Online Culture: Art, Media and Society

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In het bachelorprogramma Online Culture: Art, Media and Society bestudeer je de manier waarop digitalisering en globalisering ons leven en samenleven beïnvloeden.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56823
numerus fixusnee
honoursnee
In het bachelorprogramma Online Culture: Art, Media and Society bestudeer je de manier waarop digitalisering en globalisering ons leven en samenleven beïnvloeden. Wat verandert er nu onze levens zich zowel online als offline afspelen? Hoe reageren verschillende mensen en generaties op wat er speelt in onze samenleving? Wat is een fenomeen als 'superdiversiteit' en wat heeft dat te maken met hipsters en hiphop? Je bestudeert deze actuele ontwikkelingen met een brede blik op Nederland en de wereld eromheen. Online Culture is een opleiding met een internationaal karakter. Dat wil zeggen dat je met zowel Nederlandse als buitenlandse studenten in de colleges zit en dat je vakken veelal Engelstalig worden gegeven. Na een gezamenlijk eerste jaar kies je uit vier unieke specialisatierichtingen: Digital Media, Art in the Public Sphere, Global Communication of de Lerarenopleiding Nederlands. Door middel van deze specialisatie, met daarbinnen keuzeruimte in de vakken, geef jij vorm aan je opleiding. Doordat er veel aandacht is voor (taal)vaardigheden en loopbaanoriëntatie, bereidt de opleiding je bovendien perfect voor op een carrière in de digitale cultuur van vandaag!
College Universiteit van Nederland door docent Ico Maly
Programma video Online Culture

Waarom aan de Tilburg University?

Online Culture: Art, Media and Society is een internationaal bachelorprogramma over de invloed van digitalisering en globalisering op Nederland en de wereld daaromheen. Je kiest uit vier eigentijdse majors: Digital Media, Art in the Public Sphere, Global Communication, Universitaire Lerarenopleiding Nederlands. In het derde jaar geef je zelf richting aan je toekomstige carrière door te kiezen voor één van de uitstroomprofielen: Ondernemen, Onderwijs of Onderzoek.
Online Culture is bij uitstek een studie die continu in verbinding staat met de (digitale) cultuur van vandaag de dag, en is daarmee een zeer actuele studie. Om de hedendaagse ontwikkelingen te begrijpen en te doorgronden wordt bovendien veel gebruik gemaakt van historische perspectieven. Meer dan bij andere cultuurstudies is er binnen Online Culture aandacht voor de digitalisering en globalisering van onze samenleving. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat jij met een gedegen academische basis, en met een scherp oog voor het nu, uiteindelijk het werkveld in gaat.

Binnen de opleiding Online Culture is daarnaast veel aandacht voor het ontwikkelen van je (taal)vaardigheden. Door middel van ons eigen online platform Diggit (www.diggitmagazine.com) leer jij, binnen verschillende vakken, tot in detail wat er komt kijken bij het ontwikkelen van online content. Naast schrijfvaardigheid en onderzoeksvaardigheden en leer je bijvoorbeeld alles over fact checking, reviewing en content sharing. De artikelen op Diggit worden bovendien over de gehele wereld gelezen!

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs

Tilburg

Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.

Bachelor Informatieavond

Tilburg

De Bachelor Informatieavond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.

4 vwo Experience day

Tilburg

Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Online Culture: Digital Media

Hoe verandert digitalisering onze manier van leven en samenleven?

Binnen deze major onderzoek je de effecten van digitalisering op ons leven en samenleven. Digitale Media zijn een vanzelfsprekend onderdeel van bijna alle persoonlijke, professionele, sociale en politieke activiteiten. Hoe zitten deze media in elkaar en hoe functioneren ze? Hoe heeft digitalisering gezorgd voor nieuwe culturele producten en kunstvormen, voor andere sociale praktijken en nieuwe manieren om de wereld te ervaren. Hoe beïnvloeden digitale media bijvoorbeeld de manier waarop burgers betrokken zijn bij politieke besluitvorming en openbaar bestuur? Hebben ze onze opvattingen over privicay veranderd? En hoeveel invloed heeft Google eigenlijk op je kennis en meningen? Deze en meer vragenstukken komen aan bod in de major Digital Media.

major Online Culture: Global Communication

Hoe verandert digitalisering onze manier van communiceren?

Waarom communiceren mensen op verschillende manieren, zelfs als ze uit dezelfde cultuur komen en dezelfde taal spreken? Kun je in een globaliserende wereld eigenlijk nog wel vasthouden aan een cultuur, taal of dialect? En wat gebeurt er als je dat niet doet? Leidt globalisering en digitalisering eigenlijk tot gelijke kansen voor iedereen of wordt er juist ongelijkheid gecreëerd tussen de haves en de have-nots? En hoe zorgen we ervoor dat mensen de kans krijgen alle vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om mee te kunnen doen in de moderne samenleving?

Binnen de major Global Communication leer je ook over de gevolgen van de toegenomen mobiliteit en de diversiteit die hiermee samengaat. Wij vinden het vandaag de dag dat we dagelijks mensen van over de hele wereld tegenkomen en gaan zelf ook steeds vaker en verder de grens over. We verblijven voor korte of langere tijd in het buitenland voor vakanties, een (tijdelijke) baan of een nieuwe liefde. Wat dit dit met onze taal en cultuur en wat voor eisen stelt deze diversiteit aan onze maatschappij?

major Online Culture: Art in the Public Sphere

Deze major geeft inzicht in hoe kunst en (digitale) media elkaar beïnvloeden.

Je bestudeert cultuuruitingen en artistieke performances in de internationale en maatschappelijke context waarin ze ontstaan. Wat gebeurt er precies tijdens een bepaalde artistieke uiting en hoe reageert het publiek? Hoe positioneren makers en recensenten zich in het maatschappelijke debat door bijvoorbeeld op internet met elkaar in discussie te gaan? Hoe verandert de leescultuur als het accent steeds meer verschuift van literaire romans naar fanfictie op blogs? Hoe kan een kunstwerk een brede discussie of zelfs maatschappelijke verandering in gang zetten? Deze vragen komen aan orde in de major Art in the Public Sphere.

major Online Culture: Lerarenopleiding Nederlands

In deze major leer je hoe je kennis over taal en literatuur overbrengt op leerlingen.

Wat is de betekenis van literatuur in de hedendaagse mediacultuur? Welke nieuwe genres ontstaan er onder invloed van digitale media? Hoe profileren schrijvers en dichters zich in de (social) media? En op welke manier kun je leerlingen op de middelbare school eigenlijk het beste met literatuur in aanraking brengen? Deze vragen komen aan bod in de major Online Culture: Universitaire Lerarenopleiding Nederlands.

Onderwijs

taal van onderwijs20% nl
80% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
onderwijsvormen
Het studieprogramma vindt grotendeels in het Engels plaats. Alleen de major Art in the Public Sphere heeft enkele Nederlandstalige keuzevakken. De opleiding heeft haar eigen online magazine Diggit, een unieke leeromgeving waarin studenten en professoren samen werken aan het publiceren van papers, essays en reviews. In het programma is veel aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie en is het mogelijk om stage te lopen of in het buitenland te studeren zonder studievertraging.
studeren in het buitenland
In het derde jaar van de bachelor Online Culture: Art, Media and Society heb je de mogelijkheid om een half jaar in het buitenland te gaan studeren. Je hoeft hierbij geen studievertraging op te lopen!
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5200
niet-EU/EER studenten : € 5200

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pbehaald in 1986 of later
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

137 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
34 eerstejaars gestart in 2017
85% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Animo

Studievereniging Algemene Cultuurwetenschappen

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
20% Nederlandstalig
80% Engelstalig
2/4 Erasmus
Algemene Cultuurwetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Radboud Universiteit
Arts and Culture Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
59 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 Radboud Universiteit
Algemene Cultuurwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.13.8
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.83.5
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Online Culture: Art, Media and Society aan de Tilburg University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Voor je vervolgmaster kun je in Tilburg kiezen uit een aantal unieke masterprogramma's, zoals Online Culture (met keuze uit de volgende majors: Art, Media and Society, Global Communication en Ritual in Society), Jeugdliteratuur en Management of Cultural Diversity.
Overweeg je een carrière in het onderwijs, dan kun je bij Tilburg University je eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands halen via de tweejarige master of de eenjarige post-master. Kies je in je bachelor voor het specialisatietraject Universitaire Lerarenopleiding Nederlands, dan kun je na je masterfase de eerstegraads bevoegdheid in slechts een half jaar halen!

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bij Online Culture: Art, Media and Society bereiden we je voor op een succesvolle carrière binnen de (online) mediasector, bij culturele organisaties, internationale bedrijven, overheid of onderwijs. Binnen de opleiding is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie. 93% van onze afgestudeerden vindt binnen een jaar na afstuderen een baan op hbo- of wo-niveau, 74% zelfs al binnen drie maanden.
Je geeft zelf richting aan je carrière met de keuze voor een uitstroomprofiel:
  • Ondernemen: binnen dit profiel heb je veel individuele vrijheid om je voor te bereiden op je toekomstige loopbaan. Je rondt je opleiding af met een stage of een onderzoek in opdracht van een externe partij.
  • Onderwijs: Binnen dit profiel bereid je je voor op een functie binnen de educatieve sector. Je kunt dan denken aan een baan als docent Nederlands, maar ook aan een functie als educatief medewerker bij een culturele organisatie of als projectmedewerker bij een educatieve uitgeverij. Bij dit profiel rond je je opleiding af met een stage in het middelbaar onderwijs waarmee je bovendien je tweedegraads lesbevoegdheid haalt. Na je master kun je vervolgens met de post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands in een half jaar je eerstegraads bevoegdheid als docent Nederlands halen.
  • Onderzoek: Kies je voor dit profiel, dan word je deelgenoot gemaakt van de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op cultuurwetenschappelijk gebied. Je zal samenwerken met de toponderzoekers die wij op dit gebied hebben.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1739gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
65%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityArt, Media and Societygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
Universiteit LeidenArts and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts & Media Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityGlobal Communicationgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dualgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuurgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 96 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master) educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art & Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Tilburg UniversityOnline Culturegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityRitual in Societygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(web) publisher/editor
communications officer
cultural entrepreneur
education officer
journalist/columnist
marketing and communications advisor
media and event manager
online media strategist
policy officer
bron: StudieData

Contact

Christa Suos

Admissions Officer

Minne Oujamaa

Studieadviseur (vanaf 1 oktober 2018)

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite