Midden-Oostenstudies

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Islamitische Staat, vluchtelingen, Israël en de Palestijnen: het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws. Volg je dat met meer dan gemiddelde interesse en wil je meer achtergronden leren kennen?

Kies dan voor Midden-Oostenstudies in Groningen. Lees hier meer over de afdeling Midden-Oosten Studies

Midden-Oostenstudies in Groningen legt nadruk op actuele ontwikkelingen. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je kiest Modern Arabisch of Modern Hebreeuws. Ook verblijf je een half jaar in het Midden-Oosten: in Egypte (Cairo), Marokko (Rabat) of Israël (Beer-Sheba). De actuele thema's die je bij Midden-Oostenstudies bestudeert, bieden jou alle kans om met de regio en haar achtergronden vertrouwd te raken.

Na de Bachelor Midden-Oostenstudies kun je verdergaan met de Master Midden-Oostenstudies. De vakspecifieke kennis en ervaring in de driejarige Bachelor geven je toegang tot diverse mooie functies en posities. Je wordt opgeleid tot een veelzijdige Midden-Oostenexpert, waaraan in deze tijd veel behoefte is. Je voorziet dus in een grote vraag naar kennis van de regio.

Onze studenten zijn werkzaam in onder andere politiek, diplomatie, media, samenleving, bedrijfsleven en wetenschap.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Midden-Oostenstudies
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56098
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • De opleiding Midden-Oostenstudies is breed van opzet en richt zich op bestudering van de hele regio: Noord-Afrika, Midden-Oosten, Iran en Turkije
 • Taalvaardigheid Modern Standaard Arabisch of Modern Israëlisch Hebreeuws
 • Uitstekende contacten met een groot aantal buitenlandse universiteiten, zodat je alle gelegenheid krijgt om in het buitenland stage te lopen of het Midden-Oosten te bestuderen.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag
Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.
Open Dag
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar bestudeer je de geschiedenis en hedendaagse politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Je maakt kennis met de Islam en de voorlopers ervan in alle aspecten en leert de culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden zoals Jeruzalem en Istanboel. Een belangrijk onderdeel is taalstudie: Arabisch of Hebreeuws.
periode
1234
Steden in het Midden-Oosten 2
Van Arabische Lente tot Islamitische Staat aangeraden vak
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1
10 EC
Pre-Islamitische Godsdiensten
5 EC
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten
10 EC
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2
10 EC
Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten 1
5 EC
Steden in het Midden-Oosten 1
5 EC
Landen en Samenlevingen van het Midden-Oosten 2
5 EC
2e jaar Je bestudeert de Islam en andere Midden-Oosten religies in relatie tot identiteit en mentaliteit in het Midden-Oosten. Je bekijkt en analyseert representatieve films uit en over het Midden-Oosten om inzicht te krijgen in de culturen van de regio. Je vervolgt je taalstudie en verblijft in het tweede semester in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.
periode
1234
Modern Jodendom en Islam
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3
10 EC
Cultuur van Midden-Oosten in de film
10 EC
Islam en Moderniteit
5 EC
Buitenlandprogramma
30 EC
3e jaar In het eerste semester volg je een Minor. In het tweede semester maak je uitgebreid kennis met de achtergronden van geweld in het Midden-Oosten, met grote aandacht voor de actualiteit. Je volgt colleges over literatuur en identiteit in de regio en ter afsluiting van de Bachelor schrijf je een scriptie.
periode
1234
Stad en Cultuur in het Midden-Oosten
Facultaire minor
30 EC
Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten
10 EC
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten afstuderen
10 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.
Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
exchange programs
 • Universiteit van Bengurion Uitwisselingsprogramma - Israël
 • Nederlands-Vlaams Instituut, Caïro Uitwisselingsprogramma - Egypte
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

81 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Siduri
Siduri is de studentenvereniging van de opleiding Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging is er voor alle studenten met belangstelling voor het Midden-Oosten ongeacht de studierichting, de politieke overtuiging en de ideologieën die hierbij een rol kunnen spelen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Bertien Martens
Bij Midden-Oostenstudies krijg je die kans door of voor Arabisch of Hebreeuws te kiezen en in het tweede jaar naar het buitenland te gaan, een absoluut hoogtepunt van de studie!

In mijn ogen is het Midden-Oosten de meest interessante regio in de wereld. Er gebeurt ongelooflijk veel en het is bijna dagelijks in het nieuws. Vanuit de hele wereld is er ontzettend veel aandacht voor deze regio vanwege economische belangen (olie), politieke belangen (Iran, Israël, Saoedi-Arabië, terrorisme maar ook zeker Rusland en de VS) en maatschappelijke belangen (religie, vluchtelingen en verschillende bevolkingsgroepen). De regio heeft een enorme geschiedenis en om beter te kunnen begrijpen wat er zich hier allemaal afspeelt, besloot ik deze studie te gaan doen...
In het eerste jaar bestaat dit vooral uit het creëren van een brede basis door je te verdiepen in de geschiedenis en verschillende religies. Vanaf dan ga je je verdiepen in bepaalde landen en bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld de Arabische Lente of het Arabisch-Israëlisch conflict). Daarnaast vond ik het erg belangrijk dat ik een taal kon leren tijdens mijn studie. Bij Midden-Oostenstudies krijg je die kans door of voor Arabisch of Hebreeuws te kiezen en in het tweede jaar naar het buitenland te gaan, een absoluut hoogtepunt van de studie waarbij je niet alleen je taal verbetert maar ook enorm veel leert over het land waar je leeft. Door de bachelor te volgen, krijg je een goed beeld van wat er precies speelt in de regio en waarom.


lees verder ...
Ellen Versluijs
Wat deze studie uitdagend maakt is de diepgang: je leert echt beter begrijpen hoe het Midden-Oosten in elkaar zit.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Midden-Oostenstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
6 uur contacttijd/week
2/2 Universiteit Leiden
Midden-Oostenstudies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Midden-Oostenstudies
Archeologie
bekijk
Europese talen en culturen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.7
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 4.0
aantal eerstejaars 39
ervaren contacttijd per week 6
doorstroom naar tweede jaar 68%
diploma binnen 4 jaar 52%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Onze studenten zijn werkzaam in:
 • politiek (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie)
 • diplomatie (ambassades in Nederland en het Midden-Oosten)
 • media (TV, radio, kranten)
 • samenleving (vluchtelingenwerk, integratie, radicalisme, NGO's in de regio)
 • bedrijfsleven (SHELL, AKZO-NOBEL)
 • wetenschap (onderzoek, promotie)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt zowel in het Midden-Oosten als ergens anders een baan vinden in de verslaggeving voor kranten, radio of tv, journalistieke bijdragen leveren aan de media, of een functie verwerven op ambassades, consulaten, wetenschappelijke instituten, musea en/of bibliotheken. Werk in vertalen en tolken bij vluchtelingenorganisaties, ministeries en universiteiten. Bovendien hebben veel bedrijven zakelijke belangen in het Midden-Oosten. Met passende bijvakken kun je ook in het bedrijfsleven aan de slag.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
UvALerarenopleiding Arabisch part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArabic Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenIslamic Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenIsrael Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern Middle East Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPersian Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTurkish Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RijksuniversiteitTaalwetenschappen research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Sjors van Ooij

Studieadviseur Midden-Oostenstudies

Bureau Studentzaken

Je kunt via Bureau Studentzaken een afspraak maken met de studieadviseur.

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite