Deze opleiding

In de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Bestuurskunde (TB) leer je hoe je complexe problemen met technische én organisatorisch-bestuurlijke componenten kunt analyseren.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56995
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je verdiept je in problemen waarbij meerdere partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn, zoals bedrijven, overheden en belangengroepen. Hoe zorgen we voor een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening? Hoe kunnen we ambulancepersoneel bij ongelukken beter van informatie voorzien? Hoe kan de Tweede Maasvlakte het best ingericht worden? (En wat is eigenlijk "het best"?)

Om een probleem breed in kaart te kunnen brengen, krijg je vakken uit verschillende disciplines. Je volgt technische vakken, doet veel aan wiskunde en modelleren, je leert hoe het openbaar bestuur en het bedrijfsleven in elkaar zitten en je houdt je bezig met technisch-bestuurskundige methoden en technieken voor probleemanalyse.

Technische Bestuurskunde heeft drie aandachtsgebieden:
 • Energie & Industrie
 • Informatie & Communicatie
 • Transport & Logistiek

Na de bacheloropleiding TB kun je, eventueel na een daarop volgende masteropleiding, onder andere in het bedrijfsleven of bij de overheid gaan werken, bijvoorbeeld als adviseur of beleidsmedewerker.
Technische Bestuurskunde: voor techniek met beleid!
TB: wat kun je er mee?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Je krijgt basisvakken uit 4 clusters (Analyse van complexe sociotechnische systemen, Bestuur van complexe sociotechnische systemen, Wiskundige modellering, Technologiespecialisatie). In het 3e kwartaal kies je je technologische domein:
 • Energie & Industrie
 • Informatie & Communicatie
 • Transport & Logistiek

Vaardigheden in het 1e jaar: Projectwerk, Mondeling presenteren, Schriftelijk rapporteren en Informatievaardigheden.
periode
1234
Analyse & differentiaalvergelijkingen
5 EC
Bestuur & Recht 1
5 EC
Probleemanalyse
5 EC
Lineaire algebra & differentiaalvergelijkingen
5 EC
Micro- & markteconomie
5 EC
Systeemmodellering 1
5 EC
Agent-gebaseerd modelleren
5 EC
Statistiek & data-analyse
5 EC
Technologiespecialisatie 1 en 2
10 EC
Besliskunde
5 EC
Systeemmodellering 2
5 EC
2e jaar In het 2e jaar heb je naast vakken uit de clusters elk kwartaal een project en bouw je voort op de wiskunde. Vaardigheden in het 2e jaar: Interviewtechniek en Adviseren.
periode
1234
Economie van infrastructuren
5 EC
Systeemdynamica
5 EC
Technologiespecialisatie 3 en 4
10 EC
Bestuur & recht 2
5 EC
Onderzoeksmethoden & data-analyse
5 EC
Analyse van multi-actor-systemen
5 EC
Discrete simulatie
5 EC
Organisatie & management
5 EC
Governance van socio-technische systemen
5 EC
Multivariate data-analysetechnieken
5 EC
Technologiespecialisatie 5
5 EC
3e jaar De eerste helft van het 3e jaar besteed je volledig aan een minor, waarin je je kennis verdiept of verbreedt. In de tweede helft doe je o.a. het bachelorproject, waarin je zelfstandig een onderzoek uitvoert met de kennis die je hebt opgedaan.
Vaardigheid in het 3e jaar: debattechniek.
periode
1234
Minor/vrije keuzeruimte
30 EC
Governance specialisatie
5 EC
Technologiespecialisatie 6
5 EC
Bacheloreindproject
15 EC
Wetenschapsfilosofie & ethiek
5 EC

specialisaties

specialisatie Energie & Industrie

Binnen deze specialisatie houd je je bezig met complexe problemen binnen de energiesector en de industriesector.

Je bestudeert de elektriciteits-, water- en gasinfrastructuur en grote industriële netwerken van verschillende fabrieken die aan elkaar gekoppeld zijn. Kenmerk van al deze infrastructuren is dat ze voorzien in de basisbehoeften van mensen, dat ze niet makkelijk te moderniseren zijn omdat ze zo grootschalig zijn en een lange levensduur hebben, dat ze van groot economisch belang zijn, en dat ze grote invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving.
Voorbeelden van vraagstukken zijn:
Groene energie of toch een nieuwe kerncentrale of kolencentrale?
Het 'nieuwe rijden' op aardgas, elektriciteit of biomassa?
Kunnen we CO veilig opslaan en waar dan?

specialisatie Informatie & Communicatie

I&C speelt een belangrijke rol bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Bij deze specialisatie leer je wat nodig is om I&C-diensten te ontwikkelen en hoe je ervoor kunt zorgen dat bedrijfsprocessen beter lopen. Hierbij gaat het er ook om I&C technologie, zoals internet en mobiele applicaties, op de juiste manier in te zetten zodat het ook echt wordt geadopteerd en gebruikt voor maatschappelijke veranderingen.
Bij I&C ga je bijvoorbeeld aan de slag met vraagstukken rondom het beschermen van privacy, I&C in de zorg, duurzaamheid en communicatie bij calamiteiten.

specialisatie Transport & Logistiek

Je leert verschillende aspecten van internationaal en nationaal transport: niet alleen reizigers en vracht, vervoermiddelen en verkeersinfrastructuur en -netwerken, maar ook logistieke ketens.

Daarnaast verdiep je je in de analyse van transport- en logistieke systemen.
Vraagstukken op dit gebied zijn bijvoorbeeld: de toekomst van de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol, intelligente snelheidsbegrenzers op auto's en vrachtwagens, light railsystemen en hogesnelheidsspoorwegen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studeren in het buitenland
Op verschillende momenten in je studie kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld in je minor of met de buitenlandreis van studievereniging Curius.
exchange programs
 • - Europa
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours-programma

Voor bachelorstudenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft, is er het Honours Programme Bachelor.

Het Honours Programma is een uitdagend studieprogramma van circa 20 studiepunten tijdens het tweede en derde jaar van de Bachelor. Honours programma's proberen het maximale uit het talent van de student te halen. Studenten worden gemotiveerd en uitgedaagd hun talent optimaal te benutten.
Eerstejaarsstudenten die bovengemiddeld presteren, komen in aanmerking voor een plek binnen dit talentenprogramma. Deelname aan het programma betekent: extra onderwijs, onderzoek en projecten binnen een thema afronden naast de reguliere vakken. Daarnaast biedt het Honours Programme Bachelor van de universiteit een programma met volop keuzeruimte en netwerkmogelijkheden voor een persoonlijke ontwikkeling.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
hbo-pHBO-propedeuse aanverwante studie
studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 450studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

810 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
140 eerstejaars gestart in 2017
39% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Curius
Curius behartigt de belangen van de studenten en draagt bij academische vorming van de student.
Veel TB-ers doen commissiewerk bij Curius en organiseren o.a. excursies naar bedrijven of sociale activiteiten als borrels en feesten.
Curius werkt ook mee aan het verbeteren van het onderwijs. Ze neemt deel aan de CollegeResponsieGroepen die voorstellen doen om TB-vakken te verbeteren, en aan overleggen met het onderwijsmanagementteam.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Erika van der Linden
"Ben je op zoek naar een brede studie die techniek met bestuurskunde combineert? Wacht dan niet langer en schrijf je in!"

Waarom Technische Bestuurskunde?

Ik ben TB gaan studeren omdat het mij, als breed geïnteresseerde, erg aansprak dat het een brede studie is. Het is voor mij de perfecte combinatie tussen de bèta en de gamma wetenschappen: techniek en bestuurskunde. Naast de harde wiskunde leer je over bestuur en recht, je leert modellen om bedrijven mee in te delen...
Ik ben tot mijn studiekeuze gekomen door brochures van de TU Delft, door de filmpjes op de website en door een meeloopdag te doen. Ik heb politicologie overwogen, maar daarbij miste ik toch de bèta-kant die ik in mijn profiel, NT/NG, wel had gekozen.

Hoe bevalt het studeren?

Studeren bevalt mij heel goed. Het systeem op de universiteit is vrijer dan op de middelbare school, en dat past goed bij mijn manier van leren. Ik houd ervan om mijn tijd zelf in te plannen en het studiesysteem bij TB laat je daar ook alle ruimte in. Er zijn weinig verplichte uren dus je kiest zelf wanneer je tijd aan je studie besteed. Het leukste aan de studie vind ik de projecten, waarbij je samen met andere studenten op zoek gaat naar een oplossing voor een probleem, vaak in een bedrijf. Het leuke hieraan is dat je de stof echt samen met anderen gaat bespreken: de stof gaat hierdoor meer voor je leven dan als je het aangereikt krijgt in de collegezaal. TB vind ik behoorlijk wiskundig, zelfs iets wiskundiger dan ik had verwacht. Naast de wiskundige vakken zit de wiskunde ook in veel andere vakken diep verweven, waardoor je toch veel van de tijd met wiskunde bezig bent.

Welk domein heb je gekozen?

Ik heb het domein Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling gekozen omdat ik ruimtelijke ordening interessant vind. Waarom zijn gebouwen op de plaats neergezet waar ze staan? Wat is de reden erachter dat het station wordt verplaatst en hoe wordt dit gerealiseerd? Dit zijn vragen die je met het domein B&R kunt beantwoorden. In het algemeen, binnen de studie, kun je meer vragen als 'hoe kunnen de doelstellingen van dit bedrijf worden behaald?' verwachten. Ik heb bijvoorbeeld een project over StuD (studenten uitzendbureau Delft) gedaan, dat vond ik leuk omdat we voor de eerste keer echt een bedrijf gingen analyseren.

Woon je in Delft?

Ik woon in een klein studentenhuis samen met twee andere studenten, dat bevalt goed. Ik vind het gezellig, maar ook lekker rustig, wat je soms ook nodig hebt naast je drukke studentenleven.

Hoe bevalt het studentenleven?

Van het studentenleven geniet ik elke dag weer. Alle gezelligheid die erbij komt kijken, de gekke situaties waarin je je als student maar al te vaak brengt, ik geniet ervan. Mijn interesses zijn politiek, theater en muziek. Ik ben actief lid bij STIP, de studentenpartij in de Delftse gemeenteraad. Lid zijn bij deze partij combineert mijn voorliefde voor gezelligheid en politiek. Bij Curius, onze studievereniging, heb ik het afgelopen jaar de Bachelor Commissie gedaan, dit is de commissie die bedrijfsuitjes voor eerstejaars organiseert. Bij Virgiel, de grootste studentenvereniging van Delft, heb ik het afgelopen jaar meegedaan aan theater. Soms mis ik de kunst wel in Delft, waar alles zo op techniek en efficiëntie is gericht. Theater en muziek zijn dan een welkome afwisseling.

Wat wil je later worden?

Ik hoop dat ik later de kennis die ik bij TB heb opgedaan, kan toepassen om organisaties die naar een betere wereld streven te verbeteren. Een baan bij de overheid als consultant of beleidsmedewerker lijkt me ook interessant en leuk om te doen, als het maar een baan is waar ik met mijn kennis iets voor mensen kan betekenen.

Heb je nog een ultieme tip voor toekomstige TB-studenten?

Mijn ultieme tip voor toekomstige TB studenten zou zijn dat ze, als ze op zoek zijn naar een brede studie die techniek met bestuurskunde combineert, niet langer wachten en zich gewoon inschrijven. Want hun studententijd wordt dan sowieso een geweldige tijd!


lees verder ...
Christian van Vliet
"TB bevalt erg goed! Je hebt een grote variëteit van vakken, waardoor je eigenlijk altijd wel een vak hebt wat je helemaal fantastisch vindt."

Waarom ben je TB gaan studeren?

Mijn favoriete vak op de middelbare school was altijd wiskunde. Ik wilde een studie doen, waar ik leerde problemen op te lossen zoals epidemieën of logistieke problemen. Ik koos voor Technische Wiskunde, maar na een half jaar kwam ik erachter dat dit niet helemaal mijn ding was; ik miste het oplossen van praktische problemen...
Bij TB leer je allerlei technische organisatorische problemen te analyseren en gestructureerd op te lossen. Vooral de vakken waarbij je problemen leert modelleren leken me erg gaaf. Na twee meeloopdagen koos ik voor TB en daar heb ik zeker geen spijt van.

Hoe bevalt het?

TB bevalt erg goed! Je hebt een grote variëteit van vakken, waardoor je eigenlijk altijd wel een vak hebt wat je helemaal fantastisch vindt. De afwisseling is ook erg leuk: Soms leer je 's ochtends van alles over rechten en zit je 's middags te rekenen aan differentiaalvergelijkingen. In het begin van het jaar heb je nog een aantal verplichte werkcolleges, maar na verloop van tijd krijg je steeds meer vrijheid om je dag in te plannen zoals je zelf wilt. Dat is iets wat ik fijn vind aan het studeren: de vrijheid. Maar met die vrijheid komt natuurlijk ook verantwoordelijkheid: je moet wel gewoon je vakken halen. Bij TB werk je veel in projecten. Dit vind ik zelf erg leuk, omdat je de geleerde stof in een real-life casus gaat toepassen en alvast een voorproefje krijgt van het werk dat je na je studie kunt gaan doen.

Hoe complex ervaar je de studie?

Persoonlijk vind ik het meevallen hoe complex TB is. Als je gewoon je werk bijhoudt is het goed te doen. Desalniettemin is TB een technische studie aan een technische universiteit en je krijgt dus ook een flinke dosis wiskunde, die door veel mensen als lastig wordt ervaren. Zelf heb ik naast mijn studie nog genoeg tijd over voor hobby's, bijbaantjes, commissies en extra vakken.

Welk domein heb je gekozen?

Voor mijn domeinkeuze twijfelde ik tussen transport en logistiek (T&L) en informatie en communicatie (I&C). Ik heb voor I&C gekozen, omdat ICT in de maatschappij een steeds grotere rol gaat spelen (denk bijvoorbeeld aan de OV-chipkaart of cyber security) en omdat ik programmeren leuk vind.

Met welke vraagstukken houd je je bezig?

In het afgelopen jaar zijn er flink wat vraagstukken voorbijgekomen: Hoe moet de Tweede Maasvlakte worden ingericht? Hoe kan informatie uitwisseling worden verbeterd bij overstromingen? Welke technieken kunnen hulpdiensten gebruiken om de ernst van een grote chemische brand te bepalen? Hoe kan de betrouwbaarheid van importdocumenten worden verbeterd? Al deze vraagstukken spelen in enorme organisaties en zijn lang niet zo simpel als ze lijken.

Hoe bevalt het studentenleven?

Het studentenleven bevalt me prima! Ik woon nog thuis bij mijn ouders in Maassluis. Van huis naar de TU is ongeveer 50 minuten reizen, dus dat is te doen. Als er in Delft een feestje is kan ik altijd wel bij iemand slapen.

Interesses, hobby's en andere activiteiten?

Ik speel gitaar en ik vind het heerlijk om zelf of met anderen muziek te maken. Ik doe aan zaalvoetbal, waar ik ook erg veel plezier uit haal. Zo nu en dan ga ik met wat vrienden een potje voetballen of volleyballen. Ik ben sinds dit jaar lid bij een studentenvereniging (Navigators), waar ik nu ook een commissie doe. Verder heb ik nog wat bijbaantjes: Ik geef wiskunde bijles en examentrainingen aan middelbare scholieren en op zaterdagochtend werk ik in de kas. Ook spreek ik graag af met vrienden voor een biertje en ga ik met vrienden op vakantie.


lees verder ...
Amila Babić
"Onderschat niet hoe technisch de studie is: ga naar je werkgroepen want daar leer je de stof toe te passen."

Waarom heb je voor TB gekozen?
Ik heb lang getwijfeld tussen Technische Bestuurskunde en Geneeskunde toen ik in de zesde zat, door een breed profiel kon ik in principe elke kant op...
Uiteindelijk heb ik toch voor TB gekozen omdat deze studie zeer divers is doordat je bent bezig op verschillende gebieden wat mij enorm aansprak. Je hebt de echte wiskunde vakken, zoals Analyse & Differentiaalvergelijkingen, maar ook meer maatschappelijke vakken zoals Bestuur & Recht én veel groepswerk bij veel vakken, waardoor je veel kennis opdoet op verschillende gebieden. Mede doordat dit een mooie verdeling is tussen alpha en beta en het vele groepswerk aan projecten, vond ik dit de perfecte reden om voor TB te kiezen.

Hoe ben je tot je studiekeuze gekomen?
Mijn oom studeerde zelf aan de TU Delft (Electrical Engineering) en die heeft mij TB aanbevolen. Vervolgens was er een voorlichtingsdag georganiseerd bij mij op de middelbare school, waar ook mensen van Technische Bestuurskunde voorlichting gaven over de studie, hier ben ik naar toe gegaan en heb vervolgens opendagen bezocht van de TU en georiënteerd via de website.

Hoe bevalt de studie en het studeren?
Het studeren en de studie bevallen mij goed, het is mooi dat je alles nu zelf kan bepalen en je zelf verantwoordelijk bent voor je studie. Het is in vergelijking met de middelbare school wel anders, voorheen werd alles voor je voorgekauwd en dat is bij het studeren niet meer zo. Je hebt meer vrijheid, maar je moet ook wel meer doen. Het leukste van de studie vind ik toch de vrijheid, zelf bepalen naar welke colleges je wil gaan en hoeveel je tijd aan een vak besteed. Je hebt alles zelf in de hand.

Hoe complex ervaar je de studie? Hoe technisch en hoe wiskundig vind je TB?
De complexiteit van de studie valt wel echter is het wel uitdagend door de verschillende vakgebieden, er zitten vrij technische vakken tussen zoals Agent Bases Modelling en Systeemdynamica maar ook vakken zoals Economie en Statistiek. In elk blok zijn er wiskundige vakken, maar deze zijn allemaal haalbaar doordat er vaak oefenmogelijkheden zijn gepland zodat je de stof goed beheerst.

Welk domein heb je gekozen en waarom?
Ik heb voor Transport en Logistiek gekozen omdat de vakken mij het meest aanspraken. Ik vind transport interessant, hoe men zich verplaatst en door welke infrastructuren dit mogelijk gemaakt wordt. Logistiek heeft hier natuurlijk ook gelijk invloed op, waardoor dit T&L mij de perfecte keuze leek.

Met welke vraagstukken houd je je bezig in de vakken en projecten?
Sociale problemen die op een groot oppervlak invloeden hebben op de maatschappij. Deze problemen zijn vaak actueel en uitdagend, waardoor ze altijd interessant zijn.

Hoe woon je en hoe bevalt het studentenleven?
Ik woon op de campus in de speciale flat voor TU studenten. Het is een mooi appartement dat ik deel met één ander huisgenootje. Verder is het studentenleven in Delft heel mooi, je hebt verschillende verenigingen (gezelligheid, sport, cultuur) waar je lid van kan worden. Ik ben zelf dubbellid, bij een gezelligheidsvereniging en sport (Virgiel en Punch). Dit bevalt mij goed en het is goed te combineren met de studie.

Wat zijn je interesses, hobby's en andere activiteiten?
Ik volleybal al 10 jaar, waar ik nog steeds enorm van geniet. Verder ben ik dus lid bij een gezelligheidsvereniging, waar ik twee keer per week met mijn jaarclub mee borrel. Daarnaast ben ik dol op fotografie, van tijd tot tijd neem ik mijn camera ook mee op avonturen (natuur maar ook feestjes).

Wat hoop je later te worden?
Daar ben ik nog niet geheel over uit, wat mij in ieder geval trekt is een internationaal bedrijf waarmee ik mij kan bezig houden met actuele vraagstukken.

Heb je nog een ultieme tip voor toekomstige TB-studenten?
Onderschat niet hoe technisch de studie is, ga naar je werkgroepen want daar leer je de stof toe te passen. Zeker de wiskunde vakken worden als moeilijk gezien en tijdens de werkgroepen kan je vragen stellen waardoor je het sneller en gemakkelijker begrijpt.


lees verder ...
Ruvin Vastenhout
"Ik heb het erg naar mijn zin op de universiteit. Vergeleken met de middelbare school vind ik het fijn dat je veel meer vrijheid hebt en veel zelfstandiger moet werken."

Waarom ben je TB gaan studeren?
Ik vond het moeilijk om te kiezen wat ik wilde studeren, ik had namelijk geen droombaan voor ogen. Ik vond techniek heel interessant, maar vond management & organisatie ook leuk. Ik heb veel informatie opgezocht en verschillende open dagen bezocht...
Vergeleken met de middelbare school vind ik het fijn dat je veel meer vrijheid hebt en veel zelfstandiger moet werken. Daarnaast heb je colleges in veel grotere zalen, maar ben ik gemotiveerder, omdat ik nu echt iets studeer wat ik leuk vind. Het leuke aan de studie en het studeren vind ik de fijne sfeer op de faculteit en dat je met meer mensen zit met zelfde interesses.

Hoe technisch en hoe wiskundig vind je TB?
Ik vind Technische bestuurskunde niet heel wiskundig, omdat het niet vaak op de voorgrond zit. Je hebt echter wel wiskundig inzicht en kennis nodig om bepaalde vraagstukken te kunnen begrijpen en oplossen. Ik vind de technische vakken goed aansluiten op de rest van het curriculum, het is namelijk niet puur technisch, maar het biedt wel genoeg diepgang om te beseffen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de techniek.

Welk domein heb je gekozen en waarom?

Ik heb voor het domein Bouw & Ruimtelijke ontwikkeling (B&R) gekozen, omdat ik grote bouwprojecten als de Burj Khalifa (de hoogste toren ter wereld in Dubai) fascinerend vind. Ook spelen vraagstukken als duurzaam of energieneutraal bouwen en stedelijke herontwikkeling een belangrijke rol.

Met welke vraagstukken houd je je bezig in de vakken en projecten?

De vraagstukken lopen erg uiteen en dat maakt projecten ook altijd afwisselend en uitdagend. Afgelopen periode heb ik me in het kader van het vak Systeemdynamica bijvoorbeeld beziggehouden met het modelleren van Somalië als falende staat. Het was een uitdagend project omdat we zelf het onderwerp hadden bedacht en tot de conclusie kwamen dat er weinig informatie over Somalië te vinden is. Het was wel heel interessant omdat we tot de conclusie kwamen dat Somalië verrassend genoeg heel veel potentie heeft tot economische groei, maar dat de overheid door corruptie niet beschikt over genoeg middelen om in het land te kunnen investeren.

Hoe bevalt het studentenleven?

Ik woon in een studio in Delft, ik heb dus ruimte en vrijheid om af te spreken, maar het is ook af en toe wel stil als je thuis komt. Zelf ga ik naar de fitness en graag naar het TB-café. Het studentenleven in Delft is heel leuk en er is genoeg te doen voor iedereen.

Wat zijn je interesses, hobby's en andere activiteiten?

Ik geniet van een avondje Netflixen of GTA online met vrienden spelen, maar veel gezelliger vind ik het om echt af te spreken en gezellig te borrelen of naar de bioscoop te gaan. Daarnaast ben ik een autoliefhebber en vind ik zeilen leuk om te doen en ga af en toe naar de fitness.
Ik ben ook bestuurslid van het B&R dispuut en help dus met het organiseren van activiteiten gerelateerd aan het domein Bouw & Ruimtelijke ontwikkeling.

Wat hoop je later te worden?

Ik nog steeds geen echte droombaan, maar ik zou later denk ik iets willen doen met vastgoed of projectmanagement en denk dat het B&R domein hier goed op aansluit.

Heb je nog een ultieme tip voor toekomstige TB-studenten?

Als je nog moet kiezen, zou ik als tip meegeven om naar de vakken te kijken die je moet gaan volgen. Als deze je aanspreken vind je de studie meestal ook leuk.


lees verder ...
Paul Hoekstra
afgestudeerd in 2013 werkzaam als Senior Consultant Strategy, Customer & Operations bij KPMG
Paul Hoekstra

Waarom TB?

Ik heb altijd al een brede interesse gehad in techniek en met name dingen die te maken hadden met transport. Daarnaast was ik geïnteresseerd in economische vraagstukken. Dat is ook de reden dat ik gekozen heb voor Technische Bestuurskunde: de juiste mix van techniek met economische en maatschappelijke vraagstukken.
De highlights van de studie

Als in terugdenk aan de highlights van de opleiding dan denk ik aan een paar dingen. Ten eerste mijn bachelor eindscriptie: een soort van afstudeerwerk maar dan voor je bachelor welke je alleen moet maken...
Als tweede vallen een paar hoge cijfers voor tentamens ook wel onder de hoogtepunten. Met name de cijfers voor vakken waarvoor je dat niet verwacht, zoals een zogenoemd 'struikelvak'. Maar de echte hoogtepunten waren vaak studie gerelateerde bedrijfsbezoeken en uitjes die werden georganiseerd door de studievereniging. Milaan en Madrid waren echt fantastisch.
Hoe technisch en wiskundig vond jij de opleiding?

De studie is zeker technisch. In mijn ogen is dit tweezijdig: ten eerste hou je je vaak bezig met technische vraagstukken. Neem bijvoorbeeld energie of transport gerelateerde vraagstukken. Daarnaast benader je problemen vaak vanuit een technisch perspectief door bijvoorbeeld een kwantitatieve analyse te maken van het probleem. De vraag of de opleiding wiskundig is kun je op twee manieren bekijken. Als je de opleiding met andere opleidingen buiten Delft vergelijkt (niet technische opleidingen) dan is de studie behoorlijk wiskundig. Een redelijk deel van je vakken zijn immers wiskundige vakken. Aan de andere kant, als je de opleiding vergelijkt met andere studies in Delft (bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde of Lucht & Ruimtevaarttechnologie) dan is TB een stuk minder wiskundig.
Na de bachelor

Na mijn bachelor TB heb ik een masteropleiding Transport, Infrastructuur en Logistiek gedaan. Tijdens mijn afstuderen bij KLM heb ik me wel georiënteerd op de arbeidsmarkt maar nog niet gesolliciteerd. Dit had ermee te maken dat ik na mijn afstuderen eerst op reis wilde voordat ik aan de slag zou gaan. Dat heb ik dan ook gedaan. Na terugkomst van mijn reis naar Nieuw-Zeeland heeft het nog een paar maanden geduurd voordat ik een baan had. Dit had er vooral mee te maken dat ik zelf kritisch was en dat sommige sollicitatieprocedures lang duren (1-2 maanden). Van de vijf bedrijven waar mijn voorkeur lag heb kon ik uiteindelijk tussen twee bedrijven kiezen. Uiteindelijke ben ik bij KPMG begonnen en daar werk ik nu nog steeds.
Nu

Momenteel ben ik senior consultant binnen het team van Strategy, Customer & Operations van KPMG. Dat betekent dat ik als adviseur werk binnen verschillende bedrijven en daarbij richt me vooral op het verbeteren van het zogenoemde operating model van een bedrijf. Het operating model van een bedrijf is eigenlijk de manier waarop een bedrijf zijn operationele processen inricht. Hoe ga ik mijn productieproces inrichten, hoe is de klantenservice georganiseerd of hoe verkoop ik mijn producten? Dit zijn voorbeelden van vragen die gerelateerd zijn aan het operating model. De doelstelling is dan bijvoorbeeld kosten te besparen, de supply chain flexibeler te maken voor een wisselende klantvraag of processen duurzamer te maken. Ik moet zeggen dat het werk sterk varieert afhankelijk van de vraag van de klant maar dat zorgt ervoor dat het werk uitdagend blijft.
Later?

Dat is niet een vraag die ik eenvoudig kan beantwoorden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo ver vooruit kijk maar ik denk dat er twee opties zijn. Ten eerste vind ik de luchtvaartsector heel boeiend. Dus in het management van een luchtvaartmaatschappij of luchthaven zou een droombaan zijn. Maar ik zou het ook leuk vinden om binnen een bedrijf bezig te zijn met de strategie voor de toekomst. Dus als een soort van interne consultant binnen een groot bedrijf.
Aansluiting studie-werk

Ik denk dat de opleiding op verschillende manier heeft bijgedragen aan mijn werk. Een belangrijk aspect ligt binnen TB op communicatieve vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan presenteren, rapporteren of debatteren. Dit zijn vaardigheden die op dagelijkse basis terugkomen in mijn werk. Daarnaast maken we vaak kwantitatieve analyses van problemen (bijvoorbeeld productietijden of kosten). Hier helpt de wiskundige kennis die ik opgedaan heb in mijn studie. Maar ook vaardigheden rondom het analyseren en in kaart brengen van bedrijfsprocessen komt geregeld terug in mijn werk.
Tip

Als je precies weet wat je wil worden dat is het waarschijnlijk eenvoudig om hier een studie bij te kiezen. Wil je architect worden dan ga je wellicht bouwkunde studeren. Voor de opleiding Technische Bestuurskunde bestaat er specifiek beroep dat wordt als je afgestudeerd bent. Je kan immers op heel veel plekken terecht komen. Maar als je algemene interesse hebt in techniek en dat wil combineren met economische en maatschappelijke vraagstukken dan is TB een goede keuze. Gedurende je studie kom je veel met bedrijven in contact en dan ontdek je vanzelf wel wat voor werk je leuk vind en welke kant je precies op gaat. Zo ging het bij mij ook.
Terugkijkend....

Als ik terugdenk aan mijn studietijd dan was Delft voor mij echt de perfecte stad. Het is relatief klein maar je hebt alle voorzieningen in de buurt, het is een echte studentenstad en de kwaliteit van het onderwijs is goed. Ik zou zo graag 10 jaar terug in de tijd gaan en mijn studietijd opnieuw beleven.


lees verder ...
Jessica Sun
afgestudeerd in 2009 werkzaam als Operationeel directeur bij Knab Hypotheken
Jessica Sun

"TB: niet alleen inhoudelijke kennis, ook competenties"

Waarom TB?

Destijds heb ik voor de opleiding Technische Bestuurskunde gekozen omdat ik in deze studie de perfecte combinatie vond tussen inhoudelijk complexe vraagstukken en het inrichten van benodigde organisatorische aspecten om deze oplossingen - niet alleen op papier maar ook in de praktijk - te laten werken. Hiertoe richt de opleiding Technische Bestuurskunde zich niet alleen op inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook sterk op competenties die nodig zijn zoals communicatievaardigheden en overtuigingskracht...
Zodoende kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem waardoor je oplossing ook een veel betere kans maakt op slagen. Verder vond ik het top dat we veel van onze opgedane kennis direct konden toepassen in de praktijk. Dit kon bijvoorbeeld in de vorm van opdrachten 'echt' uit de praktijk, maar ook als onderdeel van binnen- en buitenlandse stages.
De technische en wiskundige kant

Ik zou liegen als ik de opleiding als weinig technisch en wiskundig zou bestempelen; dat past overigens ook niet binnen een omgeving als de TU Delft. Wat ik wel heel prettig vond bij de opleiding Technische Bestuurskunde, is dat ook de technische en wiskundige vraagstukken zich altijd rondom een casus afspeelden waar ik me iets bij voor kon stellen. Dit maakt de vraag praktisch en daardoor het antwoord ook veel beter in te beelden en te begrijpen. Soms gingen we zelfs op bezoek bij een bedrijf, bijvoorbeeld Schiphol, en koppelden daaraan een vraagstuk. Hierdoor waren de technische en wiskunde vakken heel goed te doen.
Na de studie

Ik ben na mijn afstuderen aan de slag gegaan bij ING. Dit was in 2009 vlak na de kredietcrisis, een bijzonder interessante tijd om de dynamiek mee te maken van een grote organisatie dat de kanteling maakt naar meer klankgerichtheid. Mijn eerste functie was blackbelt bij de ING. Daarna heb ik leidinggegeven aan bijzonder beheer en een big data proeftuin opgezet.
Mijn werk nu

Nu ben ik operationeel directeur van Knab Hypo­theken. Mijn primaire verantwoordelijkheid is het neerzetten van een waanzinnige klantervaring. Wij willen ervoor zorgen dat het regelen van je hypotheek net zo makkelijk en leuk is als het boeken van je vakantie. De studie TB sluit hier bij uitstek op aan! In mijn dagelijkse werkzaamheden komt heel mooi de combinatie terug van enerzijds complexe processen die vooral een analytische blik vragen, en anderzijds het gedaan krijgen van dingen in een strategische omgeving.”
Tip

Staar je niet blind op de vakken binnen een opleiding, maar heb ook oog voor de competenties die je zult opbouwen en de sfeer op de faculteit. En kies dan datgene waarbij het geheel het beste aanvoelt.
En vergeet niet te genieten!

Zoals je zult begrijpen vond ik TB studeren een groot feest. Wat het geheel nog leuker maakte, naast de studie, is dat Delft een zeer actief studentenleven biedt. Zo heb je naast alle plezier op je studie, ook volop gelegenheid om te genieten van je leven eromheen. Mijn laatste tip zou dan ook zijn: los van de studie die je gaat kiezen, vergeet niet om volop te genieten van je studententijd!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Technische Bestuurskunde
Life Science & Technology
bekijk
Civiele Techniek
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 237 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Technische Universiteit Delft 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 0
aantal eerstejaars 242 -
ervaren contacttijd per week 12-18 -
doorstroom naar tweede jaar 71% -
diploma binnen 4 jaar 42% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je hebt prima vooruitzichten op de arbeidsmarkt: het grootste gedeelte van onze studenten vindt direct na afstuderen een baan.
Sectoren waar TB'ers werken:
 • Industrie, handel, transport (39%)
 • Informatie en communicatie (13%)
 • Financiële dienstverlening (9%)
 • Overige zakelijke dienstverlening (13%)
 • Overheid (9%)
 • Universiteiten (9%)
 • Onderzoeksinstituten (4%)
 • Andere branche (4%)

(Bron: Nationale alumni enquête 2015)
Jouw profiel op de arbeidsmarkt
Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van technologie. En als TB-ingenieur heb je bagage die voor het bedrijfsleven en de overheid erg interessant is. Je snapt waar gespecialiseerde ingenieurs het over hebben. Je zoekt naar oplossingen, altijd in nauwe samenwerking met anderen. Je hebt gedegen kennis van beleid, recht en economie. Je bent analytisch sterk. En je kunt conclusies ook nog eens overtuigend verwoorden.

Waar kun je aan de slag
Een greep uit de bedrijven en organisaties waar TB'ers werken: Accenture, Atos Nederland, Berenschot, Capgemini, Deloitte, Essent, ING, KLM, KPMG, KPN, Mckinsey, Rijkswaterstaat, Ministeries, Philips, Schiphol Group, Shell.
Ook kun je je eigen bedrijf oprichten, of het onderzoek ingaan en promoveren aan de TU Delft.

Aan welke functies kun je denken?
Door je brede opleiding en je analytische vaardigheden kun je op allerlei plaatsen terecht in uiteenlopende functies. Denk aan adviseur, projectleider, analist of beleidsmedewerker.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2824gemiddeld bruto maandloon
93%kans op een vaste baan
41%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ aanv. eisen
TU DelftConstruction Management & Engineering - 3TUgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
TU DelftMaterials Science & Engineering+ 24 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governancegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 36 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
analist
beleidsmedewerker
projectleider
bron: StudieData

Contact

Gerlofke Nieuwenhuijs

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite