Rechtsgeleerdheid

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor de bachelor Rechtsgeleerdheid dan kies je voor een stevige basis.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLB Rechtsgeleerdheid
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50700
numerus fixusnee
honoursnee
De bachelor Rechtsgeleerdheid aan Tilburg Law School biedt jou een stevige basis in het recht. Na 2 jaar heb je een brede basis, zodat je gemakkelijk uitstapjes kunt maken naar andere vakgebieden en bijvoorbeeld het buitenland. Tijdens de studie leer je kritisch kijken naar het recht en creatief omgaan met het recht vanuit meerdere perspectieven. Je wordt een jurist die in veel verschillende vakgebieden thuis is. Zoals het vakgebied Internationaal en Europees Recht, waarmee je leert over de grenzen van Nederland heen te kijken.

Rechtsgeleerdheid biedt een specialisatiemogelijkheid in het Ondernemingsrecht. In de specialisatie Ondernemingsrecht worden juridische vakken gecombineerd met vakken uit andere richtingen, met name economie. Je leert hierdoor op verschillende manieren kijken naar het functioneren van ondernemingen en hun organisatie. Deze specialisatie kies je na het eerste jaar.
Rechten studeer je in Tilburg!

Waarom aan de Tilburg University?

De rechtenopleiding in Tilburg leidt je op tot een T-shaped lawyer. De eerste twee jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid is gericht op brede basiskennis op het gebied van Strafrecht, Privaatrecht, Internationaal en Europees recht en Staats- en Bestuursrecht. Je leert kritisch na te denken over de functie van het recht en het recht in de context te plaatsen vanuit meerdere perspectieven. Nadat je kennis hebt gemaakt met de belangrijke rechtsgebieden, biedt de studie keuzeruimte en kun je gaan ve

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Meeloopdag Rechtsgeleerdheid Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Bachelor Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt 27 bacheloropleidingen aan (waarvan 14 Engelstalig). Tijdens de Open dag kun je met studenten spreken van alle opleidingen en informatiesessies en proefcolleges bijwonen.
4 vwo Experience day Tilburg
Zit je in 4 vwo? De Experience day biedt je de mogelijkheid om een van onze interessegebieden te verkennen. Onze studenten laten je door een interactief dagprogramma kennismaken met de campus en het door jou gekozen interessegebied met de bijbehorende opleidingen.
Bachelor Open avond Tilburg
De Open avond is de laatste mogelijkheid om dit schooljaar nog kennis te maken met (maximaal drie) van onze bacheloropleidingen. Deze avond is vooral geschikt om te bezoeken wanneer het je niet gelukt is om een van onze Open dagen (27 oktober 2018 en 16 februari 2019) te bezoeken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma is in 3 fases opgebouwd:
Jaar 1: Inleiding in de verschillende rechtsgebieden
Jaar 2: Verdieping in de verschillende rechtsgebieden
Jaar 3. In het derde jaar kun je kiezen voor verschillende minorpakketten of een exchange. Ook ga je het recht in de praktijk brengen in de oefenrechtbank. Het derde jaar wordt afgesloten met je thesis.

Bekijk het curriculum en alle vakomschrijvingen in onze online studiegids: www.tilburguniversity.edu/studiegids.
1e jaar Het eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid bestaat uit inleidende vakken op de hoofdgebieden van het recht. Je verwerft kennis op het gebied van strafrecht, internationaal en europees recht, privaatrecht en staats- en bestuursrecht.
periode
1234
Taaltoets Nederlands
Europese Rechtsgeschiedenis
6 EC
Inleiding Constitutioneel Recht
6 EC
Inleiding Privaatrecht
6 EC
Inleiding Rechtswetenschap
6 EC
Inleiding Strafrecht
6 EC
Mentorsessies
Inleiding Belastingrecht
6 EC
Inleiding Bestuursrecht
6 EC
Inleiding Internationaal en Europees recht
6 EC
Inleiding Ondernemingsrecht
6 EC
Praktijkvaardigheden procesrecht
6 EC
2e jaar Het tweede jaar is zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard. De basis die je in het inleidende eerste jaar hebt gelegd ga je in dit jaar verder uitdiepen.
3e jaar In het derde jaar kun je ervoor kiezen om zonder studievertraging een half jaar in het buitenland te studeren. Blijf je in Tilburg dan kun je kiezen uit verschillende minorpakketten met een verbredend karakter, dus vakoverschrijdend (binnen of buiten het recht). Je sluit dit jaar af met het schrijven van je eindscriptie: de bachelorthesis.

tracks

track Ondernemingsrecht

Specialiseer je na het eerste jaar Rechtsgeleerdheid in ondernemingsrecht en word een jurist met speciale aandacht voor de economische aspecten van ondernemingen.

Economen en juristen hebben elkaar nodig, wordt vaak gezegd. In de beroepspraktijk gaat juridische kennis steeds vaker hand in hand met kennis van andere terreinen. Werkgevers vinden het heel belangrijk dat juristen ook iets weten van andere disciplines; zoals boekhouden, organisatiewetenschap of van economische theorieën. Daar komt bij dat afgestudeerde juristen lang niet altijd in specifiek juridische beroepen terechtkomen. Er is dus behoefte aan juristen die ook over andere wetenschapsgebieden mee kunnen praten. De bachelor Ondernemingsrecht duurt drie jaar. De eerste drie jaar volg je gezamenlijk met studenten van Rechtsgeleerdheid. De juristen die deze bachelor hebben gedaan, kunnen op veel plaatsen aan de slag. Bijvoorbeeld bij de overheid of in het bedrijfsleven als beleidsmedewerker, bedrijfsjurist of hoofd van een juridische afdeling.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
studeren in het buitenland
Tilburg Law School heeft een groot internationaal netwerk met andere rechtenfaculteiten over de hele wereld. Dit betekent dat we kennis kunnen uitwisselen, maar ook dat je als student naar het buitenland kunt. Tijdens alle juridische bacheloropleidingen is het mogelijk om in het 6e semester (de tweede helft van het 3e jaar) om zonder studievertraging naar het buitenland te gaan. De faculteit ondersteunt dit zowel financieel als facilitair.
exchange programs
  • - Nederland
    Tilburg Law School heeft een groot internationaal netwerk met andere rechtenfaculteiten over de hele wereld. Dit betekent dat we kennis kunnen uitwisselen, maar ook dat je als student naar het buitenland kunt. Tijdens alle juridische bacheloropleidingen is het mogelijk om in het 6e semester (de tweede helft van het 3e jaar) om zonder studievertraging naar het buitenland te gaan. De faculteit ondersteunt dit zowel financieel als facilitair. http://www.tilburguniversity.edu/students/study/abroad/
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pbehaald in 1986 of later
toelatingseisen

matching

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1051 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
122 eerstejaars gestart in 2017
60% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Magister JFT

Studievereniging voor alle rechten studenten

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
werkzaam als advocaat bij Lexence N.V. advocaten & notarissen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
122 eerstejaars
59% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/17 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
355 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/17 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
525 eerstejaars
59% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/17 Rijksuniversiteit
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/17 Rijksuniversiteit
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/17 Rijksuniversiteit
Nederlands recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/17 Rijksuniversiteit
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/17 Rijksuniversiteit
IT recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/17 Rijksuniversiteit
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/17 Rijksuniversiteit
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
327 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
11/17 Radboud Universiteit
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
259 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/17 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
259 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/17 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
188 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/17 UU
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
489 eerstejaars
62% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/17 UU
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
489 eerstejaars
62% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/17 UvA
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
300 eerstejaars
63% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
17/17 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
95 eerstejaars
63% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Rechtsgeleerdheid
Fiscaal Recht
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.03.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University is beoordeeld door 278 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Tilburg University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 278 499
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71% 65%
diploma binnen 4 jaar 43% 75%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Brede juridische basis in de eerste anderhalf jaar, daarna kies je (definitief) een specialisatie. Naast 17 contacturen biedt de opleiding ook nog intensieve begeleiding via de Tilburg Law School Study Trail.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kun je doorstromen naar een aantal unieke masters. Een master geeft je namelijk de kans om je nog verder te specialiseren in het rechtsgebied waar jouw interesses liggen. En met een masterdiploma op zak maak je meer kans op een baan op academisch niveau. Op Tilburg University bieden we de volgende masters aan:
  • Rechtsgeleerdheid
  • Internationaal Law and Global Governance
  • Ondernemingsrecht
  • Law & Technology
  • European Union Law

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een diploma in rechten is één van de sterkere diploma's op de arbeidsmarkt. 96 % van de bachelor afgestudeerden stroomt door naar een juridische master, waarna afgestudeerden van Tilburg Law School gemiddeld binnen 3,5 maand een baan vinden. Je kunt terechtkomen in de klassieke togaberoepen, maar ook in interessante functies als bedrijfsjurist, juridisch adviseur of beleidsmedewerker.

Je wordt een zeer breed opgeleide juridisch professional die inzetbaar is in talloze juridische beroepen en p
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2389gemiddeld bruto maandloon
63%kans op een vaste baan
5%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusAansprakelijkheid en Verzekering+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RijksuniversiteitArbeidsrecht+ aanv. eisen
ErasmusArbeidsrecht+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UvAArbeidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArbeidsrecht+ aanv. eisen
UvAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
ErasmusCommercial and Company Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
UUEuropean Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEuropean Law+ aanv. eisen
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
UvAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Union Law (track van International and European Law)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Rechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFiscaal Recht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Maastricht UniversityFiscaal Recht+ aanvullende vakeisen
RijksuniversiteitFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UvAInternationaal en Europees belastingrechtgeen aanvullende eisen
UvANederlands belastingrechtgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UvAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
UUInternationaal publiekrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational and European Lawgeen aanvullende eisen
UvAEuropean Union Lawgeen aanvullende eisen
UvAInternational Trade and Investment Lawgeen aanvullende eisen
UvAPublic International Lawgeen aanvullende eisen
UUPublic International Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitIT-recht+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Migration and Refugee Lawgeen aanvullende eisen
UULegal Research researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UUNotarieel rechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNotarieel recht full-time,part-time+ aanvullende vakeisen
UUOnderneming en Rechtgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOndernemingsrecht+ aanv. eisen
Amsterdam VUOndernemingsrecht aan de Zuidas+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
UUPrivaatrechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPrivaatrecht+ aanv. eisen
UvACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
UvAelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
UvAPublic International Law (research LLM) researchgeen aanvullende eisen
UvAGezondheidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
UvAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
UUStaats- en bestuursrechtgeen aanvullende eisen
UvAStrafrechtgeen aanvullende eisen
UUStrafrechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitStrafrecht+ aanv. eisen
ErasmusRecht van de Gezondheidszorggeen aanvullende eisen
Amsterdam VURechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Technology Lawgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitRechtswetenschappelijk Onderzoek research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTogamastergeen aanvullende eisen
ErasmusTogamaster+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanvullende vakeisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

rechtsgeleerdheid

Advocaat,
Bedrijfsjurist,
Beleidsmedewerker,
Docent,
Gerechtsecretaris,
Journalist,
Juridisch Adviseur,
Officier van Justitie,
Onderzoeker,
Parketsecretaris,
Rechter,
Wetenschapper
Analyst at a criminal court,
Consultant,
Consultant for non-governmental organization,
International civil servant,
Member of diplomatic service,
Post graduate in criminology,
Researcher/PhD

specialisatie ondernemingsrecht

Jurist bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Jurist bij De Nederlandse Bank,
Jurist bij de Autoriteit Financiële Markten,
Leidinggevende bij een overheids-, non-profitorganisatie,
Leidinggevende bij een bedrijf, Beleidsmedewerker,
Bedrijfsjurist

bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite