Economics

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Leer ontwikkelingen in de wereldeconomie en economisch gedrag te begrijpen, analyseren en voorspellen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc Economie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesAACSB, AMBA, NVAO
croho-code56401
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Economics is een kleinschalige, interactieve opleiding met een sterke internationale focus. Deze Engelstalige opleiding biedt je een stevige basis om veranderingen in de wereldeconomie te begrijpen, analyseren en voorspellen. Samen met je internationale medestudenten en docenten bestudeer je actuele thema's vanuit de micro-economie en macro-economie, zoals economische groei en ongelijkheid, economie en milieu of het gebruik of misbruik van de marktpositie door grote bedrijven.
International Bachelor at Tilburg University
A student and lecturer explain what Economics in Tilburg is all about

Waarom aan de Tilburg University?

awardElsevier beste opleiding
2017 : score 82, 1e plaats
awardElsevier beste opleiding
2016
  • Topopleiding in Nederland (gekwalificeerd door de Keuzegids Universiteiten)
  • Direct vanaf het eerste jaar gericht op algemene economie met een focus op actuele, internationale onderwerpen
  • Een Multicultural Classroom en een internationaal docententeam
  • Volledig Engelstalig curriculum en een uitwisselingsprogramma met partneruniversiteiten wereldwijd
  • Kleinschalig met veel persoonlijk contact, begeleiding en interactieve lesmethodes.
  • Aantrekkelijke, groene campus

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
Meeloopdag Economics Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Open avond Tilburg
De Open avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding biedt in de eerste twee jaar een brede basis in alle onderdelen van de Economie. Hoofdvakken zijn micro-economie, macro-economie, international trade, ontwikkelingseconomie, en economie van de publieke sector. In het laatste jaar kunnen studenten zich door middel van keuzevakken verder specialiseren in bijvoorbeeld milieueconomie, gedrags- en experimentele economie, arbeidseconomie, beleid rondom competitie en regulering en economie van het bankwezen.
1e jaar Gedurende het eerste jaar krijg je een brede basis in Microeconomics en Macroeconomics. Daarnaast volg je vakken in Mathematics, Statistics, en Business Economics (Finance en Accounting). Verder wordt er aandacht besteed aan vaardigheden, zoals schrijven en presenteren, en leer je programmeren.
Gedurende het eerste jaar moet je tenminste 42 ECTS (van de 60) behalen.
periode
1234
Business Economics 1: Accounting
6 EC
Macroeconomics 1
6 EC
Mathematics 1
6 EC
Microeconomics 1
6 EC
Skills: Writing, Presentation, Information
6 EC
Mathematics 2: Linear Algebra
3 EC
Business Economics 2: Finance
6 EC
Macroeconomics 2: International Finance
6 EC
Microeconomics 2: Welfare Economics
6 EC
Programming for Economists
3 EC
Statistics
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van het programma zal je je verder verdiepen in de kern disciplines van economics. Bovendien volg je een aantal specialistische vakken op het gebied van Development Economics, International Trade en Public Sector Economics. Een vak in Econometrics en twee Philosophy vakken maken ook onderdeel uit van het tweede jaar.
periode
1234
Econometrics
6 EC
Intermediate Macroeconomics: Dynamic Models and Policy
6 EC
Intermediate Microeconomics: Information Economics
6 EC
International Trade
6 EC
Philosophy, Science and Free Markets
6 EC
Data Communication and Policy Analysis
6 EC
Development Economics
6 EC
Economic Growth and Institutions
6 EC
Industrial Economics
6 EC
Public Sector Economics
6 EC
3e jaar In het derde jaar krijg je in het eerste semester de kans om een half jaar in het buitenland te studeren bij een van onze partnerinstellingen wereldwijd. Studenten die liever in Tilburg blijven kunnen keuzevakken volgen op het gebied van Econonomics, of in een ander vakgebied bij de Tilburg School of Economics and Management of bij andere faculteiten. In het tweede semester kies je drie vakken uit een aantal specialistische vakken en schrijf je je Bachelor Scriptie.
periode
1234
5 free electives at Tilburg University or Exchange semester abroad
30 EC
2 program electives, to specialize and prepare for a Master
18 EC
Bachelor's thesis
12 EC
Phylosophy of Economics and Economics Ethics
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
studeren in het buitenland
It might be Barcelona. It might be Beijing. It might be Sydney. Wherever it is, your international exchange will be an unforgettable experience that reaps many new friendships, connections, and above all, a heightened understanding of the world.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program honours programma

Het Engelstalige Honors program stimuleert de ambitieuze student om zich naast het reguliere studieprogramma te verdiepen in verschillende kenmerkende aspecten van andere universitaire studies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8500
niet-EU/EER studenten : € 8500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

Je moet je inschrijven via Studielink. De deadline hiervoor is 1 mei. Daarnaast meld je je aan bij de universiteit. Je dient een motivatiebrief, CV en cijferlijst in te sturen. Je hebt tot 1 mei om je aanmelding bij de universiteit compleet te maken.
toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pKandidaten met Havo + HBO propedeuse moeten Wiskunde A of B op VWO niveau hebben voor toelating (bijv. op basis van staatsexamen).
toelatingseisen

cijferlijst
Cijferlijst i.v.m. advies Studiekeuzecheck

vooropleiding
Voldoende niveau wiskunde is belangrijk voor deze opleiding

motivatiebrief
motivatiebrief in Engels i.v.m. advies Studiekeuzecheck

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 350levensonderhoud
€ 200per jaar
€ 500studiematerialenper jaar
€ 300visa/permitper jaar
€ 400
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

191 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
49 eerstejaars gestart in 2017
31% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Asset | Economics

Asset | Economics is the study association that serves all students studying economics at Tilburg University.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.1
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.83.8
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Economics aan de Tilburg University is beoordeeld door 91 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3 4.3
aantal eerstejaars 51 59
ervaren contacttijd per week 18-24 24-30
doorstroom naar tweede jaar 78%
diploma binnen 4 jaar 40%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Unieke opleiding in Nederland. Volledig Engelstalig, groot aandeel studenten uit verschillende landen. Het aandeel Nederlandse studenten is te laag om doorstroomcijfers te genereren. Totale groep: Doorstroom 2de jaar: 80%, rendement na 4 jaar: 75%.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het diploma van de BSc Economics hebben studenten rechtstreeks toegang tot de master in Economics and de master International Business Taxation. Tevens kunnen studenten, door het volgen van een specifiek keuzevak in het derde jaar, toegang krijgen tot de master in Finance, master in Accountancy en de master International Management.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een Bachelordiploma van Tilburg University ben je toelaatbaar tot masterprogramma's in Nederland en in het buitenland. Afgestudeerden zijn inmiddels werkzaam bij multinationals, consultancy bureaus, banken, ministeries, onderzoeksinstituten, etc.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
UUBanking and Financegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management+ motivatiebrief
UUBusiness Development and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
UUEconomic Policygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEconomicsgeen aanvullende eisen
UvABehavioural and Game Theory+ aanv. eisen
UvAInternational and Globalisation+ aanv. eisen
UvAMarkets & Regulation+ aanv. eisen
UvAMonetary Policy & Banking+ aanv. eisen
UvAPublic Policy+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
Tilburg UniversityFinance+ aanvullende vakeisen
ErasmusFinance & Investments+ basiskennis
UUFinancial Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
UUInternational Managementgeen aanvullende eisen
UULaw and Economicsgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ 60 EC pre-master
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Accountancy (RA) part-timegeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Controlling part-time+ aanv. eisen
UUMultidisciplinary Economics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ motivatiebrief
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advisor for a governmental body
analyst
consultant
economist
entrepreneur
bron: StudieData

Contact

Nel Veenstra BA

Admissions officer School of Economics & Management

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite