Politicologie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek, zoals verkiezingen, burgeroorlogen en politiek leiderschap.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixus600plaatsen
honoursheeft honours track
Als politicoloog wil je weten wie beslist, waarover en waarom, wie of wat daarop van invloed is, hoe de besluitvorming verloopt en wat de gevolgen ervan zijn. Je bekijkt hoe machtsrelaties en instituties werken, op lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen; politiek raakt immers het leven van ons allemaal. Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in tal van interessante onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek. Je leert met een analytische blik naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken. Je leert zelfstandig onderzoek te doen en jouw bevindingen helder te presenteren. Politicologie biedt je zo een brede, gedegen academische vorming. Je krijgt les van inspirerende docenten. Het zijn bekende onderzoekers, die hun fascinatie en expertise graag met je delen. In studentenenquêtes en vergelijkingen tussen Nederlandse universiteiten gooit Politicologie in Leiden dan ook steevast hoge ogen. Mooi meegenomen: Leiden is een prettige, levendige studentenstad. Met veel mogelijkheden jezelf te ontplooien en in contact te komen met medestudenten uit alle windrichtingen.
Politicologie & Internationale Politiek studeren in Leiden
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

  • Sociaal-wetenschappelijk profiel, met veel aandacht voor academische vaardigheden.
  • Onderwijs van internationaal gerenommeerde docenten.
  • Brede opleiding met legio mogelijkheden je te specialiseren.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Politicologie biedt je een brede opleiding, met vakken uit de politieke wetenschap, rechtsgeleerdheid, geschiedenis en economie. Er is volop gelegenheid je te verdiepen in onderwerpen naar jouw keuze.
In het eerste jaar raak je vertrouwd met de voornaamste politicologische begrippen en theorieën. Je volgt inleidende vakken over nationale én internationale politiek. Daarnaast word je getraind in presentatie- en onderzoeksvaardigheden en statistiek. Verder is er aandacht voor economie, recht en geschiedenis. Het tweede jaar staat in het teken van de verdieping. Thema's uit het eerste jaar keren terug, met meer diepgang. Ook volg je vakken op nieuwe deelterreinen, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar krijg je veel vrijheid in het samenstellen van je vakkenpakket. Je kiest gespecialiseerde vakken die het beste aansluiten op jouw interesses. Een deel van jouw programma kun je vrij invullen met keuzevakken, studeren in het buitenland of het lopen van een stage. Je sluit je bachelor af met een onderzoeksproject over een onderwerp naar keuze.

1e jaar Je volgt een breed aanbod van vakken binnen de verschillende deelterreinen van de politicologie: Nationale en Internationale politiek, Vergelijkende politicologie, Politieke filosofie, Politieke psychologie en Politiek gedrag. Daarnaast kun je je ook in ruime mate richten op vakgebieden als bestuurskunde, rechten en geschiedenis.
periode
Economie voor Politicologen
Inleiding Internationale Organisaties
Inleiding Internationale Politiek
Inleiding Politieke Wetenschap
Inleiding Vergelijkende Politicologie
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel
Politiek en Beleid
Politiek van de Europese Unie
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren
Statistiek II: Analyse en Onderzoek
2e jaar In het tweede jaar krijg je verdiepingsvakken, zoals Vergelijkende analyse van politieke stelsels zoals Groot-Brittanië, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten, Politieke psychologie, Politieke filosofie, Economische politiek (Rational choice), Politiek van de Europese Unie en Politiek en media. Het derde jaar is het jaar van de vervolgcursussen. Je kiest er drie waar je wetenschappelijke belangstelling naar uitgaat. Je derde jaar sluit je af met een bachelorscriptie.

specialisaties

specialisatie Internationale Politiek

Wil jij weten hoe politiek werkt op wereldniveau? Hoe geven grootmachten, internationale organisaties en diplomatie vorm aan internationale politiek? Dat leer je in deze Politicologie-specialisatie.

Als student Internationale Politiek wil je weten waarom sommige landen samenwerken, terwijl andere oorlog voeren. Je bent geïnteresseerd in de mogelijkheden en de beperkingen van internationale instituties. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen; de internationale politiek raakt immers het leven van ons allemaal.

Tijdens je studie verdiep je je in tal van interessante onderwerpen. Je leert met een analytische blik naar de veranderende wereldorde te kijken. Je leert zelfstandig onderzoek te doen en jouw bevindingen helder te presenteren. De studie biedt een brede, gedegen academische vorming. Je krijgt les van inspirerende docenten. Het zijn bekende onderzoekers, die hun fascinatie en expertise graag met je delen. In studentenenquêtes en vergelijkingen tussen Nederlandse universiteiten gooit Politicologie in Leiden dan ook steevast hoge ogen. Mooi meegenomen: Leiden is een prettige, levendige studentenstad. Met veel mogelijkheden jezelf te ontplooien en in contact te komen met medestudenten uit alle windrichtingen.

specialisatie International Relations and OrganisationsYou choose International Relations and Organisations (IRO) because you are fascinated by global affairs and the dynamics of international cooperation and conflict, and you prefer in-depth analysis over unsubstantiated opinion. Your open mind, inquisitive and critical attitude, as well as your willingness to invest in acquiring new knowledge and skills, makes that you fit in perfectly with your fellow IRO-students.

Studying IRO means understanding the real story behind today's headlines; working with excellent academic teachers and researchers; developing skills in research, writing and presenting; and being part of an international classroom and community.

IRO is a 3-year BSc degree programme and part of Leiden University's Political Science curriculum. It is taught in The Hague, the city in which politics and international relations converge. The Hague is the third UN city and host to many international organisations, embassies, and NGOs. The city houses many nationalities; as an internationally oriented student you will feel at home.

Preparing you for a wide range of interesting MSc options, IRO is an excellent first step in your international career.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 10800

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

In verband met de procedure voor selectie en plaatsing (numerus fixus) is het zaak je tijdig aan te melden in Studielink, dat wil zeggen uiterlijk 15 januari van het jaar waarin je wilt starten met de opleiding.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1094 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
488 eerstejaars gestart in 2017
58% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SPIL
De SPIL is in 1981 opgericht en en heeft een rijke geschiedenis achter de rug. In naam van de vereniging zijn al vele reizen, lezingen en debatten georganiseerd.
Als lid van de SPIL geniet je van talloze voordelen:
  • Je bent welkom bij alle activiteiten die de SPIL organiseert. Dit zijn zowel inhoudelijke activiteiten (zoals lezingen, debatten en excursies) als sociale activiteiten waarop je je studiegenoten beter leert kennen (borrels, feestjes en filmavonden). Verder kun je je als lid inschrijven voor al onze meerdaagse buitenlandse excursies en reizen.
  • Je krijgt vier keer per jaar het semi-wetenschappelijke tijdschrift 'Debat' – geschreven voor en door SPIL-leden – thuisgestuurd.
  • Je ontvangt een unieke korting op je studieboeken. Die kun je voor aanvang van elk studieblok bestellen op deze website. Als lid ontvang je tot 16% korting op alle titels!
  • Je kunt je professionele vaardigheden ontwikkelen door lid te worden van een commissie, of te solliciteren voor een bestuursfunctie.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations (ENG)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
6/8 Amsterdam UVA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.7
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 257 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als politicoloog ben je breed opgeleid, heb je veel kennis van politiek en kun je goed analyseren, schrijven en presenteren. Dat maakt je aantrekkelijk voor allerlei werkgevers in binnen- en buitenland.
Je opleiding is eigenlijk pas compleet als je na je bachelor ook een master volgt. Politicologie biedt aansluiting op tal van mooie masterprogramma's aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Als politicoloog ben je voorbereid op bestuurlijke, beleidsmatige, communicatieve en onderzoeksfuncties bij de overheid en in het openbaar bestuur, de journalistiek, het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Union Law (track van International and European Law)+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de politicologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUPolitical Science – European Public Policy in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtenaar
beleidsmedewerker
consultant
diplomaat
docent
journalist
lobbyist
manager
onderzoeker
politicus
publicist
redacteur
trainee
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Studentambassadeur

Studentambassadeur

Daniëlle Lovink

Studieadviseur

E: d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl
T: +31 71 527 3990
Jorie van Tienhoven

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite