groningen! Dat bleek een goede beslissing, want ik heb een geweldige studententijd gehad. Een groot pluspunt vond ik de mogelijkheid om een eigen twist aan de opleiding te geven. Ik kon mijn passie voor communicatie combineren met twee grote interesses: gezondheidszorg en psychologie...
Dagelijks leef ik me uit op teksten en interviews voor verschillende media en doelgroepen. Van burgemeesters tot dokters en van vrijwilligers tot bekendheden; als tekstschrijver mag ik ze flink aan de tand voelen. Soms is dat spannend, maar vooral ontzettend leuk!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Rijksuniversiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/7 Radboud Universiteit
International Business Communication
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/7 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/7 UU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Tilburg University
Cognitive Science and Artificial Intelligence (specialization within Communication and Information Sciences)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatie- en Informatiewetenschappen
Sociologie
bekijk
Informatiekunde
bekijk
Nederlandse Taal en Cultuur
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.63.6
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.63.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 109 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 92 108
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 58% 80%
diploma binnen 4 jaar 71% 82%
werk op niveau in 1,5 jaar 33%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde communicatie- en informatiewetenschappers kunnen op uiteenlopende plekken aan de slag. Een derde komt als communicatiemanager, -medewerker of -adviseur terecht in het bedrijfsleven bij grote of middelgrote organisaties. Ruim een kwart gaat werken bij een communicatieadviesbureau. Verder vinden onze alumni een baan als voorlichter, webcoördinator bij de overheid, tekstschrijver, speech writer, pr-functionaris, beleidsmedewerker, persvoorlichter, docent of onderzoeker.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
29%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatie- en informatiewetenschappen full-time,part-time+ motivatiebrief
Amsterdam VUMultimodal communicationgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUComparative Arts & Media Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitGeneral Linguistics+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Business Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitLanguage and Communication researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication Coaching+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUArbeids- en organisatiepsychologie+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinking Politics and Policy+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisatiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • communicatieadviseur
 • communicatiemanager
 • communicatiemedewerker
 • journalist
 • marketingmanager
 • media-adviseur
 • redacteur
 • voorlichter
 • webcoordinator
 • webcoördinator
bron: StudieData

Contact

Albert Everaarts

studieadviseur / study advisor

E: studieadviseurciw@rug.nl
T: 050 363 5809
Drs. Aletta Westra-Hofstee

studieadviseur / study advisor

E: studieadviseurciw@rug.nl
T: 050 363 7413
Roel Dijkstra

Studentambassadeur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite