Deze opleiding

De bacheloropleiding Industrial Design staat in het teken van interactieve systemen, producten en diensten die het leven veranderen, veraangenamen en intensiveren.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50441
numerus fixus180plaatsen
honoursheeft honours track
In dit vakgebied draait het om innovatie, creativiteit, technologie, gebruikersbehoeften, esthetiek, maatschappelijk en zakelijk belang. Nieuwe technologieën en vraagstukken uit maatschappelijke trends worden vertaald naar innovaties voor het alledaagse leven. Als student werk je bijvoorbeeld aan applicaties waarmee auto's kunnen worden gepersonaliseerd of aan intelligente kleding die aanzet tot een actievere levensstijl.

Het onderwijsprogramma van de studie Industrial Design is zelfgestuurd en competentiegericht. Je werkt als juniormedewerker aan ontwerpopdrachten in een ontwerpteam met medestudenten en ondersteuning van een coach. Je krijgt intensieve begeleiding van verschillende experts en werkt nauw samen met onderzoekers.

De internationale onderwijsstaf bestaat uit docenten en begeleiders van wie een gedeelte uit de praktijk komt. Zij hebben bijvoorbeeld een eigen ontwerpbureau of werken bij grote bedrijven. Er is dan ook een nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen - en veel aandacht voor praktijkgericht leren.

Industrial Design is een internationaal vakgebied. Daarom is deze bacheloropleiding volledig Engelstalig.

Waarom aan de TU Eindhoven?

 • Focus op het ontwerpen van interactieve systemen, producten en diensten in een maatschappelijke context.
 • Een competentiegericht en zelfgestuurd onderwijsmodel waarin je wordt opgeleid voor de toekomst.
 • Een nauwe relatie met de professionele werkomgeving: geen kloof tussen theorie en praktijk.
 • Een internationale setting: een hecht netwerk met tal van internationale partners.
 • Integratie van onderwijs en onderzoek.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project, seminar
doelstelling
In een samenleving die zich razendsnel ontwikkeld, is er behoefte aan professionals die creatief flexibel kunnen antwoorden en anticiperen op nieuwe en onvoorspelbare veranderingen.
Naast gespecialiseerde ingenieurs, moet een technische universiteit academische professionals afleveren die technologische ontwikkelingen begrijpen, en deze creatief en strategisch kunnen afstemmen op de behoeften van de maatschappij. Deze ingenieurs moeten in staat zijn om diensten en producten te ontwerpen met ingebouwde sensoren en actuatoren; systemen die interactie tussen mensen, onderliggende informatiesystemen en/of andere producten mogelijk maken.

De faculteit Industrial Design aan de TU Eindhoven leidt studenten op om deze maatschappelijk bewuste industriële ontwerpers van interactieve systemen, producten en aanverwante diensten te worden.

studeren in het buitenland
Je kunt bij een bedrijf in het buitenland stage lopen, bij een partneruniversiteit vakken volgen of onderzoekservaring opdoen bij een onderzoeksgroep van een partneruniversiteit.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Aalborg University - Europa
 • Aalto University - Europa
 • Arhus University - Europa
 • Carnegie Mellon University - Europa
 • Chiba University - Europa
 • ESDI Barcelona - Europa
 • Georgia Institue of Technology - Europa
 • Keio University - Europa
 • Korea Advanced Institute of Science and Technology (agreement in the near future) - Europa
 • Middle East Technical University - Europa
 • National Taiwan University of Science and Technology - Europa
 • Northumbria University (agreement in the near future) - Europa
 • Politecnico Milan - Europa
 • Royal Institute of Technology Stockholm - Europa
 • Royal Melbourne Institute of Technology - Europa
 • Simon Fraser University (agreement in the near future) - Europa
 • Singapore University of Technology and Design - Europa
 • Umea University (agreement in the near future) - Europa
 • University of Boras (agreement in the near future) - Europa
 • University of Siena - Europa
 • University of Southern Denmark - Europa
 • University of Technology Compiegne - Europa
 • University of Technology Sydney - Europa
 • University of Tsukuba (agreement in the near future) - Europa
 • University Politecnica Catalunya (agreement in the near future) - Europa
 • Zheijiang University Zhejiang University - China
honours-/excellence program Honors Academy

If you have the potential to finish the propedeuse in one year and if your results put you among the top 20% of your year group, you fulfill one of the criteria for a successful application.

You will get a personal invitation from the Rector Magnificus to apply for a position at the Honors Academy.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 6360levensonderhoudper jaar
€ 2006inschrijvingsgeldper jaar
€ 684studiematerialenper jaar
€ 4392per jaar
€ 307visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

612 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
221 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Lucid


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud4
docenten3.8
studiefaciliteiten3.7
studielast3.6
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 126 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van het bachelordiploma stromen veel studenten door in een masteropleiding. Omdat studenten tijdens de opleiding al veel met bedrijven en instellingen samenwerken, is de afgestudeerde ingenieur van de opleiding Industrial Design goed ingespeeld op wat de markt vraagt. De 'engineer' van de Industrial Design is een 'integrator' die verschillende disciplines kan integreren en oplossingen kan aandragen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Toekomstige werkvelden zijn onder andere: een product- en designafdeling van een groot bedrijf (zoals Philips, OCE, Microsoft), een ontwerpbureau, een eigen ontwerponderneming of een researchafdeling (promoveren bij de TU/e of een andere universiteit).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciences+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
TU DelftDesign for Interactiongeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenIndustrial Designgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteIndustrial Design Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
TU DelftIntegrated Product Designgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 90 EC pre-master
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenScience Education and Communication educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 33 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
TU DelftStrategic Product Designgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

industrial designer
interaction designer
owner design studio
product designer
product engineer
r&d specialist
researcher
ux designer
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Lieke Thijssen
E: e.t.thijssen@tue.nl
T: 040-247 8696
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite