Data Science

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens deze studie leer je grote hoeveelheden data te analyseren en interpreteren met vakken zoals Data Statistics, Data Mining maar ook Business Analytics, Ethiek en Recht.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55018
numerus fixusnee
honoursnee
Data Science is een nieuwe discipline en de grote kracht achter innovaties in de toekomst. Net zoals informatica ontstond uit de wiskunde toen computers op de markt kwamen, zo is data science ontstaan door de enorme hoeveelheid data die nu dagelijks gegenereerd wordt. Een data scientist is echt een ingenieur van de toekomst en wetenschappelijk onderzoek en innovaties zullen ook data gestuurd zijn.
Data wordt continu over alles en waar dan ook verzameld. Het uiteindelijke doel is niet om zoveel mogelijk data te verzamelen maar om het in waarde om te zetten. Zo kan Data vragen beantwoorden die nooit eerder gesteld zijn. Visualisatie van data kan echt helpen om merkwaardige patronen te ontdekken die anders nooit zouden zijn opgevallen.

Tijdens deze gezamenlijke opleiding met Tilburg University leer je zowel de techniek achter data science maar hou je je ook bezig met de maatschappelijke vraagstukken die data science oproept met vakken zoals, ethiek, recht en de interactive tussen mens en techniek.

Het is een gevarieerde, multidisciplinaire, Engelstalige studie over een internationaal onderwerp.
Deze opleiding is in september 2016 van start gegaan.

Waarom aan de TU Eindhoven?

Deze unieke samenwerking tussen twee universiteiten en meerdere faculteiten zorgen er voor dat dit echt een multi-disciplinaire studie is die zeer breed is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De bacheloropleiding Data Science bestaat uit:
 • je major
 • basisvakken
 • vrije keuzeruimte
 • USE (niet-technologische vakken)
Als major kies je het vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Met een aantal verplichte vakken bieden wij je een stevige basis, waarmee je als toekomstig ingenieur alle kanten op kunt. Ook krijg je niet-technologische vakken, want ingenieurs houden zich met meer bezig dan alleen techniek. Naast je major heb je een aanzienlijk deel vrije keuzeruimte (vakken die je zelf kiest) waarmee je accenten in je opleiding kunt aanbrengen. In je keuzeruimte kun je ook vakken van Tilburg University kiezen.

Je dient een gedeelte van je studie programma zelf samen te stellen middels keuzepakketten. Voor Data Science zijn er de volgende pakketten van ieder 15 ECTS. Bijvoorbeeld:
 • Algorithms
 • Web Technology
 • Statistics
 • Technology Entrepreneurship
 • Minor Business Analytics (30 ECTS)
 • Minor Data Science and Entrepreneurship (30 ECTS)


1e jaar https://static.tue.nl/fileadmin/content/studeren/opleidingen/faculteit_WIN/bacheloropleidingen/Major_Data_Science.pdf
periode
Zie https://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/data-science/studieopbouw/
2e jaar https://static.tue.nl/fileadmin/content/studeren/opleidingen/faculteit_WIN/bacheloropleidingen/Major_Data_Science.pdf
3e jaar https://static.tue.nl/fileadmin/content/studeren/opleidingen/faculteit_WIN/bacheloropleidingen/Major_Data_Science.pdf

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet65% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde B

toelatingsgesprek

motivatiebrief

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

188 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
68 eerstejaars gestart in 2019
21% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Eindhoven
Data Science
€ 280 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Tilburg University
Data Science
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten4.14.1
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Data Science aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor opleiding kun je doorgaan met een master in Data Science; de gezamenlijke master met Tilburg University in 's Hertogenbosch ' Data Science en Entrepreneurship', de 2-jarige master op de TU/e 'Data Science in Engineering, of de eenjarige Tilburgse masters Data Science; Business & Governance, Marketing Analytics of Business Analytics & Operations Research.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een grote vraag vanuit het bedrijfsleven naar data scientists, het is dus een studie met uitstekende vooruitzichten op een goede baan als data engineer bij bijvoorbeeld Philips, de NS of Google, of je begint je eigen bedrijf als data science analist. Maar ook de wetenschap heeft data scientists nodig, omdat juist zij in staat zijn om alle verzamelde data te analyseren en interpreteren op een manier die nooit eerder mogelijk is geweest.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligencegeen aanvullende eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU EindhovenData Science and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science in Engineering+ aanv. eisen
TU EindhovenEIT Data Science+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

data analist
data engineer
data scientist
bron: StudieData

Contact

Communication (PRWIN)
Michel Westenberg

opleidingsdirecteur joint Bachelor Data Science

E: m.a.westenberg@tue.nl
T: +31 (0)40 247 48
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite