Notice: Undefined index: lang_pt in /data/sites/web/bachelorsnl/subsites/universitaire.bachelors.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_factsheet.php on line 1738

Notice: Undefined index: lang_sp in /data/sites/web/bachelorsnl/subsites/universitaire.bachelors.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_factsheet.php on line 1738
voltijd bachelor Latijns-Amerikastudies - Universiteit Leiden

Latijns-Amerikastudies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Latijns-Amerika is een regio met een enorme culturele diversiteit en een kleurrijk, boeiend en soms gecompliceerd verleden én heden.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Nederlands
zeer weinig Engels
deels
deels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56052
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Latijns-Amerika is bij uitstek een regio waar verschillende culturen en mondiale conflicten samenkomen. Tijdens Latijns-Amerikastudies bestudeer je de politiek, taal, geschiedenis en cultuur van deze regio, waardoor je een beter inzicht krijgt in hedendaagse ontwikkelingen. Als Latijns Amerika-deskundige heb jij straks als geen ander inzicht in interculturele dynamieken en in hoe politiek, geschiedenis, taal en cultuur met elkaar verweven zijn.

Waarom Latijns-Amerikastudies in Leiden?
 • Alleen in Leiden kun je Latijns-Amerikastudies studeren. Onderwijs in het Portugees is uniek in Nederland.
 • Naast het leren van de taal (Spaans of Portugees) maak je ook kennis met hedendaags Latijns-Amerika.
 • Je bestudeert de regio op wetenschappelijk niveau vanuit verschillende invalshoeken: geschiedenis, literatuur, taalkunde, cultuur en politiek komen allemaal aan bod.
 • De opleiding is interdisciplinair.
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Latijns-Amerikastudies in Leiden?
 • De hele regio komt aan bod, van het zuidelijke Tierra del Fuego tot aan de Rio Grande in het noorden van Mexico.
 • Al in je tweede jaar ervaar je hoe het is om in Latijns Amerika te wonen, leren en te leven door het buitenlandverblijf.
 • De docenten en professoren zijn beroemde experts op hun studiegebied en het team heeft een wijdverbreid en levendig netwerk in Latijns-Amerika.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/latijns-amerikastudies
1e jaar Welke politieke verschillen zijn er tussen de landen in Latijns-Amerika? Hoe verschilt het Spaans en Portugees in deze regio van de Europese varianten van deze talen? En wat is de kijk van Argentijnse filmmakers op thema's als mensenrechten en hun dictatoriaal verleden? Je maakt kennis met dit soort vragen door inleidende colleges in de moderne geschiedenis, culturele analyse en taalkunde. Bovendien studeer je hard om het Spaans of Portugees onder de knie te krijgen.
periode
1234
Inleiding moderne geschiedenis van Latijns-Amerika I
5 EC
Academische vaardigheden
De erfenis van Trajanus
5 EC
Latijns-Amerika in woord en beeld
5 EC
Portugees of Spaans Module I
10 EC
Inleiding moderne geschiedenis van Latijns-Amerika II
5 EC
Natievorming in Latijns-Amerika
5 EC
Portugees of Spaans Module 2
5 EC
Fonologie en morfologie van het Portugees of Spaans
5 EC
Het beeld van de ander
5 EC
De stad in Latijns-Amerika
5 EC
Portugees of Spaans Module 3
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar ontwikkel je je academische vaardigheden verder. Je oefent hoe je zelfstandig onderzoek uitvoert. Daarnaast blijft taalverwerving belangrijk. Om nader kennis te maken met de regio ga je in het tweede jaar naar Latijns-Amerika. Je volgt colleges aan de universiteiten in Chili of Brazilië en je verblijft in een gastgezin zodat je zeer direct contact hebt met de lokale cultuur.
3e jaar In het derde jaar kies je voor de geschiedkundige, culturele of taalkundige invalshoek om je programma een eigen accent te geven. Denk aan thema's als de literaire, legale en politieke aspecten van de grens tussen Mexico en de V.S. of gender in Braziliaanse films. Tot slot schrijf je jouw eindwerkstuk. Het onderwerp bepaal je in overleg met een docent. Je kiest vanuit je eigen interesse en discipline. In het eindwerkstuk toon je jouw academisch denk- en werkniveau.

Onderwijs

taal van onderwijs25% nl
5% en
35% pt
35% sp
onderwijsopzet65% zelfstudie
35% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Latijns-Amerikastudies besteed je in principe 40 uur per week aan je studie. Een volle werkweek. Je bent gemiddeld 14 uur kwijt aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

Voor de grote lijnen in de leerstof volg je hoorcolleges. In werkgroepen ga je in kleine groepjes dieper in op bepaalde thema's, bijvoorbeeld aan de hand van een artikel of documentaire. Ook neem je actief deel aan discussies en houd je presentaties.
studeren in het buitenland
Hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies gaan in het tweede jaar naar Chili of Brazilië om vakken te volgen aan de Universidad Diego Portales (Santiago, Chili) of de Universidade Federal De Santa Catarina (Florianópolis, Brazilië).
De colleges lopen vanaf begin maart tot half juli (Chili) eind juni (Brazilië).
Studenten dienen hun propedeuse hiervoor behaald te hebben.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programme - Humanities Lab

http://humanitieslab.leidenuniv.nl/

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

83 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Interlatina
In de studievereniging InterLatina combineer je activiteiten op je vakgebied (Latijns-Amerikastudies) met gezelligheid. Een goede manier om je studiegenoten buiten de collegezalen te ontmoeten! InterLatina organiseert lezingen, swingende feesten, gezamenlijke etentjes, filmavonden en reizen naar Spanje en Portugal. Via InterLatina krijg je bovendien tien procent korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jade Reilink
Student Latijns-Amerikastudies

Ik ben erg blij dat ik eerst ben gaan proefstuderen. Je krijgt dan verschillende colleges en bespreekt opdrachten die je thuis hebt moeten voorbereiden. Door de indrukken van die dag wist ik dat de studie goed bij mij paste. De geschiedenis van het continent boeit me ontzettend. Maar ik bestudeer ook het Spaans en Portugees. Ik vind het belangrijk dat een opleiding breed genoeg is om verschillende kanten op te kunnen.
Tim Vergoossen
Alumnus Latijns-Amerikastudies

Ik werk als projectmanager bij CNV Internationaal, de internationale tak van deze vakbond. Dit is de solidariteitstak waar geld van leden en het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt besteed om rechten van werkenden te beschermen en om de sociale positie van werknemers te verbeteren. In deze baan kan ik mijn passie voor het buitenland en buitenlandse talen combineren met een interessante sociale functie.
Eduardo Alves Viera
Docent Latijns-Amerikastudies

Het grote aanbod aan buitenlandse talen in Leiden is uniek. Op het gebied van talen is het echt een expertisecentrum met bovendien een geweldige internationale reputatie. Leiden heeft een lange traditie op het gebied van Latijns-Amerikastudies en is de enige plek in Nederland waar je Portugees op academisch niveau kunt studeren.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Latijns-Amerikastudies ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door je kennis van een grote regio en de academische vaardigheden die je hebt opgedaan. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als regioanalist onderzoeker, communicatiespecialist, docent of journalist.
Organisaties waar studenten Latijns-Amerikastudies werken zijn:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken/ IND
 • International Film Festival Rotterdam
 • Ambassade van Chili
 • Boom uitgevers Den Haag

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Latijns-Amerikastudies komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 20% Overheid en semi-overheid
 • 16% Onderzoek
 • 12% Gezondheids- en welzijnszorg
 • 8% Communicatie
 • 8% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 8% Onderwijs
 • 8% Reisorganisatie/ luchtvaart
 • 4% Industrie
 • 16% Overig


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLatin American Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLatin American Studies (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Spaans part-time educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Spaans educational+ 60 EC pre-master
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatiespecialist
docent
journalist
regioanalist
bron: StudieData

Contact

Annet Wapenaar

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite