Pedagogische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je hebt zin om je te verdiepen in onderzoek naar opvoeding, onderwijs en hulpverlening én je vindt het leuk om met mensen te werken. Dan is Pedagogische wetenschappen iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Als student Pedagogische wetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Je onderzoekt hoe de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien hun gedrag en ontwikkeling beïnvloedt. Je bent nieuwsgierig naar kinderen, jongeren en hun ouders, maatschappelijk bewust en je hebt een kritische en frisse blik.

Pedagogische wetenschappen is een driejarige bachelor waarin je wordt opgeleid tot een academische professional. In je eerste jaar leg je een brede basis door vakken te volgen als Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Filosofie en Geschiedenis van de Pedagogiek. In de loop van het tweede jaar specialiseer je je in een van de volgende richtingen:

  • Pedagogiek / Onderwijskunde
  • Orthopedagogiek

Direct bij instroom kun je ook kiezen voor het double degree programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) met daarin de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Het programma van de AOLB wijkt af van dat van de reguliere opleiding Pedagogische Wetenschappen. Kijk hiervoor op de opleidingspagina van de AOLB.

**Onze bachelor scoort als beste in de categorie Pedagogische Wetenschappen in de 2019 Keuzegids Universiteiten**
(net als in 2018, de Keuzegids Universiteiten van dat jaar is nu vrij toegankelijk)


Waarom aan de Rijksuniversiteit?

  • BESTE Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen* volgens de 2019 Keuzegids Universiteiten (www.keuzegids.org)
  • een brede, solide basis van anderhalf jaar met algemene en inleidende vakken
  • door de opzet genoeg tijd en kennis om een goed beeld te vormen van de keuzemogelijkheden en je daarop te oriënteren
  • Academic Learning Communities (ALC): in een groep met een vaste mentor aan een opdracht werken uit de beroepspraktijk of actualiteit, gekoppeld aan de vakken uit dat blok
  • mogelijkheid de combinatie van de bachelor PW en de PABO te volgen: de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB).


Open dagen en meeloopdagen

Een dag student Pedagogische Wetenschappen Groningen
Aanmelden via http://events.rug.nl/eendagstudent
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Open Dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor volledig overzicht van alle jaren met uitgebreide informatie over alle vakken in onze Online Onderwijscatalogus: https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3272.
Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.
1e jaar De propedeutische fase bestaat uit inleidingen in de ontwikkelingspsychologie, sociologie, filosofie, pedagogiek, onderwijskunde en orthopedagogiek. Ook de theoretische pedagogiek en de geschiedenis van opvoeding en onderwijs komt aan bod. In ieder blok werk je in een groep met een vaste mentor aan een opdracht uit de beroepspraktijk of actualiteit, gekoppeld aan de vakken uit dat blok. Deze groepen noemen we Academic Learning Communities (ALC).
periode
1234
Inleiding onderzoek
Inleiding pedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Onderzoeksvaardigheden 1 (ALC, referaat- en interviewpracticum)
Inleiding orthopedagogiek
Methoden en technieken van onderzoek
Theoretische pedagogiek
Inleiding in de sociologie
Inleiding onderwijskunde
Statistische modellen 1
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs
Inleiding in de filosofie
2e jaar Het tweede jaar bevat in het eerste semester een gemeenschappelijk gedeelte met de vakken testtheorie, leerpsychologie en interculturele pedagogiek. Alle studenten volgen enkele onderzoeksvakken en het gesprekspracticum.

In het tweede semester volgen de studenten vakken uit de door hen gekozen richting: pedagogiek en onderwijskunde of orthopedagogiek. Alle studenten maken het eerste semester opnieuw deel uit van een ALC.
3e jaar Het eerste semester volgt de student een minor: de verdiepingsminor van de eigen richting, een verbredingsminor of een zelf samengestelde minor: de vrije minor. In het tweede semester vervolgt de student de vakken van de major.

specialisaties

specialisatie Afstudeerrichtingen

Na anderhalf jaar brede bachelor (90 ects) vervolgt de student het bachelorprogramma in een van de richtingen: * Pedagogiek / Onderwijskunde * Orthopedagogiek

specialisatie Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Direct bij instroom kun je ook kiezen voor het double degree programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) met daarin de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Het programma van de AOLB wijkt af van dat van de reguliere opleiding Pedagogische Wetenschappen. Kijk hiervoor op de opleidingspagina van de AOLB.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet73% zelfstudie
22% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
De mogelijkheden van studeren in het buitenland kunnen studenten bespreken met de studieadviseur (studieadvies.pedok@rug.nl).
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding twee studieadviseurs.

De studieadviseurs houden spreekuur op afspraak. Verder zijn zij bereikbaar via http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en via e-mail.

Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.
In het hele eerste jaar van de opleiding maken studenten deel uit van een mentorgroep. Zij worden begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs. Het mentoraat ondersteunt studenten in het doorlopen van het studieprogramma van de propedeuse. Deelname aan een mentorgroep en de begeleiding van een mentor dragen bij aan het zo snel mogelijk effectief studeren en het zich thuis voelen bij de studie. In de mentorgroepen wordt geoefend met vaardigheden als schrijven, presenteren, discussiëren en tentamenvoorbereiding aansluitend bij thema's uit de stof van de propedeuse. Studenten krijgen daarnaast inzicht in een effectieve studeermethode en reflecteren met de mentor zowel groepsgewijs als individueel op hun eigen studeergedrag en academische werkhouding.

honours-/excellence program University of Groningen Honours college

Het Honours College biedt getalenteerde studenten de mogelijkheid voor verdieping van hun gekozen opleiding en verbreding van hun kennis door vakken buiten de eigen opleiding.

Geselecteerde studenten krijgen in het tweede en derde jaar van de bachelor een verzwaring van 45 ects, waarvan 25 ects voor verdieping en 20 ects voor verbreding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2060

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450


toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pEr zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Studenten met een 'oud' vwo-diploma of die via het hbo instromen kunnen wiskundedeficiënt zijn. Deze deficiëntie moet worden opgeheven voordat een academisch examen wordt afgelegd. Dit is geen belemmering om alvast met de studie te beginnen.

basiskennis
In de bachelor veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je aan de hand van statistiekvakken en methode-onderwijs hoe je goed en ethisch onderzoek moet doen en in hoeverre jouw resultaten betrouwbaar zijn. Statistiek kan voor studenten een struikelblok zijn. Het is dus belangrijk dat je je van tevoren realiseert dat dit bij de studie hoort.

vooropleiding
Ben je niet in het bezit van een vwo-diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog proberen om te worden toegelaten tot de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen via het colloquium doctum. Kijk voor meer informatie contact op http://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

389 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
84 eerstejaars gestart in 2017
90% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ODIOM
ODIOM is de studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 700 leden. De commissies van ODIOM organiseren onder meer: gastcolleges, excursies naar (ortho-)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten en borrels en feesten. Leden ontvangen het ODIOM-magazine en boekenkorting op alle boeken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Ik heb de specialisatie orthopedagogiek gekozen omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in gedrags- en opvoedingsproblemen.

Bij het kiezen van mijn studie twijfelde ik tussen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, ik wilde namelijk iets met gedragswetenschappen doen. Een vriendin van mijn moeder werkt in het speciaal basisonderwijs en ik ben een paar keer met haar meegegaan om te kijken hoe dat was. Dat sprak me erg aan, en uiteindelijk leek psychologie me iets te biologisch. Daarom koos ik voor Pedagogische Wetenschappen en ik heb tot nu toe geen spijt gehad van mijn keuze.

Ik zit nu in de laatste fase van mijn bachelor en begin bijna aan de master Orthopedagogiek...
Het lijkt me heel erg leuk en interessant om bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis stage te lopen en misschien later ook te werken.Ik ben op dit moment student-assistent bij een project dat de jeugdbeschermingssystemen in Nederland, Engeland en Duitsland bekijkt en vergelijkt. Daarvoor heb ik ook ouders bezocht bij wie een melding van kindermishandeling in het gezin is gedaan, om te vragen wat beter kan in de procedures van de jeugdbescherming. Mijn masterscriptie ga ik ook over dit onderwerp schrijven, maar dan meer over ouderparticipatie, dus in hoeverre ouders participeren in een onderzoek naar aanleiding van een melding over kindermishandeling. Ik vind het onderwerp erg interessant en door het studentassistentschap krijg je toch wat meer ervaring met de praktijk.De opleiding zit goed in elkaar en docenten staan open voor vragen en opmerkingen. Iedere lichting studenten heeft een jaarvertegenwoordiging, ik zat daar in mijn eerste jaar bij. Zij houden enquêtes over vakken en studenten kunnen hen mailen met opmerkingen over de opleiding. De vertegenwoordiging geeft dat dan weer door aan de opleidingscoördinator zodat de kwaliteit van de opleiding nog beter wordt.


lees verder ...
student Annemijn Smulders
Mensen denken al snel dat je heel erg van kinderen moet houden en dat je intensief met kinderen gaat werken, maar de opleiding is veel breder dan dat.

Ik heb Pedagogische Wetenschappen in Groningen gekozen omdat je hier niet direct één bepaalde richting hoeft te kiezen. In het eerste jaar volg je een variatie aan vakken en in het tweede jaar kies je pas een richting. Ik koos de richting Algemene Pedagogiek en Onderwijskunde, maar focus me op dit moment meer op het eerste.

Algemene Pedagogiek gaat niet specifiek over onderwijs of, zoals bij orthopedagogiek, over individuele problemen van kinderen. Algemene Pedagogiek bestudeert kinderen en jongeren op groepsniveau...
Daar waren we echt bezig met het bedenken van oplossingen voor actuele problemen. We dachten bijvoorbeeld na over jonge vluchtelingen die in Nederland aankomen als ze 16 of 17 zijn. Zodra ze 18 worden vervalt veel hulp. We keken dan hoe je de sociale integratie van deze jongeren kan bevorderen.Bij pedagogiek denken mensen al snel dat je heel erg van kinderen moet houden en dat je intensief met kinderen gaat werken, maar de opleiding is veel breder dan dat. Tijdens de bachelor kom je eigenlijk geen kind tegen. De opleiding gaat bijvoorbeeld ook over de kenmerken van goed onderwijs is en hoe men het beste leert. Dat is van toepassing op zowel kinderen als volwassenen.Ik vind identiteitsontwikkeling bij adolescenten heel interessant. Ik schrijf mijn scriptie over LGBT-jongeren. Ik onderzoek hoe ervaringen met discriminatie het welzijn van deze jongeren beïnvloeden. Ik zou later wel willen werken bij een instelling zoals Rutgers, die zich bezighoudt met seksuele voorlichting onder jongeren en het vergroten van het bewustzijn van seksuele diversiteit op nationaal en internationaal niveau.
Annemijn Smulders, 22 jaar.


lees verder ...
student Kim Hartsema
Bachelor Pedagogische Wetenschappen - opleidingsvideo

Student Kim Hartsema vertelt over de opleiding en haar stage op MBO terra.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Rijksuniversiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
84 eerstejaars
90% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Rijksuniversiteit
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
84 eerstejaars
90% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
116 eerstejaars
93% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
117 eerstejaars
94% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
68 eerstejaars
91% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
105 eerstejaars
93% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
8/12 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
85 eerstejaars
96% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
9/12 UvA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
26 eerstejaars
100% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/12 UvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
26 eerstejaars
100% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
11/12 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
23 eerstejaars
100% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/12 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
23 eerstejaars
100% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Pedagogische Wetenschappen
Bewegingswetenschappen
bekijk
Psychologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 246 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 185
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 78%
diploma binnen 4 jaar 60%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als student pedagogische wetenschappen of onderwijskunde word je opgeleid voor een scala aan functies op het terrein van opvoeding, onderwijs, vorming en ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Als algemeen pedagoog ondersteun je de pedagogische praktijk bij gezinsopvoeding, kinderopvang, voorschoolse educatie, re-integratie projecten en welzijn voor ouderen. Je verzorgt bijvoorbeeld trainingen en bijscholing voor professionals en ontwikkelt educatieve programma's voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, asielzoekers en analfabeten.


Orthopedagogen werken in het speciaal onderwijs of bij schooladvies- en begeleidingsdiensten. Ook in de gezondheidszorg kan je als orthopedagoog een belangrijke rol vervullen. Bij een instelling voor gehandicapte kinderen, de GGZ of een revalidatiecentrum. Maar ook werken bij afdelingen voor jeugdzorg, de kinderbescherming en in jeugdgevangenissen is mogelijk.


Onderwijskundigen ondersteunen scholen bij leerproblemen van kinderen of om organisatorische problemen op te lossen. Ook ontwikkelt een onderwijskundige lesmateriaal. Bijvoorbeeld voor een uitgeverij van schoolboeken of voor een omroep door educatieve televisieprogramma's te maken of je ontwikkelt computerprogramma's voor basisschoolleerlingen. Bij overheidsinstanties houd je je veelal bezig met het beleid, de inrichting en de verbetering van het onderwijs in Nederland.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ aanv. eisen
UvAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitCommunication and Deafblindnessgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ aanv. eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
Rijksuniversiteitphilosophy, history and lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitLearning in Interaction+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ motivatiebrief
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
UvAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
UvAYouth at Risk+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappengeen aanvullende eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
UvAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ aanv. eisen
RijksuniversiteitYouth 0-21 Society and Policygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
behandelcoördinator
beleidsadviseur onderwijs
beleidsmedewerker
human resource development
leerlingbegeleider/coach
manager
medewerker kwaliteitszorg onderwijs
onderwijsontwikkelaar
onderzoeker
opvoedkundig medewerker

in een justitiële instelling

orthopedagoog
pedagoog
bron: StudieData

Contact

Studentassistenten Voorlichting Pedagogische Wetenschappen

Stel je vragen over hoe het is om PW in Groningen te studeren aan studenten!

Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen

Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6301
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite