Geneeskunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je patiënten beter maken, ziektes voorkomen en onderzoek doen naar betere behandelmethodes? Studeren waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg nauw verbonden zijn? Kom dan naar Leiden!

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc Geneeskunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56551
numerus fixus315plaatsen
honoursheeft honours track
De studie Geneeskunde in Leiden volg je in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier zijn onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg nauw met elkaar verbonden. Je krijgt onderwijs van vooraanstaande artsen en onderzoekers die jou opleiden tot een arts die capable, caring en curious is. Je verdiept je in het functioneren van het gezonde en zieke menselijk lichaam, soms op moleculaire en soms op grotere schaal. De kennis die je hiermee opdoet gebruik je om tot een diagnose of voorstel voor een therapie te komen. Geneeskunde is meer dan kennis opdoen: vanaf het begin van deze studie leer je werken met patiënten en ontwikkel je de vaardigheden die een arts nodig heeft. Denk hierbij aan communicatie, een professionele houding en praktische handelingen. Je wordt niet alleen opgeleid tot arts, maar ook tot een wetenschapper die zelf bijdraagt aan betere diagnostiek en behandelmethodes. De bachelor en master Geneeskunde duren samen zes jaar. Na afronding van de master Geneeskunde ben je basisarts. De meeste artsen gaan zich daarna specialiseren. Ze solliciteren dan op een opleidingsplek en leren en werken tegelijkertijd.
Welkom aan de Universiteit Leiden
Naar welke voorlichtingsdag ga jij?
Leiden Studentenstad
Selectie en plaatsing bij Geneeskunde

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Proefstuderen Geneeskunde Leiden
Alvast ervaren hoe het is om in de collegebanken te zitten, of gewoon een beter beeld krijgen van de studie Geneeskunde? Kom dan zaterdag 24 november Proefstuderen bij de faculteit Geneeskunde/LUMC! Je stelt je programma deze dag zelf samen. Tijdens het Proefstuderen volg je daardoor de presentaties
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

minor Diverse minoren

In het derde jaar start je met 10 weken onderwijs in de vorm van Halve Minoren. Hiervoor kan je kiezen uit een breed palet van 16 Halve Minoren.

In het derde jaar start je met 10 weken onderwijs in de vorm van Halve Minoren, waarvoor je 15 ECTS kunt behalen. Deze keuzeruimte geeft je de mogelijkheid je interesse in een gekozen thema in relatie tot je professionele en academische beroepsuitoefening nader te onderzoeken. Hiervoor kan je kiezen uit een breed palet van 16 Halve Minoren. De Halve Minoren zijn verdiepend en hebben een wetenschappelijk karakter. Mogelijke Halve minoren zijn: Clinical Immunology,
Brain and Cognition, Immunotherapy of Cancer, From patient DNA to personalized medicine, Heart and Blood Vessels, Patient empowerment, versterking van de rol van de patiënt in besluitvorming en zelfmanagement, Spinale Chirurgie en KNO/audiologie, The evolution of ageing and disease, Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop, een multidisciplinaire benadering. Daarnaast vindt er ook een uitwisseling met de Erasmus Universiteit in Rotterdam plaats. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten van het LUMC bij de Halve Minoren in Rotterdam.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege
onderwijsvormen
Je hebt een mix aan werkvormen: colleges, werkgroepen, practica en patiëntcontact worden afgewisseld met zelfstudie en e-learnings. Er zijn veel tussentijdse toetsen, zodat je weet of je de stof goed verwerkt. Aan het einde van elk blok heb je een eindtoets, die samen met de deeltoetsen je eindcijfer bepaalt. Door het hele programma heen ontwikkel je vaardigheden als klinisch redeneren, professioneel handelen en samenwerken.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 17200

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1092 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
282 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFLS
Als studievereniging voor de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen zet de M.F.L.S. zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kent de Vereniging zeer veel commissies, welke actief zijn met het organiseren van diverse activiteiten om de band tussen actieve leden, studenten en docenten te versterken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jishnu Malgie
Na een dagje meelopen in Leiden dacht ik 'stop maar met zoeken, dit is het'. Leiden is kleinschaliger dan andere universiteiten en het onderwijs is persoonlijk, dat sprak mij aan. Daarnaast vind ik het leuk dat de stad een mengeling is van Leidenaren en studenten.
Alexander Mohseny
Wat maakt Universiteit Leiden anders?

De Leidse opleiding Geneeskunde is vooruitstrevend, inhoudelijk en 'evidence-based'. Als je voor Leiden kiest is het aan te raden om deel te nemen aan leuke activiteiten van bijvoorbeeld de studievereniging M.F.L.S. Zo maak je op een andere manier kennis met de studie, studiegenoten en de stad.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
282 eerstejaars
67% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
382 eerstejaars
68% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Rijksuniversiteit
Medicine, profile Molecular Medicine
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
370 eerstejaars
65% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/12 Rijksuniversiteit
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
370 eerstejaars
65% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 Rijksuniversiteit
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
370 eerstejaars
65% vrouw
6 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/12 Rijksuniversiteit
Medicine, profile Global Health
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
370 eerstejaars
65% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/12 Rijksuniversiteit
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
370 eerstejaars
65% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
321 eerstejaars
68% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/12 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 UvA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
226 eerstejaars
66% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
271 eerstejaars
78% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.03.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.53.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 415 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.2
aantal eerstejaars 333 364
ervaren contacttijd per week 18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 87% 96%
diploma binnen 4 jaar 71% 86%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

'aantal eerstejaars' betreft het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar. Voor de instroom in het eerste jaar heeft de opleiding een numerus fixus van 315.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor kun je doorstromen in de master Geneeskunde in Leiden. Rond je die ook succesvol af, dan ben je basisarts. Daarna kun je je specialiseren, promotieonderzoek doen, of eerst nog even werken als basisarts.
Veel afgestudeerde artsen kiezen ervoor om zich te specialiseren. Je solliciteert dan op een opleidingsplek en als je wordt toegelaten werk en leer je tegelijkertijd. De duur van de opleiding kan variëren van twee tot acht jaar. Mogelijke richtingen zijn ziekenhuisspecialismen, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en ouderengeneeskunde. Onder de ziekenhuisspecialismen vallen bijvoorbeeld thoraxchirurgie, interne geneeskunde en radiologie.

Als je bent afgestudeerd en je wetenschappelijk wilt verdiepen kun je promotieonderzoek gaan doen. Je bent dan maximaal vier jaar in dienst van een universiteit of een universitair medisch centrum en wordt opgeleid tot zelfstandig onderzoeker. Je voert in die tijd zelf een groot onderzoek uit. Na de promotie krijg je de titel doctor (dr.) en kun je verder als onderzoeker of alsnog solliciteren op een opleiding tot medisch specialist.
Je kunt ook besluiten om je niet (meteen) te specialiseren maar als basisarts te gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijk onderzoek, werken als assistent-geneeskundige in een ziekenhuis of een functie bij de GGD of in de farmaceutische industrie. Op deze manier doe je veel waardevolle ervaring op.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je leert met mensen omgaan, (patiënten)problemen te analyseren en op te lossen, en je kennis en vaardigheden in de praktijk toe te
passen. De meeste basisartsen volgen een opleiding tot medisch specialist, huisarts of sociaal geneeskundige en/of gaan promoveren.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3200gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 47 EC pre-master
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGeneeskunde+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
TUeRegenerative Medicine and Technology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
arts
arts voor verstandelijk gehandicapten
huisarts
manager
medisch manager ziekenhuis
medisch specialist
onderzoeker
sociaal-geneeskundige
verpleeghuisarts
wetenschappelijk onderzoeker (medisch)
bron: CBS

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite