Fiscaal Recht

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Waarom aan de Tilburg University?

Met de bacheloropleiding Fiscaal Recht specialiseer je je op het gebied van het belastingrecht. De fiscale opleiding in Tilburg heeft echter niet alleen tot doel je wegwijs te maken in de bestaande wetgeving, ze wil je tevens het relatieve karakter van deze wetgeving doen inzien. Een wetenschappelijke opleiding brengt je immers een kritische houding bij. Je bent daardoor in staat zelf kritisch te kijken naar ontwikkelingen die voor de toepassing van het belastingrecht van belang zijn.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar van de studie Fiscaal Recht volg je samen met studenten Rechtsgeleerdheid en staat in het teken van het verwerven van een brede juridische basis om zo van alle markten thuis te zijn. In het tweede jaar kies je definitief voor Fiscaal Recht en ga je je verdiepen in fiscale vakken. In het derde jaar leer je ook pleiten voor een rechter en schrijf je een eindscriptie: de bachelorthesis.
1e jaar Het eerste jaar volg je samen met studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Zo krijgen jullie een sterke brede basiskennis van het recht.
periode
1234
Taaltoets Nederlands
Europese Rechtsgeschiedenis
6 EC
Inleiding Constitutioneel recht
6 EC
Inleiding Privaatrecht
6 EC
Inleiding Rechtswetenschap
6 EC
Inleiding Straf- en Strafprocesrecht
6 EC
Inleiding Belastingrecht
6 EC
Inleiding Bestuursrecht
6 EC
Inleiding Internationaal en Europees recht
6 EC
Inleiding Ondernemingsrecht
6 EC
Praktijkvaardigheden Procesrecht
6 EC
2e jaar In het tweede ga je je verdiepen in fiscale vakken. Deze vakken gaan over de belastingheffing van particulieren en ondernemingen en behandelen de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van het belastingrecht en krijg je enkele ondersteunende vakken zoals boekhouden en accounting.
periode
1234
Accounting
6 EC
Career Development
Contractenrecht
6 EC
EU Recht
6 EC
Formeel Belastingrecht
6 EC
Goederenrecht
6 EC
Boekhouden
6 EC
Business Law
6 EC
Career Development
Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen
6 EC
Grondslagen Inkomstenbelasting
6 EC
Legal Philosophy A
6 EC
3e jaar In het derde jaar volg je de laatste fiscale vakken. Bij de cursus Oefenrechtbank Fiscaal word je dit jaar getraind in het schrijven van een juridisch betoog. Daarnaast leer je in deze cursus een pleidooi houden ten overstaan van een gerechtelijk college. Tenslotte rond je je bacheloropleiding af met het schrijven van je eindscriptie. Je kunt dit jaar overigens ook zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren.
periode
1234
Introduction Tax Technology
6 EC
Career Development
Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
6 EC
Omzetbelasting
6 EC
Recht en Samenleving
4 EC
Rechtsfilosofie B
6 EC
Career Development
Grondslagen Vennootschapsbelasting
6 EC
Leer der Openbare Financiën
6 EC
MTO/Thesis
8 EC
Oefenrechtbank
6 EC
The World's Legal Systems
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, portfolio, workshop, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Studenten Fiscaal Recht hebben de gelegenheid om een half jaar van hun studie aan een buitenlandse universiteit door te brengen. Alhoewel Tilburg Law School je aanbeveelt in het buitenland te gaan studeren, is er geen verplicht buitenlands verblijf in het onderwijsprogramma opgenomen. Tilburg Law School heeft een uitstekend internationaal netwerk om op uitwisseling te gaan.
exchange programs
 • divers - Europa
  http://www.tilburguniversity.edu/students/study/abroad/
 • - Nederland
  Tilburg Law School heeft een groot internationaal netwerk met andere rechtenfaculteiten over de hele wereld. Dit betekent dat we kennis kunnen uitwisselen, maar ook dat je als student naar het buitenland kunt. Tijdens alle juridische bacheloropleidingen is het mogelijk om in het 6e semester (de tweede helft van het 3e jaar) om zonder studievertraging naar het buitenland te gaan. De faculteit ondersteunt dit zowel financieel als facilitair.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

matching

werkervaring
Heb je onvoldoende vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen afleggen, het colloquium doctum: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/inschrijven/cd/law

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

298 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
57% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

De Smeetskring

Studievereniging voor fiscaal juristen en economen aan de UvT

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Amsterdam UVA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Fiscaal Recht
Rechtsgeleerdheid
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.9
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Tilburg University is beoordeeld door 81 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Tilburg University 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4
aantal eerstejaars 94 115
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 66% 68%
diploma binnen 4 jaar 54% 53%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor kun je doorstromen naar de Nederlandstalige master Fiscaal Recht. Deze master heeft vier verschillende specialisatie mogelijkheden: regulier programma, Indirecte belastingen, Tax Assurance of Tax and Technology.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De beroepspraktijk heeft een hoge pet op van Tilburgse fiscalisten. Dat komt door hun zelfstandige, academische manier van denken.
Met het bachelor- en masterdiploma Fiscaal Recht op zak kun je:
 • bij de Belastingdienst gaan werken;
 • een baan krijgen in de fiscale advieswereld;
 • bij een bank gaan werken

Ook kun je aan de slag bij:
 • het Ministerie van Financiën;
 • de douane;
 • grote (internationale) ondernemingen als bedrijfsfiscalist of onderzoeker.

De functie van advocaat of rechter is voor je weggelegd als je aanvullende vakken volgt als strafrecht en burgerlijk procesrecht.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
ErasmusFiscaal Recht Indirecte Belastingengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsfiscalist bij grote (internationale) ondernemingen
belastingadviseur
douane
fiscaal adviseur
ministerie van financien
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite