Psychologie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bestudeer het menselijk gedrag en de factoren die daarop van invloed zijn en specialiseer je in een unieke combinatie van vakgebieden binnen de Psychologie.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixusnee
honoursnee
Heb jij je ooit afgevraagd hoe onze zintuigen werken? Of waarom mensen zich in groepen anders gedragen dan wanneer ze alleen zijn? Hoe je persoonlijkheid verandert wanneer je ouder wordt? Welk deel van het brein emoties verwerkt en wat ons bewustzijn is? Hoe je een nieuwe telefoon kiest? Hoe een bedrijf zijn werknemers gezond houdt? Hoe je een kind met leerproblemen helpt?

Psychologie is de studie die gaat over geest, gedrag en mensen: over wie we zijn, hoe we denken en voelen en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Het flexibele en innovatieve curriculum van de bachelor Psychologie geeft je de vrijheid om een combinatie van een major en een minor te kiezen uit negen specialisaties binnen de psychologie. Je krijgt persoonlijke begeleiding om het programma samen te stellen dat het beste past bij je talenten en carrièrewensen.

Je bouwt een expertise op binnen een van de specialisaties: Arbeids- en Organisatiespychologie, Cognitieve Neuropsychologie, Economische Psychologie, Forensische Psychologie, Klinische Psychologie, Medische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie, Psychological Methods and Data Science of Sociale Psychologie.
Campus Life - Tilburg University
Psychology bachelor's program: curriculum structure
Psychology opleiding: curriculum overzicht

Waarom aan de Tilburg University?

awardElsevier beste opleiding
2015 : 1e plaats
 • Je bepaalt zelf hoe jouw opleiding én toekomstige carrière eruit ziet: op basis van jouw interesse en ambitie stel je een major-minor combinatie samen uit negen specialisatierichtingen. Door deze unieke combinatie onderscheid jij jezelf straks op de arbeidsmarkt.
 • Je hebt een unieke kans om je te specialiseren in Economische, Forensische en Medische Psychologie, doordat Tilburg University een van de weinige instellingen in Nederland is die topacademici in huis heeft op deze vakgebieden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met alle belangrijke onderwerpen waar de psychologie zich mee bezig houdt. In het tweede en derde jaar specialiseer je je in twee vakgebieden binnen de Psychologie.
Alle combinaties zijn mogelijk, waardoor je de combinatie kunt kiezen die het beste past bij je ambities. Je sluit je opleiding af met het schrijven van je bachelorthesis op het gebied van je gekozen major.
1e jaar Je krijgt in het eerste jaar een brede basis in de psychologie en bouwt expertise op in de vakgebieden die jou het meest aanspreken. Je maakt kennis met alle belangrijke onderwerpen waar de psychologie zich mee bezig houdt. Door deze brede basis ben je in staat om in het tweede jaar je specialisatie te kiezen in de vorm van je major.
periode
Academische vaardigheden Psychologie
Bewustzijnsfilosofie
Functieleer
Hersenen en gedrag
Inleiding en geschiedenis van de psychologie
Inleiding methodenleer
Inleiding statistiek
Ontwikkelingsleer
Persoonlijkheidspsychologie
Psychopathologie
Sociale psychologie
2e jaar Naast een aantal verbredingsvakken en statistiekvakken kies je in het tweede jaar een unieke major die de kern van je verdere opleiding zal vormen. In elk blok volg je een specialisatievak, je leert beroepsvaardigheden in de door jou gekozen major en je doet in een klein groepje onder begeleiding onderzoek.
3e jaar Je sluit je major in het derde jaar af met een op de beroepspraktijk gericht vak. Na het afronden van je major geef je een individuele invulling aan je studie (differentiatie) door het kiezen van een minor en twee keuzevakken op het gebied van je interesse. Dit kunnen vakken zijn uit de Psychologieopleiding, maar ook daarbuiten. Je kunt zowel je minor als je keuzevakken in het buitenland doen of aan een andere faculteit van Tilburg University. Je sluit je opleiding af met een bachelorthesis.

majors

track Arbeids- en Organisatiepsychologie

In deze Engelstalige specialisatie richt je je op het toepassen van psychologische inzichten op organisatiegedrag.

Je oriënteert je op toepassingen van de organisatiepsychologie op bijvoorbeeld management, beleid en human resource vraagstukken.

track Cognitieve Neuropsychologie

In de specialisatie Cognitieve Neuropsychologie richt je je op normale en afwijkende ontwikkeling van de hersenen en bijbehorende functies op het gebied van cognitie, gedrag, en emotie.

Je oriënteert je op toepassingen in neuropsychologische diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg en daarbuiten. Je kunt deze specialisatie zowel in het Engels als in het Nederlands volgen.

major Economische PsychologieIn de Engelstalige major Economische Psychologie richt je je op het toepassen van sociaalpsychologische inzichten op economisch gedrag. Je oriënteert je op toepassingen van de economische psychologie in bijvoorbeeld marketing, consumentengedrag en gedragsverandering.

major Forensische PsychologieIn de major Forensische Psychologie richt je je op de ontwikkeling van afwijkend gedrag en op de oorzaken (risicofactoren in de persoon, de omgeving) die ten grondslag liggen aan afwijkend en delinquent gedrag dat maatschappelijk als afwijkend en/of strafbaar wordt beschouwd. Je oriënteert je op toepassingen in het werken in het justitieel systeem, zoals bijzondere jeugdzorg, een forensisch poliklinisch centrum of een tbs-kliniek waar gespecialiseerde hulpverlening wordt geboden aan ontspoorde jongeren, volwassenen en gezinnen. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

major Klinische PsychologieIn de major Klinische Psychologie richt je je op de ontwikkeling en behandeling van mensen met psychische stoornissen, met een nadrukkelijk oog voor diversiteit (bijvoorbeeld leeftijd, gender en etniciteit). Je oriënteert je op toepassingen in het werken bij de huisarts (POH-GGZ), in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en in het maken van beleid rondom zorg en geestelijke gezondheid. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

major Medische PsychologieIn de major Medische Psychologie richt je je op patiënten met psychische problemen naar aanleiding van een somatische aandoening. je oriënteert je op toepassingen in het werken in het ziekenhuis (POH-GGZ), revalidatiecentra, bij de huisarts (POZ-GGZ), in verpleeghuizen en in het maken van beleid rondom zorg en gezondheid. Je kunt deze specialisatie zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

major Sociale PsychologieIn de Engelstalige major Sociale Psychologie richt je je op het begrijpen en toepassen van fundamentele sociaalpsychologische vraagstukken in maatschappelijke context. Je oriënteert je op toepassingen van de sociale psychologie in beleids- en onderzoeksafdelingen bij de overheid en bij bedrijven.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Bestudeer het menselijk gedrag en de factoren die daarop van invloed zijn en specialiseer je in een unieke combinatie van vakgebieden binnen de Psychologie.
studeren in het buitenland
Tijdens je studie Psychologie kun je bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent een semester (halfjaar) vakken gaan volgen bij een partneruniversiteit van Tilburg University in het buitenland.
exchange programs
 • Aarhus University Aarhus University - Denemarken
 • Boğaziçi University Boğaziçi University - Turkije
 • City University of Hong Kong City University of Hong Kong - Hong Kong
 • Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova - Italie
 • University of Waterloo University of Waterloo - Canada
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je in via Studielink. Je selecteert in Studielink het bachelorprogramma van jouw keuze:
 • B Psychologie (Nederlands)

Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces.

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 600levensonderhoud
€ 350studiematerialenper jaar
€ 300
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1168 studenten volgen deze opleiding
72% daarvan is vrouw
349 eerstejaars gestart in 2017
73% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Complex

Psychologie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
349 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/15 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
517 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/15 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
179 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/15 RUG
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/15 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
354 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
9/15 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
354 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/15 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
427 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/15 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/15 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Amsterdam UVA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
398 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
14/15 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
15/15 Amsterdam VU
Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 337 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste studenten volgen na hun bachelor nog een aansluitende master. Met jouw bachelordiploma Psychologie heb je toegang tot de volgende masteropleidingen in Tilburg:
 • Economic Psychology
 • Klinische Forensische Psycholgie
 • Klinische Kinder- en Jeugd Psychologie
 • Klinische Psychologie
 • Medische Psychologie
 • Research Master in Social and Behavioral Sciences
 • Research Master in individual Differences and Assessment
 • Work and Organizational Psychology

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Psychologen werken met mensen, daarom kom je ze in alle beroepsgroepen tegen. Psychologen werken in het bedrijfsleven, in de (geestelijke) gezondheidszorg, bij de overheid en in het onderwijs. Zo werkt de één met kinderen met ontwikkelingsstoornissen, de ander werkt als medisch psycholoog in ziekenhuizen en weer iemand anders werkt als consultant of beleidsmedewerker. Kortom: psychologen werken overal waar mensen of menselijk gedrag centraal staat.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Social Psychologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitArbeid, Organisatie & Gezondheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGClinical Forensic Psychology and Victimologygeen aanvullende eisen
RUGClinical Psychologygeen aanvullende eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClinical Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RUGCognitive Psychology and Psychophysiologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
RUGEnvironmental Psychologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Radboud UniversiteitGedragsveranderinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityHealth, Wellbeing and Society (track of Master Sociology)+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RUGKlinische Neuropsychologiegeen aanvullende eisen
RUGKlinische Psychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
RUGOntwikkelingspsychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
RUGPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische psychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVASport- en prestatiepsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam UVATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReflecting on Psychologygeen aanvullende eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessmentgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master Social and Behavioural Sciences research+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RUGSport Sciences+ 30 EC pre-master
RUGTalent Development and Creativitygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
RUGWork, Organizational and Personnel Psychologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(management) consulting
all-round hr professional
communications expert within government and industry
human development & organization development in private, semi-private or governmental organizati
human resource manager
personnel manager
policy officer
quality project management
research
researcher
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite