Europese talen en culturen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert een taal en cultuur door en door kennen. Daarnaast leer je relaties leggen tussen die taal, de cultuur en bredere Europese taalkundige, culturele, maatschappelijke en politieke fenomenen.

De brede studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in de grote vragen die binnen Europa spelen, zoals de plaats van Europa in de wereld. 

Vanaf 1 september 2015 wordt ook een Engelstalig programma van ETC aangeboden dat inhoudelijk overeenkomt met het Nederlandstalige programma. Je bestudeert een moderne taal (DuitsEngelsFransItaliaans, Nederlands als vreemde taalRussischSpaans of Zweeds), maar bekijkt deze taal ook vanuit het perspectief van andere talen en culturen in Europa. Je verdiept je in de Europese geschiedenis, literatuur, samenleving en politiek. Zo leer je zowel nationale als regionale culturen binnen Europa begrijpen in hun onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten.

Het programma kent een flexibele opzet. Je specialiseert je in één van de profielen:

Met de keuze van je minor kun je je eigen accenten leggen. Tijdens een buitenlandverblijf in het derde jaar kun jij je onderdompelen in de taal en cultuur van je keuze. In je tweede en derde jaar volg je vakinhoudelijke colleges die in de door jou gekozen taal onderwezen worden. Je sluit je bachelor af met een scriptie.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Europese Talen en Culturen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56124
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Nieuw: Europese talen en culturen
Hub. Hermans over ETC
Imke Kok, student Europese Talen en Culturen
Unifocus: Europese talen en culturen populair

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Verdieping in moderne Europese vraagstukken én het grondig leren kennen van een taal en cultuur.
 • Ruime taalkeuze: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds.
 • Intensieve colleges taalvaardigheid, doorgaans in kleine groepen.
 • Specialisatie in drie profielen: Taal & Maatschappij, Cultuur & Literatuur, Politiek & Maatschappij.
 • Vrije-keuze ruimte.
 • Beoogde taalbeheersing op near-native niveau.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag
Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.
Open Dag
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwN.B. Het kan zijn dat er nog enkele kleine wijzigingen in het vakkenaanbod worden doorgevoerd. We zijn voortdurend bezig om de opleiding te verbeteren.
1e jaar In het eerste semester start je met taalvaardigheidsvakken van de door jou gekozen taal. Daarnaast maak je in inleidende colleges kennis met de drie profielen van Europese talen en culturen. Vanaf het tweede semester maak je een keuze uit één of twee van de profielen voor het vervolg van je studie.
periode
1234
Studying Europe
5 EC
Taal en Maatschappij Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Taalvaardigheid 1a+1b gekozen taal
10 EC
Cultuur en Literatuur Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Politiek en maatschappij Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Taalvaardigheid 2a + 2b gekozen taal
10 EC
Vrije ruimte
10 EC
Themacollege 1 in gekozen profiel
5 EC
Themacollege 2 in gekozen profiel
5 EC
2e jaar Je gaat verder met een specialisatie in één of twee van de drie profielen (Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur en/of Politiek en Maatschappij) en leer je je verder bekwamen in academische vaardigheden. Binnen jouw profiel kun je je in werkstukken en opdrachten richten op de taal en het taalgebied van je keuze. Daarnaast ga je verder met taalvaardigheid en vakken over jouw taalgebied.
periode
1234
Taalvaardigheid 3a + 3b gekozen taal
10 EC
Themacollege 3 in gekozen profiel
5 EC
Vrije ruimte
10 EC
Themacollege 4 in gekozen profiel
5 EC
Themacollege 5 in gekozen profiel
5 EC
Vrije ruimte
10 EC
Taalspecifieke module 1 Politiek en Maatschappij
5 EC
Taalspecifieke module 1 Cultuur en Literatuur
5 EC
Taalspecifieke module 1 Taal en Maatschappij
5 EC
3e jaar In het eerste semester van jaar 3 kies je je minor. Je kunt kiezen uit een research minor, een arbeidsmarktgerichte minor met stage, een pre-masterminor, een educatieve minor of een buitenlandminor. Tijdens de buitenlandminor studeer je aan een buitenlandse universiteit en breng je je taalvaardigheid op near-native niveau (zeer goede beheersing). In semester twee van jaar 3 sluit je je bachelor af met een scriptie die je schrijft in jouw doeltaal (met uitzondering van Russisch).
periode
1234
Minor
30 EC
Taalspecifieke module 2a
5 EC
Themacollege 6 in gekozen profiel
5 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC
Themacollege 7 in gekozen profiel
5 EC
Taalspecifieke module 2b
5 EC

minors

profiel Europa: Politiek en Maatschappij

Je bestudeert de politieke geschiedenis, het ontstaan van moderne natiestaten en Europese (des)integratieprocessen vóór en na 1945.

Hoe verhouden burgers zich tot hun regio, hun land en Europa?

profiel Europa: Taal en Maatschappij

Je bestudeert onder andere het ontstaan en de ontwikkeling van Europese talen binnen en buiten Europa. Zo is er aandacht voor taalgebruik, taalverandering en meertaligheid.

Attention will be paid, for example, to language use, language change and multilingualism.

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, educatieve minor, minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. De buitenlandminor is noodzakelijk voor de doeltaalaantekening op het bachelor-diploma van deze opleiding. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 1. DuitsVwo-eindexamen Duits is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Duits als majortaal.
 2. Italiaans
 3. Nederlands als vreemde taal
 4. EngelsVwo-eindexamen Engels is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Engels als majortaal.
 5. FransVwo-eindexamen Frans is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Frans als majortaal.
 6. Spaans
 7. Russisch
 8. Zweeds
 9. Europa: Cultuur en LiteratuurJe leert analyseren hoe verschillende culturen en identiteiten zich verhouden tot het grotere Europa en hoe ze elkaar beïnvloeden. Daarbij gaat het om literatuur, maar ook om film, theater en muziek.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Een taal en cultuur echt doorgronden doe je natuurlijk het beste in het land of taalgebied zelf. Daarom kun je in het derde jaar een half jaar studeren in een land waar jouw doeltaal gesproken wordt. Dompel je onder in de taal, cultuur, gewoontes en het studentenleven. De Faculteit der Letteren heeft uitstekende contacten met gerenommeerde universiteiten binnen en buiten Europa. Een buitenlandverblijf is leerzaam, maar vooral ook heel erg leuk. En bovendien: het staat goed op je cv!
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat je naast je reguliere bachelor- of masteropleiding volgt.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 8300
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pMits wordt voldaan aan de aanvullende taaleis op basis van een van de volgende opties:

a. een deelcertificaat VWO Engels (cijfer 6 of hoger)

b. de internet-based TOEFL test (iBT TOEFL, minimumscore 90) met een minimum van 21 op alle onderdelen

c. IELTS, Academic Module, minimumscore 6.5 op alle onderdelen

d. een certificaat van het Talencentrum RUG, minimaal B2, CEFR
toelatingseisen

vooropleiding
Als je van plan bent om Engels, Frans of Duits als majortaal te kiezen is een vwo-eindexamen in de betreffende taal verplicht. Voor Italiaans, Russisch en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. Wie voor Spaans kiest, kan op twee verschillende niveau's instromen: op beginnersniveau (geen voorkennis vereist) of met een VWO-eindexamen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

456 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
105 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Esperia
Esperia is de studievereniging voor studenten Europese Talen en Culturen. Wij organiseren allerlei leuke en inhoudelijke activiteiten zoals het introductiekamp, maandelijkse borrels, reizen en bedrijfsbezoeken. Bij Esperia leer je je studiegenoten echt kennen, wat zowel professioneel als persoonlijk ontzettend waardevol is. Als kers op de taart zorgt Esperia ook nog voor korting op je studieboeken!

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Leonie Meijer
Binnen de opleiding krijg je de kans om je eigen keuzes te maken en kun je dus eigenlijk deels je programma samenstellen. Deze vrijheid sprak me erg aan!

Ik heb gekozen voor ETC omdat ik talen altijd al leuk heb gevonden op de middelbare school. Echter wilde ik meer dan één taal studeren en kwam ik terecht bij ETC. Binnen de opleiding krijg je de kans om je eigen keuzes te maken en kun je dus eigenlijk deels je programma samenstellen. Deze vrijheid sprak me erg aan! Ook vind ik het fijn dat we de taalcolleges in kleine groepen hebben, waardoor je gemakkelijk je medestudenten leert kennen.
Amanda Aparaschivei
Holly Jane Shaddock
The chance to make my own decisions about how to shape my study was very appealing

I chose to study European Languages and Cultures because I am interested in learning languages along with gaining broader knowledge, so I thought that the programme structure was ideal. For me, the chance to make my own decisions about how to shape my study was very appealing.
Valentine Spithorst
I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language

Hi! My name is Valentine, I'm 19 and I come from Amersfoort. I'm currently in the second year of my Bachelor's programme in European Languages and Cultures, and I'm following the English-taught track.

I chose the Language and Society profile, with Spanish as my Major language. Alongside my degree programme, I’m a member of a student volleyball club and I enjoy having fun with my friends.Why European Languages and Cultures?I chose this degree programme because I really wanted to study a language, without being limited to just that one language...
I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Europese talen en culturen
Midden-Oostenstudies
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 109 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 152
ervaren contacttijd per week 12
doorstroom naar tweede jaar 74%
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in kwesties die in Europa spelen. Zij zijn nodig om barrières te slechten, conflicten op te lossen, te onderhandelen, kennis over te dragen, te adviseren en om helder te kunnen debatteren en opiniëren.
Waarschijnlijk ga je na je afstuderen een master volgen. Je hebt dan een ruime keuze: bijvoorbeeld uit taalwetenschap, letterkunde, journalistiek, Euroculture, International Relations, een research master of een master die opleidt tot leraar.

Afhankelijk van de keuzes die je maakt tijdens je studie (taal, profiel, minor, master) kun je aan de slag in het onderwijs, in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven, in de toeristische sector, bij maatschappelijke of culturele organisaties, overheden, politieke partijen en bij internationale organisaties, zoals de Europese Unie of UNESCO.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Spaans full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Letteren en Culturengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duitse Taal en Cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Franse Taal en Cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Moderngeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker bij een gemeente, een ministerie, of een non-governmental organisation
 • communicatieadviseur
 • docent aan een universiteit, hbo, mbo of taleninstituut.
 • journalist (krant, radio/tv, nieuwe media)
 • leraar in het middelbaar onderwijs
 • manager in het (internationale) bedrijfsleven
 • medewerker bij internationale organisaties zoals de europese unie
 • medewerker op een ambassade
 • onderzoeker aan een universiteit
 • politiek adviseur
 • uitgever of redacteur bij een uitgeverij
 • vertaler
bron: StudieData

Contact

Dr. Hanneke Boode

Studieadviseur / study advisor

Sjors van Ooij

Studieadviseur / study advisor

Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite