Klinische Technologie

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bacheloropleiding Klinische Technologie is een multidisciplinaire opleiding waarin geneeskunde en medische technieken samenkomen.

open_in_newwebsite

locatieDelft, Rotterdam, Leiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55007
numerus fixus100plaatsen
honoursheeft honours track
Je gaat aan de slag met medische en technische vakken, die geintegreerd worden gegeven. Zo word je optimaal op de beroepspraktijk voorbereid. Je leert op een ingenieursmanier het menselijk lichaam en ziektes te analyseren en je leert werken met complexe technologieën. Je bestudeert zowel de geneeskundige principes, de anatomie, fysiologie en pathologie, als relevante technische aspecten, zoals de krachten die een spier kan opwekken. Omdat je als medisch professional contact hebt met patiënten, ga je ook aan de slag met gesprekstechnieken en vaardigheden voor lichamelijk onderzoek. Daarnaast oefen je voorbehouden handelingen, zoals hechten en het geven van injecties.
De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de TU Delft, de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). De meeste hoorcolleges zijn in Delft en de klinische practica vinden vooral in Leiden en Rotterdam plaats.

Waarom aan de TU Delft?

Klinische Technologie kiest voor een geïntegreerde aanpak, waarbij technische en medische onderwerpen aan elkaar gekoppeld worden binnen een vak. Daarnaast wordt Klinische Technologie aangeboden door 3 instellingen (Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden) en ben je tijdens de opleiding ook vaak in een academisch ziekenhuis.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Tmet biologie
vwo N&Gmet natuurkunde en wiskunde B
vwo E&Mmet natuurkunde, wiskunde B en biologie
vwo C&Mmet natuurkunde, wiskunde B en biologie
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

vooropleiding
VWO

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

327 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
100 eerstejaars gestart in 2018
64% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Delft
Klinische Technologie
€ 312 gemiddelde kamerhuur
100 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Erasmus
Klinische Technologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Leiden
Klinische Technologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.94.0
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.33.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Klinische Technologie aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 121 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Technical Medicine is de driejarige vervolgmaster voor de opleiding Klinische Technologie. Je volgt andere interessante en verdiepende vakken en kunt je verder specialiseren binnen het vakgebied. Daarnaast staat deze master voor een groot deel in het teken van stages in ziekenhuizen om te laten zien dat je ook echt in staat bent op correcte wijze een bijdrage te leveren aan het welzijn van patiënten en om te gaan met collega's, waaronder medisch specialisten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd Klinisch Technoloog kun je terecht bij een medische instelling als een (academisch) ziekenhuis, een gespecialiseerd medisch instituut of een andere zorgstelling. Je kunt ook aan de slag in de medische industrie of bij een universiteit of onderzoeksinstituut.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2512gemiddeld bruto maandloon
42%kans op een vaste baan
91%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
100%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 27 EC pre-master
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
TU DelftMechanical Engineering+ 39 EC pre-master
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

klinisch technoloog

Als klinisch technoloog werk je altijd in een multidisciplinair team. Je kunt bijvoorbeeld werken op de afdeling Radiologie waar je geavanceerde scans analyseert om afwijkingen in de hersenen en de zenuwen op te sporen of de exacte locatie van een tumor vast te stellen. Of je bereidt operaties voor door deze te simuleren met biomechanische computermodellen en je ondersteunt de chirurg met operatierobots. Ook kan je verantwoordelijk zijn voor de invoering van nieuwe behandeltechnieken, zoals innovatieve wijzen om medicijnen nauwkeuriger toe te dienen.

Met je kennis van zowel geneeskunde als techniek kun je als klinisch technoloog ook aan de slag in de medische industrie als verbinding tussen artsen en technisch ontwerpers. Zo speel je een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën.

bron: StudieData

Contact

Selectie Klinische Technologie

Vragen over selectie

Voorlichting 3me

Vragen over voorlichtingsactiviteiten

Studieadviseurs 3me

Vragen over opleiding

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite