Economie en Bedrijfseconomie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze studie gaat voor een deel over de economie van de maatschappij, en voor een deel over de economie van een bedrijf. Het is daarom een brede studie.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc Economie en Bedrijfseconomie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
vooral Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50950
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Brede economische basis met veel keuzevrijheid

Economie en Bedrijfseconomie is een brede economische studie die je leert antwoorden te vinden op actuele vraagstukken door er vanuit meerdere invalshoeken naar te kijken. Vanuit de markt als geheel, de overheid én vanuit het perspectief van een onderneming analyseer je ontwikkelingen en leer je kansen te zien. Veel maatschappelijke thema's die je dagelijks in de krant ziet, zijn thema's die je tijdens deze studie bestudeert.

Economische onderwerpen, zoals de interactie tussen consumenten en de overheid of de wenselijkheid van economisch beleid komen aan bod. Maar je krijgt ook vakken die te maken hebben met de bedrijfsvoering van een onderneming, zoals accounting, marketing of financiering.

Na een stevige economische basis in het eerste jaar, kun je je vanaf het tweede jaar richten op dat deel van de economie dat je het meest interessant vindt. Je kunt kiezen voor de specialisatie Financieel Management, Commercieel Management of Economics and Society. Allen bieden toegang tot een breed scala aan Masteropleidingen.

Waarom aan de Tilburg University?

  • Je start met een brede economische basis, waarna je in het 2e jaar kiest voor dat deel van economie dat je het meest interessant vindt.
  • De kleinschalige Tilburgse aanpak veel ruimte laat voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht.
  • Wij leren je leren om grote maatschappelijke thema's te benaderen met moderne analysetechnieken.
  • Je doet veel praktische vaardigheden op, waardoor je onderscheidend wordt op de arbeidsmarkt.

Open dagen en meeloopdagen

4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Informatie avond Tilburg
De Bachelor Informatie avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het 1e jaar krijg je een stevige economische basis. Vanaf het tweede jaar kies je dat deel van de economie dat je het meest interessant vindt. Je kunt je richten op het financieel management of het commercieel management van een bedrijf óf specialiseren in algemene economie met Economics and Society. Je leert grote maatschappeljike thema's met moderne analysetechnieken te analyseren. Ook ontwikkel je je persoonlijke vaardigheden. Op deze manier kun jij je onderscheiden op de arbeidsmarkt.
1e jaar In het eerste jaar doe je brede economische basiskennis op. Je verdiept je in macro-economische onderwerpen, zoals de interactie tussen consumenten en de overheid. Maar je krijgt ook vakken die te maken hebben met de bedrijfsvoering van een onderneming. Naast vakinhoudelijke kennis ontwikkel je academische vaardigheden. Ook leer je met moderne technieken zelf analyses uit te voeren en vanaf het eerste jaar al programmeren.
periode
12
Academische Vaardigheden
6 EC
Financial Accounting
6 EC
Grondslagen Micro-Economie
6 EC
Organisatie en Strategie
6 EC
Wiskunde
6 EC
Advancing Society: Markets, Games and Behavior
3 EC
Grondslagen Macro-Economie
6 EC
Inleiding Data-Analyse
6 EC
Investeren en Beleggen
6 EC
Marketing in Bedrijf
6 EC
Programming for Economists
6 EC
2e jaar Vanaf het 2e jaar kies je 1 van de 3 richtingen: Financieel Management, Commercieel Management of Economics and Society. Bij Financieel Management bekijk je (bedrijfs)economische vragen vanuit het financiële oogpunt van een bedrijf. Commercieel Management richt zich op de marketing en management. Bij Economics and Society houd je je bezig met hoe personen en bedrijven keuzes maken en welke invloed keuzes hebben op de economie. Naast vakinhoudelijke kennis ontwikkel je ook vaardigheden.
3e jaar Binnen iedere richting heb je veel keuzevakken, waarmee je je verder kan specialiseren. Je schrijft je bachelorthesis. Ook heb je de mogelijkheid om een semester in een buitenlandse universiteit te studeren.

Onderwijs

taal van onderwijs30% nl
70% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
Bij sommige vakken van Economie worden ook weblectures aangeboden. Zo kun je (een deel) van de colleges nogmaals terugzien en lastige onderdelen herhalen.
docenten
De wetenschappers van wie je leskrijgt, scoren op hun vakgebied erg hoog. In de subranking Economics & Econometrics staat Tilburg zelfs op plaats 45 in de wereld. Dat vertaalt zich in nummer 11 in Europa, nummer 5 in continentaal Europa en nummer 1 in Nederland. Je treft dus de experts in de collegezalen.
studeren in het buitenland
In het derde jaar van de opleiding Economie is het mogelijk om een semester in het buitenland te studeren zonder studievertraging op te lopen. Tilburg University heeft rond de 120 partneruniversiteiten over de hele wereld waaruit je kunt kiezen. Er zijn beurzen beschikbaar en je wordt individueel begeleid.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program honours programma

Het Engelstalige Honors program stimuleert de ambitieuze student om zich naast het reguliere studieprogramma te verdiepen in verschillende kenmerkende aspecten van andere universitaire studies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pKandidaten met Havo + HBO propedeuse moeten Wiskunde A of B op VWO niveau hebben voor toelating (bijv. op basis van staatsexamen).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

385 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
130 eerstejaars gestart in 2017
22% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Asset | Economics

Asset | Economics is the study association that serves all students studying economics at Tilburg University.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Economie studeren aan Tilburg University

Lucas vertelt in dit filmpje waarom hij heeft gekozen voor de opleiding Economie (voorheen Economie & Bedrijfseconomie)

Het spreekt Lucas aan dat hij in een kleine groep studenten maatschappelijke vraagstukken zoals de kredietcrisis bespreekt. De opleiding is vrij theoretisch, maar er is daarnaast een mooie koppeling met de praktijk en de maatschappij.
Patrick Olde Scholtenhuis
werkzaam als CFO bij RTL Nederland

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
130 eerstejaars
22% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
2/10 Erasmus
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
695 eerstejaars
32% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Erasmus
Dubbele bachelor en master in Economie en Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
695 eerstejaars
32% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Erasmus
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
695 eerstejaars
32% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Rijksuniversiteit
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
276 eerstejaars
28% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 Radboud Universiteit
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
166 eerstejaars
29% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
7/10 Radboud Universiteit
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
166 eerstejaars
29% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Maastricht University
Economics and Business Economics
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
277 eerstejaars
37% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 UU
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
191 eerstejaars
32% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/10 Amsterdam VU
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
104 eerstejaars
29% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Economie en Bedrijfseconomie
Fiscale Economie
bekijk
Bedrijfseconomie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.93.8
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Economie en Bedrijfseconomie aan de Tilburg University is beoordeeld door 102 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 162 362
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 77% 67%
diploma binnen 4 jaar 54% 72%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

De opleiding kent 23 contacturen per week.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor economen is gunstig. In de zakelijke dienstverlening, bij financiële instellingen en overheden, is een groeiende behoefte aan ruimdenkende en flexibele economen, die goed met anderen kunnen samenwerken. Verder is er in het buitenland ruim baan voor ondernemende economen uit Tilburg!
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2538gemiddeld bruto maandloon
76%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
58%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
76%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
UUBanking and Financegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management+ motivatiebrief
UUBusiness Development and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEconomic Development and Globalizationgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEconomic Geography+ aanv. eisen
RijksuniversiteitRegional Competitiveness and Trade+ aanv. eisen
Amsterdam VUEconomics+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEconomicsgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEconomicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
UvADevelopment + aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysisgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
Tilburg UniversityFinance+ aanvullende vakeisen
ErasmusFinance & Investments+ basiskennis
UUFinancial Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
RijksuniversiteitHuman Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitInternational Economics and Businessgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitInternational Financial Managementgeen aanvullende eisen
UUInternational Managementgeen aanvullende eisen
UULaw and Economicsgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ 60 EC pre-master
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitMarketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ motivatiebrief
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
Tilburg UniversityStrategic Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
RijksuniversiteitSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij het ministerie van financiën
consultant bij een adviesbureau
onderzoeker bij de wereldbank
wetenschappelijk onderzoeker op een (buitenlandse) universiteit
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting TiU
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite