Econometrie en Operationele Research

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Econometrie en OR richt zich op de toepassing van wiskundige/statistische technieken in het bedrijfsleven. Je leert bedrijfskundige en economische vraagstukken wiskundig te modelleren en op te lossen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56833
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij Econometrie en Operationele Research richt je je op de toepassing van wiskundige en statistische technieken in het bedrijfsleven. Als je EOR gaat studeren moet je interesse en aanleg voor wiskunde hebben. Het lijkt je leuk die interesse te combineren met een modelmatige aanpak van bedrijfskundige of economische vraagstukken. Met de wiskunde die je leert, kun je meewerken aan het verbeteren van de maatschappij: betere planningen in de zorg, minder vervuiling door efficiëntere routeplanning of een veiliger Nederland door optimale investeringen om overstromingen tegen te gaan.

Tilburgse econometristen staan nationaal en internationaal hoog aangeschreven en hebben een sterke positie op de arbeidsmarkt. Econometristen hebben 100% baangarantie. Er is veel en een steeds toenemende vraag naar afgestudeerden van EOR, onder andere bij logistieke, financiële of consultancy bedrijven, maar ook bij organisaties waarin logistiek een belangrijke rol speelt, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Ga je EOR in Tilburg studeren, dan krijg je college van onderzoekers die op hun vakgebied tot de wereldtop behoren en van topdocenten die met één been in de praktijk staan.
Testimonial EOR - Dennis en Belle aan het woord
Our students Dennis and Hélène explain why they chose Econometrics at Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

  • *Je krijgt les van wetenschappers en docenten met veel ervaring op het gebied van quantitative finance, operations research, quantitative logistics, mathematical economics en econometric methods.
  • Je kunt kiezen of je het programma in het 1e jaar in het Nederlands of in het Engels volgt.
  • Improving Society Lab: lezingen en workshops van EOR professionals die vanuit hun expertise vertellen over EOR in de praktijk.
  • De opleiding is kleinschalig met veel persoonlijke aandacht.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In de eerste twee jaar leg je een stevige basis aan wiskunde en statistiek, en leer je de beginselen van het modelleren in toegepaste vakken. In het derde jaar heb je veel keuzevrijheid; je kiest minstens 1 vak uit ieder van de drie hoofdrichtingen, en daarnaast nog 2 verdiepende keuzevakken en 1 verbredend keuzevak. Naast vakinhoudelijke kennis leer je door de jaren heen specifieke vaardigheden ter voorbereiding op de beroepspraktijk.
In het eerste jaar krijg je de vakken Inleiding Analyse en Kansrekening, Lineaire Algebra, Macro-economie, Analyse 1, Lineaire Optimalisering, Analyse 2, Kansrekening en Statistiek, Micro-economie, Inleiding Econometrie, Inleiding Financiering en Actuariaat, en Improving Society Lab.

Tijdens een sessie van het Improving Society Lab wordt een workshop gegeven door iemand met ruime ervaring en kennis van de praktijk van EOR over een praktijkonderwerp dat aansluit bij de tot dan toe vergaarde kennis en vaardigheden in het programma. Ieder jaar worden 6 labs georganiseerd voor de eerstejaars studenten en 6 labs voor de tweedejaars studenten.

Het eerste jaar worden de meeste vakken zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Het is mogelijk om het complete programma in het Engels te volgen.

In het derde jaar is een exchange naar het buitenland mogelijk. Er zijn exchange mogelijkheden naar diverse universiteiten waar vervangende vakken gevolgd kunnen worden.

1e jaar In het eerste jaar krijg je in totaal tien vakken verspreid over vier blokken. Je volgt vijf methodenvakken (wiskunde en statistiek) en vijf objectvakken, waarin je o.a. de beginselen van het modelleren leert: operations research, economie, financiering, actuariaat en econometrie. Daarnaast volg je het Improving Society Lab.
periode
1234
Lineaire Algebra
6 EC
Improving Society Lab EOR
Macro-economie voor EOR
6 EC
Inleiding analyse en kansrekening
6 EC
Analyse 1
6 EC
Lineaire Optimalisering
6 EC
Analyse 2
6 EC
Micro-economie voor EOR
6 EC
Kansrekening en Statistiek
6 EC
Inleiding Econometrie
6 EC
Inleiding Financiering en Actuariaat
6 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je tien vakken in twee grote semesters van elk veertien weken. Hier zitten zowel methodenvakken als specialisatievakken bij, maar ook een vak waarbij je je communicatievaardigheden leert te ontwikkelen. Daarnaast volg je het Improving Society Lab.
periode
1234
Communication & information skills
6 EC
Improving Society Lab EOR
6 EC
Advanced Linear Algebra
6 EC
Computer Programming for EOR
6 EC
Introduction Mathematical Economics
6 EC
Statistics for Econometrics
6 EC
Stochastic Operations Research Models
6 EC
Differentiation and Integration Theory
6 EC
Econometrics
6 EC
Introduction Asset Pricing
6 EC
3e jaar In het derde jaar volg je tenminste 5 van de 9 keuzevakken die je verder laten kennismaken met de specialisaties binnen EOR. Dit stelt je in staat om je ook alvast enigszins te specialiseren in voorbereiding op een van de masteropleidingen: Quantitative Finance and Actuarial Science, Business Analytics and Operations Research, en Econometrics and Mathematical Economics. Daarnaast volg je een verbredend keuzevak, twee filosofievakken, het vak Career Perspectives en schrijf je je Bachelor Thesis.
periode
1234
Career Perspectives EOR aangeraden vak
Philosophy of Science and Statistics
6 EC
Five compulsory electives
30 EC
One free elective
6 EC
Filosofie van Economie en Economische Ethiek
6 EC
Bachelor Thesis afstuderen
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
  • hoorcolleges, werkcolleges, instructiecolleges en computerpractica
  • op basis van zelfstudie opdrachten maken, studeren en zich voorbereiden op colleges en (tussen)toetsen
  • instructievideo's die studenten bij de zelfstudie kunnen ondersteunen
  • door middel van individuele en groepsopdrachten, case studies, gastcolleges wordt in het programma expliciet een link gelegd tussen de theorie en de praktijk
  • programmeren en werken met computer programma's zoals STATA, R, MATLAB, SPSS, JAVA en AIMMS
docenten
De wetenschappers van wie je les krijgt scoren op hun vakgebied erg hoog. In de ranking Economics & Econometrics staat Tilburg zelfs op plaats 45 in de wereld. Dat vertaalt zich in nummer 11 in Europa, nummer 5 in continentaal Europa en nummer 1 in Nederland. Je treft dus de experts in de collegezalen. Daarnaast krijg je les van topdocenten die met één been in de praktijk staan.
studeren in het buitenland
In het eerste semester van het derde jaar kun je in het buitenland studeren. Tilburg University heeft ongeveer honderd partneruniversiteiten over de hele wereld waaruit je kunt kiezen. Er zijn beurzen beschikbaar en je wordt individueel begeleid.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program

Always wanted to know the insides of the EU? This program takes you further and makes you think critically about Europe and it's future.

European Discourses is a challenging Honors program for talented students who are interested in and concerned with today's world. The focus of the 4 course-program is on Europe, which will be studied from the vantage points of several disciplines in the humanities and social sciences by discussing both historical and contemporary issues and developments. The program aims at breaking down traditional distinctions between the West and the East and the North and the South in the light of important European and global transformations that are taking place today. This includes questions pertaining to cultural, economic, political and social discourses.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo N&Gwiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-paangevuld met wiskunde B op VWO niveau
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde B op VWO niveau

taaltoets
Proficiency in English is required for students with a diploma obtained abroad. Students who obtained their Bachelor's degree in the Netherlands, native English speakers and applicants with a Bachelor's degree from a programme entirely in English are admitted without an English proficiency test.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 350levensonderhoud
€ 200per jaar
€ 500studiematerialenper jaar
€ 300visa/permitper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

403 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
131 eerstejaars gestart in 2017
29% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Asset | Econometrics

Asset | Econometrics is the study association for students in Econometrics & Operations Research at Tilburg University.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

werkzaam als CEO bij ING

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Tilburg University
Econometrie en Operationele Research
€ 253 gemiddelde kamerhuur
131 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/8 Erasmus
International Bachelor Econometrics and Operations Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Erasmus
Econometrie en Operationele Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Erasmus
Econometrics / Economics - BSc2 - Double degree
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/8 RUG
Econometrie en Operationele Research
€ 303 gemiddelde kamerhuur
136 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Maastricht University
Econometrics and Operations Research
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
100 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Econometrie en Operationele Research
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
€ 424 gemiddelde kamerhuur
72 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Econometrics and Data Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
72 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Econometrie en Operationele Research
International Business Administration
bekijk
Economics
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud4.03.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Econometrie en Operationele Research aan de Tilburg University is beoordeeld door 115 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het diploma van de BSc Econometrie en Operationele Research hebben studenten rechtstreeks toegang tot de MSc's in Econometrics and Mathematical Economics, Quantitative Finance and Actuarial Science, Operations Research and Management Science - Specialisatie Business Analytics and Operations Research en de MSc International Business Taxation. Tevens kunnen studenten, door het volgen van specifieke keuzevakken in het derde jaar, toegang krijgen tot de MSc in Economics of Marketing Analytics.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tilburgse econometristen staan nationaal en internationaal hoog aangeschreven en hebben een sterke positie op de arbeidsmarkt. Econometristen hebben 100% baangarantie. Er is veel en een steeds toenemende vraag naar afgestudeerden van EOR, onder andere bij logistieke, financiële of consultancy bedrijven, maar ook bij organisaties waarin logistiek een belangrijke rol speelt, banken en verzekeringsmaatschappijen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3087gemiddeld bruto maandloon
78%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
74%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ aanvullende vakeisen
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Analytics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
ErasmusEconometrics and Management Sciencegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconometrics and Operations Researchgeen aanvullende eisen
RUGEconometrics, Operations Research and Actuarial Studiesgeen aanvullende eisen
RUGEconomic Development and Globalizationgeen aanvullende eisen
RUGEconomicsgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconomics+ aanv. eisen
Amsterdam VUEconomics+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
ErasmusEconomics and Businessgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam VUFinance+ aanvullende vakeisen
ErasmusFiscale Economie+ 60 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
RUGInternational Economics and Businessgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMarketing+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Sciencegeen aanvullende eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 15 EC pre-master
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematics+ aanv. eisen
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

actuarial consultant
consultant business intelligence
credit trader
data management executive
data mining analyst
data scientist
investment strategist
market analyst
mathematics teacher
project portfolio manager
quantitative analyst
regulatory economist
researcher
risk consultant
risk management specialist
software developer
statistical fraud analyst
strategic risk advisor
supply chain consultant
sypply chain analyst
bron: StudieData

Contact

International Programmes

Information requests

Studievoorlichting TiU
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite