Online Culture: Art, Media and Society

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In het bachelorprogramma Online Culture: Art, Media and Society bestudeer je de manier waarop digitalisering en globalisering ons leven en samenleven beïnvloeden.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56823
numerus fixusnee
honoursnee
In deze internationale studie over digitale cultuur en (nieuwe) media bestudeer je hoe digitalisering en globalisering onze manier van leven beïnvloedt. Vanuit disciplines als Cultuurwetenschappen en Mediastudies onderzoek je de relatie tussen mensen, culturen en talen in de digitale wereld. Aan bod komen o.a. kunstuitingen, nieuwe vormen van communicatie en social media fenomenen zoals memes en trollen. Binnen Online Culture: Art, Media and Society onderzoek je hoe uitingen tot stand komen en onze samenleving veranderen. Je levert bovendien een actieve bijdrage aan de digitale cultuur door het schrijven van papers en opiniestukken voor ons online platform Diggit Magazine. Daarbij leer je alles over fact checking, content sharing en reviewing; vaardigheden die je uitstekend voorbereiden op de arbeidsmarkt. Na een gezamenlijk eerste jaar kies je uit vier unieke specialisatierichtingen: Digital Media, Art in the Public Sphere, Global Communication of de Lerarenopleiding Nederlands. Door middel van deze specialisatie, met daarbinnen keuzeruimte in de vakken, geef jij vorm aan je opleiding. Doordat er veel aandacht is voor (taal)vaardigheden en loopbaanoriëntatie, bereidt de opleiding je bovendien perfect voor op een carrière in de digitale cultuur van vandaag!

Waarom aan de Tilburg University?

Online Culture: Art, Media and Society is een internationaal bachelorprogramma over de invloed van digitalisering en globalisering op Nederland en de wereld daaromheen. Je kiest uit vier eigentijdse specialisaties: Digital Media, Art in the Public Sphere, Global Communication, Universitaire Lerarenopleiding Nederlands. In het derde jaar geef je zelf richting aan je toekomstige carrière door te kiezen voor één van de uitstroomprofielen: Ondernemen, Onderwijs of Onderzoek.
Online Culture is bij uitstek een studie die continu in verbinding staat met de (digitale) cultuur van vandaag de dag, en is daarmee een zeer actuele studie. Om de hedendaagse ontwikkelingen te begrijpen en te doorgronden wordt bovendien veel gebruik gemaakt van historische perspectieven. Meer dan bij andere cultuurstudies is er binnen Online Culture aandacht voor de digitalisering en globalisering van onze samenleving. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat jij met een gedegen academische basis, en met een scherp oog voor het nu, uiteindelijk het werkveld in gaat.

Binnen de opleiding Online Culture is veel aandacht voor het ontwikkelen van je (taal)vaardigheden. Door middel van ons eigen online platform Diggit (www.diggitmagazine.com) leer jij, binnen verschillende vakken, tot in detail wat er komt kijken bij het ontwikkelen van online content. Naast schrijfvaardigheid en onderzoeksvaardigheden leer je bijvoorbeeld alles over fact checking, reviewing en content sharing. De artikelen op Diggit worden bovendien over de gehele wereld gelezen!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Online Culture: Digital Media

Hoe verandert digitalisering onze manier van leven en samenleven?

Binnen deze specialisatie onderzoek je de effecten van digitalisering op ons leven en samenleven. Digitale Media zijn een vanzelfsprekend onderdeel van bijna alle persoonlijke, professionele, sociale en politieke activiteiten. Hoe zitten deze media in elkaar en hoe functioneren ze? Hoe heeft digitalisering gezorgd voor nieuwe culturele producten en kunstvormen, voor andere sociale praktijken en nieuwe manieren om de wereld te ervaren. Hoe beïnvloeden digitale media bijvoorbeeld de manier waarop burgers betrokken zijn bij politieke besluitvorming en openbaar bestuur? Hebben ze onze opvattingen over privacy veranderd? En hoeveel invloed heeft Google eigenlijk op je kennis en meningen? Deze en meer vragenstukken komen aan bod in de specialisatie Digital Media.

specialisatie Online Culture: Art in the Public Sphere

Deze specialisatie geeft inzicht in hoe kunst en (digitale) media elkaar beïnvloeden.

Je bestudeert cultuuruitingen en artistieke performances in de internationale en maatschappelijke context waarin ze ontstaan. Wat gebeurt er precies tijdens een bepaalde artistieke uiting en hoe reageert het publiek? Hoe positioneren makers en recensenten zich in het maatschappelijke debat door bijvoorbeeld op internet met elkaar in discussie te gaan? Hoe verandert de leescultuur als het accent steeds meer verschuift van literaire romans naar fanfictie op blogs? Hoe kan een kunstwerk een brede discussie of zelfs maatschappelijke verandering in gang zetten? Deze vragen komen aan orde in de specialisatie Art in the Public Sphere.

specialisatie Online Culture: Global Communication

Hoe verandert digitalisering onze manier van communiceren?

Waarom communiceren mensen op verschillende manieren, zelfs als ze uit dezelfde cultuur komen en dezelfde taal spreken? Kun je in een globaliserende wereld eigenlijk nog wel vasthouden aan een cultuur, taal of dialect? En wat gebeurt er als je dat niet doet? Leidt globalisering en digitalisering eigenlijk tot gelijke kansen voor iedereen of wordt er juist ongelijkheid gecreëerd tussen de 'haves' en de 'have-nots'? En hoe zorgen we ervoor dat mensen de kans krijgen alle vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om mee te kunnen doen in de moderne samenleving?

Binnen de specialisatie Global Communication leer je ook over de gevolgen van de toegenomen mobiliteit en de diversiteit die hiermee samengaat. Wij vinden het vandaag de dag heel normaal dat we dagelijks mensen van over de hele wereld tegenkomen en gaan zelf ook steeds vaker en verder de grens over. We verblijven voor korte of langere tijd in het buitenland voor vakanties, een (tijdelijke) baan of een nieuwe liefde. Wat doet dit met onze taal en cultuur en wat voor eisen stelt deze diversiteit aan onze maatschappij?

specialisatie Online Culture: Lerarenopleiding Nederlands

In deze specialisatie leer je hoe je kennis over taal en literatuur overbrengt op leerlingen.

Wat is de betekenis van literatuur in de hedendaagse mediacultuur? Welke nieuwe genres ontstaan er onder invloed van digitale media? Hoe profileren schrijvers en dichters zich in de (social) media? En op welke manier kun je leerlingen op de middelbare school eigenlijk het beste met literatuur in aanraking brengen? Deze vragen komen aan bod in de specialisatie Online Culture: Universitaire Lerarenopleiding Nederlands.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Het studieprogramma vindt grotendeels in het Engels plaats. Alleen de specialisatie Art in the Public Sphere heeft enkele Nederlandstalige keuzevakken. De opleiding heeft haar eigen online magazine Diggit, een unieke leeromgeving waarin studenten en professoren samen werken aan het publiceren van papers, essays en reviews. In het programma is veel aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie en is het mogelijk om stage te lopen of in het buitenland te studeren zonder studievertraging.
doelstelling
Bij Online Culture: Art, Media and Society ligt de focus op digitale cultuur en (nieuwe) media. Vanuit disciplines als cultuurwetenschappen en mediastudies bestudeer je hoe digitalisering en globalisering onze manier van leven beïnvloedt.
studeren in het buitenland
In het derde jaar van de bachelor Online Culture: Art, Media and Society heb je de mogelijkheid om een half jaar in het buitenland te gaan studeren. Je hoeft hierbij geen studievertraging op te lopen!
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pbehaald in 1986 of later
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

137 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
34 eerstejaars gestart in 2017
85% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/6 Erasmus
Double Degree in Arts and Sciences (RASL)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Erasmus
International Bachelor Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Erasmus
Algemene Cultuurwetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Radboud Universiteit
Algemene Cultuurwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/6 Radboud Universiteit
Arts and Culture Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
59 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.13.8
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.83.5
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Online Culture: Art, Media and Society aan de Tilburg University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1739gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
65%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityArt and Media Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studiesgeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dualgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuurgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 96 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master)+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversitygeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coördinator sociaal-cultureel werk
educatiemedewerker jeugdhulpverlening
hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid
leider vormingscentrum
sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Christa Suos

Admissions Officer

Josien Janssen

International Marketing and Recruitment Officer

Minne Oujamaa

Studieadviseur (vanaf 1 oktober 2018)

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite