Informatiekunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe bouw je een efficiënte zoekmachine? Hoe kan je Google-translate verbeteren? Hoe maak je een chatbot met behulp van machine learning? Hoe gebruiken mensen emoticons en hashtags in social media?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc Informatiekunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56842
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Informatiekunde: automatisch informatie verwerken

Informatie wordt wel eens met olie vergeleken: met ruwe olie kan je niks, met ruwe informatie evenmin. Maar bewerkte olie is veel waard, en hetzelfde geldt voor informatie. Het is daarom belangrijk om goede methoden te ontwikkelen om informatie te bewerken. Bij de opleiding Informatiekunde leer je hoe je informatie verzamelt en analyseert, hoe je kennis representeert en tekst interpreteert. Niet met de hand natuurlijk -- alles met behulp van computers en slimme software, die je ook zelf leert ontwikkelen.

Informatiekunde in Groningen: kunstmatige intelligentie met taal

Veel ruwe informatie is platte tekst (denk aan blogs, tweets, digitale fora, krantenberichten. Uit deze tekst is veel interessante informatie te halen. Dàt is wat we in Groningen doen: het automatisch analyseren en verifiëren van met name tekstuele content. Daarom is Informatiekunde in Groningen aan de Letterenfaculteit gevestigd. Toch krijg je na drie jaar een Bachelor of Science, omdat de aard van deze driejarige opleiding in essentie technisch is: veel programmeren, het optimaliseren van informatiesystemen en toepassen van machine learning (automatisch voorspellen op basis van patronen gevonden in grote hoeveelheden informatie).

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Bij Informatiekunde in Groningen staan twee thema's centraal: computertaalkunde en toepassingen voor het web. In Groningen wordt bovendien de studie onderwezen aan de Faculteit der Letteren, en wordt de aandacht gericht op gegevens die relevant zijn voor letteren, zoals tekst, taal en webtechnologie. De studie is toepassingsgericht, waarbij theorie en praktijk een goede balans vormen.

Open dagen en meeloopdagen

Een dag student Informatiekunde Groningen
Meld je aan voor het programma van "Een dag student" en ervaar hoe het is om Informatiekunde te studeren.
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDisclaimer: I.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied en leer je basisvaardigheden zoals programmeren in Python en het werken met het besturingssysteem Linux. Ook ontwikkel je kennis over digitale communicatie, taalkunde en internet-technologie. De meeste cursussen hebben zowel een theoretisch (hoorcollege) als een praktisch component (werkcollege).
periode
1234
Inleiding Informatiekunde
5 EC
Digital Communication
5 EC
Inleiding programmeren I
5 EC
Tekstmanipulatie
5 EC
Taalkunde voor CIW & IK
5 EC
Inleiding programmeren II
5 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek
5 EC
Webtechnologie
5 EC
Gevorderd programmeren
5 EC
Caleidoscoop IK
5 EC
Webprogrammeren
5 EC
Project tekstanalyse
5 EC
2e jaar In het vervolg van de studie krijg je meer specialistische vakken zoals zoekmachines, social media, databases, en database-driven webtechnologie. Voorts krijg je te maken met verschillende aspecten van kunstmatige intelligentie in de vakken human computer interaction, computationele grammatica, logisch programmeren en machine learning. Twee statistiekcursussen bereiden je voor op adequate informatiekundige analyses.
periode
1234
Databases
5 EC
Zoekmachines
5 EC
vrije ruimte
5 EC
Logisch Programmeren
5 EC
Database-driven Webtechnology
5 EC
vrije ruimte
5 EC
Statistiek I
5 EC
Computationele Grammatica
5 EC
Human Computer Interaction
5 EC
Minor
5 EC
Nl Annotation for ML
5 EC
Sociale media
5 EC
Statistiek II
5 EC
3e jaar In het laatste jaar krijg je één semester de tijd om een eigen richting aan je opleiding te geven via de minor. Je kunt kiezen voor een buitenlandminor of pre-masterminor, maar je kunt ook vakken volgen aan een andere universiteit of faculteit of stage lopen. In de tweede helft van het derde jaar volg je nog enkele verdiepende vakken (information retrieval en taaltechnologie) en sluit je je studie af met een onderzoek en scriptie.
periode
1234
Minor
30 EC
Ba-scriptie Inf. met onderzoekswerkgroep
10 EC
Information Retrieval
5 EC
vrije ruimte
10 EC
Taaltechnologie afstuderen
5 EC

minors

major Vrije ruimteTijdens de opleiding kom je in aanraking met meerdere disciplines. In het tweede en derde jaar heb je (naast je minor) de mogelijkheid om zelf vakken te kiezen in je vrije ruimte. Je kunt dit gebruiken om een specialisatie te kiezen die het beste bij je past. Je kan hierbij denken aan:

  • Recht en ICT
  • Bedrijfskunde
  • Kunstmatige intelligentie
  • Taalkunde
  • Communicatie

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

exchange programs
  • Universiteit van Saarbrücken, Duitland, Universiteit van Tübin Uitwisselingsprogramma - Europa
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 8300

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450
niet-EU/EER studenten : € 8900


toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met wiskunde A of wiskunde BHeb je Wiskunde C gedaan, dan moet je een toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen (http://www.ccvx.nl/) of het Bosswell Beta Instituut (http://www.boswell-beta.nl/).
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pPlus Wiskunde A of B, toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen (http://www.ccvx.nl/) of het Bosswell Beta Instituut (http://www.boswell-beta.nl/). Extra taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

135 studenten volgen deze opleiding
20% daarvan is vrouw
19 eerstejaars gestart in 2017
11% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ASCI
ASCI Groningen is een studievereniging voor informatiekundestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging heeft als doel de belangen van de studenten te behartigen en de contacten tussen de studenten en tussen de studenten en de Faculteit der Letteren te bevorderen. ASCI Groningen organiseert tal van gezelligheids- en studiegerelateerde activiteiten en verschaft studiemateriaal.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Reinard van Dalen
Veel ervaring opgedaan

Informatiekunde is de perfecte studie voor mensen met een brede interesse, die affiniteit hebben met ICT, en puzzelen niet uit de weg gaan. Informatiekunde brengt alfa en bèta samen in één opleiding. Naast programmeren leer je deze kennis toepassen op onder andere taalkundige problemen. De opleiding biedt binnen het programma veel keuzevrijheid. Dit houdt in dat je van Informatiekunde jouw persoonlijke opleiding kunt maken.

Groningen is een erg gemoedelijke en gezellige stad waar het studentenleven bruisend is...
Bij de studievereniging ASCI en de studentenvereniging Ganymedes heb ik verschillende studiegerelateerde en gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie deelgenomen aan de universitaire politiek. Namens Letteren Vooruit heb ik mij voor de studenten ingezet in de Faculteitsraad van de Faculteit der Letteren en ben ik voorzitter geweest van het bestuur van deze partij. Door mijn inzet voor het studentenleven en de universiteit heb ik veel mensen leren kennen en ervaring opgedaan over politiek, bestuur en organisatie.


lees verder ...
Iris Scheepers
Onderwerpen die ik altijd interessant heb gevonden

Informatiekunde in Groningen was de eerste studie van de eerste Open dag die ik bezocht. Omdat bij deze opleiding de nadruk sterk op taal en webtechnologie ligt, twee onderwerpen die ik altijd al interessant heb gevonden, is Informatiekunde in mijn gedachten blijven hangen. Een paar Open dagen later was mijn keuze gemaakt. Ik had geen ervaring met programmeren, dus het begin was een klein beetje onwennig. Na wat hulp en uitproberen krijg je het echter snel onder de knie.

...
Ik had niet verwacht dat ik zo snel zoveel leuke mensen zou leren kennen!


lees verder ...
Studentambassadeur Annouck Braggaar
De studie heeft van alles wat, van taalkunde tot programmeren. Vooral die mix van vakken vind ik erg interessant.

Over AnouckIk ben Anouck Braggaar en ik ben 21 jaar oud. Ik woon al een tijdje in Groningen met twee huisgenootjes. Mijn ouders wonen in Assen dus ik was al vaker in Groningen geweest. Naast mijn studie speel ik viool en vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik zit nu in het derde jaar van informatiekunde en heb er nog geen moment spijt van gehad!Waarom Informatiekunde?Ik was eerst begonnen met scheikunde. Ik kwam er al vrij snel achter dat scheikunde niet de studie voor mij was. Toen ben ik verder gaan zoeken. Ik heb vooral veel op de site van de RUG gekeken...
Dat leek me wel wat, ik wilde eigenlijk geen bèta studie meer gaan doen dus had ik me vooral gericht op de faculteit letteren. Informatiekunde leek me een ‘gouden middenweg’. Het ligt op het snijvlak van alfa en bèta. Dat sprak me erg aan. Vervolgens ben ik nog naar een open dag geweest op de RUG. Na de open dag wist ik zeker dat ik informatiekunde wilde gaan doen. Ik ben nog steeds erg tevreden over mijn studiekeuze, ik heb een omweg gehad voordat ik bij informatiekunde terecht kwam maar ik voel me nu helemaal op mijn plek! De studie heeft van alles wat, van taalkunde tot programmeren. Vooral die mix van vakken vind ik erg interessant.Lees meer over Annouck Braggaar en waarom zij gekozen heeft Informatiekunde in Groningen te studeren!Vragen? Stuur Annouck een e-mail!


lees verder ...
Daphne Groot
Informatiekunde in Groningen is een mooie mix van zowel ICT als taalkunde

Hoi! Ik ben Daphne, 19 jaar en studeer nu sinds twee jaar Informatiekunde in Groningen. Ik ben geboren en opgegroeid in de kop van Noord-Holland, in een klein plaatsje Tuitjenhorn. Inmiddels woon ik op kamers op maar 10 minuutjes fietsen van het centrum van Groningen...
Uiteindelijk kwam ik de studie Informatiekunde tegen, en dat sprak mij wel aan. Op de middelbare school volgde ik het vak informatica en dat was toen een van mijn favoriete vakken, vooral omdat ik het heel leuk vond om bezig te zijn met het maken van websites. Toen dus bleek dat Informatiekunde dat ook bevatte en dat je er ook verscheidende andere programmeertalen zou leren, was de keuze vrij snel gemaakt. Zeker omdat je met Informatiekunde geen wiskunde B nodig hebt zoals voor Informatica en Informatiekunde in Groningen een mooie mix is van zowel ICT als taalkunde.


lees verder ...
Niels Broekmans
Bouwen, programmeren en taal

Van jongs af aan wist ik dat ik iets met computers wilde gaan doen. Tijdens mijn bezoek aan de Open dag kwam ik de studie Informatiekunde tegen. Het programma sprak mij direct aan omdat het een brede studie is: databases, websites bouwen, programmeren en het verwerken van natuurlijke taal komen allemaal aan bod.

Een van de vakken die ik gevolgd heb is Taaltechnologie. Daarbij moesten we een vraag-antwoordsysteem bouwen...
Wat ik daarna wil gaan doen weet ik nog niet. Gelukkig zijn er genoeg banen voor een student Informatiekunde, dus net als met mijn studiekeuze zal dat uiteindelijk wel goedkomen.


lees verder ...
Databases, websites bouwen, programmeren en het verwerken van natuurlijke taal komen allemaal aan bod.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Rijksuniversiteit
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
19 eerstejaars
10% vrouw
6 uur contacttijd/week
2/3 UU
Informatiekunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
79 eerstejaars
34% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
3/3 UvA
Informatiekunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
50 eerstejaars
16% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Informatiekunde
Communication and Information Studies
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud3.93.8
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.83.5
studielast4.13.9
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 42 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3 4.0
aantal eerstejaars 24 99
ervaren contacttijd per week 6 12-18
doorstroom naar tweede jaar 85% 88%
diploma binnen 4 jaar 28% 61%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie

De MA Information Science is een eenjarige master die perfect aansluit op de BA Informatiekunde. Deze master is geheel in het Engels en legt de nadruk op taaltechnologie. Voor veelbelovende studenten is het ook mogelijk één van de volgende tweejarige research master te doen: Language and Cognition en Language and Communication Technology.

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn momenteel zeer gunstig voor informatiekundigen. Dat is ook niet vreemd, want veel (grote en kleine) bedrijven weten niet wat ze met de vele informatie die ze tot hun beschikking hebben kunnen doen (laat staan hoe). Ook is er behoefte aan verbetering van communicatie tussen klant en bedrijf (denk bijvoorbeeld aan chatbots die worden ingezet bij klantenservice, gepersonaliseerde advertenties, en automatische analyse van social media voor productrecensies).

Onze afgestudeerden komen terecht bij een breed scala aan bedrijven. Enkele voorbeelden: Anchormen, Atos, Belsimpel, DUO, Fox IT, Goldman Sachs, IBM, Sogeti, en Wehkamp. Veel van onze studenten hebben vaak al voor de afronding van de studie een baan bij een ICT-bedrijf. Sommige daarentegen zijn ondernemend ingesteld, vinden een gat in de markt, en kiezen ervoor een eigen bedrijf te starten. Er zijn al verschillende goedlopende ICT-bedrijven opgericht door alumni uit Groningen, vaak ook met medestudenten. Drie succesvolle voorbeelden: Crowdy News (social content curation), Flocker (online marketing), Klippa (digitaal declareren).huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2930gemiddeld bruto maandloon
81%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
69%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
61%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
UUBusiness Informatics researchgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
TU DelftComputer Science+ 45 EC pre-master
RijksuniversiteitComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUGame and Media Technology researchgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman-Machine Communicationgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitInformatiekundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInformation Sciencesgeen aanvullende eisen
UvAData Sciencegeen aanvullende eisen
UvAInformation Systems+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

content manager
data analytics consultant
data scientist
fraud analyst
information specialist
online marketeer
operational risk manager
security consultant
software developer
webdesigner
bron: StudieData

Contact

Studentambassadeur Annouck Braggaar

Studentambassadeur

Albert Everaarts

Studieadviseur / study advisor

E: studieadviseurik@rug.nl
T: 050 363 5809
Drs. Aletta Westra-Hofstee

studieadviseur / study advisor

E: studieadviseurik@rug.nl
T: 050 363 5809
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite