Liberal Arts and Sciences

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

University College Tilburg biedt gemotiveerde (inter)nationale studenten met (internationale) ambities een driejarige Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts and Sciences aan.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBA/BSc Liberal Arts and Sciences
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50393
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In deze internationale opleiding komen zowel historische als actuele maatschappelijke thema's aan bod. Je leert complexe problemen vanuit verschillende gezichtspunten en academische disciplines te benaderen. Om die intellectuele flexibiliteit te bereiken, worden de colleges regelmatig door twee docenten gegeven (Team Teaching), elk met een andere academische achtergrond. Sterke nadruk ligt op het trainen van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk redeneren, kritisch denken, het creatief oplossen van problemen, en het geven van presentaties, waarbij de kleine groepsgrootte belangrijke voordelen biedt. Je krijgt een breed scala aan cursussen, van rechten en literatuur tot business en psychologie. Je rondt je Bachelor studie af met een academische scriptie. Met deze hoogwaardige opleiding ben je optimaal voorbereid op je toekomstige master en carrière, in Nederland of het buitenland.

Binnen Liberal Arts and Sciences heb je de keuze uit één van de volgende majors:
 • BA Arts & Humanities
 • BSc Business and Economics
 • BSc Social Sciences: Human Behavior
 • BA Law in an International Context
 • BSc Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition
Virtual Lecture (Liberal Arts and Sciences) - Tilburg University
Virtual Lecture (Liberal Arts and Sciences) - Tilburg University
Graduation Simon Liberal Arts 2012 Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

 1. Je volgt de opleiding met een brede start en een verdiepende specialisatie.
 2. Je bent onderdeel van een multiculturele en kleinschalige setting met een studentenpopulatie van allerlei verschillende nationaliteiten en waarvan 40-50% uit het buitenland komt.
 3. Een niet-verplichte campussetting waar studenten 24/7 leven en studeren.
 4. Unieke lesmethodes, zoals: Team Teaching, distance en online courses.
 5. De geleerde theorie in praktijk brengen doe je tijdens het Social Innovation Project.

Open dagen en meeloopdagen

4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Informatie avond Tilburg
De Bachelor Informatie avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar
Tijdens het eerste jaar maak je kennis met verschillende disciplines binnen de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

In het tweede jaar
Specialisatie binnen één discipline, de Major, begint in het tweede jaar. De keuze van je Major is bepalend voor de verschillende masterprogramma's na je bachelor, en de richting van je uiteindelijke carrière.

Het derde jaar
Tijdens het laatste jaar van het programma ligt de primaire focus op het schrijven van je bachelorthesis.
1e jaar In het eerste jaar van je studie krijg je een breed scala aan cursussen aangeboden, variërend van rechten en literatuur tot economie ('business') en psychologie.
periode
stage ontraden vak stage
2e jaar Aan het eind van het 1e jaar kies je een Major: Business and Economics, Law in an International Context, Social Sciences: Human Behavior, Arts & Humanities: Past-Present-Future of Cognitive Neuroscience: Brain and Cognition. Naast je Major kies je ook in dit jaar een bijvakkenpakket, waardoor je een breed interdisciplinair blikveld krijgt.
periode
Social Innovation Project keuzevak
3e jaar In je derde studiejaar heb je binnen een internationaal uitwisselingsprogramma de mogelijkheid om als onderdeel van je studie een semester in het buitenland door te brengen. In het tweede semester van het derde jaar schrijf je je bachelorthesis als afronding van je opleiding.
periode
bachelorthesis afstuderen

majors

major Arts & Humanities: Past-Present-Future

Binnen deze Major staat de Europese geschiedenis en cultuur centraal en bestudeer je verschillende ideeën en stromingen binnen geesteswetenschappen en cultuur studies.

Daarnaast heb je vrije keuzeruimte waarin je cursussen kunt volgen uit andere disciplines of je verder kunt profileren op het gebied van je hoofdrichting. De cursussen in de vrije ruimte kun je kiezen uit het totale aanbod van de universiteit, maar je mag ook cursussen volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.

major Cognitive Neuroscience: Mind and Brain

This major is your opportunity to discover the exciting world of the human brain. Knowledge about the brain is expanding at a tremendously high pace, and it attracts interest from the general public.

Cognitive Neuroscience is a relatively young field in science that has emerged from fields such as psychology, neuroscience, computer science, biology, and philosophy. In a multidisciplinary effort, it aims to understand how the human brain supports processes such as perception, action, attention, affect, decision making, language, reasoning, and social behavior. It also studies how these processes develop throughout the life span, and what happens when the brain dysfunctions.
The curriculum of the CNS major consists of a wide range of topics such as the fundamentals of the human brain and behavior, experimental psychology, clinical neuropsychology, cognitive science, computer modeling and programming, taught by a diverse selection of lecturers who are well-versed in these fields and their research methods.

major Law in an International Context

Het centrale thema van deze Major is het recht als als een sociaal en cultureel fenomeen, maar binnen de context van de Europese beschaving en samenleving.

Daarnaast heb je vrije keuzeruimte waarin je cursussen kunt volgen uit andere disciplines of je verder kunt profileren op het gebied van je hoofdrichting. De cursussen in de vrije ruimte kun je kiezen uit het totale aanbod van de universiteit, maar je mag ook cursussen volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.

major Business and Economics

Binnen deze Major bestudeer je diverse aspecten van bedrijfsmanagement, met in het bijzonder de boekhouding, financiën, marketing, organisatie en strategie.

Daarnaast heb je vrije keuzeruimte waarin je cursussen kunt volgen uit andere disciplines of je verder kunt profileren op het gebied van je hoofdrichting. De cursussen in de vrije ruimte kun je kiezen uit het totale aanbod van de universiteit, maar je mag ook cursussen volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.

major Social Sciences: Human Behavior

Historisch gezien is onze identiteit bepaald door waar we wonen, onze ouders en sociale klassen. De globaliserende samenleving van vandaag opent nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en dilemma's

Binnen de Major Social Sciences bestudeer je hoe identiteit wordt gevormd door te kijken vanuit drie perspectieven: sociologie, vrije tijdsmanagement en
cultuur & communicatie.
Daarnaast heb je vrije keuzeruimte waarin je cursussen kunt volgen uit andere disciplines of je verder kunt profileren op het gebied van je hoofdrichting. De cursussen in de vrije ruimte kun je kiezen uit het totale aanbod van de universiteit, maar je mag ook cursussen volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
70% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
onderwijsvormen
De meerderheid van de cursussen binnen de Liberal Arts and Sciences worden gegeven middels de innovatieve 'team teaching' aanpak, een methode die uniek is voor Liberal Arts aan Tilburg University. Twee academici met verschillende achtergronden onderwijzen samen een onderwerp. Lessen met behulp van de 'team teaching' methode zijn zeer interactief.
doelstelling
Breed en interdisciplinaire bacheloropleiding in het Engels gegeven. De studenten krijgen een breed scala aan vakken, variërend van recht en literatuur tot management en psychologie. Er is een sterke nadruk op de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk redeneren, kritisch denken, creatief oplossen van problemen, en presentatievaardigheden, die wordt ondersteund door kleine groepsgrootte.
docenten
Tilburg University's Liberal Arts and Sciences programma is het gezamenlijke initiatief van vier toonaangevende faculteiten - dit in tegenstelling tot vergelijkbare programma's in Nederland die worden onderwezen op residentiële University Colleges. Wetenschappers uit vier verschillende faculteiten geven les in het Liberal Arts and Sciences programma.
studeren in het buitenland
Op Tilburg University hebben we internationale uitwisseling samenwerkingsverbanden met gerenommeerde universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan.

In het derde jaar krijgen studenten de kans om een semester te studeren aan één van deze instellingen. Onze exchange studenten zijn enthousiast en beleven een onvergetelijke ervaring - een ervaring die tevens wordt gewaardeerd door potentiële werkgevers.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Södertörn University Student exchange - Zweden
 • John Cabot University Rome Student exchange - Italie
 • Singapore Management University Student exchange - Singapore
 • Gotland University Student exchange - Zweden
 • BI Norwegian School of Management Student exchange - Noorwegen
 • Comillas Pontifical University Student exchange - Spanje
 • Dundee University Student exchange - Groot Brittanie
 • Bratislava International School of Liberal Arts Student exchange - Slowakije
 • Venice International University Student exchange - Italie
 • International Christian University Student exchange - Japan
 • Oita University Student exchange - Japan
 • Ritsumeikan Asia Pacific University Student exchange - Japan
 • Nanyang Technological University Student exchange - Singapore
 • Stellenbosch University Student exchange - Zuid-Afrika
 • University of Deusto Student exchange - Spanje
 • Bogazici University Student exchange - Turkije
 • Middle East Technical University Student exchange - Turkije
honours-/excellence program Discourses on Europe

Always wanted to know the insides of the EU?Here is the program that takes you further and makes you think critically about Europe and its future.

European Discourses is a challenging Honors program for talented students who are interested in and concerned with today's world. The focus of the 4 course-program is on Europe, which will be studied from the vantage points of several disciplines in the humanities and social sciences by discussing both historical and contemporary issues and developments. The program aims at breaking down traditional distinctions between the West and the East and the North and the South in the light of important European and global transformations that are taking place today. This includes questions pertaining to cultural, economic, political and social discourses.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek wanneer je de eerste fase van de toelatingsprocedure hebt doorlopen. Tijdens het interview willen wij jou leren kennen; wat zijn je academische ambities, wat voor activiteiten ontplooi je naast je schoolleven. Ook je motivatiebrief en essay fungeren als input voor dit interview.

taaltoets
Met een IB of EB diploma, een Nederlands VWO, TTO diploma of HBO propedeuse is een Engelse taaltoets niet nodig. De toets is ook niet nodig wanneer Engels je moedertaal is of wanneer je ten minste voor 3 jaar je middelbare opleiding in de volgende landen hebt gevolgd: USA, Canada (excl. Quebec), UK, Ireland, Australie en New Zealand.

motivatiebrief
In je motivatiebrief leg je uit waarom je het Liberal Arts and Sciences programma wilt volgen aan het University College Tilburg. Daarnaast maak je een essay. Hierin adresseer je een recent maatschappelijk probleem of vraagstuk. Je demonstreert dat je het gekozen onderwerp kritisch kunt analyseren en je laat zien dat je je standpunt goed kan beargumenteren.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 9000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

296 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
113 eerstejaars gestart in 2017
53% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Extra Muros

Extra Muros Liberal Arts and Sciences Study Association is a platform for all Liberal Arts and Sciences students at Tilburg University; innovative, interdisciplinary and international. Extra Muros is most distinguishable due to the fact that it represents the most internationally oriented student population for any study program at Tilburg University.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Tilburg University
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
113 eerstejaars
53% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/10 Erasmus
Liberal Arts & Sciences
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
209 eerstejaars
61% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 Rijksuniversiteit
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
101 eerstejaars
71% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 Maastricht University
University College Venlo
star Elsevier
gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
34 eerstejaars
70% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Maastricht University
University College Maastricht
star Keuzegids topopleiding 2018  2e  96
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
206 eerstejaars
78% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 Maastricht University
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 Maastricht University
Maastricht Science Programme
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
140 eerstejaars
49% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 UU
University College Roosevelt
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2017
gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
571 eerstejaars
70% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 UU
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
226 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 UU
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
571 eerstejaars
70% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.3
inhoud4.14.1
docenten4.24.1
studiefaciliteiten4.03.8
studielast4.03.7
studiebegeleiding3.84.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Liberal Arts and Sciences aan de Tilburg University is beoordeeld door 138 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van je studie kun je ook verder studeren en een masteropleiding volgen. Een aantal Liberal Arts afgestudeerden is doorgestroomd naar masters aan prestigieuze buitenlandse universiteiten, zoals London School of Economics and Political Science, of naar een joint master programma, bijvoorbeeld van Leiden University samen met Panthéon-Sorbonne University en Oxford University. 82% van onze afgestudeerden vervolgd zijn of haar bachelor met een master programma.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je hebt een brede opleiding en extra kennis en vaardigheden die kunnen worden toegepast in iedere industrie of carrière - dit geeft je een voorsprong op de concurrentie in de arbeidsmarkt. Je zult versteld staan hoeveel deuren je opent met je liberale achtergrond in het internationale bedrijfsleven, overheid, non-profit of de academische wereld. Jouw vermogen om met een interdisciplinaire benadering problemen op te lossen wordt door werkgevers wereldwijd zeer gewaardeerd.
Er is steeds meer vraag naar werknemers die verbanden kunnen leggen, “out of the box” denken en bovenal internationaal georiënteerd zijn.
Als afgestudeerde met een diploma in Liberal Arts and Sciences ben je klaar om een (internationale) carriëre te starten als een specialist of je gaat werken in een positie waarbij een interdisciplinair karakter juist belangrijk is. Je kunt werken als een beleidsmedewerker bij de VN; een consultant of beleidsadviseur voor het Europees Parlement of UNESCO, een strategische adviseur in een multinationale onderneming; een jurist, beleidsmedewerker/adviseur in het sociale domein, journalist, of onderzoeker. De keuze is aan jou.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt, Media and Societygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityArts - Klinisch Onderzoeker research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitCultural Geographygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEconomic Geographygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitRegional Competitiveness and Tradegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
Tilburg UniversityEuropean Union Law (track van International and European Law)+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappij+ aanv. eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Tilburg UniversityGlobal Communicationgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobalisation and Law+ instaptoets
Tilburg UniversityHealth Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitIslands and Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuurgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLaw and Technology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environment+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
UvAMidden-Oostenstudies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityNederlands Recht+ instaptoets
UUNew Media and Digital Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOnline Culturegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityPsychology+ basiskennis
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
Maastricht UniversityRecht en Arbeid+ instaptoets
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityRitual in Societygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSocio-spatial Planninggeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSpatial Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTourism Geography and Planninggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justicegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij vn
consultant of beleidsadviseur voor het europees parlement of unesco
journalist
jurist
manager
onderzoeker
policy advisor
researcher
strategische adviseur in een multinationale onderneming
bron: StudieData

Contact

Frederike Meister

International Marketing and Recruitment Officer

Josien Janssen

International Marketing and Recruitment Officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite