Sociologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding is een studie voor mensen die zich willen verdiepen in de samenleving en willen bijdragen aan een betere maatschappij.

Samenleven gaat niet altijd goed. Spanningen en conflicten zijn daarvan de zichtbare tekenen. De maatschappij functioneert door middel van wetten en voorschriften, regels, procedures en het prijsmechanisme van markten. Maar ook spontaan in verbanden van gezinnen en gemeenschappen werkt de samenleving.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBSc Sociologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De opleiding Sociologie in Groningen kenmerkt zich door elk blok een zogenoemd project aan te bieden. In dit project gaan studenten actief aan de slag met een onderzoek, vaak in opdracht van een externe opdrachtgever. In de opbouw van de verschillende projecten oefenen studenten verschillende academische en onderzoeksvaardigheden.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen? Welke masteropleidingen kun je gaan volgen na de bachelor van je keuze? En op wat voor soort banen bereidt de opleiding voor?
Een dag student Sociologie Groningen
Aanmelding gaat binnenkort open.
Open Dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen?
Een dag student Sociologie Groningen
Inschrijving gaat binnenkort open.
Een dag student Sociologie Groningen
Inschrijving gaat binnenkort open.
Een dag student Sociologie Groningen
Inschrijving gaat binnenkort open.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar van de opleiding bestaat uit 30EC theorie, 20EC statistiek en methodologie en 10EC projecten. Meer informatie over de eerstejaars vakken van de opleiding Sociologie is te vinden op: http://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3267. Selecteer rechtsboven het juiste studiejaar.
1e jaar In het eerste jaar van de studie Sociologie, de propedeuse, maak je kennis met deze vier ordes in het maatschappelijke krachtenveld: organisaties, overheid, markt en de primaire orde. Ook is er aandacht voor onderzoek en statistiek. Er staan relatief veel contacturen geroosterd; met werkcolleges en tutorgroepen proberen we je te ondersteunen om goed studeergedrag te ontwikkelen.
periode
1234
Studiewerkgroepen en Testdagen
Inleiding Sociologie
5 EC
Primaire orde
5 EC
Project: Geld en geluk
5 EC
Statistiek 1
5 EC
Klassieke Sociologische teksten
5 EC
Markt
5 EC
Methodologie en Dataverzameling
5 EC
Statistiek 2
5 EC
Project: Gemeente en haar Burgers
5 EC
Organisaties
5 EC
Overheid
4 EC
Statistiek 3
5 EC
2e jaar Het eerste semester van het tweede jaar bouwt voort op de inleidingen van het eerste jaar. Vanaf de tweede helft van het tweede jaar draait het om maatschappelijke vraagstukken en beleid. Je kiest een zogenoemde veldspecialisatie en neemt daarbinnen deel aan projecten waarin een opdracht van een extern bureau centraal staat. De velden die binnen de opleiding worden aangeboden zijn: arbeid, onderwijs, criminaliteit & veiligheid en gezondheidszorg.
3e jaar In de eerste helft van het derde jaar kies je een minor. Deze geeft je de mogelijkheid je kennis te verbreden bij een andere opleiding of universiteit. Je kunt ook studeren aan een buitenlandse universiteit.
In de tweede helft schrijf je je bachelorwerkstuk en staan vakken op het programma waarin ruimte is voor reflectie zoals bijvoorbeeld wetenschapsfilosofie.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
De opleiding Sociologie in Groningen werkt elk semester met een project waarin verschillende (onderzoeks)vaardigheden aan bod komen. In de projecten komt tevens de theorie en methodologie van de vakken in het blok aan de orde.
docenten
Vanwege de kleinschaligheid vande opleiding is het contact met docenten laagdrempelig.
studiebegeleiding
Aan het begin van het studiejaar start voor de eerstejaars studenten een studiewerkgroep onder leiding van een mentor. Naast eigen inbreng van de studenten, staan algemene studievaardigheden centraal.Er wordt onder andere gesproken over het belang van een goede planning en het voorbereiden op tentamens. De studieadviseur nodigt eerstejaars studenten uit voor een gesprek na het eerste blok van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan bij voorkeur in het 1e semester van het 3e jaar. De opleiding heeft contacten met een aantal universiteiten in Europa en daarbuiten.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program Honours College

Dit traject start in het 1e jaar. Toelating op basis van selectie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
Studenten die zich via studielink aanmelden voor de opleiding sociologie krijgen een matchingstraject aangeboden. De matching bestaat uit een dag op de faculteit met onder meer een hoorcollege en een gesprek met medestudenten onder leiding van de studieadviseur. In dit gesprek gaat het vooral over hoe je tot je studiekeuze bent gekomen en waarom sociologie de strudie is die bij jou past.
toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Taangevuld met
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pEr zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.
toelatingseisen

toelatingsgesprek

basiskennis
Voor de opleiding is beheersing van wiskunde van belang. Je zult in de bachelor verschillende statistiek- en methodologievakken volgen waarvoor het belangrijk is dat je kennis hebt van wiskunde.

vooropleiding
Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
167collegegeldop basis van € 2006 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Sociëtas
Sociëtas is de studievereniging van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruim 300 leden.
Sociëtas organiseert regelmatig activiteiten voor alle sociologiestudenten. Zoals lezingen, excursies, een buitenlandse reis, het introductieweekend, een liftwedstrijd, deelname aan de Batavierenrace, borrels en de Nacht van de Sociologie. Ook organiseert de vereniging een boekenverkoop aan sociologiestudenten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sofie Wiersma
Dat is heel tof, dat je als tweedejaarsstudent al een organisatie helpt. Daar was ik toen wel heel trots op.

Mijn naam is Sofie Wiersma, 20 jaar oud en op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie Sociologie. Voordat ik me inschreef heb ik een aantal voorlichtingsevenementen bezocht, waaronder de open dagen. Daar heb ik ook met een aantal studenten gesproken die de studie al deden, en zij gaven een leuk en goed beeld van de studie.

Ze vertelden onder andere dat Sociologie veel verschillende invalshoeken heeft, en dit bleek te kloppen. Dat maakt de studie zo ook leuk, vind ik...
Ik heb een brede interesse in bijna alle gebieden, en dat komt in de bachelor Sociologie erg goed samen.
De structuur van de studie vind ik erg prettig. In het eerste jaar word je breed geïnformeerd, en in het tweede jaar mag je je gaan specialiseren in een bepaald traject. Ik heb gekozen voor de richting Arbeidssociologie, dat is meer de economische kant van Sociologie. In het derde jaar heb je weer de mogelijkheid om je te verbreden dankzij de vrije minorruimte. De mogelijkheden zijn echt enorm met deze studie.
In het tweede jaar heb ik een project gedaan waarbij we een onderzoeksrapport moesten schrijven voor een organisatie in Groningen. Dat hebben ze uiteindelijk ook gebruikt! Dat is heel tof, dat je als tweedejaarsstudent al een organisatie helpt in de stad. Daar was ik toen wel heel trots op.
Sociologie in Groningen is een kleine studie, ongeveer zeventig eerstejaars. Dat betekent dat je na een paar maanden bijna iedereen wel kent, ook van andere jaarlagen. Dat is heel leuk. Ook de docenten kennen mij persoonlijk. Dat spreek mij heel erg aan. Bovendien is de locatie erg fijn. We hebben een grote tuin, en veel studieruimtes. Voor de sfeer alleen al zou ik zeker naar Groningen gaan om Sociologie te studeren!


lees verder ...
Roelof Dijkstra
Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten

Tijdens mijn hbo opleiding Economie ging ik twijfelen of dit wel de richting was die ik op wilde. Ik heb de opleiding afgemaakt, maar ben ondertussen gaan kijken naar wat ik dan wel wilde. Ik vond maatschappelijke kwesties tijdens mijn studie altijd heel interessant en heb bijvoorbeeld veel stage gelopen en onderzoek gedaan bij zorginstellingen. Uiteindelijk kwam ik uit bij Sociologie.

De master in Groningen leek me een goede keuze, de combinatie van sociologische vakken en verder als basis statistiek sprak me aan...
Ik wil me specialiseren in medische sociologie en daarna de master Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg gaan doen. Het liefst zou ik later dan ook iets doen op het gebied van beleid in de zorg.
Ik vond vorig jaar het eerste blok gelijk interessant, het was heel breed maar meteen heel sociologisch. Het ging bijvoorbeeld over relaties tussen vrienden en familie, of over de vraag 'waarom is er criminaliteit?'.

Er zijn wel redelijk wat verschillen met mijn vorige opleiding, ook al is het niet per se veel moeilijker. Op het hbo had ik bijvoorbeeld soms wel acht vakken, nu heb ik er maar twee, waardoor je veel zelfstandiger moet studeren. Tentamens zijn heel anders, het zijn altijd open vragen waarbij je veel moet uitleggen en toepassen. Hbo'ers zijn vaak gewend aan kortere tentamens en multiple choice, dus dan kan dat lastig zijn. Maar als je je er gewoon goed op voorbereid is het wel te doen.

Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten. De opleiding is niet zo groot, dus je leert makkelijk je medestudenten kennen.


lees verder ...
Yvonne Post
In de opleiding leer je op een andere, kritische manier te kijken naar onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft

Mijn naam is Yvonne Post, ik zit nu in het derde jaar van de bachelor Sociologie. Op de middelbare school had ik het vak Maatschappijwetenschappen, wat ik erg interessant vond. Toen ik op zoek ging naar studies die in het verlengde van dit vak lagen kwam ik uit bij Sociologie in Groningen.

De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu...
Ik keek daar eerst erg tegenop want ik was niet echt goed in wiskunde A op de middelbare school. Maar omdat ik wist dat ik daar slecht in was heb ik me er heel hard voor ingezet, en uiteindelijk heb ik alles in een keer gehaald. Eigenlijk is het best goed te doen, de truc is alleen dat je het moet bijhouden. Ook had ik veel aan mijn tutor, dat is vaak een ouderejaars student waar je vragen aan kunt stellen. Wat ook fijn is aan Sociologie is dat het een relatief kleine opleiding is. Je kent je medestudenten en je hebt persoonlijk contact met docenten.
Tijdens de opleiding doe je veel projecten waar je onderzoeksvaardigheden leert en toepast. Bijvoorbeeld voor één project onderzochten we voor de gemeente Groningen hoe je duurzaam gedrag onder ouderen kunt stimuleren. Het beleidsadvies dat we na het onderzoek uiteindelijk opstelden hebben we vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Op die manier leer je echt hoe je Sociologie in de praktijk kunt gebruiken.

Ik vind Groningen een hele leuke studentenstad. Het heeft toch een beetje het ons kent ons gevoel van een dorp, maar dan in de stad. Dat maakt Groningen erg fijn.
Na mijn bachelor wil ik twee masters gaan combineren, de master Arbeidssociologie en de master Human Resource Management van bedrijfskunde. Ik wil later het bedrijfsleven in om me bijvoorbeeld bezig te houden met efficiënte bedrijfsvoering en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers zich inzetten voor hetzelfde organisatiedoel.


lees verder ...
Miranda Trippenzee

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Rijksuniversiteit
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 UU
Sociologie
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 UvA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 UvA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
97 eerstejaars
68% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Sociologie
Communicatie- en Informatiewetenschappen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.73.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 77 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel sociologen vinden een functie als beleidsadviseur, organisatieadviseur, of stafmedewerker. Dit kan zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. In de non-profitsector zijn vooral de gezondheidszorg en het onderwijs belangrijke werkterreinen. Ook zetten sociologen eigen advies- of onderzoeksbureaus op.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UvAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUCommunicatie- en informatiewetenschappen full-time,part-time+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGeschiedenis research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
UvAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinking Politics and Policy+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSocial Networks in a Sustainable Societygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSociologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsadviseur/-medewerker
  • beleidsonderzoeker
  • docent
  • organisatieadviseur
  • sociaal wetenschappelijk onderzoeker
  • stafmedewerker
bron: StudieData

Contact

Studentassistenten Voorlichting Sociologie

Stel je vragen over hoe het is om Sociologie in Groningen te studeren aan onze studenten!

Gmw Vraag En Antwoord
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite