Deze opleiding

In de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Bestuurskunde (TB) leer je hoe je complexe problemen met technische én organisatorisch-bestuurlijke componenten kunt analyseren.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56995
numerus fixusnee
honoursnee
Je verdiept je in problemen waarbij meerdere partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn, zoals bedrijven, overheden en belangengroepen. Hoe zorgen we voor een duurzame energieopwekking? Wat is de beste manier om zelfrijdende auto’s te introduceren? Hoe wordt jouw online privacy beschermd? Wanneer is het verantwoord om artificial intelligence te gebruiken?  Als je belangstelling hebt voor grootschalige technische innovaties en hoe we die innovaties kunnen realiseren om de maatschappij duurzamer en welvarender te maken, dan is Technische Bestuurskunde (TB) een studie voor jou. Tijdens de bacheloropleiding volg je een studieprogramma met vakken uit zowel de technische en exacte wetenschap als de sociale en managementwetenschap. Denk aan techniek, wiskunde, economie, bestuur, management, recht en beleidsanalyse. Je leert ook hoe het bedrijfsleven en openbaar bestuur werken. Belangrijk is de wiskunde die je ontwikkelt om cijfermatige impactmodellen voor technologische oplossingsrichtingen te kunnen maken.  In het eerste jaar van de studie kies je uit een van de drie specialisaties (domeinen): * Energie & Industrie * Informatie & Communicatie * Transport & Logistiek

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding duurt 3 jaar. In de eerste 2 jaar volg je per periode 9 weken college en de laatste week sluit je af met tentamens. Er zijn diverse onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en projecten. Simulaties en een managementgame zijn hier onderdeel van. In je eerste jaar kies je een domein. Ook is ruimte gereserveerd voor vaardigheden zoals presenteren en rapporteren. Je 3e jaar start met een minor, eventueel in het buitenland. Je rondt af met het Bachelor Eindproject.
1e jaar Je krijgt basisvakken uit 4 clusters (Analyse van complexe sociotechnische systemen, Bestuur van complexe sociotechnische systemen, Wiskundige modellering, Technologiespecialisatie). In het 3e kwartaal kies je je technologische domein:
  • Energie & Industrie
  • Informatie & Communicatie
  • Transport & Logistiek

Vaardigheden in het 1e jaar: Projectwerk & (mondeling) presenteren, feedback geven, schriftelijk rapporteren en informatievaardigheden.
periode
1234
Analyse & differentiaalvergelijkingen
5 EC
Bestuur & Recht 1
5 EC
Probleemanalyse
5 EC
Lineaire algebra & differentiaalvergelijkingen
5 EC
Micro- & markteconomie
5 EC
Systeemmodellering 1
5 EC
Agent-gebaseerd modelleren
5 EC
Statistiek & data-analyse
5 EC
Technologiespecialisatie 1 en 2
10 EC
Besliskunde
5 EC
Systeemmodellering 2
5 EC
2e jaar In het 2e jaar heb je naast vakken uit de clusters elk kwartaal een project en bouw je voort op de wiskunde. Vaardigheden in het 2e jaar: Interviewtechniek en adviseren.
periode
1234
Economie van infrastructuren
5 EC
Systeemdynamica
5 EC
Technologiespecialisatie 3 en 4
10 EC
Bestuur & recht 2
5 EC
Onderzoeksmethoden & data-analyse
5 EC
Analyse van multi-actor-systemen
5 EC
Discrete simulatie
5 EC
Organisatie & management
5 EC
Governance van socio-technische systemen
5 EC
Multivariate data-analysetechnieken
5 EC
Technologiespecialisatie 5
5 EC
3e jaar De eerste helft van het 3e jaar besteed je volledig aan een minor, waarin je je kennis verdiept of verbreedt. In de tweede helft doe je o.a. het bachelorproject, waarin je zelfstandig een onderzoek uitvoert met de kennis die je hebt opgedaan.
Vaardigheid in het 3e jaar: Debattechniek.
periode
1234
Minor/vrije keuzeruimte
30 EC
Governance specialisatie
5 EC
Technologiespecialisatie 6
5 EC
Bacheloreindproject
15 EC
Wetenschapsfilosofie & ethiek
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, theory, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
De opleiding duurt 3 jaar.
In de eerste 2 jaar volg je per periode 9 weken college en de laatste week sluit je af met tentamens. Er zijn diverse onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en projecten. Simulaties en een managementgame zijn hier onderdeel van. In je eerste jaar kies je een domein. Ook is ruimte gereserveerd voor vaardigheden zoals presenteren en rapporteren. Je 3e jaar start met een minor, eventueel in het buitenland. Je rondt af met het Bachelor Eindproject.


studeren in het buitenland
Op verschillende momenten in je studie kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld in je minor of met de buitenlandreis van studievereniging Curius.
exchange programs
  • - Europa
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
doelstelling
Met je BSc op zak sta je voor de keuze of je voor de mastertitel gaat.
Bedenk dat een bachelortitel van een hogeschool bedoeld is om aan de slag te gaan in het bedrijfsleven, maar het bij een universiteit een stap is op weg naar een academische graad. Dus we raden je aan om door te gaan. Als afgestudeerd Technisch Bestuurskundige kun je op veel verschillende plekken aan het werk. Van het ontwikkelen van een plan voor de waterbeheersing van Nederland, het realiseren van een technische oplossing voor wachtrijen van reizigers op Schiphol tot aan het begeleiden van processen in organisaties. Als TB-ingenieur heb je bagage die voor het bedrijfsleven en de overheid erg interessant is. Je bent goed in het doorgronden van complexe, technologische problemen en zoekt naar oplossingen, altijd in nauwe samenwerking met anderen. Dat er een grote behoefte aan technisch bestuurskundigen is, blijkt uit het feit dat 90% van de afgestudeerden binnen een half jaar een baan in hun vakgebied vindt. Dit cijfer is wel gebaseerd op de studenten die na hun bachelor nog een masteropleiding hebben gevolgd. 95% van de afgestudeerde bachelorstudenten van de TU Delft vervolgt hun studie met een masteropleiding.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
hbo-pHBO-propedeuse aanverwante studie
toelatingseisen

college degree

studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 450studiematerialenper jaar
€ 450studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

938 studenten volgen deze opleiding
32% daarvan is vrouw
358 eerstejaars gestart in 2019
31% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Curius
Curius behartigt de belangen van de studenten en draagt bij academische vorming van de student.
Veel TB-ers doen commissiewerk bij Curius en organiseren o.a. excursies naar bedrijven of sociale activiteiten als borrels en feesten.
Curius werkt ook mee aan het verbeteren van het onderwijs. Ze neemt deel aan de CollegeResponsieGroepen die voorstellen doen om TB-vakken te verbeteren, en aan overleggen met het onderwijsmanagementteam.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Technische Bestuurskunde
Life Science and Technology (joint degree)
bekijk
Civiele Techniek
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 237 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Technische Universiteit Delft 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 0
aantal eerstejaars 242 -
ervaren contacttijd per week 12-18 -
doorstroom naar tweede jaar 71% -
diploma binnen 4 jaar 42% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je BSc op zak sta je voor de keuze of je voor de mastertitel gaat. Bedenk dat een bachelortitel van een hogeschool bedoeld is om aan de slag te gaan in het bedrijfsleven, maar het bij een universiteit een stap is op weg naar een academische graad. Dus we raden je aan om door te gaan.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Door je brede opleiding en je analytische vaardigheden ben je gewild bij innovatieve ICT-bedrijven, consultancybureaus, financiële instellingen, energiebedrijven, overheden en meer. Denk aan functies als adviseur, projectleider, analist of beleidsmedewerker. Ben je liever je eigen baas? Dan kun je overwegen een eigen bedrijf of start-up op te richten. Een aantal studenten doet dat zelfs al tijdens de studie. Na het behalen van je masterdiploma kun je ook kiezen voor een vierjarig PhD-programma binnen de TBM faculteit. Het onderzoek bij TBM richt zich op het oplossen van de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energie, veiligheid en mobiliteit. Daarvoor zijn grote innovaties nodig die moeten ontstaan uit een samenspel van technologie, politiek en maatschappelijke waarden. Dit is het startpunt van waaruit wij bij TBM opereren om tot vergaande technologische oplossingen te komen, en noemen we ‘comprehensive engineering’. Bij TBM werken ingenieurs, sociale en gedragswetenschappers, economisten en filosofen samen in onderzoek naar oplossingen voor complexe hedendaagse vraagstukken.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2824gemiddeld bruto maandloon
93%kans op een vaste baan
41%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Earth Sciences+ 18 EC pre-master
TU DelftCivil Engineering+ 43 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftComplex Systems Engineering and Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ aanv. eisen
TU DelftConstruction Management and Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
TU DelftEngineering and Policy Analysisgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
TU DelftMaterials Science and Engineering+ 24 EC pre-master
TU DelftMechanical Engineering+ 37 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 39 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 42 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 36 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure and Logisticsgeen aanvullende eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
analist
beleidsmedewerker
projectleider
bron: StudieData

Contact

Gerlofke Nieuwenhuijs

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite