Bouwkunde

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bouwkunde richt zich op alle aspecten die komen kijken bij het maken of herbestemmen van de gebouwde omgeving, d.w.z. de leefbaarheid, veiligheid en bruikbaarheid van het gebouw, de stad en omgeving.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56951
numerus fixus325plaatsen
honoursheeft honours track
Je begint met een brede basis in de bouwkunde waarin alle facetten aan bod komen. Je krijgt vakken over architectuur, bouwfysica, constructie, stedelijke planning en ontwikkeling. Je leert werken in teamverband en specialiseert je in een mede door jou samengesteld pakket aan bouwkundige kennis.
Door interdisciplinariteit én multidisciplinariteit zul je effectief kunnen overleggen met teamgenoten uit andere disciplines en samen aan een goed en gedegen onderbouwd resultaat werken.
Tijdens het eerste jaar maak je kennis met BAU. Dit staat voor Building Sciences (oftewel Civiele Techniek) Architecture en Urbanism. Je kiest vervolgens één pad waar je je in het tweede jaar in mag verdiepen. In het derde jaar komen de verschillende paden weer samen in het Multi-Project. Samen met andere studenten werk je dan aan een groot project, net als een bouwteam in de beroepspraktijk.

Waarom aan de TU Eindhoven?

Je wordt opgeleid als breed bouwkundig ingenieur. Je proeft van alle disciplines in de bouw.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Onder leiding van docenten en oudejaarsstudenten ben je zo'n twee dagen per week in een atelier bezig met ontwerpen, tekenen en overleggen. De door jou gemaakte ontwerpen worden in tussen- en eindevaluaties beoordeeld.
Behalve atelierwerk heb je ook colleges die je afsluit met een schriftelijk tentamen. Daarnaast volg je een aantal practica waarbij je proeven en onderzoeken binnen de verschillende vakgebieden doet.
Je kiest uit Techniek, Ontwerp of Proces waar je je meer in gaat verdiepen.
periode
1234
Architectuur en de stad (major)
5 EC
Atelierwerk 1 (major)
5 EC
Basisvak calculus
5 EC
Toegepaste natuurwetenschappen conceptueel
5 EC
Atelierwerk 1 vervolg (major)
5 EC
Bouwtechniek/uitvoering/detailleren
5 EC
Analyse van constructies (major)
5 EC
Basisvak design A
5 EC
Bouwfysisch en materiaalkundig ontwerpen
5 EC
Basisvak USE
5 EC
Realiseren, beheren en transformeren (major)
5 EC
Atelierwerk TOP (keuze) keuzevak
5 EC
stage ontraden vak stage
2e jaar Dit jaar bestaat voornamelijk uit verdieping: Techniek, Ontwerp of Proces.
3e jaar Tijdens het afsluitende project in de bachelor kom je met studenten bij elkaar en samen maak je een ontwerp, net als een bouwteam in de beroepspraktijk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% theorie
70% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Als je een stage of afstudeeropdracht uitvoert of vakken volgt in het buitenland in een speciaal uitwisselingsprogramma voor studenten, dan kun je hiervoor financiële ondersteuning of een beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding en ondersteuning vanuit jouw opleiding. En voordat je naar het buitenland gaat, kun je via het talencentrum van de universiteit alvast een vreemde taal leren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Several options -> Honours programs Bachelor College

Several options -> Honours programs Bachelor College

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
VWO, met Wiskunde B en Natuurkunde

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

582 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
166 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Eindhoven
Bouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/2 TU Delft
Bouwkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
363 eerstejaars
51% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.73.8
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.73.9
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 260 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 194 333
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 73% 74%
diploma binnen 4 jaar 49% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2367gemiddeld bruto maandloon
53%kans op een vaste baan
25%kans op een voltijd baan
54%kans op een baan op niveau
65%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planninggeen aanvullende eisen
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftConstruction Management & Engineering - 3TUgeen aanvullende eisen
TU EindhovenConstruction Management and Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftDesign for Interaction+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 15 EC pre-master
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 33 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ toelatingsgesprek
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
TU DelftStrategic Product Design+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure & Logistics+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

akoestisch adviseur
bouwfysicus
bouwhistoricus
bouwkundig adviseur
bouwkundig projectleider
bouwkundig projectontwikkelaar
deskundige asbestsanering
hoofd afdeling openbare werken
hoofduitvoerder bouw
kopersbegeleider bouw
manager bouw- en aannemersbedrijf
projectleider houtverwerkende industrie
projectleider interieurbouwbedrijf
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Lisanne Kamphorst En Hanneke Steetskamp

Academic Advisors Bachelor

Opleidingsinstituut Bouwkunde
E: esa.be@tue.nl
T: 040 247 2193
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite