Europese talen en culturen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert een taal en cultuur door en door kennen. Daarnaast leer je relaties leggen tussen die taal, de cultuur en bredere Europese taalkundige, culturele, maatschappelijke en politieke fenomenen.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56124
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De brede studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in de grote vragen die binnen Europa spelen, zoals de plaats van Europa in de wereld.

Vanaf 1 september 2015 wordt ook een Engelstalig programma van ETC aangeboden dat inhoudelijk overeenkomt met het Nederlandstalige programma. Je bestudeert een moderne taal (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands als vreemde taal, Russisch, Spaans of Zweeds), maar bekijkt deze taal ook vanuit het perspectief van andere talen en culturen in Europa. Je verdiept je in de Europese geschiedenis, literatuur, samenleving en politiek. Zo leer je zowel nationale als regionale culturen binnen Europa begrijpen in hun onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten.

Het programma kent een flexibele opzet. Je specialiseert je in één van de profielen:

Met de keuze van je minor kun je je eigen accenten leggen. Tijdens een buitenlandverblijf in het derde jaar kun jij je onderdompelen in de taal en cultuur van je keuze. In je tweede en derde jaar volg je vakinhoudelijke colleges die in de door jou gekozen taal onderwezen worden. Je sluit je bachelor af met een scriptie.


Nieuw: Europese talen en culturen

Waarom aan de RUG?

  • Verdieping in moderne Europese vraagstukken én het grondig leren kennen van een taal en cultuur.
  • Ruime taalkeuze: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds.
  • Intensieve colleges taalvaardigheid, doorgaans in kleine groepen.
  • Specialisatie in drie profielen: Taal & Maatschappij, Cultuur & Literatuur, Politiek & Maatschappij.
  • Vrije-keuze ruimte.
  • Beoogde taalbeheersing op near-native niveau.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwN.B. Het kan zijn dat er nog enkele kleine wijzigingen in het vakkenaanbod worden doorgevoerd. We zijn voortdurend bezig om de opleiding te verbeteren.
1e jaar In het eerste semester start je met taalvaardigheidsvakken van de door jou gekozen taal. Daarnaast maak je in inleidende colleges kennis met de drie profielen van Europese talen en culturen. Vanaf het tweede semester maak je een keuze uit één of twee van de profielen voor het vervolg van je studie.
periode
1234
Studying Europe
5 EC
Taal en Maatschappij Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Taalvaardigheid 1a+1b gekozen taal
10 EC
Cultuur en Literatuur Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Politiek en maatschappij Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Taalvaardigheid 2a + 2b gekozen taal
10 EC
Vrije ruimte
10 EC
Themacollege 1 in gekozen profiel
5 EC
Themacollege 2 in gekozen profiel
5 EC
2e jaar Je gaat verder met een specialisatie in één of twee van de drie profielen (Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur en/of Politiek en Maatschappij) en leer je je verder bekwamen in academische vaardigheden. Binnen jouw profiel kun je je in werkstukken en opdrachten richten op de taal en het taalgebied van je keuze. Daarnaast ga je verder met taalvaardigheid en vakken over jouw taalgebied.
periode
1234
Taalvaardigheid 3a + 3b gekozen taal
10 EC
Themacollege 3 in gekozen profiel
5 EC
Vrije ruimte
10 EC
Themacollege 4 in gekozen profiel
5 EC
Themacollege 5 in gekozen profiel
5 EC
Vrije ruimte
10 EC
Taalspecifieke module 1 Politiek en Maatschappij
5 EC
Taalspecifieke module 1 Cultuur en Literatuur
5 EC
Taalspecifieke module 1 Taal en Maatschappij
5 EC
3e jaar In het eerste semester van jaar 3 kies je je minor. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor. Tijdens de buitenlandminor studeer je aan een buitenlandse universiteit en breng je je taalvaardigheid op near-native niveau (zeer goede beheersing).
periode
1234
Minor
30 EC
Taalspecifieke module 2a
5 EC
Themacollege 6 in gekozen profiel
5 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC
Themacollege 7 in gekozen profiel
5 EC
Taalspecifieke module 2b
5 EC

minors

specialisatie Duits

Vwo-eindexamen Duits is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Duits als majortaal.

specialisatie Italiaansspecialisatie Nederlands als vreemde taalspecialisatie Engels

Vwo-eindexamen Engels is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Engels als majortaal.

specialisatie Frans

Vwo-eindexamen Frans is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Frans als majortaal.

specialisatie Spaansspecialisatie Russischspecialisatie Zweedsprofiel Europa: Politiek en Maatschappij

Je bestudeert de politieke geschiedenis, het ontstaan van moderne natiestaten en Europese (des)integratieprocessen vóór en na 1945.

Hoe verhouden burgers zich tot hun regio, hun land en Europa?

profiel Europa: Cultuur en Literatuur

Je leert analyseren hoe verschillende culturen en identiteiten zich verhouden tot het grotere Europa en hoe ze elkaar beïnvloeden. Daarbij gaat het om literatuur, maar ook om film, theater en muziek.

profiel Europa: Taal en Maatschappij

Je bestudeert onder andere het ontstaan en de ontwikkeling van Europese talen binnen en buiten Europa. Zo is er aandacht voor taalgebruik, taalverandering en meertaligheid.

Attention will be paid, for example, to language use, language change and multilingualism.

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Een taal en cultuur echt doorgronden doe je natuurlijk het beste in het land of taalgebied zelf. Daarom kun je in het derde jaar een half jaar studeren in een land waar jouw doeltaal gesproken wordt. Dompel je onder in de taal, cultuur, gewoontes en het studentenleven. De Faculteit der Letteren heeft uitstekende contacten met gerenommeerde universiteiten binnen en buiten Europa. Een buitenlandverblijf is leerzaam, maar vooral ook heel erg leuk. En bovendien: het staat goed op je cv!
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat je naast je reguliere bachelor- of masteropleiding volgt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450
niet-EU/EER studenten : € 8900

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pAdditional requirements English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).
toelatingseisen

vooropleiding
Als je van plan bent om Engels, Frans of Duits als majortaal te kiezen is een vwo-eindexamen in de betreffende taal verplicht. Voor Italiaans, Russisch en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. Wie voor Spaans kiest, kan op twee verschillende niveau's instromen: op beginnersniveau (geen voorkennis vereist) of met een VWO-eindexamen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

456 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
105 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Esperia
Esperia is de studievereniging voor studenten Europese Talen en Culturen. Wij organiseren allerlei leuke en inhoudelijke activiteiten zoals het introductiekamp, maandelijkse borrels, reizen en bedrijfsbezoeken. Bij Esperia leer je je studiegenoten echt kennen, wat zowel professioneel als persoonlijk ontzettend waardevol is. Als kers op de taart zorgt Esperia ook nog voor korting op je studieboeken!
We organise all sorts of fun and interesting activities, such as the introduction camp, monthly drinks, trips and business visits. Esperia makes you really get to know your fellow students, which is both professionally and personally meaningful. To top it all, Esperia also provides discounts on your study books.
Grimm und Kluge
Grimm und Kluge is het genootschap voor studenten die geïnteresseerd zijn in de Duitse taal en cultuur.
Het organiseert academische en sociale activiteiten voor zijn leden, maar ook voor alle andere Esperianen. Grimm und Kluge is in 1958 opgericht als studievereniging voor de studie Duitse Taal en Cultuur, maar werd een genootschap binnen Esperia, toen Duitse Taal en Cultuur onderdeel van Europese Talen en Culturen werd.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Aleksandra Giersz
Een rijke verscheidenheid aan vakken

Ik heb voor Europese talen en culturen gekozen vanwege de rijke verscheidenheid aan vakken en de mogelijkheid om je het studieprogramma helemaal eigen te maken. Na het behandelen van de basisaspecten van de profielen (taalwetenschap, literatuur, politiek en geschiedenis), kun je je specialiseren in je eigen interessegebieden.

Naast mijn passie voor talen ben ik ook een groot liefhebber van literatuur...
Congressen, taalcafés, culturele avonden... er is zoveel te doen!Het aantal contacturen laat ook toe dat ik deel kan nemen aan extra curriculaire activiteiten. Als actief lid van een dans- en toneelvereniging kan ik stellen dat er geen betere manier is om je literatuurkennis toe te passen dan door zelf iets te creëren!


lees verder ...
Marie-anne Wits
Je wordt je bewust van wie je zelf bent

Zweden en het Zweeds bestuderen is als in een beslagen spiegel kijken: alles wat je ziet is net iets anders dan je gewend bent, maar de verschillen zijn zo subtiel dat je je ook bewust wordt van wie je zelf bent. Zweeds is vrij snel te leren, dus je kunt na een paar maanden zelf Zweedse romans en essays gaan lezen. Naast Zweeds studeer ik Literatuur en zit ik in de redactie van de studievereniging om anderen een platform te geven voor hun verhalen.

...
Ik kan je nu het verband tussen hamburgers en politiek bijvoorbeeld uitleggen. Met Zweeds leer je hoe het kan dat studeren daar gratis is, dat het voor Vikingen logisch was om naar Groenland te varen en waarom meisjes met Sankta Lucia brandende kaarsen in hun haar zetten.


lees verder ...
Valentine
I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language

Hi! My name is Valentine, I'm 19 and I come from Amersfoort. I'm currently in the second year of my Bachelor's programme in European Languages and Cultures, and I'm following the English-taught track.

I chose the Language and Society profile, with Spanish as my Major language. Alongside my degree programme, I’m a member of a student volleyball club and I enjoy having fun with my friends.Why European Languages and Cultures?I chose this degree programme because I really wanted to study a language, without being limited to just that one language...
I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language.


lees verder ...
Studentambassadeur Danique Torrenga
Wat mij erg aanstaat is dat je hier niet slechts één taal leert, maar je het hele programma zelf samen kan stellen met de vele vakken die het programma aanbiedt.

Over Danique TorrengaHallo! Mijn naam is Danique Torrenga en ik ben 19 jaar. Ik zit in het tweede jaar van Europese talen en culturen. Binnen dit programma studeer ik Frans als major-taal, Spaans als tweede taal en heb ik als profiel Cultuur en Literatuur gekozen. Naast het studeren hou ik mij graag bezig met muziek: ik speel piano en gitaar. Daarnaast judo ik elke week en doe ik graag iets leuks met vriendinnen. Dit jaar ben ik studentambassadeur voor mijn opleiding...
Al snel wist ik dat ik docente Frans wilde worden en heb ik gekeken naar welke studie hier het beste bij aansloot. Wat mij erg aanstaat is dat je hier niet slechts één taal leert, maar je het hele programma zelf samen kan stellen met de vele vakken die het programma aanbiedt.Lees meer over Danique Torrenga en waarom zij gekozen heeft Europese Talen en Culturen in Groningen te studeren!Vragen? Stuur Danique een e-mail!


lees verder ...
Student Ambassador Emilia Waterhouse
Imke Kok
Eén van mijn favoriete vakken is Studying Europe

Ik ben ETC gaan studeren omdat ik alleen een taal studeren niet genoeg vond. Nu studeer ik Frans en Europese Literatuur en dat vind ik ontzettend leuk! Wat mij heel erg aanspreekt aan ETC is het Europese aspect van de studie. Naast het studeren van een Europese taal leer je veel over het concept Europa.

Een van mijn favoriete vakken is Studying Europe, waarin Europese identiteit en geschiedenis centraal staan...


lees verder ...
Holly-Jane Shaddock
The programme is very broad, and the options available mean that you are able to shape your own study according to what interests you the most

The University of Groningen (UG) is the ideal university for international students, as everyone is so welcoming and open. Everyone speaks English, so there is no need to speak Dutch, although there are plenty of opportunities to learn the language if you wish.

I am so happy that I chose to study European Languages and Cultures, as the programme is very broad, and the options available mean that you are able to shape your own study according to what interests you the most...
I feel very lucky to have had such supportive professors during my time studying here, and my confidence has grown hugely throughout my time in Groningen.Read more about Holly Jane and ask her your question about studying in Groningen


lees verder ...
Irina Sarah Dragomir
I've chosen my programme for the interdisciplinary knowledge and research potential in European literature, linguistics and politics

After having spent three years in another Dutch city and one year abroad, I decided to follow a second bachelor. At that time, I was still living away from Groningen and my main decision to study at this university involved a careful examination of the programme I was going to follow and a comparative analysis with other universities that provided a similar package of courses..

...
The university has so many different student associations which organize events, parties, guest lectures, proms and competitions, that it is difficult to fit everything that there is in your free time! There is always a diverse choice of activities and I truly believe that any kind of student from any cultural background can and will feel part of the university community and part of Groningen.Read more about Irina Dragomir and ask her your question about studying in Groningen


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Europese talen en culturen
Midden-Oostenstudies
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 179 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in kwesties die in Europa spelen. Zij zijn nodig om barrières te slechten, conflicten op te lossen, te onderhandelen, kennis over te dragen, te adviseren en om helder te kunnen debatteren en opiniëren.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Spaanse taal en cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEducatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteitgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO Duits full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Spaans part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Spaans educational+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Moderngeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij een gemeente, een ministerie, of een non-governmental organisation
communicatieadviseur
docent aan een universiteit, hbo, mbo of taleninstituut.
journalist (krant, radio/tv, nieuwe media)
leraar in het middelbaar onderwijs
manager in het (internationale) bedrijfsleven
medewerker bij internationale organisaties zoals de europese unie
medewerker op een ambassade
onderzoeker aan een universiteit
politiek adviseur
uitgever of redacteur bij een uitgeverij
vertaler
bron: StudieData

Contact

Drs. Deirdre Harmsen

studieadviseur

Emilia Waterhouse

Student Ambassador

Judie Bogers

studieadviseur

Studentambassadeur Danique Torrenga

Student Ambassador

Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite