Deze opleiding

De bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen bestaat uit twee Engelstalige majors (opleidingen): Psychology & Technology en Sustainable Innovation.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56265
numerus fixusnee
honoursnee
Bij Psychology & Technology leer je hoe mensen omgaan met techniek en hoe je psychologische kennis kunt inzetten om technologie bruikbaar te maken. Als je weet hoe mensen denken, handelen, voelen, waarnemen en beslissingen nemen kun je deze kennis gebruiken om te begrijpen hoe mensen met techniek omgaan. Met jouw kennis van zowel psychologie als techniek kun je nieuwe toepassingen bedenken die aansluiten op de wensen en mogelijkheden van gebruikers, zoals motiverende revalidatietechnologie, sociale robots, of brein-computer interfaces. www.tue.nl/psychologyandtechnology

Bij Sustainable Innovation bestudeer je duurzame innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal
perspectief. Bij het invoeren van nieuwe technologieën in de maatschappij zijn altijd meerdere actoren betrokken waarmee je rekening moet houden: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Neem de elektrische auto: daar komt veel meer bij kijken dan autotechniek. Ook infrastructuur en openbare ruimte moeten aangepast worden - denk bijvoorbeeld aan oplaadpunten. www.tue.nl/sustainableinnovation

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwOp de websites van Psychology & Technology en Sustainable Innovation vind je meer informatie over de studieopbouw:
www.tue.nl/psychologyandtechnology en www.tue.nl/sustainableinnovation.
Op de websites van Psychology & Technology en Sustainable Innovation vind je meer informatie over de studieopbouw:
www.tue.nl/psychologyandtechnology en www.tue.nl/sustainableinnovation.
periode
ontraden vak stage

tracks

track Bouwkunde richting voor Psychology & Technology

Bouwkunde richting voor Psychology & Technology

De Bouwkunde richting houdt zich vooral bezig met het effect van de gebouwde omgeving op ons welbevinden. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende materialen en de inrichting van de omgeving. Een ander voorbeeld is de toepassing van licht.
Licht is razend belangrijk voor ons functioneren: we hebben het nodig om te kunnen zien – om te lezen, te navigeren, elkaar te ontmoeten – en we hebben het nodig om onze biologische klok op tijd te laten lopen. Maar licht lijkt nog meer effecten te hebben op ons gedrag en onze prestaties: volgens recent onderzoek in het beroemde blad Science gaan we ons beter concentreren bij rood licht en worden we creatiever bij blauw licht.
In ons eigen laboratorium hebben we gezien dat mensen zich alerter voelen en sneller reageren onder fel licht dan onder zwak licht. Maar we weten nog niet hoeveel licht precies nodig is, en hoe lang deze effecten blijven bestaan. We zoeken naar de effecten die licht kan hebben op menselijk functioneren, en naar de redenen waarom licht zo belangrijk is. Ook voor andere aspecten van onze omgeving onderzoeken we dergelijke effecten.

track Informatica richting voor Psychology & Technology

Informatica richting voor Psychology & Technology

De Informatica richting houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de vraag hoe mensen ICT en ICT-systemen gebruiken en hoe je dat gebruik kunt verbeteren. Voorbeelden zijn 3D visualisatie en games.
Om op een plat scherm zoals een TV ook diepte te kunnen waarnemen heb je iets nodig dat ook aparte beelden levert voor het linker- en het rechteroog. Daarom krijg je bij Avatar of Harry Potter in 3D een brilletje op: de film verstuurt twee signalen en het ene brillenglas houdt het ene signaal tegen en het andere het andere signaal, en je hersenen doen vanzelf de rest. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft last van verminderde oog samenwerking en daardoor hoofdpijn of dubbel zien. In ons 3D/e Lab onderzoeken we wanneer mensen last krijgen van 3D kijken en ontwikkelen we tests waarmee we dit eenvoudig in kaart kunnen brengen.
Bij games speelt iets anders: gamen is zo leuk dat het voor veel mensen verslavend is. Voor andere doeleinden kun je dezelfde technieken inzetten als motivatie, bijvoorbeeld als mensen moeten revalideren.

track Robotica richting voor Psychology & Technology

Robotica richting voor Psychology & Technology

De Robotica richting richt zich op de samenwerking van mensen met technische systemen, zoals robots, en de inzet van robots in de dagelijkse omgeving, zoals smart homes.
Er komen steeds meer ouderen en steeds minder jongeren om voor hen te zorgen. Daarnaast vinden veel ouderen het prettig om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. “Smart homes” zijn huizen die zo zijn ingericht dat ze het zelfstandig thuis wonen op een slimme manier mogelijk maken, vaak met behulp van technologie.
We werken op dit moment aan een systeem dat deze smart homes combineert met sociale robots. De robot geeft advies, houdt een oogje in het zeil en roept hulp in als het nodig is. Daar zitten allerlei technologische kanten aan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een robot zijn weg kan vinden in huis? Maar er zijn net zo veel sociale aspecten. Wat is de beste manier voor een robot om iemand aan te spreken, en hoe moet een robot zich gedragen ten opzichte van zijn eigenaar?

track Sustainable Living richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Living richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Living bestudeert duurzame innovaties rondom bouwen en wonen, zoals het terugdringen van afvalgebruik in de bouw, smart homes ten behoeve van energiebesparing, en waterwonen.
Wat houdt waterwonen in? Om overstromingen van rivieren in Nederland te voorkomen worden bepaalde polders weer teruggeven aan het water. Dat krijgt daardoor meer ruimte. Deze ruimte gaat echter ten koste van woningbouw. Een mogelijke oplossing hiervoor is waterwonen, drijvende woningen op het water in de voormalige polder. Is dit technisch, economisch en juridisch haalbaar? Wat vinden gebruikers ervan?

track Sustainable Energy richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Energy richting voor Sustainable Innovation

Sustainable Energy houdt zich bezig met duurzame innovaties op het gebied van energie, zoals de ontwikkeling van biomassa vergassing en de inzet van zonnecellen en windturbines.
Zonnecellen op onze daken en windturbines zijn wel schoon, maar hebben ook een groot nadeel: de productie van elektriciteit is afhankelijk van wanneer de zon schijnt of de wind waait. Dat stelt ons elektriciteitsnet voor grote problemen. Om deze problemen op te lossen moet ons net 'slimmer' worden, het moet kunnen reageren op schommelingen in het aanbod, maar ook in de vraag naar elektriciteit. Om dat mogelijk te maken gaat er veel veranderen. Apparaten kunnen afgezet of aangezet worden als de stroom beschikbaar of goedkoop is. We mogen ook niet allemaal tegelijk onze elektrische auto opladen. De intelligentie, dat wil zeggen sensoren, slimme meters en software moeten dat allemaal mogelijk maken. Wij onderzoeken wat dit allemaal voor individuen en huishoudens betekent. Of ze zelf een actieve rol kunnen spelen, en of dat wel kan en mag van de overheid, en als dat niet het geval is of de regels niet moeten worden veranderd.

track Smart Sytems richting voor Sustainable Innovation

Smart Sytems richting voor Sustainable Innovation

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Als je een stage of afstudeeropdracht uitvoert of vakken volgt in het buitenland in een speciaal uitwisselingsprogramma voor studenten, dan kun je hiervoor financiële ondersteuning of een beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding en ondersteuning vanuit jouw opleiding. En voordat je naar het buitenland gaat, kun je via het talencentrum van de universiteit alvast een vreemde taal leren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 september 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11600

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
toelatingseisen

vooropleiding
Vwo-diploma met wiskunde B

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

494 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
126 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Intermate
Intermate is de studievereniging van de majoren Psychology & Technology en Sustainable Innovation (voorheen Technische Innovatiewetenschappen) en de masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences, verbonden aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven.
Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een groep studenten die hier een jaar fulltime mee bezig is. Intermate houdt zich daarom bezig met vier verschillende activiteiten:
  • Informatievoorziening
  • Onderwijsverbetering
  • Studiegerelateerde activiteiten
  • Informele activiteiten

Studievereniging Intermate houdt studenten op de hoogte van ontwikkelingen op de faculteit of binnen de vereniging. De informatievoorziening is voornamelijk geregeld via de website, de tweewekelijkse nieuwsflits, de Intermania en algemene e-mails.
Intermate houdt zich ook bezig met het behartigen van de belangen van studenten op onderwijsgebied. Studenten kunnen bij Intermate hun boeken kopen, maar dat is niet het enige: ook kunnen aan studenten oude tentamens en samenvattingen beschikbaar worden gemaakt, en klachten over zaken aan het studieprogramma kunnen bij Intermate worden aangekaart.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lieke van Son
Lieke van Son, student Sustainable Innovation

We leren onze technologische kennis in te zetten voor het verbeteren van de samenleving. Voor duurzaamheid, maar ook voor welvaart en welzijn van de mens.

“Of ik een techneut ben? Nee, ik was op school vooral erg maatschappijkritisch. Eigenlijk ben ik dat nog steeds. In deze studie is dat misschien ook wel essentieel: we leren onze technologische kennis in te zetten voor het verbeteren van de samenleving. Voor duurzaamheid, maar ook voor welvaart en welzijn van de mens. Bijzonder is dat je steeds met verschillende brillen naar een probleem kijkt...
Ook infrastructuur en openbare ruimte moeten aangepast worden - denk bijvoorbeeld aan oplaadpunten. Ook moeten potentiële gebruikers voorgelicht worden. Wij benaderen zo'n vraagstuk vanuit het oogpunt van de auto-industrie, maar ook vanuit dat van de overheid, aannemers, omwonenden en bestuurders.”


lees verder ...
Joris van Iersel
Joris van Iersel, student Psychology & Technology

Als scholier was ik altijd heel nieuwsgierig. Vooral de interactie tussen mensen onderling en tussen mens en technologie boeide me.

Als scholier was ik altijd heel nieuwsgierig. Vooral de interactie tussen mensen onderling en tussen mens en technologie boeide me. En nog steeds...
Ik heb veel bewondering voor onderzoekers, die systematisch een probleem weten te tackelen. Als het lukt, zou ik later graag bijdragen aan het onderzoek op de universiteit of voor een bedrijf als Philips.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Eindhoven
Technische Innovatiewetenschappen
€ 280 gemiddelde kamerhuur
126 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TU Eindhoven
Sustainable Innovation
€ 280 gemiddelde kamerhuur
126 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.83.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Innovatiewetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 218 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Technische Universiteit Eindhoven 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 0
aantal eerstejaars 172 -
ervaren contacttijd per week 18-24 -
doorstroom naar tweede jaar 67% -
diploma binnen 4 jaar 46% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afronding van de opleiding Psychology & Technology of Sustainable Innovation kun je aan de slag in onder andere de volgende sectoren: dienstverlening, industrie, onderwijs, non-profit organisaties.
Na afronding van de opleiding Psychology & Technology kun je bijvoorbeeld terechtkomen in functies als gebruikersonderzoeker of adviseur in het gebruik van technologie. Maar ook kun je aan de slag als projectleider, quality manager, coördinator van Research & Development-projecten en Interaction Designer. Of je wordt onderzoeker bij bedrijven als Philips, Essent en DAF, bij instellingen als TNO of bij de overheid.

Na afronding van de opleiding Sustainable Innovation kun je aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Voorbeelden van functies zijn: consultant strategic innovation, energy manager, beleidsmedewerker of adviseur milieubeleid, universitair docent, projectmanager Business Development, zelfstandig ondernemer of consultant energie en duurzame ontwikkeling.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftConstruction Management & Engineering - 3TUgeen aanvullende eisen
TU EindhovenConstruction Management and Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interactiongeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beroepen na opleiding psychology & technology
beroepen na opleiding sustainable innovation
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040-247 4747
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite