Sociologie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bestudeer de relatie tussen individuen, groepen en de samenleving, leer sociale problemen te begrijpen en specialiseer je in het analyseren van sociale fenomenen in de moderne wereld.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursnee
De bachelor Sociologie gaat over de dynamiek tussen mens en samenleving. Je verdiept je in maatschappelijke thema's en actuele vraagstukken zoals migratie, armoede en ongelijkheid, en culturele verschillen. Vanaf je tweede jaar kun je op basis van je eigen ambities en interesses een keuze maken uit drie specialisaties: 'Grootstedelijke vraagstukken', 'Culture in comparative perspective' of 'Social risks in a changing world'.

Tijdens je studie breng je het geleerde meteen in praktijk, waardoor je goed op je loopbaan wordt voorbereid. Je voert ieder jaar een sociologisch leeronderzoek uit en je loopt stage. Bovendien biedt de opleiding Sociologie ruimte om zonder studievertraging in het buitenland te studeren.

Waarom aan de Tilburg University?

  • Je geeft zelf richting aan de inhoud van je opleiding. Vanaf je tweede jaar kies je één van de drie specialisaties: Grootstedelijke vraagstukken, Culture in comparative perspective of Social risks in a changing world. De opleiding biedt veel keuzeruimte en flexibiliteit.
  • Naast goed wetenschappelijk onderwijs, leer je bij de bachelor Sociologie in Tilburg ook direct hoe je jouw kennis toepast in de praktijk. Ieder jaar doe je een leeronderzoek en in het derde jaar loop je stage.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar leg je de basis voor je verdere opleiding. Je volgt inleidende vakken sociologie en inleidende vakken in andere disciplines die raakvlakken hebben met sociologie zoals politicologie, psychologie en economie. In het tweede jaar specialiseer je je op het gebied van grootstedelijke vraagstukken, cultuur of sociale risico's. In het derde jaar volg je een verplichte stage en kies je zelf een aantal minor- en keuzevakken. Je sluit je opleiding af met je bachelorthesis.
1e jaar In het eerste jaar leg je de basis voor je verdere opleiding sociologie. Naast inleidende vakken sociologie, volg je inleidende vakken in andere disciplines die raakvlakken hebben met sociologie: politicologie, psychologie en economie. Ook leer je academische vaardigheden en onderzoeksmethoden en technieken.
periode
Academische vaardigheden
Contemporary sociological theories
Economie voor MAW
Inleiding psychologie voor maatschappijwetenschappen
Inleiding sociologie
Methoden en technieken van onderzoek A
Methoden en technieken van onderzoek B
Political science
Sociale problemen
Sociale problemen onderzocht
Sociologische thema's
2e jaar In het tweede jaar volg je inhoudelijke vakken op het gebied van een van de door jou gekozen specialisaties (majors): 'Grootstedelijke vraagstukken', 'Culture in comparative perspective' of 'Social risks in a changing world'. Bovendien volg je cursussen op het gebied van methoden en onderzoek en verdiep je je in wetenschapsfilosofie.
3e jaar In het derde jaar volg je een verplichte stage waarmee je praktijkvaardigheden opdoet. Daarnaast kies je een aantal minor- en keuzevakken. Er is in het derde jaar veel ruimte om je studie aan te passen aan jouw interesses, ambities en talenten. Ook schrijf je een bachelorthesis ter afsluiting van je opleiding. Zowel je stage als je bachelorthesis doe je op het gebied van je specialisatie.

specialisaties

specialisatieJe verdiept je ook in de rol van het internet en sociale media bij het vormen van deze wereldbeelden.
Hoe denken mensen over de wereld om hen heen?
Hoe vertaalt zich dit in politieke, religieuze en morele wereldbeelden?
In hoeverre is er sprake van een 'bubbel' waarin mensen leven, en in welke mate zorgt die 'bubbel' voor een wisselwerking tussen wereldbeelden en nieuwe media?
Naast verklaringen voor culturele verschillen tussen mensen, bestudeer je ook de gevolgen. De manier waarop mensen de wereld om hen heen zien en inkleuren, bepaalt hun leefstijl en hun identiteit.

specialisatie Grootstedelijke vraagstukken

In deze Nederlandstalige major kijk je op twee manieren naar grote steden.

Aan de ene kant leer je meer over de schaduwzijden van stedelijke verandering, zoals werkloosheid, overlast en criminaliteit, en de sociale gevolgen van de toenemende etnische en culturele diversiteit. Aan de andere kant verdiep je je in de kansen en mogelijkheden die een grote stad biedt op het vlak van innovatie, creativiteit, ontmoeting, consumptie en vernieuwing.

Wat zijn de belangrijkste sociale vraagstukken in grote steden in Nederland en West-Europa?
Wat zijn de lokale, stedelijke gevolgen van globale veranderingen?

Naast hedendaagse theorieën over stad en buurt, focus je op centrale thema's zoals toenemende diversiteit, sociale ongelijkheid, armoede, leefbaarheid en gezondheid in stedelijke buurten. Bovendien besteed je in deze major aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van sociaal en stedelijk beleid.

specialisatie Social risks in a changing world

In deze Engelstalige specialisatie bestudeer je de sociale risico's door je te verdiepen in economische, sociale en politieke globalisering.

Economische globalisering hangt samen met de integratie van nationale economieën in 'global capital', de opkomst van multinationals en de macht van de financiële wereld. Politieke globalisering komt tot uiting in de opkomst van transnationale samenwerking, zoals in de Europese Unie. Sociale globalisering gaat over wereldwijde migratie en urbanisatie, en is bijvoorbeeld gelinkt aan stedelijke superdiversiteit en aan transnationale elites en de superrijken.

Wat zijn de sociale gevolgen van globalisering?
Wat betekent dit voor sociale risico's zoals armoede en ongelijkheid?

Vanaf de twintigste eeuw hebben we te maken gekregen met verschillende risico's die samenhangen met welzijn, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van armoede. Sinds de jaren zeventig staat de moderne welvaartsstaat echter onder druk door globalisering. Oude sociale risico's veranderen (bijvoorbeeld: pensionering, ziekte en werkloosheid) en nieuwe sociale risico's verschijnen (bijvoorbeeld: laaggeletterdheid en de combinatiedruk van werk en gezin).

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Bestudeer de relatie tussen individuen, groepen en de samenleving, leer sociale problemen te begrijpen en specialiseer je in het analyseren van sociale fenomenen in de moderne wereld.
docenten
Omdat het een kleine opleiding is, zijn studenten geen nummer maar is er veel contact tussen docenten en studenten.
studeren in het buitenland
In het derde jaar loop je een verplichte stage. Daarnaast kun je zonder studievertraging vakken in het buitenland volgen.
exchange programs
  • https://www.tilburguniversity.edu/students/study/abroad/exchange/destinations/social-and-behavioral-sciences.htm - Europa
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700
niet-EU/EER studenten : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je in via Studielink. Je selecteert in Studielink het bachelorprogramma van jouw keuze:
  • B Psychologie (Nederlands)

Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces.

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 350studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

125 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Versot

Sociologie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/8 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
41 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 UU
Sociologie
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Amsterdam UVA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.83.9
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 51 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste studenten volgen na hun bachelor nog een aansluitende master. Met jouw bachelordiploma Sociologie heb je toegang tot de volgende Engelstalige masteropleidingen in Tilburg:
  • Sociology (en Extended Master met stage)
  • Sociology track: Politics, Policy and Societal Development
  • Sociology track: Health, Wellbeing and Society
  • Research Master in Social and Behavioral Sciences
  • Double Degree in Sociology (Duitsland / Italië / Spanje)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Sociologie is een brede studie, waarbij je diepgaande expertise over de samenleving opdoet. Door te specialiseren in één van de drie specialisaties, geef je richting aan het terrein waarop je later werkzaam wilt zijn. Afgestudeerde sociologen werken bij de overheid, in het onderwijs, in het bedrijfsleven of bij culturele instellingen. De één wordt beleidsmedewerker bij de gemeente, terwijl een ander onderzoeker bij de onderwijsinspectie wordt. Ook kun je aan de slag als data-analist
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityHealth, Wellbeing and Society (track of Master Sociology)geen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master Social and Behavioural Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
RUGSocial Networks in a Sustainable Societygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
RUGSociologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
advisor
beleidsmedewerker
consultant
data analyst
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite