Medische Wetenschappen en Technologie

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je combineert (bio)medische wetenschappen met technologie. Met deze unieke combinatie kun je geavanceerd biomedisch onderzoek uitvoeren en nieuwe technologieën in de gezondheidszorg inzetten.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56226
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het doorgronden van de biologische processen in de organen, weefsels, cellen en moleculen van het menselijk lichaam is de kern van de moderne geneeskunde. Het is cruciaal om te weten hoe je ziektes kunt behandelen, hoe je ze eerder kunt opsporen of zelfs kunt voorkomen.

De uitgebreide kennis van het vakgebied van de biomedische wetenschappen zorgt ervoor dat je processen in het lichaam begrijpt. Omdat technologie in deze medische wereld onmisbaar is, krijg je daarnaast een sterke basis in technische vakken als wiskunde en natuurkunde. Deze kennis geeft je handvatten om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Je weet hoe je technieken kunt inzetten en maakt hier gebruik van. Daarnaast ben je in staat vraagstukken op een ingenieurswijze op te lossen, dus complexe problemen om te zetten in een realistische benadering.

Waarom aan de TU Eindhoven?

De combinatie van biomedische wetenschappen en technologie, maakt deze opleiding uniek. Bij deze opleiding komt meer biologie en scheikunde kijken dan bij Biomedische Technologie, terwijl het meer gericht is op technische vakken dan Biomedische Wetenschappen.
  • De TU/e onderscheidt zich qua onderwijs door de vrije keuzeruimte en combinatie van vakken en projecten.
  • Onze technische expertise vullen we aan met biomedische kennis door intensieve samenwerking met docenten en onderzoekers van de Universiteiten en Universitair Medische centra in Maastricht en Utrecht.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens je studie vergaar je kennis via colleges, je oefent de theorie door het maken van opgaven in de begeleide zelfstudie. De opgedane kennis pas je toe in Ontwerpgerichte Onderwijsprojecten (OGO) waar je samen met je groepje aan een casus werkt. Naast de verplichte vakken, kies je zelf een aantal vakken die je interessant vindt. In je 3e jaar ga je zelfstandig aan het werk bij een onderzoeksgroep voor je Bachelor Eindproject. Dit project is een goede voorbereiding op je masteropleiding.
1e jaar Na de introductieweek start de opleiding met twee vakken en een groepsproject waarbij je een casus krijgt voorgelegd. Een casus omvat een praktisch biomedisch probleem dat je gaat oplossen. Ook doe je experimenten in laboratoria en voer je computersimulaties uit. Gedurende het eerste jaar volg je vakken en doe je projecten in de gehele breedte van het vakgebied om later een keuze te gaan maken voor specialisatie.
periode
Calculus
OGO Beeldanalyse keuzevak
OGO Biosensor keuzevak
OGO Genexpressie keuzevak
OGO Medicijnen keuzevak
OGO Weefsel keuzevak
Cel en Weefsel
OGO De menselijke verbrandingsmotor
Inleiding Organische Chemie
Toegepaste Natuurwetenschappen
Data analytics for engineers
Basisvak USE
Biochemie
OGO Mechanica van het bloedvat
Biostatistiek en Lineaire Algebra
Programming en Genomics
2e jaar Na het 1e jaar ga je je steeds meer verdiepen in het menselijk lichaam (systemen en processen hierin). Ook leer je wat er gebeurt als het fout gaat (ziekte), en hoe je hierop zou kunnen ingrijpen.
Terwijl studenten van Biomedische Technologie zich toespitsen op techniek, focus jij je op biomedische onderwerpen als: diagnose & interventie, uitwisseling & regulatie, signalering & homeostase en immunologie waar veel aandacht is voor de technologische aspecten van het onderzoek naar deze onderwerpen
periode
Bio-organische chemie keuzevak
Chemische biologie keuzevak
Simulaties biochemische systemen keuzevak
Structuur & functie van gewrichten keuzevak
Synthetische systeem biologie keuzevak
Hart & Bloed
Design
Endocrinologie en Metabolisme
Beelden
Moleculaire Celbiologie
Biomechanica
OGO Het lab in/ Hart & Lichaam
OGO Functioneel Herstel van Weefsels
3e jaar Het eerste half jaar bestaat voornamelijk uit major vakken. Het laatste half jaar volg je keuzevakken en ga je echt aan het werk bij een van de onderzoeksgroepen voor je Bachelor Eindproject. Dit is een ideale voorbereiding op je masteropleiding.
periode
Basis tissue engineering keuzevak
Biostatistiek 2 keuzevak
De nier keuzevak
Farmacologie keuzevak
Gast respons tegen biomaterialen keuzevak
Immunologie & Infectie
Materiaalkunde
Regeneratie
OGO Oncologie

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet35% zelfstudie
30% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
In je vakken krijg je theorie aangereikt. Deze theorie pas je vervolgens toe om tijdens het Ontwerpgericht Onderwijs een biomedisch vraagstuk op te lossen. Daarnaast volg je trainingen en ga je in groepjes aan de slag met practica. maar uiteindelijk ook individueel aan de slag in stages en projecten. Je rondt je bachelor af door zelfstandig aan een onderzoeksproject te werken.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om een deel van de keuzevakken in het buitenland te volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Van de 60 studiepunten (EC) die je kan halen in het eerste jaar moet je aan het eind van het jaar minstens 45 studiepunten gehaald hebben. Dit doe je door het halen van vaktoetsen en het succesvol afsluiten van projecten.
honours-/excellence program TU/e Honors Academy

De TU/e stimuleert extra uitdagingen. Voor bachelorstudenten zijn verschillende Honours-tracks gelanceerd, die zich bezighouden met grote maatschappelijke en wetenschappelijke vragen en uitdagingen.

De TU/e stimuleert extra uitdagingen.
Voor bachelorstudenten zijn verschillende Honours-tracks gelanceerd, die zich bezighouden met grote maatschappelijke en wetenschappelijke vragen en uitdagingen. Voorbeelden van deze thema's zijn:
"Hoe zorgen we ervoor dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn?"
"Welke nieuwe kansen ontstaan ​​wanneer de fusie van internet, mobiliteit en verkeer sterker en sterker wordt?"

In de Track van je keuze word je uitgedaagd om de leiding te nemen in je eigen ontwikkeling en in het project dat je aan het doen bent. Je krijgt de kans om samen te werken met studenten van andere afdelingen, inspirerende coaches en mensen uit de industrie te ontmoeten. Duik in je eigen discipline of verken andere disciplines, het is allemaal aan jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

Voor collegejaar 2020-2021 zal er geen selectie zal plaatsvinden. De aanmelddeadline 30 april 2020.
Voor collegejaar 2020-2021 zal er geen selectie zal plaatsvinden. In plaats daarvan zal er een verplichte SKC dag plaatsvinden. Een succesvolle studie begint namelijk met het kiezen van de juiste bacheloropleiding. Daarom kijken we graag mee of de opleiding waar je je voor hebt aangemeld ook echt bij je past. De SKC is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor alle Nederlandse bacheloropleidingen zonder numerus fixus. De SKC bestaat uit:

  • Een online vragenlijst
  • Een onderwijsgerelateerde activiteit
  • Een adviesverslag
  • Een eventueel adviesgesprek met een vertegenwoordiger van de opleiding

Meer algemene informatie over de SKC kun je hier (https://www.tue.nl/studeren/bachelor-college/studiekeuzecheck/) vinden.

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de opleiding krijg je vanzelf een uitnodiging voor de studiekeuzecheck met aanvullende informatie.


toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
172 eerstejaars gestart in 2019
55% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TU Eindhoven
Medische Wetenschappen en Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/4 TU Eindhoven
Biomedische Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
107 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/4 RUG
Biomedische Technologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 Universiteit Twente
Biomedische Technologie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Medische Wetenschappen en Technologie
Biomedische Technologie
bekijk
Chemical Engineering and Chemistry
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.94.0
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische Wetenschappen en Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 332 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 253 176
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 72% 73%
diploma binnen 4 jaar 58% 58%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Master Biomedical Engineering

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je manier van denken en de vaardigheden die je bezit, kom je als (bio)medisch ingenieur makkelijk en snel aan een baan.
Omdat we met z'n allen steeds ouder worden, neemt de vraag naar innovatieve biomedische oplossingen steeds verder toe. De verwachting is dan ook dat er in de toekomst op de arbeidsmarkt veel vraag naar biomedisch ingenieurs zal blijven.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2442gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
43%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
29%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenApplied Physics+ 30 EC pre-master
RUGBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftBiomedical Engineeringgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciences+ aanv. eisen
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 30 EC pre-master
RUGEnergy and Environmental Sciences+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 81 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 81 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 81 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 81 EC pre-master
TU DelftLife Science & Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ motivatiebrief
TU DelftMechanical Engineering+ 36 EC pre-master
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine research+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
UURegenerative Medicine and Technology researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenScience Education and Communication educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 21 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 24 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftSystems & Control+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant medische technologie
docent
farmaceutisch onderzoek
klinisch chemicus
promovendus
qualified medical engineer
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Lieke van Gorp

Communicatiemedewerker

Paul Andrei

Studievoorlichter BMT/MWT

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite