Deze opleiding

Life Science & Technology onderzoekt de processen in de levende cel.

open_in_newwebsite

locatieDelft, Leiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55010
numerus fixusnee
honoursnee
Meer kennis van de werking van de cel kan zorgen voor een schonere industrie, betere geneesmiddelen, nieuwe behandelingsmethoden voor ziekten en betere voedingsmiddelen.

  • Wat is de overeenkomst tussen penicilline, bier en biologisch afbreekbaar plastic?
  • Kun je een virus zo bewerken dat het niet ziek maakt maar werkt als een medicijn?
  • Hoe manipuleer je een bacterie opdat die echt alles zuivert in het water?

Life Science & Technology is een gezamenlijke opleiding van de TU Delft en de Universiteit Leiden.

Waarom aan de TU Delft?

De bacheloropleiding LST is een opleiding aan twee universiteiten: de TU Delft en de Universiteit Leiden. In Leiden krijg je onderwijs in fundamenteel-gerichte vakken, terwijl technologisch-gerelateerde vakken worden gedoceerd in Delft. Het studieprogramma in de eerste twee jaar is voor iedereen hetzelfde. In het derde jaar kun je eigen keuzes maken. In de masteropleiding LST ga je je specialiseren en kies je voor Leiden of Delft.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Met de vakken in het eerste jaar leg je een stevige basis in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Tevens krijg je LST-vakken als biochemie, celbiologie, moleculaire genetica en biotechnologie. Deze vakken krijg je in theorie en bij practica pas je de theorie toe en leer je laboratoriumvaardigheden. Er wordt speciale aandacht gegeven aan academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.
periode
1234
Celbiologie & Biochemie: een introductie
5 EC
Organische Chemie
6 EC
Calculus
10 EC
Life Sciences
8 EC
Natuurkunde
4 EC
Biotechnologie
6 EC
Biotechnologische basistechnieken 1
6 EC
Bio(farmaceutische) technologieen maatschappij
6 EC
Biochemie 2
3 EC
Thermodynamica van levensprocessen
6 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je de opgedane kennis uit het eerste jaar en krijg je enkele nieuwe vakken op het gebied van de chemie in de biologie. Tijdens de practica ga je steeds zelfstandiger aan de slag. Tevens ga je je samen met medestudenten projectmatig richten op de ethiek en de sociale en maatschappelijke impact van biotechnologie.
periode
1234
Biotechnologische basistechnieken 2
4 EC
Moleculaire Celbiologie & Immunologie
8 EC
Statistiek
3 EC
Chemische Biologie 1
6 EC
Geintegreerd practicum biotechnologie
4 EC
Microbiele Fysiologie
5 EC
Chemische Biologie 2
3 EC
Moleculaire Fysica
3 EC
Moleculaire Genetica & Gentechnologie
9 EC
Ontwerpen van Duurzame Biotechnologissche Processen
5 EC
Statische thermodynamica
4 EC
Transportverschijnselen in de Life Sciences
6 EC
3e jaar In het derde jaar kies je een minoropleiding. Dat kan bij LST, bij andere opleidingen aan de Universiteit Leiden of aan de TU Delft, elders aan een Nederlandse universiteit of in het buitenland. Je doet nog twee theoretische LST vakken en een individueel onderzoeksproject van drie maanden bij de Universiteit Leiden of de TU Delft, dat je afsluit met een scriptie. Je kunt kiezen voor een fundamenteel, een technologisch of een (bio)medisch gericht onderwerp.
periode
1234
Bio-informatica
8 EC
Metabolic engineering
4 EC
Bachelor Onderzoeksproject incl. thesis
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs10% en
90% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
Het profiel van LST richt zich op de levende cel. Fundamentele, technische en toegepaste aspecten worden behandeld.
studeren in het buitenland
In het eerste semester van het derde jaar is er een mogelijkheid om de minoropleiding in het buitenland te volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Studiekiezers die niet in het bezit zijn van een VWO diploma moeten ruim voor 1 mei contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding LST.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
hbo-pHBO-propedeuse aanverwante studie.
Heb je een propedeuse van een hbo-opleiding, dan is toelating tot het eerste jaar mogelijk mits je voor aanvang van de studie eventuele deficiënties ten opzichte van het VWO niveau voor de vakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en eventueel Engels hebt weggewerkt.
studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 550studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

499 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
138 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SV LIFE
'S.V. LIFE' is de studievereniging van de BSc en MSc opleiding Life Science & Technology (LST).
Uit een lang en nauw samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden is in 1999 een nieuwe opleiding gestart: Life Science & Technology (LST). In ditzelfde jaar is ook de studievereniging voor LST, S.V. LIFE, opgericht en met haar activiteiten begonnen.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Nadine Bongaerts
Nadine Bongaerts, student Life Science & Technology

LST is een brede studie waarbij je alle natuurwetenschappelijke vakken combineert om de complexiteit van de cel te bestuderen. Hierbij komt een flinke portie nieuwsgierigheid goed van pas!

Vanwege mijn brede interesses heb ik eerst vele studies bezocht, voordat ik uiteindelijk voor LST koos. In eerste instantie dacht ik aan geneeskunde, maar ik kwam erachter dat ik het leven wilde ontrafelen op het meest fundamentele niveau: op celniveau...
Toch levert nieuwe kennis nóg meer nieuwe vragen op die je probeert te verklaren aan de hand van het doen van onderzoek.

Bij LST is er sprake van een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en TU Delft. Dat betekent dat we regelmatig heen en weer reizen tussen deze twee steden. Persoonlijk vind ik het erg leuk om in twee studentensteden te studeren, het zorgt voor veel afwisseling en het verreikt je studentenleven!
Doordat de studie vrij klein is, we vaak samen reizen, en we nauw samenwerken tijdens practica, heb ik een goede band gekregen met veel studiegenoten. Dit maakt studeren een stuk leuker. De kleinschaligheid zorgt er bovendien voor dat de meeste docenten je naam kennen en je je geen nummer voelt binnen de studie.

In de toekomst zou ik graag bij een bedrijf of instelling willen werken waarbij ik mijn LST kennis kan combineren met het bedrijfsleven.


lees verder ...
Vincent Das
Vincent Das, student Life Science & Technology

Deze opleiding is erg breed in vakken die zich uiteindelijk allemaal richten op één onderwerp: de levende cel. Van jongs af aan was ik al gefascineerd door de cel en DNA. Gefascineerd hoe één code bestaande uit 4 letters een heel uiterlijk van een organisme kan bepalen. Dit moest de opleiding voor mij zijn!

In de vierde klas ben ik begonnen met het zoeken naar een vervolgstudie. Ik was een echte bèta-student met vooral interesse in scheikunde, biologie maar ook in wis- en natuurkunde. Toen kwam ik de opleiding LST tegen...
Van jongs af aan was ik al gefascineerd door de cel en DNA. Gefascineerd hoe één code bestaande uit 4 letters een heel uiterlijk van een organisme kan bepalen. Dit moest de opleiding voor mij zijn!

Gedurende de opleiding heb ik niet alleen veel over de systemen in de cel geleerd, maar ook wat je met de cellen kunt doen. Deze kant vind ik zelf erg boeiend. De opleiding LST kent verschillende soorten onderwijssystemen, zoals colleges, practica en projecten in groepsverband. Zeker de projecten zijn ontzettend interessant doordat je er dicht bij de realiteit mee komt. Ik hoop later werk te kunnen vinden in de richting van de farmaceutische industrie. Nu ben ik nog druk bezig met studeren en andere gezellige activiteiten ernaast. Studeren is namelijk niet alleen leren, maar ook nieuwe vrienden maken en je sociaal ontwikkelen. Kom dus zeker een dagje meelopen en proef de sfeer van de boeiende, levendige en unieke opleiding LST.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Delft
Life Science & Technology
€ 312 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Universiteit Leiden
Life Science & Technology
€ 312 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Life Science & Technology
Technische Bestuurskunde
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor opleiding gaat circa 98% van de studenten door naar een masteropleiding.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Earth Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiobased Sciences+ aanv. eisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 21 EC pre-master
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftChemical Engineering+ 24 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLife Science & Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science and Technology+ aanv. eisen
TU DelftManagement of Technology+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiek+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanv. eisen
TU DelftMaterials Science & Engineering+ 12 EC pre-master
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitMolecular Sciences+ 30 EC pre-master
TU DelftNanobiology+ 40 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
UURegenerative Medicine and Technology researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenScience Education and Communication educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 21 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 54 EC pre-master
Wageningen UniversityWater Technology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Lianne Reinders

Studieadviseur

Dr. Helmi Schlaman

Opleidingscoördinator

Riekje Brandsma

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite