Afrikaanse talen en culturen

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Afrika heeft enorm veel culturen, een boeiende geschiedenis, een sublieme literatuur en een intrigerende verscheidenheid aan talen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56821
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als student Afrikaanse talen en culturen begin je aan een ontdekkingsreis door dit fascinerende continent.

Waarom Afrikaanse talen en culturen in Leiden?
 • De opleiding is uniek: alleen Leiden heeft een opleiding waarin heel Afrika aan bod komt.
 • Leer allerlei aspecten van de Afrikaanse talen en culturen kennen en met elkaar in verband brengen.
 • In het tweede jaar studeer je zes maanden aan een universiteit in Afrika. Daar leer je ook je tweede Afrikaanse taal.
 • Volg college bij docenten die tot de internationale top van hun vakgebied behoren.
 • Voel je snel thuis bij je studie en in de gezellige studentenstad Leiden.
The Leiden Experience: Student City
Welkom aan de Universiteit Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?
Leiden Studentenstad

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Afrikaanse talen en culturen in Leiden?
 • Leer een tweede Afrikaanse taal in Afrika
 • Kleinschalig onderwijs en persoonlijke begeleiding
 • Bijzonder bronmateriaal in de bibliotheek en het Afrika-Studiecentrum
Alleen in Leiden kun je een volledige opleiding op het gebied van Afrika volgen. Heel Afrika komt aan bod en je kunt je richten op een regio van jouw interesse en je toespitsen op de geschiedenis, literatuur of taalkunde.

De opleiding heeft een heel eigen karakter. Het contact met studenten en docenten is heel persoonlijk: iedereen kent elkaar en de deuren van docent staan – vaak letterlijk – voor je open. Als je een tijd naar Afrika gaat voor studie of onderzoek weten docenten en medestudenten dat en volgen ze je ervaringen met belangstelling.

Naast de Universiteitsbibliotheek is het Afrika-Studiecentrum een andere grote bron van informatie voor studenten. Dit is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut waar historisch en sociaal onderzoek wordt gedaan naar de huidige ontwikkelingen in Afrika. Er is veel materiaal over Afrika en een enorme bibliotheek. Een ware schatkamer dus voor studenten Afrikaanse talen en culturen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/afrikaanse-talen-en-culturen
1e jaar In het eerste jaar volg je inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals literatuur en cultuur. De nadruk ligt op taalverwerving: je gaat hard aan de slag om het Swahili te leren lezen en spreken. Ook doe je algemene academische vaardigheden op: je leert hoe je onderzoek uitvoert en er verslag van legt.
periode
Academische Vaardigheden
Africa History and Anthropology 1: Africa from Zero to Now
African Literature: Novels, Conflict and Dialogue
Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Bouwstenen van de Afrikaanse Geschiedenis
Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in hedendaags Afrika
Communication in Africa
Inleiding Afrikaanse Taalkunde
Introduction Languages and Cultures of Africa
Swahili 1
Swahili 2
Woord en Betekenis
2e jaar In het tweede en derde jaar kies je een deelgebied: taalkunde of cultuurkunde. Vervolgens specialiseer je je hierin. Ook ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder, bijvoorbeeld door zelf onderzoeksopdrachten uit te voeren. Aan het einde van je tweede jaar ga je een tijd naar Afrika om een tweede Afrikaanse taal te leren. Een deel van je vakken kies je zelf in de keuzeruimte. Je kunt kiezen voor een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, onderzoeksproject, project, stage, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Je studeert in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! In je eerste jaar heb je zo'n 13 contacturen per week. Daarnaast moet je ook nog tijd besteden aan zelfstudie.

In de hoorcolleges licht de docent een thema of een deelonderwerp toe, waarbij jij aantekeningen maakt en vragen kunt stellen. In werkgroepen bespreek je teksten, zodat je samen met de andere studenten de betekenis ontdekt. Voor een flink aantal bachelorvakken schrijf je werkstukken en houd je mondelinge presentaties.
studeren in het buitenland
In het tweede semester van je tweede jaar ga je een half jaar naar Ghana om een tweede Afrikaanse taal te leren (voor 15 EC). Ook is het mogelijk om een andere Afrikaanse taal in een ander land te leren. Studenten volgen naar keuze vakken ter waarde van 10 EC in het land waar ze de tweede taal leren. De vakken hebben betrekking op taal en cultuur van het land.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Humanties Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

24 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Inge Ligtvoet
Alumna Afrikaanse talen en culturen

In mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in geschiedenis en politiek. Ik kon toen verder nog kiezen uit linguïstiek en nu is er ook antropologie bijgekomen. Ik legde toen al de basis voor de kennis die ik nu nodig heb. Ik ben tijdens mijn studie ook in Afrika geweest om Swahili te leren, dat was echt fantastisch.
Jesper Tittse
Eerstejaars Afrikaanse Talen en Culturen

Ik ben nog nooit in Afrika geweest, maar het continent spreekt me heel erg aan. Ik houd van andere talen en culturen. Op de open dag ben ik naar de voorlichting geweest en er was meteen een klik. De sfeer was ontspannen en vrij, de opleiding voelde persoonlijk en het contact onderling was informeel.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud4.04.0
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.93.9
studielast4.04.0
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 11 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een studie Afrikaanse talen en culturen ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door de kennis van een groot continent en de academische vaardigheden die je hebt opgedaan. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als NGO-medewerker, beleidsmedewerker bij de overheid, docent of redacteur.
Organisaties waar studenten Afrikaanse talen en culturen werken zijn:
 • Uitgeverij Brill
 • Universiteit Leiden
 • Amana Girls Home, Oost-Afrika
 • Medisch centrum Reiner de Graaf Groep
 • NGO Youth Initiatives Tanzania

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waar de studenten terecht komen na hun studie. Uit dit onderzoek naar alumni Afrikaanse talen en culturen komen de volgende sectoren naar voren.
 • 17% Onderzoek
 • 17% Onderwijs
 • 13% Non-profit (bijv.bij een ideële organisatie)
 • 13% Overheid en semi-overheid
 • 13% Zakelijke dienstverlening
 • 4% Bankwezen
 • 3% Cultuur, sport en recreatie
 • 3% Uitgeverij/boekenbranche
 • 17% Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Else van Dijk

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite