Deze opleiding

Binnen deze Engelstalige bachelor ligt de focus op kunstmatige intelligentie, menselijke cognitie en technologische innovatie.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59338
numerus fixusnee
honoursnee
Je bestudeert de werking van intelligente systemen (zoals zelflerende robots, zelfsturende auto's, en software die functies van de mens kan overnemen of ondersteunen), en hoe dit samenhangt met de werking van het menselijk brein.
Wat voor vormen van kunstmatige intelligentie kunnen we in de toekomst verwachten? Kunnen computers menselijke taal écht begrijpen? Hoe reageert ons brein op virtual en augmented reality? En hoe zorgen we ervoor dat geavanceerde intelligente systemen ons ook kunnen 'uitleggen' wat ze doen?
Om deze en andere vragen te onderzoeken, ontwikkel je vaardigheden als programmeren, modelleren en machine learning, en voer je projecten uit in de speciaal daarvoor ingerichte MindLabs.
Program video Cognitive Science and Artificial Intelligence

Waarom aan de Tilburg University?

  • Je ontwikkelt vaardigheden in programmeren, modelleren en machine learning en leert deze toepassen voor het oplossen van 'real-world problems'.
  • Je kan bijdragen aan de ontwikkeling van systemen die autonoom kunnen waarnemen, taal kunnen verwerken, kunnen redeneren, leren en besluiten kunnen nemen.
  • Je zal niet alleen vanuit een technische invalshoek met Artificial Intelligence bezig zijn, maar leert ook nadenken over ethische en sociale vraagstukken in relatie tot AI.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Tijdens je opleiding zul je ook onderzoek gaan doen in ons eigen Virtual en Augmented Reality Lab.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5200
niet-EU/EER studenten : € 5200

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Om te starten aan CSAI meld je je aan voor Communicatie- en Informatiewetenschappen in Studielink.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde A of B

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

FLoW

Studievereniging voor de opleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een master in Artificial Intelligence te volgen, in Nederland of in het buitenland.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Cognitive Science and Artificial Intelligence word je voorbereid op een carrière in een groeiend werkveld. Je kunt aan de slag in een breed scala aan functies zoals Intelligent Software Developer, Social Robot Developer, Technology Consultant, Social Media Analist of Web Data Entrepreneur in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke of overheidsinstanties.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Mediageen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligencegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 95 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Designgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

data journalist
intelligent software developer
social media analist
social robot developer
technology consultant
webanalist
bron: StudieData

Contact

Carole Donders

Studieadviseur

Christa Suos

Admissions Officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite