Public Governance (Internationale track Bestuurskunde)

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze nieuwe Engelstalige bachelor of Public Governance leer je om vanuit grensoverschrijdend en interdisciplinair perspectief na te denken over het besturen van de samenleving.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc Bestuurskunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursnee
Overheden staan voor grote maatschappelijke problemen rondom klimaatverandering, migratie en criminaliteit. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor wat betreft de inrichting van het bestuur. Daarnaast stoppen deze maatschappelijke kwesties niet bij onze landsgrenzen en vragen om een gezamenlijke internationale aanpak. In deze nieuwe bachelor of Public Governance bestudeer je de manieren waarop verschillende overheden zijn ingericht en hoe zij deze maatschappelijke uitdagingen proberen aan te pakken.

Waarom aan de Tilburg University?

Het onderwijs van de bachelor Public Governance wordt gekenmerkt door 3 hoofddisciplines, het internationale karakter en veel aandacht voor de praktijk.

Je maakt kennis met vakken uit verschillende disciplines die relevant zijn voor de internationale publieke sector: economie, recht en bestuurskunde. Daarnaast word je voortdurend geconfronteerd met de bestuurspraktijk, via gastdocenten, werkbezoeken, stages en Governance Clinics.
Het onderwijs van de bachelor Public Governance wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, het internationale karakter en veel aandacht voor de bestuurspraktijk.

De eigentijdse onderwijsfilosofie van de opleiding is opgebouwd uit vijf pijlers:
CLEAR:
Community-based
Long-run oriented
Engaging
Activating
Relevant

Elk jaar krijg je de kans om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een Governance Clinic. Hierin benader je een interdisciplinair maatschappelijk vraagstuk in het publiek domein, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid & handhaving, zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De link tussen theorie en praktijk geeft jou een perfecte basis voor je toekomst.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Meeloopdag Public Governance Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Open avond Tilburg
De Open avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar krijg je een basis in de grondbeginselen van overheid, bestuur en staatsrecht. Je maakt kennis met vakken uit verschillende disciplines relevant voor de internationale publieke sector, zoals economie, recht en bestuurskunde. Je verdiept je in het openbaar bestuur en beleid. Hoe is het openbaar bestuur in andere landen ingericht? Maatschappelijke problemen worden vanuit internationaal oogpunt bekeken, waarbij je verschillende bestuursvormen van landen met elkaar vergelijkt.
1e jaar In het eerste jaar krijg je een introductie in wat 'Public Governance' is en leg je de basis voor de belangrijkste disciplinaire invalshoeken. Vanaf de start krijg je te maken met het onderzoeksontwerp en vaardighedentraining, die van belang is om de rest van je bachelor goed af te ronden.
periode
12
Political Science
Introduction to Organization Studies
Comparative Local Governance
Methods & Techniques of Social Science Research
Introduction to Public Governance
Governance clinic 1
Macro-economics and International Economics
Comparative and Cross-cultural Public Governance
Public Policy making
Introduction to European Governance
2e jaar Je volgt één of twee cursussen uit elk van de leerlijnen, waaronder het vak Strategic Public Management en Microeconomics. Dit jaar brengt inhoudelijke verdieping in elk van de disciplinaire perspectieven en methoden van onderzoek. Je raakt de kern van de expertise Public Governance, o.a. in het vak Public Strategy.
periode
12
History of Government and Public Institutions
Constitutional Law
Institutional Economics and Political Economy
Micro-economics
Qualitative research methods
Strategic Public Management
Media, Information Technology and Policy
Trans-boundary and Multilevel Governance
Quantitative research methods
Governance clinic 2
3e jaar Het eerste semester kun je op uitwisseling gaan bij een van de partneruniversiteiten van Tilburg University. Studenten die liever in Nederland blijven kunnen vrije vakken volgen. In het laatste semester volg je nog een aantal vakken en rond je je bachelor af met het schrijven van je bachelorscriptie.
periode
12
Elective: Policy Analysis in Public Administration
Elective: Public Economics
Elective: Philosophy of Law
Philosophy of Administration studies
Administrative Law
Law, Technology and Society
Governance Clinic 3

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, practicum, stage, werkgroep, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 juli 2018
instellingstarief : € 8500
niet-EU/EER studenten : € 8500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/public-governance/toelating-en-aanmelding/
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 0levensonderhoudper jaar
€ 0studiematerialenper jaar
€ 0per jaar

Studenten en studentenleven

studentaantallen

209 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
47 eerstejaars gestart in 2017
49% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Tilburg University
Public Governance (Internationale track Bestuurskunde)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
47 eerstejaars
48% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/6 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
56 eerstejaars
41% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
150 eerstejaars
48% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/6 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
109 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
114 eerstejaars
44% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
71 eerstejaars
50% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.53.7
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Public Governance (Internationale track Bestuurskunde) aan de Tilburg University is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 75 164
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 75% 71%
diploma binnen 4 jaar 42% 82%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Kleinschalige Bestuurskundeopleiding met interactieve werkcolleges en intensieve studiebegeleiding.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor kun je de internationale master Public Governance volgen. Door het brede karakter van de bacheloropleiding, kun je doorstromen naar veel verschillende masteropleidingen. Omdat je een juridische basis hebt met een internationaal accent kun je ook doorstromen naar de master International and European Law, of de master International Business Taxation.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afronding van de Master Public Governance kun je bijvoorbeeld aan de slag als Public Affairs Officer bij een grote internationale onderneming. Maar denk ook aan functies als strategisch adviseur, beleidsmaker, bestuurder of projectleider bij bedrijven als Schiphol Airport, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Oxfam Novib of een overheidsorganisatie in het buitenland. Omdat je kiest voor een brede opleiding kun je in groot aantal publieke beroepen en sectoren aan de slag.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2556gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEnvironmental and Infrastructure Planning+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Anca Costea

Communications Officer

Femke Bijleveld

Admissions Officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite