Informatiekunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kun je een computer zinnen van de ene taal naar de andere laten vertalen? Hoe bouw je een intelligente zoekmachine? Hoe ontwerp je een gebruikersvriendelijke, interactieve website?

Bij deze driejarige bacheloropleiding informatiekunde ligt de nadruk sterk op webtechnologie en computerlinguïstiek. Zo leer je websites ontwikkelen, zoekmachines bouwen en computerprogramma's schrijven die automatisch teksten analyseren en manipuleren. 

In het eerste jaar leer je over programmeren, taalkunde, elektronische teksten, webtechnologie en computercommunicatie. In de jaren daarna krijg je meer specialistische vakken. Op die manier leer je hoe je op een systematische wijze databases kunt opzetten en hoe je kennis handig kunt representeren. Bij natuurlijke-taalverwerking schrijf je programma's om zinnen automatisch te ontleden en te interpreteren. Het laatste jaar sluit je af met een klein onderzoek en een scriptie. 

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Informatiekunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56842
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Johan Bos: Begijpt de computer onze taal?
Unifocus - Begrijpt de computer onze taal?

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Bij Informatiekunde in Groningen staan twee thema's centraal: computertaalkunde en toepassingen voor het web. In Groningen wordt bovendien de studie onderwezen aan de Faculteit der Letteren, en wordt de aandacht gericht op gegevens die relevant zijn voor letteren, zoals tekst, taal en webtechnologie. De studie is toepassingsgericht, waarbij theorie en praktijk een goede balans vormen.
De studie kwam in zowel de Elsevier Studentenenquête 2012 en 2014 als de Keuzegids 2013 als beste van Nederland uit de bus.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen? Welke masteropleidingen kun je gaan volgen na de bachelor van je keuze? En op wat voor soort banen bereidt de opleiding voor?
Open Dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDisclaimer: I.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Voor uitgebreide vakomschrijvingen zie: https://www.rug.nl/let/vakken-informatiekunde
1e jaar In de propedeuse van de bacheloropleiding maak je kennis met het vakgebied en leer je basisvaardigheden zoals logica en programmeren, het bewerken en analyseren van elektronische teksten, en webtechnologie.
periode
1234
Inleiding Informatiekunde
5 EC
Taalkunde voor CIW/IK
5 EC
Inleiding programmeren I
5 EC
Tekstmanipulatie
5 EC
Digital Communication
5 EC
Inleiding programmeren II
5 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek
5 EC
Webtechnologie
5 EC
Gevorderd programmeren
5 EC
Caleidoscoop IK
5 EC
Webprogrammeren
5 EC
Project tekstanalyse
5 EC
2e jaar In het vervolg van de studie neemt het automatisch verwerken van natuurlijke taal een belangrijke plaats in. Voorts wordt ruim aandacht besteed aan informatieanalyse en het opslaan en beschikbaar maken van gegevens. Ook beeldverwerking en/of geluid komen aan bod. Statistiekcursussen bereiden je voor op informatiekundig onderzoek.
periode
1234
Databases
5 EC
Sociale media
5 EC
Zoekmachines
5 EC
Vrije Ruimte
5 EC
5 EC
Database-driven webtechnologie
5 EC
Logisch Programmeren
5 EC
Human Computer Interaction
5 EC
Computationele Grammatica
5 EC
Statistiek I
5 EC
NI Annotation for ML
5 EC
Statistiek II
5 EC
3e jaar In het laatste jaar krijg je een half jaar de tijd om een eigen richting aan je opleiding te geven via de minor. Je kunt kiezen voor een research minor, een buitenland minor of pre-master minor, maar je kunt ook vakken volgen aan een andere universiteit of faculteit of stage lopen. Je sluit je studie af met een onderzoek en een scriptie.
periode
1234
Sociale Media
5 EC
Zoekmachines
5 EC
Minor of Vrije Ruimte
25 EC
Information Retrieval
5 EC
Human Computer Interaction
5 EC
Bachelorscriptie met onderzoekswerkgroep afstuderen
10 EC
Taaltechnologie
5 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

exchange programs
  • Universiteit van Saarbrücken, Duitland, Universiteit van Tübin Uitwisselingsprogramma - Europa
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 8200
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met wiskunde A of wiskunde B
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pPlus Wiskunde A of B, toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen (http://www.ccvx.nl/) of het Bosswell Beta Instituut (http://www.boswell-beta.nl/).
toelatingseisen

matching
Wil je in september 2017 beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding nodigt je vervolgens uit voor een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
167collegegeldop basis van € 2006 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

ASCI
ASCI Groningen is een studievereniging voor informatiekundestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging heeft als doel de belangen van de studenten te behartigen en de contacten tussen de studenten en tussen de studenten en de Faculteit der Letteren te bevorderen. ASCI Groningen organiseert tal van gezelligheids- en studiegerelateerde activiteiten en verschaft studiemateriaal.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Daphne Groot
Informatiekunde in Groningen is een mooie mix van zowel ICT als taalkunde

Hoi! Ik ben Daphne, 19 jaar en studeer nu sinds twee jaar Informatiekunde in Groningen. Ik ben geboren en opgegroeid in de kop van Noord-Holland, in een klein plaatsje Tuitjenhorn. Inmiddels woon ik op kamers op maar 10 minuutjes fietsen van het centrum van Groningen...
Uiteindelijk kwam ik de studie Informatiekunde tegen, en dat sprak mij wel aan. Op de middelbare school volgde ik het vak informatica en dat was toen een van mijn favoriete vakken, vooral omdat ik het heel leuk vond om bezig te zijn met het maken van websites. Toen dus bleek dat Informatiekunde dat ook bevatte en dat je er ook verscheidende andere programmeertalen zou leren, was de keuze vrij snel gemaakt. Zeker omdat je met Informatiekunde geen wiskunde B nodig hebt zoals voor Informatica en Informatiekunde in Groningen een mooie mix is van zowel ICT als taalkunde.
Lees meer over Daphne en waarom ze koos voor Informatiekunde in Groningen.
Vragen? Stuur Daphne een email. 


lees verder ...
Student Hylke Postma
Bij Informatiekunde voel ik me als een vis in het water

Ik ben begonnen met Rechten (Recht & ICT), maar vond het toch geen studie die goed bij mij paste. Daarom ben ik na een goed gesprek met de studieadviseur overgestapt naar Informatiekunde en daar voel ik me als een vis in het water. Ik heb tijd nodig gehad om mijn eigen weg te vinden en dat is nu aardig gelukt. Op dit moment probeer ik naast mijn Bachelor Informatiekunde toch ook mijn Bachelor Recht & ICT te halen. Informatiekunde is een kleinschalige studie en dat past goed bij mij. Het directe contact met docenten en studieadviseurs ervaar ik als prettig...
De grootste uitdaging bij deze studie is voor ogen houden waarom je bepaalde technieken krijgt aangeleerd. Vaak komen programmeervaardigheden een vak later van pas bij een opdracht of onderzoek. Ik hoop dat ik in de toekomst kan werken bij een klein of middelgroot bedrijf dat zich met ICT bezighoudt. Maar of ik daar als programmeur, manager of jurist aan de slag ga, zal de tijd leren. Als er een stad in Nederland geschikt is om een onvergetelijke studententijd te beleven, dan is het Groningen!


lees verder ...
Niels Broekmans
Databases, websites bouwen, programmeren en het verwerken van natuurlijke taal komen allemaal aan bod.

Alumnus Claudia Hoogwerf
werkzaam als specialist procesinrichting bij een callcenter
De opleiding biedt naast een wetenschappelijke kant veel praktijk

Momenteel ben ik specialist Procesinrichting bij een callcenter. Wij bekijken bij alle wijzigingen voor het bedrijf, zowel voor de binnenkant als voor de buitenkant van de organisatie, wat de impact is voor de klant en de mensen op de werkvloer. Ook zorgen we ervoor dat de medewerkers de juiste informatie en middelen hebben zodat zij hun klantgesprek en/of werkwijze aan kunnen passen op deze wijziging. Al tijdens mijn studie begon ik bij deze werkgever. Mijn huidige baan kreeg ik door door te groeien binnen het bedrijf, maar het feit dat ik Informatiekunde studeerde heeft uiteraard meegeholpen...
Dat is wat ik er zo leuk aan vond: ik ben iemand die sneller leert door dingen uit te voeren. Bij deze opleiding heb je vaak naast een verslag of tentamen ook een grote praktijkopdracht. Vooral het programmeren trekt mij erg aan, want ik houd van puzzelen. En Groningen vind ik echt een hele leuke stad. Het grote voordeel is dat er altijd wel ergens een kroeg open is, hoe laat of vroeg je het ook wilt maken!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Rijksuniversiteit
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
2/3 UU
Informatiekunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
3/3 UvA
Informatiekunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
43 eerstejaars
16% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud3.83.7
docenten3.93.6
studiefaciliteiten3.73.7
studielast43.8
studiebegeleiding3.83.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 28 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 55 99
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 95% 88%
diploma binnen 4 jaar 61%
werk op niveau in 1,5 jaar 50%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn goed. Veel bedrijven en instanties nemen graag een afgestudeerde informatiekundige in dienst. Je hebt immers na afronding van deze studie een brede opleiding achter de rug. Daardoor ben je niet alleen in staat om een probleem goed te analyseren maar ook om een heldere oplossing te bieden. Je hebt namelijk niet alleen ervaring in het schrijven van goedwerkende computerprogramma's, maar je bent ook getraind om oplossingen goed onder woorden te brengen.
In het verleden zijn oud-studenten bij een breed scala aan bedrijven terechtgekomen. In veel gevallen hadden ze al voor de afronding van de studie een baan. De brede opleiding werkte in hun voordeel. Als informatiedeskundige kun je aan de slag bij ICT-bedrijven en -afdelingen, bijvoorbeeld in de softwaresector, bij documentatiecentra of bij de overheid. Ook kun je onderzoek doen bij een universiteit of een ander onderzoeksinstituut. Als je ondernemend ingesteld bent, kun je er voor kiezen een eigen bedrijf te starten en bijvoorbeeld websites maken. Er zijn al verschillende goedlopende ICT-bedrijven opgericht door alumni uit Groningen.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2930gemiddeld bruto maandloon
81%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
69%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
61%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UUBusiness Informatics researchgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
TUeBusiness Information Systemsgeen aanvullende eisen
TU DelftComputer Science+ 45 EC pre-master
RijksuniversiteitComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUGame and Media Technology researchgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman-Machine Communicationgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitInformatiekundegeen aanvullende eisen
UvAData Sciencegeen aanvullende eisen
UvAInformation Systems+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur informatietechnologie
  • contentmanager
  • informatieanalist
  • ondernemer op het gebied van webtechnologie
  • projectmanager informatietechnologie
  • softwareontwikkelaar
  • usability expert
  • webdesigner
bron: StudieData

Contact

Albert Everaarts

Studieadviseur / study advisor

E: studieadviseurik@rug.nl
T: 050 363 5809
Drs. Aletta Westra-Hofstee

studieadviseur / study advisor

E: studieadviseurik@rug.nl
T: 050 363 5809
Daphne Groot

Studentambassadeur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite