Molecular Science & Technology

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Scheikunde is overal: van voeding, smartphones tot geneesmiddelen. In deze studie leer je de fundamentele, industriële en maatschappelijke facetten van de scheikunde kennen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55009
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Chemici en chemisch technologen werken aan schonere en efficiëntere processen. Samen ontwikkelen ze nieuwe technologieën als antwoord op de uitdagingen van de toekomst: de groeiende vraag naar nieuwe producten en milieuvriendelijke processen.

Bij de studie MST leer je hiervoor de basis: hoe kunnen moleculen met elkaar reageren? Hoe kunnen hun structuur en eigenschappen worden beïnvloed? Deze gezamenlijke scheikundeopleiding van de Universiteit Leiden en TU Delft bereidt je voor op een carrière in dit spannende werkveld.

 • Ben je geïnteresseerd in bètavakken en techniek, en is scheikunde je favoriete vak?
 • Gaat je interesse uit naar reacties tussen moleculen en eigenschappen van verbindingen? En wil je weten hoe producten en materialen (schoner en beter) worden gemaakt?
 • Wil je bijdragen aan een duurzame en gezonde wereld?

Dan is de opleiding MST iets voor jou! MST is een joint degree opleiding van de Universiteit Leiden en de TU Delft.

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Molecular Science & Technology studeren aan de Universiteit Leiden en TU Delft?
 • Bij MST profiteer je van de expertises van twee universiteiten: chemie in Leiden en technologie in Delft.
 • Brede en gevarieerde scheikunde-opleiding: je maakt kennis met allerlei kanten van de chemie en de procestechnologie, van wetenschap tot de maatschappelijke impact.
 • Je leert niet alleen uit de boeken, maar ook door in het lab allerlei experimenten te doen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie specialisaties

Als student MST heb je de mogelijkheid om je eerst te oriënteren voordat je bepaalt welke specialisatie het beste bij jouw belangstelling aansluit.

Je hebt namelijk tijdens je studie meerdere keuzemomenten:

 • Na de afloop van het eerste jaar, dat voor iedereen hetzelfde is, kies je voor de richting technologie of de richting scheikunde.
 • Na afloop van het tweede jaar, kies je voor een minor (keuzepakket van een half jaar) binnen of buiten de studie. Dit is ook het moment om je te verdiepen in je gekozen specialisatie technologie of scheikunde.
 • In je derde jaar kies je een bachelor-eindproject dat wat betreft onderwerp en onderzoeksgroep het beste bij je past.
 • Tenslotte kun je na de bacheloropleiding kiezen voor een masteropleiding in Leiden, Delft of daarbuiten. De tweejarige masteropleidingen Chemistry (Leiden) en Chemical Engineering (Delft) sluiten naadloos aan bij de bacheloropleiding. De specialisatie Chemistry in Leiden is gericht op het fundamentele onderzoek en de specialisatie Chemical Engineering in Delft is gericht op toegepast onderzoek en procestechnologie. Ook andere masteropleidingen, in binnen en buitenland, staan voor je open.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Gedurende het eerste jaar wordt je op verschillende manieren begeleid. De ouderejaars mentoren maken je wegwijs in de studie en zijn je vraagbaak bij het voorbereiden van tentamens en heel veel praktische zaken. De studieadviseur, met wie elke student in het begin van het jaar een gesprek heeft, houdt je studievoortgang in de gaten en bespreekt deze zo nodig met je.
studeren in het buitenland
Een studieperiode in het buitenland is dé kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 15000

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/molecular-science--technology/toelating-en-aanmelding/aanmeldprocedure
toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pHBO-propedeuse aan verwante studie. Heb je een propedeuse van een hbo-opleiding, dan is toelating tot het eerste jaar mogelijk mits je voor aanvang van de studie eventuele deficiënties ten opzichte van het VWO niveau voor de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde hebt weggewerkt.
toelatingseisen

basiskennis
Verplichte basiskennis:

 • Nederlandse taal Dutch A
 • Physics

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

524 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
155 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Chemisch Dispuut Leiden


Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Daphne
Student

Ik vind het interessant dat we in het eerste jaar al mee mogen lopen met een onderzoeksgroep, dat had ik niet verwacht. In de eerste twee periodes heb je bovendien practicum basisvaardigheden, waarbij je op het lab zit, daarbij kan je samenwerken met andere studenten. Veel docenten hebben een eigen onderzoeksgroep binnen MST, dat maakt de colleges heel interessant maakt. Ze hebben voorbeelden uit hun eigen onderzoek in de colleges.
Irene Groot
Docent

De combinatie tussen een klassieke en een technische universiteit, maakt deze opleiding heel bijzonder. Als je niet zo goed weet je of je geïnteresseerd bent in de fundamentele kant (Leiden) of de toegepaste richting (Delft), hoef je bij deze studie niet meteen die keus te maken. De opleiding begint breed, je maakt met beide gebieden kennis, en uiteindelijk kun je je specialiseren..

Scheikunde zit een beetje in het midden van alle bètavakken: het heeft een stukje biologie, scheikunde, natuurkunde en (toegepaste) wiskunde.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Leiden
Molecular Science & Technology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TU Delft
Molecular Science & Technology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Molecular Science & Technology aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 207 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het overgrote deel van de bachelorstudenten stroomt door naar een master. Als afgestudeerd MST'er beschik je over sterke vakkennis in de chemie en technische chemie en academische vaardigheden om complexe vraagstukken te analyseren en oplossingen aan te dragen.

De kennis die je opdoet kun je later gebruiken om nieuwe materialen te ontwikkelen, medicijnen te ontwerpen, productieprocessen te verbeteren, water te zuiveren of oplossingen te vinden voor de bestaande milieuproblematiek.
Bij MST krijg je een sterke theoretische en technische basis om problemen te analyseren en op te lossen. Daardoor ben je zowel vakinhoudelijk sterk als dat je nuttige vaardigheden en competenties bezit die multi-inzetbaar zijn.

Na het afronden van een masteropleiding zijn er verschillende opties:
 • Wetenschappelijke carrière. Dit begint met een vier jaar durend promotieonderzoek aan een universiteit. Je kunt dat doen in Leiden of in Delft, maar ook elders in Nederland of in het buitenland.
 • Loopbaan in de industrie. Ook bij bedrijven kun je aan de slag in het onderzoek. Grote multinationals hebben zogeheten Research & Development afdelingen, waar je onderzoek kunt doen naar nieuwe en duurzamere producten. Denk hierbij aan functies als productonderzoeker, procesengineer, kwaliteitsmedewerker of projectleider. De chemische sector groeit snel en heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dat biedt volop kansen voor jou.
 • Je MST-opleiding maakt je ook geschikt voor functies buiten het onderzoek. Zo kun je aan de slag als docent, milieuadviseur, beleidsmedewerker of voorlichter bij de overheid. Of als chemisch consultant, plant manager of product specialist in het bedrijfsleven.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ 51 EC pre-master
TU DelftChemical Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenChemistrygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitChemistrygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenResearch in Chemistrygeen aanvullende eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Biologie educational+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
TU DelftLife Science & Technology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLife Science and Technology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLife Science and Business Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science and Education (NL)geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science and Science Communication and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLife Science Research and Developmentgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 45 EC pre-master
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(chemisch) consultant
docent
kwaliteitsmedewerker
milieuadviseur
onderzoeker
plant manager
productonderzoeker
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite